7. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 7. 2005

O ekonomice a etice

Makroekonomové mezi vědou a politikou

Dovolím si ještě jednou vrátit se k diskusi, kterou jsem tu rozpoutal svým článkem. Ondřej Čapek má jistě ze svého hlediska pravdu, když ji označil za "děsnou". Já bych možná reagoval podobně, kdyby někdo takhle "na úrovni" debatoval na témata z mého (naštěstí exaktního) oboru. Jeho povzdech by však byl na místě, kdyby šlo o diskusi odborníků v odborném médiu.

Význam podobných mediálních diskusí by podle mého názoru neměl přednostně spočívat v jejich odborné úrovni. Pochopitelně je dobře, když se do nich vmísí odborník s upozorněním na evidentní nesmysly, které se v takových diskusích vždy mohou objevit. Nicméně právě otázka na exaktní charakter makroekonomie a dalších ekonomickovědních oborů, které mají ambici jakkoli ovlivňovat obecný stav a vývoj společnosti, je zde více než na místě.

Pro některé ekonomy je charakteristické, že občas reagují podrážděně, když se jejich témat zmocňují neodborníci. Nevím však, čemu se diví. Zvláště makroekonomové a finanční odborníci pracují na rozhraní mezi vědou a politikou a vždy budou narážet na mocenské ambice vyvolených i na plebejské názory podobné těm, které zde byly prezentovány.

Občasné průšvihy typu krizí v jihovýchodní Asii nebo v Argentině jsou pak důkazem toho, že přinejmenším někteří z nich pod tlakem různých mocenských vlivů buď rezignovali na odbornost nebo prostě ztratili soudnost a kontakt s reálným životem. Naštěstí ne všichni - existence takových "disidentů ekonomické vědy", jakými jsou Joseph Stiglitz nebo Noreena Hertzová, dává do budoucna jistou naději.

Naději k čemu? Pokoušel jsem se zde podobně jako část dalších diskutujících publikovat své občanské a politické názory a postoje a nevidím nic negativního na tom, jak píše Ondřej Čapek, že tím svědčím především o svém vidění světa.

Chce se říci: No a co?

Z čeho jiného než z vlastní zkušenosti a jí podmíněných postojů a zájmů by měl řadový občan vycházet při formulování svých představ o tom, jak by měla společnost vypadat?

I odborník ekonom je občanem a jako takový by měl mít radost z toho, že se občanská aktivita probouzí. Sice pomalu a váhavě, ale přece. A právě v existenci a činnosti "ekonomických disidentů" vidím naději, že přijde doba, kdy ekonomie bude chtíc nechtíc muset reagovat i na podněty vzešlé z podobných diskusí. Fungování společnosti se týká všech občanů, proto všichni mají právo vyjadřovat se k němu. Všichni občané, nikoli jen ekonomové, a to i v oblastech, které jsou z podstaty věci výsostným územím ekonomického bádání, natožpak tam, kde se ekonomie snaží suplovat jiné vědy - třeba tu diskutovanou etiku

Ondřej Čapek má nejspíš pravdu v tom, že většina zvláště starších občanů má jen minimální ekonomické povědomí. Otázkou je, kde ho asi naše generace padesátníků a starších měla vzít? Další otázkou je, jak se v té džungli máme my občané neodborníci orientovat teď? Ondřej Čapek se zmínil o CERGE jako o jediném relevantním pracovišti, které u nás dělá Ekonomii s velkým E.

Dobrá...napsal jsem si do vyhledávače CERGE a jen v češtině mi vypadlo 10 672 odkazů. Doufám, že nikdo z diskutujících ekonomů nechce podmiňovat právo nás plebejců vyjadřovat se k věcem, které se nás týkají, získáním nějakého vysvědčení o vzdělání v jejich oboru. Důrazně se hlásím o právo diskutovat na naznačená témata a klást směrem k ekonomům požadavky na to, čím by se měli (a třeba i neměli) zabývat, aby prospěli nám, občanům, společnosti jako celku, i s tím rizikem, že se v jejich očích ztrapním jako nedouk.

A co by Ondřej Čapek řekl třeba na činnost Nadi Johanisové z Jihočeské univerzity, která se důsledně snaží mapovat alternativní ekonomiky (různé formy svépomoci, družstevnictví, bezpeněžní systémy LETS apod.)?

Některé její práce aspoň částečně nebo zprostředkovaně znám a jako mírně poučený laik (nebo polovzdělaný diletant, chcete-li) mám pocit, že reagují na aktuální problémy způsobem, po kterém tady volám. Domnívám se, že ekonomie by v této etapě historického vývoje měla řešit zadání přicházející zvenku, tj. z těch struktur společnosti, jejichž fungování sama ovlivňuje. Ta zadání často budou vyvozena i z problémů, které by nevznikly, kdyby se ekonomie nestavěla nad jiné obory. (Nechci zde teď rozebírat, zda něco, co je součástí problému, může být i jeho řešením... V této souvislosti se mimochodem rád nechám poučit, zda existuje něco jako metateorie ekonomie - je něco mezi filosofií a ekonomií, co by se dalo nazvat její metateorií? A jak to reaguje na naznačené otázky?) A jestliže si ekonomové stěžují na neznalost základních pojmů jejich disciplíny mezi řadovými občany, není nic jednoduššího, než se pustit do její popularizace.

Takže mám-li to shrnout:

1. Každý občan, a to i bez základní znalosti ekonomie, má právo vyjadřovat se k věcem, které ekonomie zásadním způsobem ovlivňuje, jestliže se týkají obecného stavu a vývoje společnosti a pokud mají obecný dopad na život občanů.

2. Ekonomie je disciplína na pomezí mezi společenskými a exaktními vědami a přinejmenším některé její podobory musí nehledíce na své ambice akceptovat, že jejich závěry nejsou pro řízení společnosti obecně použitelné.

Nechci tímto příspěvkem tu "děsnou diskusi"nijak uzavírat. Mám za to, že i přes občas "hospodskou" úroveň něco přinesla diskutujícím i širší veřejnosti. Občanská společnost, o kterou snad nám všem zúčastněným jde, se projevuje a formuje mimo jiné právě v takovýchto diskusích. Snad se někomu časem podaří převést jejich obsah a závěry i do forem prakticky použitelných v politice.

                 
Obsah vydání       7. 7. 2005
7. 7. 2005 V Londýně zahynulo více než 50 osob
7. 7. 2005 Jak k tomu došlo - časová souslednost
7. 7. 2005 Americká novinářka odsouzena do vězení
7. 7. 2005 Mediaprint&Kapa Pressegrosso versus akcionáři PNS Petr  Vidomus
6. 7. 2005 Pavel z Tarsu, věrozvěstové Cyril s Metodějem a Jan Hus Boris  Cvek
7. 7. 2005 G8 a WTO: může summit ovlivnit mnohostranné obchodní vyjednávání? Ludmila  Štěrbová
7. 7. 2005 Jörg Haider - nejlépe placený rakouský politik Richard  Seemann
7. 7. 2005 Blahoslavený bezdomovce nesoudí Jindřich Jonáš Bláha
7. 7. 2005 MÁ DĚVA JEŠTĚ DŘÍMÁ Karel Hynek Mácha
7. 7. 2005 The City of the Sun lies under some patchy cloud Ema  Čulík
8. 7. 2005 Petrohradský mýtus žije dál v Městě bez slunce Ema  Čulík
5. 7. 2005 Hvězdy a festivaly Markéta  Sulovská
7. 7. 2005 Broken Flowers -- Zlomené květiny Markéta  Sulovská
7. 7. 2005 Zelenka's new film brings a tear to our laughing eye Ema  Čulík
7. 7. 2005 Zelenkův nový film: v smějících se očích se nám objevuje slza Ema  Čulík
5. 7. 2005 Delicate relations painted intricately Ema  Čulík
5. 7. 2005 Jemné vztahy vylíčené složitě Ema  Čulík
4. 7. 2005 American Indie Films Deal with the War on Iraq, but Fail to Convince Ema  Čulík
4. 7. 2005 Americké nezávislé filmy o válce v Iráku nepřesvědčily Ema  Čulík
5. 7. 2005 Návrat domů jako deja vu zmrzačené genereace Štěpán  Kotrba
7. 7. 2005 Makroekonomové mezi vědou a politikou Jindřich  Kalous
7. 7. 2005 Ekonomie -- věda nebo náboženství? Josef  Vít
5. 7. 2005 Ozdoba Krnova Boris  Cvek
6. 7. 2005 Nelegální dodávky zbraní podporují násilí v Konžské demokratické republice
7. 7. 2005 Nesnesitelná lehkost zapomínání aneb Big Brother přichází Lubomír  Brožek
7. 7. 2005 Jaderná energetika: osobní urážky do věcné polemiky nepatří Ivan  Brezina
4. 7. 2005 Sladké mámení alternativ Milan  Černý
7. 7. 2005 Partnerstva verejného a súkromného sektoru nie sú problém
7. 7. 2005 Američtí vojáci a strategie ničení nemocnic: škody místo oprav
7. 7. 2005 Neúspěšné obležení Fallúdže Dahr  Džamail
7. 7. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 13. -- 17. června 2005
4. 7. 2005 Psychosociální vývojové krize v životě Martina Luthera Stanislav  Heczko
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce