8. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 7. 2005

Alternativy a čísla

Základní problém všech propagátorů obnovitelných či alternativních zdrojů energie je ve větě, kterou tak bezelstně vypustil z klávesnice pan Grus: "není třeba zabředávat do konkrétností a brát si na pomoc čísla" . Ano, pokud nebudeme zabředávat do podrobností, jsou ty zdroje skutečně alternativou. Pokud nebudeme brát na pomoc čísla, můžeme snadno srovnávat větrnou elektrárnu (VěE) v Jindřichovicích pod Smrkem s Temelínem a vykládat, jak je ta první lepší, k životnímu prostředí citlivější, krásnější a vůbec... Ano, to můžeme. Ovšem zůstaneme na úrovni pohádky o Červené Karkulce nebo Starých pověstí českých.

Když ovšem zabředneme do podrobností a vezmeme si na pomoc čísla, čemuž se já nedokážu vyhnout (proto asi nejsem zelený aktivista), zjistíme, že porovnáváme neporovnatelné. Elektrárnu se stabilním výkonem přes 2GWe, tedy 2000MWe, s elektrárnou (říkejme jí tak), která v ideálním případě, když nefouká ani moc ani málo, ale tak akorát,dodává 1,2 MWe. S prominutím, to je jako porovnávat skutečnou lokomotivu ČD s modelem v měřítku H0. Jen na nahrazení instalovaného výkonu JETE, tedy toho, co jsou generátory schopné dodat v ideálních podmínkách, by bylo potřeba postavit více než 3300 jindřichovických věží.

Ovšem to mluvíme o instalovaném výkonu, ne o skutečně dodané energii. Využití VěE závisí (světe div se) na větru. V Británii, kde se počasí podle mých vzpomínek pohybuje od "windy" po "very windy" mají VěE využitelnost i přes 30 %. V Německu, které má pobřeží Severního moře, je to 20-25% (spíše těch 20). A VěE v Jindřichovicích? Dodává jako by běžela mírně přes 10% času. Ve skutečnosti je to ovšem ještě horší, protože ono ani nefouká 10% času optimálně, ale jak se tak zrovna namane. Regulovat se vítr nedá (a kdyby ano, Zelení by určitě protestovali), předpovědět ... no, známe přesnost předpovědí. Připomínám, že energie ve větru obsažená, je úměrná třetí mocnině rychlosti, takže obvyklá předpověď "vítr o rychlosti 3-5 m/s" říká, že se bude násobit koeficientem 27 nebo taky 125... Když předpověď vyjde.

Takže na náhradu instalovaného výkonu JETE by bylo potřeba 3300 jindřichovických věží (jsou tam dvě), na náhradu dodané energie desetkrát tolik. 33 tisíc věží 65 metrů vysokých s vrtulemi o průměru 47 metrů... A protože elektrickou energii neumíme skladovat, pouze ji přeměnit na jinou formu, museli bychom vybudovat zařízení na uskladnění té energie vyrobené během 10% času tak, aby vydržela zbylých 90%. Jediný dnes známý způsob, jak "uskladnit" dostatečné množství energie, jsou přečerpávací elektrárny. Kopec, nahoře jezero, dole jezero, mezi tím několik pořádných trubek a soustrojí, které, když je elektrické energie přebytek, žene vodu nahoru. Když je nedostatek, nechá téct vodu dolů a vyrábí elektřinu. Doporučuji jen odhadnout, jen si představit farmu 33 tisíc větrníků vyšších než petřínská rozhledna a k nim odpovídající počet přečerpávaček. Dovolím si připomenout, že proti naší nejmodernější přečerpávací elektrárně s účinností fantastických více než 70% - Dlouhé stráně - zvedli zelení aktivisté pokřik jen o něco menší než proti Temelínu. Je vytypováno 10 dalších míst vhodných pro vybudování přečerpávacích elektráren s možností turbínového provozu (tedy té doby, kdy vrací elektřinu do sítě) 3-7 hodin. A když nezafouká déle, tak co? Tak nic. Pochopitelně proti všem těmto stavbám je silný tlak ekologistické lobby.

Zabřednu ovšem ještě hlouběji a vezmu si na pomoc cosi, co je pro ekologistické aktivisty věc úplně děsivá - ekonomii. Temelín stál 96 mld Kč. Jindřichovické VěE 62 milionů (dotace od Státní ho fond u životního prostředí 28 mil., půjčka 24 mil., obec sama dala 10 mil. Kč ). Jeden MW instalovaného výkonu přijde v Jindřichovicích na 51.7 milionu Kč, v Temelíně na 48 milionu. A to jsme zase pouze u instalovaného výkonu, ne energie. U JE netřeba násobit ničím, u VěE deseti. Obvyklá replika v této chvíli je - no ale to nemůžete počítat, to jsou jenom peníze, ale to životní prostředí... Pominu, že ne každý může uvažovat v relaci "jenom peníze". Tato odpověď totiž ukazuje neschopnost aktivistů uvažovat, či spíše jejich nechuť (nebo neschopnost) zabředávat do reality. Ty peníze, investiční náklady, reprezentují práci a materiál. Cena práce je srovnatelná na stavbě JE i VěE, aspoň doufám, že VěE staví stejně dobří a dobře placení odborníci jako JE. Zbývá materiál. Ale materiál, to jsou suroviny, které je třeba vytěžit, přepravit, přepracovat (obé často několikrát) - a to znamená spotřebovanou energii. Cena odráží energii spotřebovanou na stavbu včetně těžby surovin. Tedy v zelené hantýrce devastace krajiny.

Tak nevím, kdo je vlastně ochránce životního prostředí. Že by naši nezabředávající aktivisté? Čísla, jež jsem si vzal na pomoc tomu nenasvědčují. Ovšem oni se přece zabředávání do podrobností, natož nějakým číslům, brání.

Je tu ovšem ještě jedno možné vysvětlení jejich aktivit: klasické země větrné energetiky, jako Německo, Dánsko, Holandsko jsou už věžemi s vrtulemi nacpané, kam se podíváš. V Holandsku už lidé protestují proti dalšímu zhoršování životního prostředí dalšími větrníky (a to by měli být na větrné mlýny zvyklí!), v Německu se povinný výkup neregulovatelné elektřiny promítá citelně do stability sítě a spolu s udržováním této stability ještě citelněji do cen elektřiny pro spotřebitele. Ovšem penězovod dojící státní kasu dotacemi a kasičky spotřebitelů povinným a předraženým výkupem je nastaven. Výrobci o něj nechtějí přijít, nezbývá než expandovat do zemí, kde to (dosud) stabilní soustava s (zatím) dostatkem zdrojů (prozatím) unese. Například do České republiky...

                 
Obsah vydání       8. 7. 2005
10. 7. 2005 Počet mrtvých stoupne na 70
10. 7. 2005 Náš způsob života není hlavním bojištěm ve válce proti terorismu
10. 7. 2005 Večeře u Noriko: Vynikající japonský film Ema  Čulík
10. 7. 2005 Noriko's Dinner Table: An outstanding Japanese film Ema  Čulík
9. 7. 2005 Dobře informované HN: zpráva o tom, co se teprve stane Štěpán  Kotrba
7. 7. 2005 V Londýně zahynulo více než 50 osob
7. 7. 2005 Jak k tomu došlo - časová souslednost
8. 7. 2005 Summit G8 poskytne Africe pomoc ve výši 50 miliard dolarů
8. 7. 2005 Pitný režim duše Bohumil  Kartous
8. 7. 2005 Chladnokrevně zkonstruovaná vražda Bohumil  Kartous
8. 7. 2005 Michael  Marčák
8. 7. 2005 Jde o obrovské peníze z licenčních poplatků a patentových sporů
8. 7. 2005 Světová obchodní organizace: jak horké bude léto 2005 Ludmila  Štěrbová
8. 7. 2005 Egyptský velvyslanec v Iráku byl zavražděn
8. 7. 2005 Bio-sprit ist umweltschädlich Tomáš  Krček
8. 7. 2005 Stálice mezi novinářskými kachnami
8. 7. 2005 Alternativy a čísla Vítězslav  Novák
8. 7. 2005 Chyby ve výpočtu rentabilnosti jaderných elektráren
7. 7. 2005 Americká novinářka odsouzena do vězení
8. 7. 2005 Důsledností odporu proti nejvyšší autoritě své doby otevřel dobu novou Jiří  Paroubek
8. 7. 2005 Hus, Konstantin a Metoděj Jaroslav  Štemberk
8. 7. 2005 The Petersburg Myth lives on in Sunless City Ema  Čulík
8. 7. 2005 Petrohradský mýtus žije dál v Městě bez slunce Ema  Čulík
7. 7. 2005 The City of the Sun lies under some patchy cloud Ema  Čulík
8. 7. 2005 Sluneční stát leží tak trochu pod mrakem Ema  Čulík
8. 7. 2005 Slnečný štát: Sociálny gýč Igor  Daniš
8. 7. 2005 Ostravske dřysty po britsku Štěpán  Kotrba
8. 7. 2005 Štěpán Kotrba: "My Češi jsme tak výjimeční, že nám nikdo, kdo není jedním z nás, nemůže porozumět" Jan  Čulík
7. 7. 2005 Broken Flowers -- Zlomené květiny Markéta  Sulovská
7. 7. 2005 Zelenka's new film brings a tear to our laughing eye Ema  Čulík
7. 7. 2005 Zelenkův nový film: v smějících se očích se nám objevuje slza Ema  Čulík
7. 7. 2005 Mediaprint&Kapa Pressegrosso versus akcionáři PNS Petr  Vidomus
7. 7. 2005 G8 a WTO: může summit ovlivnit mnohostranné obchodní vyjednávání? Ludmila  Štěrbová
8. 7. 2005 Josef Vít neví o ekonomii nic Jan  Mysliveček
8. 7. 2005 Vít je jako Rudé právo Jan  Faltýsek
7. 7. 2005 Makroekonomové mezi vědou a politikou Jindřich  Kalous
7. 7. 2005 Ekonomie -- věda nebo náboženství? Josef  Vít
7. 7. 2005 Paměť a teologie Svatého Augustina Stanislav  Heczko
6. 7. 2005 Pavel z Tarsu, věrozvěstové Cyril s Metodějem a Jan Hus Boris  Cvek
4. 7. 2005 Sladké mámení alternativ Milan  Černý
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005