16. 7. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 7. 2002

Poznámka na okraj biblických pochybností

"Bible je považována za prostou omylu ve vztahu ke křesťanské teologii, vzhledem k jiným vědám (historii, biologii, astronomii atd.) ji za prostou omylu považovat nelze.", uvádí autor (podle soudobých biblistů). Reaguje tak na několik dní probíhající vášnivou debatou nad 20 otázkami, které redakci zaslal Fabiano Golgo a která pokračovala 20 odpověďmi Pavla Mareše.

Podle poznatků moderní biblické vědy:

  • To, že Ježíš Nazaretský byl historickou osobností, lze považovat za prokázané.
  • Nelze však zjistit přesné datum jeho narození ani smrti. (To, že křesťané jeho "narozeniny" slaví v noci z 24. na 25. prosince má symbolický význam, nikoli oporu v historických pramenech. Že zemřel na kříži těsně přede dnem, kdy židé slavili "vyvedení z Egypta", je vzhledem k tomu, že se na tom shodují všichni evangelisté, téměř jisté, ale jde o svátek pohyblivý a neznáme přesný rok.)
  • Že se narodil v Betlémě, nelze mít za prokázané, je možné, že to evangelisté uvádějí jen proto, že na Betlém jako místo narození Mesiáše odkazuje SZ.
  • Je nepochybné, že vyprávění o potopě vychází se starších mezopotámských pramenů, také je prokázané, že nešlo o zatopení celého světa, ale pouze té části zeměkoule, která byla lidem v Mezopotámii známá, tedy nížiny kolem Eufratu a Tigridu. Lze předpokládat, že "všechna zvířata" byla ve skutečnosti pouze zvířata domestikovaná a ta, která při vzdouvající se vodě do archy sama vešla (to, že při povodni mnoho zvířat ve snaze najít suché místo, kde by se zachránila, ztrácí plachost, je jev popsaný zoology i při novodobých záplavách). Je také pravděpodobné, že do archy bylo nutno vzít jen omezený počet zvířat (jeden pár od každého druhu), aby se nepřetížila a nepotopila.
  • O knihách SZ se předpokládá, že většina z nich nebyla sepsána tím, komu je připisována, bylo běžné, že prorocké knihy sepisovali prorokovi žáci. Navíc pak je zřejmé, že některé prorocké knihy byly později při přepisování zároveň doplňovány anonymními proroky, kteří se považovali za pokračovatele proroka, kterému je kniha připisována.

Obecně: Bible je považována za prostou omylu ve vztahu ke křesťanské teologii, vzhledem k jiným vědám (historii, biologii, astronomii atd.) ji za prostou omylu považovat nelze.

Jinak s p. Marešem lze souhlasit.

K doplnění (ad "rozvedená žena"):
Je pravda, že podle židovského práva propouštěcí list (doklad o rozvodu) vystavoval muž, bylo však zvykem, že tak vždy učinil, pokud žena od něj odešla nebo vyšla najevo její nevěra (viz Josef, který Marii nevystavil propouštěcí list, protože přišla do jiného stavu v době, kdy s ním neměla styk, ačkoli to bylo tehdy v takových případech zvykem.) Ježíš však hlásal, že muž nemá ženu propustit (nevěra, když už k ní dojde, se má odpouštět, byť je to těžký hřích), propuštěná žena se nemá znovu vdávat, ani muž, který jednu ženu propustil, si nemá brát jinou.

                 
Obsah vydání       16. 7. 2002
16. 7. 2002 Soud: Policisté překračující svou pravomoc nepožívají ochrany veřejného činitele Štěpán  Kotrba, Jaroslav  Štemberk
16. 7. 2002 Velká Británie: spravedlnost v konfliktu se svobodou projevu
16. 7. 2002 Bin Laden "se těší dobrému zdraví"
16. 7. 2002 Vrah amerického novináře odsouzen v Pákistánu k smrti
15. 7. 2002 Monitor Jana Paula: Média v otázce veřejné služby selhávají Jan  Paul
15. 7. 2002 Keď zaspievajú Pavarotti a Lexa Lubomír  Sedláčik
16. 7. 2002 Pyšná princezna ODS aneb Pohádka bez dobrého konce Michal  Kubíček
16. 7. 2002 Analýza volebního "neúspěchu" ODS zpracována. Proč? Josef  Trnka
15. 7. 2002 DOKUMENT: Analýza volebního nezdaru ODS podle pracovního týmu
15. 7. 2002 DOKUMENT: Analýza neúspěchu ODS viděná očima V. Klause
16. 7. 2002 Rozpory v Bibli - odpověď bývalého křesťana Zdeněk  Bobek
16. 7. 2002 Poznámka na okraj biblických pochybností Jaroslav  Štemberk
9. 7. 2002 Vyhledávání v Britských listech
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Rituály - co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje RSS 2.0      Historie >
16. 7. 2002 Poznámka na okraj biblických pochybností Jaroslav  Štemberk
16. 7. 2002 Rozpory v Bibli - odpověď bývalého křesťana Zdeněk  Bobek
15. 7. 2002 Každý chce být sám sobě Bohem Pavel  Mareš
15. 7. 2002 Biblické rozpory umím vysvětlit Pavel  Mareš
12. 7. 2002 Nejvyšší pravda   
10. 7. 2002 Křesťanský sionismus - v ČR málo známá ideologie, ovlivňující konflikt v Palestině Pavel  Šejnoha
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Vladimír  Nálevka, Miloš Mendel, Oskar Krejčí, Stanislav Komárek, Zdeněk Zbořil, Ivo T. Budil, Martin Hekrdla, Bob Fliedr, Tomáš Halík