Narodil se Temuulen. Zastřelte se

28. 12. 2010 / Milan Daniel

V době, kdy supermarkety přetékaly zbožím, které si i Češi pořizovali na oslavu narození robátka, jež se narodilo v Betlémě uprchlíkům Marii a Josefovi z Nazaretu, jsem našel na webu občanského sdružení Inbáze Berkat zprávu o narození jiného dítěte.

Jmenuji se Temuulen a před osmi měsíci jsem se narodil ve fakultní nemocnici v Brně. Předčasně. První dva měsíce svého života jsem tak strávil v inkubátoru. Když mě pustili domů, znovu jsem onemocněl, sotva dýchal, a tak jsem se musel vrátit zpět. V červnu mi přišel z nemocnice doporučený dopis: účet na 808.885 Kč.

Cizinecká policie Praha

28. 12. 2010 / Jan Těsnohlídek

cizinecká policie
je plná lidí který
potřebujou pomoc!

neznaj zákony!
neuměj jazyk!
jsou ztracený!
jsou zoufalý!
děti cizinců brečej!
cizinky omdlívaj čekaj
od tří ráno
ve frontě kterou
stejně před sedmou nějakej
rusák přerovná!

cizinecká policie je
plná lidí který
potřebujou pomoc!

celou noc trpělivě
stojej o místa uklízeček!
kopáčů! prodavaček v trafice!
prostitutek!
statečně usilujou o víza!

cizinecká policie je
plná lidí který
potřebujou pomoc!

nikdo je nemá rád!
nikoho nezajímaj!
nikdo je nechce!

před dveřma cizinecký policie
vyrovnaný v řadě jak

růže na střelnici

Děkujeme, odcházíme?

28. 12. 2010 / Jan Mertl

Vývoj v českém zdravotnictví nabral směr a styl, který české zdravotnictví nezná. Mnoho lékařů z nemocnic, přetížených službami, nespokojených se systémem vzdělávání a také s platovým ohodnocením podává výpověď a dává tak najevo, že takhle se to už prostě dělat nedá.

Proč není na platy lékařů...?!?

28. 12. 2010 / Ladislav Žák

Na platy lékařů se v našem veřejném zdravotnickém systému nedostává prostředků, protože se z této položky nedá skoro nic ukrást. Jaký to rozdíl proti nákupům, outsourcingům, investicím a dotacím všeho druhu... Proto je třeba takovou položku minimalizovat nebo alespoň v žádném ohledu nenavyšovat, protože to by podvázalo radostný rozvoj loupeže za bílého dne.

Bělorusko porušuje lidská práva, vězní studující za účast na protestech

28. 12. 2010

Tisková zpráva Studentské komory Rady vysokých škol

Prezidentské volby v Bělorusku provázely protesty desítek tisíc nespokojených občanů. Na ty stát odpověděl rozsáhlou vlnou zatýkání a domovních prohlídek, které pokračovaly i přes Vánoce. Za účast na protestech bylo uvězněno mimo jiné i osmnáct studujících. Mnohým dalším nyní hrozí ze stejného důvodu vyloučení ze studia na vysoké škole.

Víte, co je to jeden obama?

28. 12. 2010

Je to jednotka času, rovnající se období, které uplyne od chvíle, kdy zažijete naději, že se věci změní, a končící okamžikem, kdy si uvědomíte, že se nezmění nic.

Deník Guardian zveřejnil definice četných nových takovýchto slov, která se objevila během roku 2010. Vybíráme ty z nich, které se netýkají pouze interní britské politiky.

Co to znamená assangovat? Maskovat svatouškovstvím to, co děláme protože je nám to příjemné, například: "Neříkej mi, že jsi zůstal v hospodě jen proto, že si se tam musel postarat o kamaráda.""

Rozpočtová odpovědnost: Svatouškovstvím krytá zlá vůle a lakota.

Dluh: Těžké, děsivé břemeno, ovšem nikoliv pokud jde o dluh, který vznikne studentům, kteří jsou nuceni platit univerzitní školné. V takovém případě je dluh příležitostí a motorem sociální mobility.

Deficit: Výmluva udělat něco opravdu šokujícího a necivilizovaného, například: "Ano, rozlil jsem červené víno na váš nový bílý koberec, ale musíte si uvědomit, že předchozí vláda způsobila tomu bílému koberci obrovský deficit červeného vína, takže rozlít to víno na ten koberec bylo jediným možným zodpovědným řešením v nastalé situaci."

Začínám v tom mít trochu zmatek...

28. 12. 2010 / Ladislav Žák

Konec starého a začátek nového roku ve spojení s Vánocemi vytváří ve společnosti tradičně atmosféru všeobecného bilancování okořeněnou notnou dávkou sentimentu. Promítá se to i do stylu a obsahu žehrání na poměry. Jsem opravdu dalek toho, abych současné poměry nějak chválil nebo na ně jenom nežehral. Pokud se však dívám kolem sebe bez toho, že hledám někoho, koho je třeba chválit, a jiného, kterého je třeba kárat, prostě sine ira et studio, pak se nemohu ubránit dojmu, že je něco opravdu, ale opravdu, jinak.

Marie Baťová -- první dáma Zlína

28. 12. 2010 / Irena Zítková

Absolvent dvou fakult -- elektro na ČVUT a filmové na pražské AMU -- Pavel Hajný (1939), scénárista (m.j.) polských filmů Zaklete rewiry (Stříbrný lev v Gdańsku), Noční můry (Ekumenická cena MFF v San Sebastianu) nebo i u nás populární Sexmise (Stříbrný lev v Gdańsku), český televizní dramatik a režisér dokumentů a audiovizuálních projektů (připomeňme Svatovítskou katedrálu 1990, pravidelné televizní a rozhlasové pořady Computerworld a Megabyte ), autor románů Kde teče Tennessee, Léta nebo Samarkand, Samarkand, se v poslední době zabýval spíše IT žurnalistikou a evropskými projekty pro neslyšící i pacienty s roztroušenou sklerózou a v neposlední řadě na webu i historií baťovství.

Kde "nepokradeš" neplatí

28. 12. 2010 / Aleš Uhlíř

Plagiátorství je v České republice značně rozšířeno, což dokládají různé případy, kdy při vykrádání cizích textů a opisování bez udání zdroje byli přistiženi vědečtí pracovníci, pedagogové nebo soudci ve vysokých funkcích. Mezi vysokoškolskými studenty je rozšířeným zvykem využívat pro seminárky na internetu dostupné texty. Existují bakalářské, diplomové i rigorózní práce, které vznikly doslovným opsáním (včetně chyb) z jiných, dříve uplatněných prací. Naštěstí jsou způsoby, jak taková opisování okamžitě odhalit. Odhalený a usvědčený plagiátor nemusí být postižen pouze cestou práva. Kdo cizí věci vydává za vlastní, automaticky ztrácí ve svém okolí autoritu.

Měsíc přátelství

28. 12. 2010 / Jan Kadubec

Vzpomínám na měsíc listopad. V dobách totality to býval tzv. Měsíc československo-sovětského přátelství. Samozřejmě že v tisku ani v televizi se o tak vzdálené době už nikdo ani nezmíní, ne tak, aby dokonce psal o československo-sovětském přátelství. Je to skutečně pradávná doba, už neexistuje ani ten Měsíc přátelství, ani Československo a dokonce už ani Sovětský svaz. Už máme jiné přátele, a ne jenom na jeden měsíc, už máme celoroční přátelství s USA, ba už dvacetileté nerozborné přátelství s USA, to je dnes aktuální.

Historie morální katastrofy?

27. 12. 2010 / Karel Dolejší

Goldsworthy, A.: The Fall of the West. The Death of the Roman Superpower. London, Orion Books Ltd. 2010. 531 stran. ISBN 978-0-7538-2692-8.

Svět je kapkou bláta visící v nekonečnu a člověk je zvíře, které udělalo kariéru.
Marcus Aurelius Antoninus Augustus

Bestseller britského vojenského historika Adriana Goldsworthyho přináší zajímavou plastickou sondu do některých dobových reálií, nicméně vcelku vyvolává značné rozpaky. V úvodu autor zaujímá uctivý odstup od prastaré klasické práce krajana Edwarda Gibbona. Jak se ale čtenář prokousává objemným svazkem, zjišťuje, že ze zmiňovaných dvou set hypotéz ohledně příčin úpadku Římské říše nebyla soustavněji vyložena ani jediná. S odkazem na problematická a neúplná data jsou hned na začátku šmahem spláchnuty všechny modely operující s dostupností zdrojů, aniž by byl některý alespoň stručně zmíněn, a podobně se přistupuje i k populační dynamice Římské říše. Dokonce i logistice je věnován jen minimální prostor - vedle stručně vyložených vojenských a administrativních dějin a velice kusého nastínění každodenního života neprivilegovaného obyvatele veřejné ubytovny se totiž Goldsworthy na prvním místě věnuje příběhům ze života elity. Na závěr se pak čtenář dopracuje zjištění, že Goldsworthy "kupodivu" stejně jako Gibbon hledá příčinu římského pádu v oblasti selhávající morálky elit. A ironie je navíc hned dvojitá: Autor vymezující se halasně vůči všem (opět nejmenovaným) spisovatelům, kteří údajně k tématu přistupují ahistoricky, v závěrečných pasážích dává volný průchod své nespokojenosti s aktuální situací v USA, kde často přednášel, a zejména v rodné Británii, kteréžto země srovnává s demoralizovaným a zanikajícím Římem.

Respektovat dobové reálie

28. 12. 2010

Rád bych se zeptal prostřednictvím redakce BL pana Kadubce , zda mínil svůj dnešní příspěvek jako povídku ve stylu J. Škvoreckého Ze života socialistické společnosti, či jako líčení vlastních životních zkušeností. Pro povídku v tzv. "ich" formě by svědčil rozpor mezi sebepředstavením pana Kadubce a tou školou, kde učilo 25 učitelů. Škola v zapadlé vesničce nebo v okresním městě? ptá se František Řezáč.

Sto let bez Lva Tolstého

28. 12. 2010 / Miloslav Štěrba

Před sto lety opustil náš svět Lev Nikolajevič Tolstoj (9.9.1828-20.11.1910). Moderní člověk. Zvláště poté, co začal oblékat mužickou halenu. Také šťastný člověk. To proto, že se nenechal zabít při prvním životním dobrodružství v krymské válce, kterou si nenechal pro sebe, ale v Sevastopolských povídkách realisticky zobrazil, jako jeho francouzský téměř současník Henri Marie Beyle-Stendhal četné napoleonské masakry vč. tažení do Rus, a kterého miluji pro jeho (prý) výrok, že "Boha omlouvá jen to, že neexistuje".

Přednovoroční zamyšlení o tom, v jakých poměrech žijeme

27. 12. 2010 / Miroslav Pořízek

Letošní rok se pomalu chýlí ke svému konci. Každý z nás v něm zanechal nějakou stopu. Někdo změnil zaměstnání, mnozí o něj bohužel přišli a nové zatím nemají, někteří se museli potýkat s vážnými osobními či pracovními problémy. Většina z nás ale zároveň jistě zažila i drobné všední radosti, které dávají našemu životu nový náboj a tolik potřebnou dávku optimismu. Nežijeme v jednoduché době a pravděpodobně bude ještě hůře.

Dvacet nejčtenějších článků v Britských listech za rok 2010

25. 12. 2010

Nejčtenější články za poslední rokTÝDENMĚSÍCROKVŠE  >
1.  91646 10. 12. 2010    Anonymous: Chceme nenásilně bojovat za svobodu projevu   
2.  35379 22. 3. 2010    Jan Keller: Dva druhy pravicových voličů Jan  Keller
3.  25427 11. 6. 2010    Deset důvodů, proč nezavádět školné Jan  Keller
4.  22720 14. 12. 2010    Havlovy děti Jiří  Šejnoha
5.  21608 14. 5. 2010    Spolehlivý návod, jak postupně rozložit malý stát Ivo  Šebestík
6.  19945 31. 5. 2010    Volby nedopadly špatně Jan  Keller
7.  18195 22. 3. 2010    Jaká je mládež? Taková, jakou jsme ji vychovali. Štěpán  Kotrba
8.  17368 7. 10. 2010    Socialistický kapitalismus jako řemen Jan  Čulík
9.  17149 17. 4. 2010    "Češi smrdí" Fabiano  Golgo
10.  17095 2. 7. 2010    Pozoruhodná míra nespokojenosti s režimem Jan  Čulík
11.  16627 5. 7. 2010    Zpráva o smrti Mistra Jana Husa Petr z Mladoňovic
12.  16504 11. 6. 2010    Kurňa, pane kníže - stížnost oklamaného studenta Jan  Vnouček
13.  16462 7. 9. 2010    Střední vrstvy. Německá realita a české iluze Jan  Keller
14.  16308 20. 8. 2010    Manažerské poradenské firmy jsou podvod   
15.  16083 23. 2. 2010    Krizi jednoznačně způsobili chudí Jan  Kadubec
16.  15591 3. 6. 2010    Za všechno můžou penzisti   
17.  15194 13. 8. 2010    Americký profesor: Spojené státy zbankrotovaly   
18.  15077 23. 7. 2010    Věci veřejné, věci tajné Jan  Hradil
19.  15068 10. 9. 2010    Příčiny chování některých voličů pravice vycházejí z jejich existenčních obav Vojtěch  Merunka
20.  14951 27. 4. 2010    Rozhovor ve vlaku Jan  Čulík
TÝDENMĚSÍCROKVŠE  >

Sociální bouře -- podruhé

27. 12. 2010 / Štěpán Steiger

K výročí 17. listopadu uveřejnil v Britských listech Milan Valach pozoruhodnou (a obsáhlou) stať "Sociální bouře". Zůstala bohužel bez odezvy -- jeden z důvodů, proč se k ní nyní vracím. Načrtla totiž nejenom obraz, byť poněkud obecný, současné situace -- jež během pouhého měsíce od publikace v této zemi ještě dále vyzrála -- nýbrž naznačila i některé odpovědi na palčivé, přetrvávající, ba zásadní problémy dneška. Chtěl bych se u obojího zastavit.

Valach přesvědčivě, výmluvně a emotivně dovozuje, že namísto toho, co jsme "v listopadu (1989)" skutečně chtěli, "Místo svobody, spravedlnosti a lidské sounáležitosti jsme dostali vlády lhářů, podvodníků a korupčníků." Jeho závěr pak je: "Abychom to zvrátili, potřebujeme obnovit vlastní sebeúctu." Už tento morální požadavek vyvolává určité pochyby o některých autorových vývodech. Ne proto, že bychom s nimi nesouhlasili -- jsou však příliš obecné, deklaratorní a přiznám se, nevím o žádné dost konkrétní cestě, jak je realizovat.

Zelení znovu na startu?

28. 12. 2010 / Pavel Pečínka

Dobrovského tunely. Jedno z témat, které dokázalo zmobilizovat část brněnské veřejnosti. Výsledek se nedávno dostavil v podobě dočasného zastavení stavebních prací. Stalo se tak po tlaku sdružení Velký městský okruh. Ponechme teď ale stranou stavbu samotnou a zaměřme se spíš na politickou arénu s podobnými stavbami související.

Ruská Rada federace možná ratifikuje smlouvu START 26. ledna

28. 12. 2010

Horní komora ruského parlamentu, Rada federace, možná ratifikuje novou smlouvu o omezení strategických útočných zbraní START 26. ledna 2011. Agentuře RIA Novosti to sdělil předseda výboru pro mezinárodní záležitosti Michail Margelov. Senát USA smlouvu ratifikoval již 22. prosince, ale doprovodil ji rezolucí obsahující řadu výhrad.

Konec Unie svobody

27. 12. 2010

Ve zmatku kolem rozdrobení Drobila nějak zanikla tato zpráva ze 17.12.2010, píše Zdeněk Procházka:

V souladu s § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o politických stranách v platném znění a čl. 22 odst. 11 Stanov US-DEU se ke dni 1.1.2011 ruší politická strana US-DEU se sídlem Praha, Rumunská 1, PSČ 120 00, IČ: 67777708.

Zdroj: ZDE

Slovenská RTS aneb když špína vládne

27. 12. 2010 / Štěpán Kotrba

Sloučení Slovenského rozhlasu a Slovenské televize do jednoho celku s názvem RTS je demonstrativní ukázkou, jak nemá vypadat kulturní politika evropského státu. Slovenská vládní koalice si tímto krokem vyřešila pouze jediný problém - může tak stranicky ovládnout veřejnoprávní média. Na samotné ideji vytvoření sloučené "slovenské BBC" by nebylo nic špatného, kdyby... Kdyby ji vymýšleli profesionálové, realizovali profesionálové a kdyby cílem nebyla likvidace veřejné mediální služby na Slovensku smečkou politických diletantů, ale její posílení a stabilizace do let budoucích. Ministr Daniel Krajcer (SaS) i předseda parlamentu a SaS Richard Sulík nyní vyfouknou všem ostatním tučnou kost zpod nosu - Sulík jmenuje na velmi dlouhou dobu "prozatímního" ředitele Potěmkinovy vesnice RTS a ostatní na to budou jen koukat. Jak špinaví Slováci na Dunaj. A pak už bude pozdě.

Veřejnoprávní média - média veřejné služby TÉMA BL

EU a sdělovací prostředky v postkomunistických zemích TÉMA BL
Digitalizace sdělovacích prostředků TÉMA BL

Sněhová stovka

27. 12. 2010 / Jiří Šejnoha

Je druhý svátek vánoční. Shrabuji a odhazuji sníh. U nás na Vysočině nic divného. Ale letošní rok je sněhu opravdu nějak nad míru. A také mrazu. Venkovní teploměr ukazuje -11°C. Nevadí mi to, mám kulicha a teplé rukavice. Copak já? Doházím ten čerstvý prašan, uvařím si čaj s rumem, posadím se k televizi a pustím si čtyřiadvacítku.

To jsem tedy vážně zvědav, kolik přes včerejší noc umrzlo v Praze bezdomovců.

Vánoční a novoroční vydání Britských listů

23. 12. 2010

Vánoce roku 2000 byly zcela pohlceny rebelií v České televizi.

Vánoce, svátky míru a konzumerismu TÉMA BL

VÁNOČNÍ ČTENÍ

Ne hned pojednou všemu věř....

23. 12. 2010 / Mikuláš Dačický z Heslova


Ne hned pojednou všemu věř,
neb jse k pravdě plichtívá lež
Ne se vším na plac, o čem víš,
aniž vše zjevuj, co umíš.
Cizího nikda nežádej,
na svém spravedlivém přestávej,
svého také nerozdávej.
S bláznem jse nevaď, nehádej,
drž slovo a na paměti měj,
co učiniti nemíníš, nepřipovídej.
Nelži a nechval sebe sám,
zvláště kde jsi vejborně znám,
nebo lidé rozum jmají,
po řeči blázna poznají.
Když dobré svědomí zachováš,
neopustí tě Pán Buoh, to shledáš.

Nebo: Lepší jest upřímá sprostnost a dobré svědomí
nežli šibalská moudrost a podvodné umění.

Ergo confide et constans esto Deo, recte agens, zo nam in fine coronatur bonum opus.

VÁNOČNÍ ČTENÍ

Štědrý den

23. 12. 2010 / Karel Jaromír Erben

I
Tma jako v hrobě, mráz v okna duje,
v světnici teplo u kamen;
v krbu se svítí, stará podřimuje,
děvčata předou měkký len.

"Toč se a vrč, můj kolovrátku,
ejhle, adventu již nakrátku
a blízko, blizoučko Štědrý den!"

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za listopad 2010

4. 12. 2010

V listopadu 2010 přispělo finančně na Britské listy 215 osob celkovou částkou 44512.45 Kč. Příjem z reklamy byl 6000 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30.11. 2010 částku 54 681.71 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní