31. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 3. 2003

Každý den činí američtí a britští vedoucí politikové odvážně na veřejnosti různá tvrzení. O den později se ukáže, že většina těchto tvrzení byla nepravdivá. Tyto vyhýbavé výroky a nepřesnosti nemají nic společného s nutností utajovat vojenská rozhodnutí, napsal v sobotu v redakčním komentáři deník Independent a pokračoval:

Minulý týden prohlásil Tony Blair na tiskové konferenci s Georgem Bushem, že dva britští vojáci byli prý "popraveni". Brzo poté byli zoufalí příbuzní informováni, že tito vojáci "zemřeli v boji". Téhož dne tvrdil britský ministr obran Geoff Hoon, že objev protichemických obleků v Iráku je "kategorickým důkazem", že Irák vlastní chemické zbraně. Do 24 hodin toto tvrzení stáhl.

Dnes informujeme v našem listě, že Tony Blair silně přehnal rozsah humanitární pomoci, odesílané do města Basra. Jen polovinu nákladu jedné lodi tvoří potraviny a další zásoby z Británie. Ostatní náklad tvoří zbraně. Jak vysvětluje šéf nouzových akcí organizace Christian Aid, Irák potřebuje ekvivalent 32 takovýchto lodí, má-li být nynější humanitární krize zažehnána.

Snad nejabsurdněji, Tony Blair a američtí vedoucí politikové předem s určitostí tvrdili, že budou "osvoboditelé" vítáni na ulicích. Nyní se nám vysvětluje, že naši váleční politikové už předem dávno věděli, že žádné jásání nebude, a že nejsou překvapeni, že Iráčané se stavějí vůči "osvoboditelům" na odpor.

Než válka začala, neustále se měnily důvody, proč jít do této války. Jeden den byla jejím cílem likvidace zbraní hromadného ničení, druhý den to byla změna režimu a třetí den šlo o "osvobozeneckou válku". Jako důkaz, že je Saddám hrozbou světu, byla předložena stará doktorská práce. Vyjednávalo se v OSN, ale jen tak dlouho, dokud OSN souhlasila s USA a s Británií. Když OSN "odmítla souhlasit", Británie a USA prohlásily, že je to vina OSN. Pokaždé, když se někdo zeptal prezidenta Bushe anebo Tonyho Blaira na předchozí vyhlášený cíl této války anebo na jejich výrok, který se od té doby změnil, chovali se iritovaně anebo zmateně. Tito politikové věřili tomu, co říkali v daný den.

Teď se odehrává tatáž sekvence přímo během této války. Výrokům, které politikové činí se zjevnou sebejistotou, posléze protiřečí fakta anebo je dodatečně "dovysvětluje" prohlášení z ministerstva. A stejně se nyní hovoří i o tom, k čemu dojde po válce, politikové hrají jazykové hry, aby skryli neshody a nejistotu ohledně politické "rekonstrukce" Iráku.

Tyto systematické nepřesnosti, které politikové tvrdí tak sebejistě, odhalují velký nedostatek této války. Prezident Bush a Tony Blair nikdy jasně nevěděli, proč se tato válka vede a co se stane, až skončí. Vzhledem k tomu, že jim to nebylo jasné, není divu, že jsou jejich veřejná vystoupení nesouvislá a chaotická.

Od doby ještě před 11. září byl Irák součástí "agendy"nejednotné Bushovy administrativy z důvodů, které by vyžadovaly analýzu psychiatra, nikoliv jen práci vojenských a politických analytiků. Rozhodli se už dávno, že půjdou do války, a teprve pak začali hledat přesné důvody.

Oni nevědí, co dělají, a proč to dělají. Vedou zbytečnou válku a stále se ještě snaží najít důvody, proč ji vedou, přestože konflikt už začala a lidé přicházejí o život.

Kompletní článek v angličtině je ZDE

Sloupek

Některé "vrcholové" politiky, převlečené za ministry současné vlády ČR, napadla nedávno zajímavá myšlenka. Totiž jak upozornit některé tuzemské právníky, povýšené na soudce, že ač zhusta soudí mizerně a své rozsudky samolibě označují za "nalézání práva", lze najít způsob, jak jim s pomocí Evropského soudu pro lidská práva (ES) taková často až nesmyslná rozhodnutí hodit zpátky na hlavu. Je sice vcelku smutné, že tuto myšlenku do Česka zaslala až rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1226 z roku 2000, nicméně jako návrh novely zákona o Ústavním soudu ji ta vláda na svém zasedání letos 26. března schválila. V nejbližší době se proto stane předmětem jednání též Parlamentu ČR, který by tak měl uzákonit možnost domoci se v Česku právních nároků i navzdory předchozím odmítavým postojům shora řečených soudců. Základním meritem té myšlenky je fakt, že u ES se hromadí stížnosti na českou justici a ES je začíná "komunikovat". Jednodušeji řečeno to znamená, že po předběžném přezkoumání, zda k jejich projednání ES je kompetentní, bylo rozhodnuto, že kompetentní je a že se proto jimi má a bude zabývat dál. Koneckonců je tomu jen pár týdnů nazad, co proti české justici pár věcí rozhodl a odsoudil vládu ČR zaplatit stěžovatelům nemalé finanční odškodnění. To ale českou justici už nezajímá, poněvadž ES neruší rozhodnutí soudů jednotlivých států, on jen zkoumá, zda ty soudy postupovaly v souladu s mezinárodním právem, a až když zjistí závažné pochybení na úkor základních lidských práv, které se jednotlivé státy zavázaly dodržovat, uloží příslušným vládám těchto států jako vrcholným orgánům státní správy soudů zaplatit stěžovatelům jen jakousi víceméně symbolickou finanční satisfakci.

Pro české soudy jsou to tedy "věci rozhodnuté" a tím to pro ně končí. Pro vládu to ale už tak jednoduché není. A to hlavně v mezinárodních politických vztazích, neboť ještě musí například před Výborem ministrů Rady Evropy a i před Valným shromážděním OSN vysvětlovat, jak se s rozhodnutími ES vypořádává. A to už může být pořádný problém jednak z pohledu právní důvěryhodnosti na mezinárodním fóru, a za druhé z obecné důvěryhodnosti právních vztahů státu a občanů. Než totiž může někdo podat stížnost k ES, nejprve musí využít všechny možnosti tuzemského práva. Nejprve tedy musí vše projednat obecné soudy a až po té lze podat stížnost k tuzemskému Ústavnímu soudu. Jenomže ten může rozhodovat jen dle právního stavu, jaký v té stížnosti dostane. Často tak dochází k tomu, že než stížnost dostane, jsou promlčeny všechny zákonné lhůty k jejímu podání a pak mu nezbývá nic jiného, než z důvodu promlčení těchto lhůt stížnost zamítnout. Anebo dostane soudní spis v takovém stavu, že rozhodovat nemůže a stížnost opět musí zamítnout. A pak jsou to tisíce soudních případů, které se táhnou celá léta, aniž by v nich soudy nějak rozhodly; to je nejčastější příčina stížností k ES.

Procesních variant, v nichž Ústavní soud nemůže náležitě rozhodnout, jsou tisíce. Navíc některé obecné soudy rozhodnutí Ústavního soudu a jeho právní závěry často vůbec nerespektují, dál rozhodují jako předtím a jelikož Ústavní soud už projednanou věc znovu projednávat nemůže, další stížnost v té samé věci také odmítá. Čímž vzniká nekonečná "souhra variant" a v konečném důsledku i faktická nemožnost dovolat se v tuzemsku práva.

Což je právě problém, který za ČR nemůže řešit Evropský soud a naopak ho musí řešit výhradně tuzemský zákonodárce -- tedy Parlament. To je i smyslem té vládní novely zákona o Ústavním soudu. Totiž provést v něm takové změny, aby Ústavní soud nemohl z pouhých procesních důvodů oprávněné stížností odmítat. A aby v už odmítnutých stížnostech, které ES uznal či uzná za oprávněné, bylo možné řízení u Ústavního soudu obnovit. Aby tak občané měli právní jistotu především tam, kde jejich právní spor vznikl, a ne aby se museli pracně domáhat svých práv až u mezinárodních soudních institucí.

31. 3. 2003
Al Jazeera změnila všechno. Světu už nedominují západní sdělovací prostředky ani státem kontrolovaná média.

Tak argumentoval v sobotu v deníku Independent reportér BBC Fergal Keane:

Kompletní článek v angličtině je ZDE

(Fergal Keane obdržel minulý týden cenu časopisu Index on Censorship za novinářskou integritu.)

30. 3. 2003
Během týdne zdegenerovala tato válka v neočekávanou ohavnost v téměř ve všech obydlených oblastech, kde se dostaly americké a britské jednotky pod palbu. Namísto očekávaného povstání a přivítání západních jednotek jako osvoboditelů, zejména na šiitském jihozápadě Iráku, se setkaly západní jednotky s tvrdošíjným odporem.

U Basry, jak napsal Financial Times, "se vojáci setkávali s nenávistí". Ve stále intenzivněji ošklivých bojích kolem Nasiriye zničily do konce týdne americké námořní jednotky více než 200 domovů. Dochází ke krvavým bojům a úplný počet mrtvých a raněných dosud není znám. Fragmenty zpráv z Nasirie vytvářejí obraz chaotické partyzánské války, množství útoků a ústupů, mrtvých civilistů, mrtvé a raněné vojáky, zasažené střelbou z vlastní strany během nočních přestřelek, a velký počet amerických vojáků, kteří jsou stále ještě nezvěstní. Ze zkušenosti vyplývá, že tento druh bojů vyvolává vedlejší účinky nepřátelství a odplaty.

Shrnujeme analýzu Jamese Webba, tajemníka amerického námořnictva za vlády Ronalda Reagana, který byl během vietnamské války v americké armádě velitelem roty. Vyšla v americkém deníku New York Times.

Kompletní článek v angličtině je ZDE
31. 3. 2003

KONTINUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ BRITSKÝCH LISTŮ

RUSKO: Moskva je znepokojená hrozbou, kterou válka představuje pro kulturní památky na území Iráku
Ministr kultury Michail Švidkoj poslal americkému velvyslanci v Rusku seznam ohrožených památek. Jsou mezi nimi i ruiny Babylónu, kulturní památky Mezopotámie, asyrské a sumerské paláce, starověká centra měst Ur, Uruk, Lagaš, Nipur a Bagdád.
RAKOUSKO - Vídeň: Američané se bojí Baradeje
Ředitel Medzinárodní agentury pro atomovou energii - MAAE - Muhammad al-Baradei v pondělí uvedl, že mandát zbrojních inspektorů OSN hledajících v Iráku zakázané zbraně je stále v platnosti a očekává, že po válce sa vrátí do Bagdádu s plnými pravomocemi. Spojené státy se oproti tomu vyjádřily, že jejich představou po válce je "spíše limitovaná" činnost zbrojních inspektorů OSN...
IRÁK: Američané zastřelili sedm iráckých žen a dětí v autobusu
Američtí vojáci zahájili střelbu na vozidlo, které u jejich kontrolního stanoviště odmítlo zastavit. V incidentu, k němuž došlo poblíž Nadžafu zhruba 150 kilometrů jižně od Bagdádu, bylo zastřeleno celkem sedm iráckých žen a dětí. V automobilu bylo podle amerických zdrojů 13 žen a dětí. Bez zranění vyvázly pouze čtyři osoby. Oznámilo to dnes americké velení v Kataru.
ČTK: Plánovači války se bojí slunečních bouří
Američtí vojenští plánovači, kteří ladí postupy jednotek a navádění střel a raket proti iráckým cílům, se nejvíce bojí slunečních bouří. Úzkostlivě sledují předpovědi o erupcích, které mohou elektricky rozbouřit vyšší vrstvy pozemské atmosféry a překazit spojení se satelity, které krouží vysoko v kosmu. Na neporušenosti údajů závisí přenos zakódovaných zpráv, obrazů ze zásahů nepřátelských cílů a určování polohy. Data musejí procházet ionosférou, která je elektricky neklidnou částí ovzduší ve výši asi 50 kilometrů, a pokud se ztratí i jen malá část, nastávají chyby nebo v horším případě oslepnou "chytré bomby" naváděné na cíl z kosmu.
Plné znění článku Vlastimila Milého ČTK
30. 3. 2003

KONTINUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ BRITSKÝCH LISTŮ

SLOVENSKO: Banáš straší Slováky nepřijetím Slovenska do Evropské unie a NATO
Jozef Banáš (ANO) je přesvědčený, že kdyby SR nepodpořila "koalici" vedenou USA, "přivřely by se velmi silně dveře do NATO, ale i EU". "Vojna by bola tak či tak," tvrdí Banáš, který je vedoucím stálé delegace Národní rady v Parlamentním shromáždění NATO. Státní tajemník ministerstva zahraničních věcí Korčok opáčil, že politika SR vůči Iráku není založená pouze na tom, že chce Slovensko uspět v Senátu USA při ratifikaci vstupu do Aliance.
BAGDÁD - Hussein odvolal velitele protivzdušné obrany:
Z funkce velitele protivzdušné obrany Saddám Hussein odvolal svého bratrance Musahima Saaba al-Tikritiho. Důvodem údajně byla malá výkonnost iráckých protileteckých baterií a také fakt, že některé z raket po minutí spojeneckých bombardérů dopadly do obydlených čtvrtí.
PRAHA: Demostruje asi 700 lidí Dnešní pražské protiválečné demostrace se účastní asi 700 lidí, mezi nimi i Iráčané a Američané. Uvedla to ČTK.
KUVAJT - Zvýšil se počet raněných: Po upřesnění se počet raněných při incidentu, během něhož v Kuvajtu najel do skupiny vojáků nákladní vůz, zvýšil na patnáct.
AL-JAZEERA / INFO-WAR: Odmítnutí lodí s potravinovou pomocí Irácký ministr informací Mohamad Saíd Sahhaf oznámil, že spojenecká vojska zabránila v přístavu Umm-Qasr výkladu zboží čtyř zahraničních lodí, zejména s potravinou pomocí pro irácké obyvatelstvo. Na velkých dvou lodích byl prý náklad cukru (jedna z nich byla brazilská) , na jedné menší potraviny a mléko pro děti a na poslední, rovněž menší byly čisticí prostředky.
31. 3. 2003
Během války proti Iráku je propaganda klíčovým prvkem vojenské strategie. Nepřítel se uměle vytváří, jeho vedoucí představitelé jsou démonizováni, jeho síla je přeháněna. Avšak média nejsou součástí obrovského spiknutí. Vzniklý válečný mýtus je důsledkem hlubinných geostrategických, ideologických sociálních, politických a ekonomických faktorů, napsal v deníku Independent Richard Keeble, profesor žurnalistiky na Lincoln University v USA, autor knihy Secret State, Silent Press (Tajný stát, mlčící tisk), nakladatelství John Libbey; je to studie práce tisku během první války v Perském zálivu.

Kompletní článek v angličtině ZDE
31. 3. 2003
Zákazem al Jazeery se dostávají newyorské burzy do pozoruhodné společnosti. Libye i Tunisko si stěžují, že poskytuje al Jazeera příliš prostoru opozici. Jordánsko vyhostilo al Jazeeru ze země. Kuvajt odmítl poskytnout visa jejím reportérům, kteří měli být umístěni u tamějších amerických jednotek.

Jestliže kdy vznikne v arabském světě svobodný, necenzurovaný tisk, mnoho Američanů bude šokováno tím, co bude psát. V takové situaci budou ve srovnání s ním vypadat energické, i když poněkud tendenční pořady al Jazeery jako jemná objektivita BBC. V nynější situaci si al Jazeera zaslouží veškerou pomoc.

Newyorská burza a burza NASDAQ zakázaly reportérům televize al Jazeera přístup do svých prostor, protože prý al Jazeera vysílá "neodpovědně". List New York Times se v redakčním komentáři silně postavil na její stranu:

Kompletní článek v angličtině je ZDE
31. 3. 2003
Přijmu obvinění, že píšu nezdvořile, nikoliv však drze, vznesu-li veřejně otázku, zda nedošlo k tomu, že se Tony Blair nyní, ve vážném smyslu toho slova, zbláznil.

Tuto otázku si položil komentátor britského deníku Times Matthew Parris:

Kompletní článek v angličtině je ZDE
31. 3. 2003
Soudě podle jakýchkoliv relativně objektivních měřítek, politika Tonyho Blaira vůči Iráku není dosud ničím jiným než sérií selhání. Blair tvrdil, že válka proti Iráku potřebuje podporu OSN: OSN válku nepodpořila, ale Blair šel do války stejně. Potřeboval druhou rezoluci OSN, aby přesvědčil národ, že je tato válka legitimní, rezoluce schválena nebyla, ale Blaira to neodradilo. Nyní si Blair přeje, aby byla OSN v ohnisku vešerých snah vytvořit po válce v Iráku novou správu - George Bush to odmítá. Z mnoha úhlů pohledu lze charakterizovat Blairovu politiku jako selhání. Navzdory každému dalšímu svému neúspěchu a ponížení Blair s tou politikou pokračuje dál.

To je názor listu Guardian na britského premiéra, redakční komentář pokračuje:

Kompletní článek - v angličtině ZDE
31. 3. 2003
Elijah Wald pro TomPaine.com, shrnutí připravil Pavel Barák

Vyslechli jsme už spoustu rozličných scénářů východiska současné války v Iráku. Bushova administrativa předpovídá nový rozbřesk demokracie a svobody. Její odpůrci předvídají v nejhorším případě bezprostřední krvavou lázeň, v nejlepším pak americkou okupaci, která sklouzne do anarchie a občanské války. Ale je zde i třetí možnost, kterou neuvádí ani jeden z táborů: totiž, že se změní jen velmi, velmi málo.

Až dosud byl Irák řízen relativně účinnou a moderní, i když brutální, bezbožnou diktaturou. Až na nepříjemný detail, že této diktatuře stojí v čele Saddám Husajn, tedy člověk,který v posledních letech nebyl americkým dobrým klientem a obchodním partnerem, je to přesně ten typ správy, s níž by Bush, Cheney a spol. jednali v regionu nejsnáze. Tak proč by neměli všechno ponechat přesně tak, jak to je, jenom bez Saddáma a pod americkým vedením?

31. 3. 2003

Několik poznámek k irácké válce a k naší debatě o ní

Ráno v den vypuknutí války jsem napsal krátký text, který byl v Britských listech publikován, ač v běžných sdělovacích prostředcích bylo něco takového bohužel nemyslitelné. Nyní si dovoluji několik dílčích poznámek na okraj tohoto svého článku a také několik postřehů z dalšího vývoje války.

Předně těm, kteří umožňují publikaci alternativních textů, jež vybočují z autocenzurních hranic oficiálních sdělovacích prostředků, patří dík. Dokud taková média ještě -- přes všechny technické, lidské i finanční obtíže - vycházejí nebo jsou obecně dostupná na Internetu, je možno tuto společnost -- přese všechny autoritářské tendence a pokrytectví považovat za (omezeně) demokratickou a otevřenou. Až tyto informační kanály zmlknou, začne být opravdu zle.

Anténa radaru APY-3 JSTARS
31. 3. 2003
K nejvýznamnějším technickým prostředkům invazní armády pro průzkum Iráku v této chvíli nepochybně patří radary se syntetizovanou aperturou (SAR - Synthetic Aperture Radar). Tento typ radaru byl vyvinut v období studené války. Cílem bylo dosáhnout schopnosti vedení průzkumu pozemních cílů za nepříznivých meteorologických podmínek, skrz mraky, na rozdíl od optických, infračervených a multispektrálních senzorů, a zejména zjišťování a sledování pozemních pohyblivých cílů (GMTI - Ground Moving Target Indication), kdy je možné vyčlenit cíle pohybující se i relativně malou rychlostí (5 km/h).
strategický bomardér B-2 v hangáru
31. 3. 2003
Zdeněk Brousil
Velitelství CENTCOM (Central Command), se stalo hlavním vojenským velitelským centrem odpovědným za řízení koaličních sil ve vojenské operaci k odzbrojení Iráku. Právě odtud byl ve čtvrtek 20. března 2003 v 05.34 hodin místního času dán povel k zahájení operace Iraqi Freedom a prvních 40 střel s plochou drahou letu Tomahawk bylo odpáleno na určené cíle v Bagdádu a jeho okolí.
31. 3. 2003
"Irák potřebuje dostat příležitost vrátit se mezi civilizované země, kam ještě nedávno patřil," řekl v jednom rozhovoru pro BBC stínový ministr zahraničí Michael Ancram. Podobně invazi Iráku interpretují mnozí další, ať už se řadí mezi její zastánce nebo odpůrce. Předpokládají tak jakýsi primitivní rozdíl mezi zeměmi civilizovanými a necivilizovanými, které se kromě voleb, technologického vybavení a burzovních povyků od sebe liší v přístupu k lidským právům.

Jen neochotně se zde oživuje debata o univerzálnosti některých z nejzákladnějších článků naší humanistické víry, která se vedla během konfliktu v Afghánistánu.

A opět se nikam nedobíráme, protože zůstáváme u obecných, snadno stravitelných frází o lidském životě, které jsou tak snadno pochopitelné pouze proto, že pro každého mohou znamenat něco jiného.

31. 3. 2003
Zároveň ale i sjezd pod jejím vlivem. Ve Šponě však invaze ještě dominovala, volba předsedy strany se teprve připravovala. Zastoupení ČSSD nicméně nechybělo. Vladimír Laštůvka stojí evidentně na straně odpůrců použitého řešení, jeho hodnocení však zaznívala racionálně, střízlivé, bez afektu: "Skončil jaltský model. Transatlantická vazba je klišé. Neexistuje globální svět bez Ameriky, neexistuje globální svět bez Evropy." Nijak zvlášť objevné, ale věcně odpovídající.
31. 3. 2003

Poznámky nejen k výsledku stockholmské arbitráže

Česká republika musí zaplatit společnosti CME jako náhradu za neochránění investice do televize NOVA přes 10 mld Kč, což není zrovna dobrá zpráva pro daňové poplatníky (zrušení rozhodčího nálezu stockholmským soudem, kterého se snaží stát dosáhnout, není příliš pravděpodobné a nelze s ním v žádném případě vážně kalkulovat). K odpovědnosti za tuto skutečnost se pochopitelně nikdo nehlásí.
5. 3. 2003
Děkujeme všem, kteří dále podporují provoz Britských listů finančními dary. Apelujeme na všechny čtenáře, aby si na provoz BL finančně přispěli.

Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník. Veškeré informace o tom, jak jsou darované peníze využívány, pravidelně zveřejňujeme. Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 100 111 3917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2. Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.

Hledáme další spolupracovníky-dobrovolníky pro mediální monitor - samostatné vyhledávání, analýza a shrnutí, překlady z jazyků: španělština, portugalština, italština, francouzština; obory: politika v daném jazykovém okruhu či zemi; problematika EU a jejích institucí; sociální vědy; makroekonomika; vizuální kultura; litaratura; technologie - přehled; armáda - technologický přehled, strategie, koncepce. Frekvence spolupráce: dle dohody, minimálně však jednou týdně. Požadovaná kvalifikace: naprosto suverénní ovládání jazyka či rodilý mluvčí, terminologický přehled v daném oboru, nezávislost na vlivových skupinách, exkluzivita.
Hledáme profesionální fotografy i fotoreportéry, vybavené vlastními digitálními fotoaparáty i vlastní konektivitou do internetu, kteří by byli schopni a ochotni přispět k rozšíření tématické pestrosti o reportáže ze zajímavých akcí či vzdálených míst, a přinášet tak prostřednictvím Britských listů aktuální zpravodajství či pohled do exotických míst. Podmínkou je pofesionalita zpracování snímků a jejich umístění v plném rozlišení ve formátu JPG na vlastní URL, jejíž odkaz nám spolu s náhledovým obrázkem a doprovodným textem zašlete.
Hledáme i nadané karikaturisty se smyslem pro komičnost politických i civilizačních souvislostí. Předpokladem spolupráce je pravidelnost, schopnost samostatné a rychlé reakce na aktuální témata. Samozřejmostí je zasílání karikatur v elektronické verzi (JPG, PNG, GIF, případně SWF) e-mailem.
5. 2. 2003
Byla zrušena stará mailová adresa Jana Čulíka z roku 1995, jcu2@cableol.co.uk, prosím, pište na adresu J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk, případně na adresu redakce@blisty.cz, nebo culik@blisty.cz.
Štěpán Kotrba má svou hlavní adresu stepan@kotrba.cz. Adresa kotrba@blisty.cz je dočasně nefunkční.
18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
31. 3. 2003 Úhly pohledu a střet civilizací Dominik  Lukeš
31. 3. 2003 Jsme svědkem toho, že Tony Blair zešílel?   
31. 3. 2003 Blairova politika je sérií selhání   
31. 3. 2003 Nevědí, co dělají, ani proč to dělají   
31. 3. 2003 Chápe Západ, jak tato nenáviděná válka mění arabský svět?   
31. 3. 2003 IRÁK: Co se dostává na povrch dění Petr  Kužvart
30. 3. 2003 Vítejme v pekle: Válka v Iráku začíná být ohavná   
28. 3. 2003 O pokrytectví západních novinářů   
28. 3. 2003 Co se stane symbolem války v Iráku   
28. 3. 2003 Obávaný vahhábizmus Viktor  Kovaľov

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
31. 3. 2003 IRÁK: Co se dostává na povrch dění Petr  Kužvart
31. 3. 2003 Chápe Západ, jak tato nenáviděná válka mění arabský svět?   
31. 3. 2003 O válečné propagandě   
31. 3. 2003 Nevědí, co dělají, ani proč to dělají   
31. 3. 2003 Blairova politika je sérií selhání   
31. 3. 2003 Jsme svědkem toho, že Tony Blair zešílel?   
31. 3. 2003 Důvěrně známé východisko pro Irák: Budoucností je minulost   
31. 3. 2003 Úhly pohledu a střet civilizací Dominik  Lukeš
31. 3. 2003 Včera, dnes a zítra   
31. 3. 2003 Al Jazeera vysílá 'neodpovědně'   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
7. 3. 2003 Prague Structuralism and Fictional Worlds: In Honour of Professor Lubomír Doležel's 80th Birthday   
5. 2. 2003 Vysvědčení Jaroslav  Hutka
28. 1. 2003 The significance of Jan Hus for Czech history Kathryn  Murphy
28. 1. 2003 Zemřel profesor Alexander Stich Jan  Čulík
28. 1. 2003 Sebrané spisy básníka Miroslava Holuba   
28. 1. 2003 České postoje: Hus i Švejk jako obrana proti útlaku Kathryn  Murphy
27. 1. 2003 Čulíkův "básník trapnosti" Kathryn  Murphy
22. 1. 2003 Finančnice - na motivy K.J. Erbena   
21. 1. 2003 O (české) literatuře v Britských listech   
20. 1. 2003 Co číst a k čemu to vést Jan  Čulík

Školství RSS 2.0      Historie >
12. 3. 2003 Počítejte s námi! Petr  Bilík
12. 3. 2003 Maturity bez "matiky" Miloš  Dokulil
10. 3. 2003 Tabu, tabula rasa a ta buranská povaha Ondřej  Hausenblas
27. 2. 2003 Za co se udělují zápočty na škole, kde učí Jan Sokol a Zdeněk Pinc Jan  Čulík
26. 2. 2003 Hejtman Moravskoslezského kraje považuje slova Jaroslava Rösslera za urážlivá Jaroslav  Hlaváček
12. 2. 2003 Nemyslím, že by byl Jan Sokol špatným prezidentem Vojtěch  Polák
1. 2. 2003 Schůzka nespokojených pedagogů - výsledky z jednání Radek  Sárközi
27. 1. 2003 Čeští učitelé jsou na tom špatně, ale ani nevíme jak Ivo V. Fencl
17. 1. 2003 ŠKOLSTVÍ: Nízké platy učitelů odnesou především žáci Radek  Sárközi
14. 1. 2003 České školství versus Charta učitelů z roku 1966 Radek  Sárközi

Americká strategie národní bezpečnosti RSS 2.0      Historie >
28. 3. 2003 Ropa je príčinou, ekológia alternatívou Martin  Nevada
25. 3. 2003 Blesková válka s.r.o. Oskar  Krejčí
12. 3. 2003 Irák a invaze: Nevěrný manžel Hussein, euro a ropa Petr  Baubín
12. 3. 2003 USA chtějí okupací Iráku dokončit svůj projekt globální nadvlády   
24. 2. 2003 Americká strategie národní bezpečnosti a Projekt pro nové americké století   
21. 2. 2003 DOKUMENT: Strategie národní bezpečnosti USA   
17. 2. 2003 Proč se povede válka proti Iráku   
10. 2. 2003 Prosazuje Bush nové zdroje energie? Martin  Přibyl
6. 2. 2003 Nejdůležitějšími body Bushova rozpočtu jsou snižování daní a výdaje na armádu Miloš  Kaláb
5. 2. 2003 NATO -- aliancia na konci svojho konca Zolo  Mikeš

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
17. 3. 2003 Kontrola ministerstva zakrýva násilnú sterilizáciu Martina  Ferenčíková
7. 3. 2003 8. březen - mezinárodní den žen   
6. 3. 2003 Mezinárodní den žen - Kostlivec jen ve skříních socanů, nebo i ultra-liberálů? Ivo V. Fencl
24. 2. 2003 Sterilizácia Rómok: Rasizmus a diskriminácia vo slovenských nemocniciach? Martina  Ferenčíková
24. 2. 2003 O sterilizácii rómských žien Lubomír  Sedláčik
21. 2. 2003 Vagina monology v Brně   
12. 2. 2003 Saddám Husajn a "profesionálne ženy" Lubomír  Sedláčik
28. 1. 2003 Muži jsou nemožní, prezidentka by pomohla Marie  Haisová
15. 1. 2003 I na ženách se teď zkouší viagra...   
7. 1. 2003 Z vězení v Afghánistánu do vězení v Americe   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
12. 3. 2003 O ČT a o Jiřím Balvínovi: Zdroje a "zdroje" Fabiano  Golgo
10. 3. 2003 Reakce: Ohrožuje ČT přípravou svého digitálního vysílání české komerční televize? Jan  Čulík
10. 3. 2003 Jaké to bylo v České televizi dne 11. září 2001 Jan  Čulík
7. 3. 2003 Dopis České televizi: Nezkreslujte zpravodajství   
27. 2. 2003 Agónie v České televizi pokračuje Jan  Čulík
24. 2. 2003 Zlatá éra sa skončila, Rybníčkov "očisťovací" tím v STV začal svoju kúru Martina  Nemethová
16. 2. 2003 Redaktoři ČT se porvali s odvolaným ředitelem: "Sesadili jsme Balvína a teď mu můžeme dát ještě přes držku" Jan  Čulík
16. 2. 2003 Ukradená televize aneb co na obrazovce nebylo Petr  Štěpánek
13. 2. 2003 Monitor Jan Paula : Česká televize účelově zkreslila Romanův příběh Jan  Paul
30. 1. 2003 Rybníček chce vybudovať konkurenciu Markíze, ale...
Zrušil jedinú konkurencieschopnú reláciu!
Jana  Matúšová