Byl izraelský útok na flotilu legální?

4. 6. 2010

V článku pana k vaší poznámce k článku pana Wagnera - "(K tomu dodejme, že se Izrael hájí, že podle mezinárodního práva má možnost zasáhnout i v mezinárodních vodách, chystají-li se lodě porušit blokádu.)" - bych doporučil tuto analýzu ZDE, píše Daniel Prokop.

Stručně řečeno: Izrael tvrdí, že jeho útok na flotilu byl legální za použití právní argumentace ze San Rema, která se vztahuje na mezinárodní ozbrojený konflikt (IAC, international armed conflict). Jenže v případě obvinění z porušování Ženevské konvence (obvinění z aplikace kolektivního trestu proti civilnímu obyvatelstvu, který zapovídá Čtvrtá ženevská konvence, obvinila Izrael Goldstoneova zpráva OSN) používá Izrael argumentaci, že konvence je neaplikovatelná, protože se nejedná o mezinárodní ozbrojený konflikt (IAC), vzhledem k tomu, že Gaza nemá mezinárodní právní subjektivitu. Obojí argumentace nemůže platit zároveň.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 4.6. 2010