Brazílie -- nové centrum globální moci?

4. 6. 2010 / Dalibor Bartoš

Během květnové návštěvy Teheránu sehrál brazilský prezident Lula da Silva klíčovou roli při podpisu dohody týkající se obohacování uranu Íránem. V březnu navštívil Blízký východ a vyjádřil se k mírovým snahám na Blízkém východě, ve kterých by jeho země měla hrát roli mediátora a zprostředkovat jednání všech zúčastněných stran včetně palestinského Hamásu, libanonského Hizballáhu a Íránu.

Tyto konkrétní kroky brazilské zahraniční politiky zapadají do dlouhodobé strategie hrát velmocenskou roli nejenom v jihoamerickém regionu, ale i na světové scéně. Následující text by měl odpovědět na otázku, zda se vliv Brazílie bude ve světě zvyšovat.

Ekonomický zázrak

Globální ekonomická krize, která začala v druhé polovině roku 2008, Brazílii na rozdíl od ostatních velmocí citelně nezasáhla, tato největší ekonomika Latinské Ameriky z ní vychází naopak posílená. Je to díky zdravému bankovnímu systému, vládním investicím a diverzifikaci exportní politiky.

Brazilské podniky hrají v globálně propojeném světě větší a vetší roli, stejně tak se prosazují zemědělské výrobky. Brazílie se zařadila mezi největší zemědělské velmoci na světě. Je největším producentem cukru a alkoholu z cukrové třtiny, kávy, sóji, tabáku a bavlny.

Mnohem důležitější než prvenství v zemědělství, jsou značné zásoby ropy. Brazílie od roku 2007 objevuje značné množství ropy u svých břehů. Pokud dokáže tyto zásoby těžit, stane se největším exportérem této suroviny na světě. Už nyní je ale Brazílie čistým exportérem suroviny. Naopak současná globální velmoc, Spojené státy americké, spoléhá na dovoz této suroviny z neklidného Blízkého východu a Venezuely, jejíž antipatie vůči USA jsou všeobecné známé.

Další surovinou, která vyřešila energetickou závislost Brazílie, je etanol. Etanol se přidává do veškerého benzínu v poměru až 1:25 a zhruba polovina všech vozů je schopná jezdit na 100 procent etanolu. Výroba etanolu je tak výkonná, že pokryje spotřebu země a Brazílii zajišťuje pozici největšího světového exportéra této suroviny.

Brazílie se stala na poli globální ekonomiky respektovaným hráčem a zdá se, že předpověď investiční banky Goldman Sachs z roku 2001 se postupně naplňuje. Ekonomové této banky předpověděli, že by se Brazílie, Rusko, Indie a Čína měly stát v roce 2050 dominantními ekonomikami světa. V dnešní době země BRICu představují asi 40 procent světové populace a tvoří 20 procent celosvětové ekonomiky.

Dynamický vývoj ekonomiky je doprovázen stabilní vnitropolitickou situací, která trvá již 16 let. Během stabilních demokratických vlád došlo k významnému boji s chudobou -- kolem 31 milionů Brazilců se stalo příslušníky střední třídy a to mělo návaznost na spotřebu domácností, které jsou jedním z motorů tamější ekonomiky.

Podpora multilateralismu

Ekonomický zázrak zajišťuje největší a nejlidnatější zemi Latinské Ameriky, že její hlas není ve světové politice ignorován v oblastech jako: mezinárodní obchod, klimatické změny, energie, potraviny a lidská práva. Brazílie podporuje multilateralismus a je zapojena do procesu reformy mezinárodních institucí. Prostřednictvím G20 (nahradila G8) Brazílie volá po větší participaci významných rozvojových zemí u globálních institucí jako je Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Dlouhodobě usiluje o stálé místo v Radě bezpečnosti OSN a pokouší se lobbovat za rozšíření vrcholného orgánu OSN, aby byl více reprezentativní a zároveň akceschopný. Jak vidno, ekonomický i politický potenciál Brazílie přesahuje region Latinské Ameriky a snaží se prostřednictvím významných mezinárodních institucí prosazovat svůj vliv i na světové scéně. Nelze než očekávat, že tato tendence bude v budoucnosti jen sílit a Brazílie se bude více a více zapojovat to architektury světového mezinárodního systému. Brazílie je jedním z důkazů, že skončil unilateralismus Spojených států amerických a objevila se nová centra světové moci.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 4.6. 2010