Chucpe...II

4. 6. 2010 / Ladislav Žák

V souvislosti s tím, že jsem si dovolil prezentovat svůj nesouhlas se zabíjením civilistů na civilní lodi plující v mezinárodních vodách pod státní vlajkou člena OSN, se zabíjením a následným únosem a zavlečením na území cizího státu, které organizoval a svými ozbrojenými silami provedl stát Izrael, rovněž člen OSN, jsem se vystavil přímému nesouhlasu, kritice i urážkám jiných. Je to v pořádku, protože můj názor byl jasný a dostalo se mu jasné reakce.

Dovolím si položit nejen autorům těchto reakcí, ale i všem ostatním čtenářům dvě prosté otázky. Ta první zní:

Pokud je nesouhlas hoden kritiky, ptám se, co tedy zavdává příčinu k souhlasu se zabíjením civilistů na civilní lodi plující v mezinárodních vodách pod státní vlajkou člena OSN, se zabíjením a následným únosem a zavlečením na území cizího státu, které organizoval a svými ozbrojenými silami provedl stát Izrael, rovněž člen OSN?!?

A otázka druhá: Co eventuelně zavdává příčinu k mlčení?!?

Možná jsem hlupák nebo nedouk, že nesouhlasím s postupem Izraele, ale myslím si, že je v zásadě možné s nějakým postupem pouze souhlasit, nesouhlasit nebo k němu mlčet. Já jsem si vybral nesouhlas. Rád bych tedy znal argumenty pro souhlas a mlčení.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 4.6. 2010