Kozel zahradníkem, aneb i nepoučitelnost má své kouzlo!

2. 6. 2010 / Jiří Baťa

Povolební euforie sice opadla, nastává však jiné exponované období existenčního vyjednávání mezi vítěznými stranami. První prohlášení představitelů tří stran, které participují na složení vlády, se opatrně, až lakonicky vyjadřují k možnostem, kým které ministerské posty budou obsazeny. Nicméně přece jen prosakují kudy tudy jisté náznaky, kdo by kde měl, pokud dojde ke shodě, která ovšem není zdaleka jistá, to které křeslo obsadit.

Samozřejmostí je, že podle volebních výsledků má prioritu prvního tahu ODS (zvítězivší ČSSD jak známo, je mimo hru), takže jak na post předsedy vlády (viz ambiciózně se k tomuto postu hlásící P. Nečas...), tak i na mnohá jiná ministerstva si dělá čáku ODS. Z náznaků, které unikly, vyplývá ani ne tak fakt, ale spíše spekulativní možnost personálního obsazení především hlavních ministerských postů, jako MZV, MO, MV a dalších. Mezi těmi dalšími je více než jasné, že na MF bude zřejmě "instalován" M. Kalousek, což je v tomto případě kuriózní, ne-li paradoxní. Zde si dovolím použít slova M. Profanta, který v této souvislosti konstatuje:

V České republice se vyskytl zatím jediný ministr financí, který zcela vědomě předložil Poslanecké sněmovně návrh státního rozpočtu s pětinásobně podceněným deficitem v porovnání s tím, co jeho úřad oficiálně odhadoval. Ten schválený deficit byl nakonec překročen ne pětkrát, ale sedmkrát, a ten ministr byl Miroslav Kalousek; přesto dnes právě Kalousek představuje v českém veřejném mínění (bohužel, pozn. JB) skálu, na které bude stát pevná vláda rozpočtové odpovědnosti!

Jak takové fakta mohou ti ostatní zkousnout, nechápu! Zřejmě, jak se říká: účel světí prostředky!

Je patrné, že odpovědní politikové tento fakt, kromě jiného, neberou (úmyslně) v potaz a bez skrupulí jsou ochotni instalovat na místo zahradníka kozla. Otázka zní: je to záměr, neodpovědnost nebo vynucená nutnost? Přikláním se k poslední variantě, neboť nevěřím tomu, že by byl Kalousek instalován do této funkce z  titulu spolehlivého, zkušeného, odpovědného a nezkorumpovaného(telného) politika. Spíše naopak. Kalousek není či nebyl žádné ekonomické "ořezávátko" na postu koaliční vlády coby ministr financí, má "ohromné zkušenosti" s nakládáním se státními penězi, že umí "imaginárně pracovat s rozpočtem", že zkrátka jako "spasitel" ví jak na to a co víc - ví, "kde a kam" napřít pozornost a síly. Všechna čest (!), takoví lidé jsou nepostradatelní. Jen nemohu pochopit, že ačkoliv je za ním, co by bývalým ministrem financí, velká černá díra, že ji nikdo z těch nastávajících kapitánů vládní plavby nevidí. Tedy vidí, ale nejsou ochotni si připustit, že její autor je jeden a tentýž, avšak co by prominent jedné z vítězných stran nemůže být předem z vrcholeného jednání pro sestavení vlády diskvalifikován. Bude zajímavé, v případě návrhu koaliční vlády na obsazení ministerských křesel s Kalouskem včetně, jak na to bude reagovat prezident V. Klaus. Pokud je v obraze a vnímá okolnosti, které byly příčinou dnešního neutěšeného stavu ekonomiky, státního dluhu a zadluženosti, měl by Kalouska poslat do pekel. Konec konců, i tak by to již bylo dost pozdě, protože tato fakta měla být respektována již dávno před volbami. Udivuje mne, že přesto všechno dostal Kalousek tolik hlasů! Je to farizejské, pokrytecké a zbabělé, zvolit a potažmo přijmout mezi sebe člověka, který je de facto hlavním viníkem stavu a situace v naší ekonomice. Je až neskutečné, že by se mu měla dát důvěra po všech těchto zkušenostech pokud, a to není nepodstatné, tímto pánové vlastně nechrání sami sebe jako spoluviníky (čemuž bych se vůbec nedivil). Prorostlost korupce, klientelismus a mafiánské praktiky totiž mají pevné kořeny a zpřetrhání těchto vazeb není zas až tak jednoduché. A to oni ví sami nejlépe.

Znovu a již po několikáté poznamenávám, že ač se v rámci předvolební mašinérie masivně pumpovaly do hlav lidí katastrofické prognózy a hesla strašící Řeckem, zadlužováním budoucí generace (ODS) a mnohými jinými dopady, vše korunované neskonalou drzostí samotného Kalouska s jeho složenkou na splacení státního dluhu občany, dosud nikdo z participujících politiků na poslední(ch) vládě(ách) nepřiznal (natož aby se omluvil), že na stavu české ekonomiky mají svůj podíl a vinu. A je jedno, zda to byly poslední dva, tři či ještě více roků zpátky, jedno, zda byla ve vládě ODS či ČSSD. Zkrátka, jsou to ti samí politici, kteří se dnes znovu derou na místa, které měli nedávno ve svých rukou, na místa, kde svou "prací" dostali naši republiku tam, kde je. Na místa, kde budou znovu rozhodovat o věcech, které dříve tak lehkovážně (ale zřejmě výhodně) prokaučovali k obrazu svému.

Tak nevím, zda je to od nich bezohlednost, momentální ztráta paměti nebo do nebe volající ztráta soudnosti a cti. Faktem zůstává, že jim to na cti (zbyla-li jim vůbec jaká), ani na důvěryhodnosti nepřidá. To je však pro ně nepodstatné. Před nimi stojí nelehké úkoly které, troufám si říci, při všech známých skutečnostech a okolnostech mohou jak vyjít ( na úkor střední vrstvy občanů), nebo jim také zlomit vaz. Osobně, na základě dostupných a fundovaných prognóz, se domnívám, že pro nadcházející koalici bude úspěch, když vydrží existovat ty plánované čtyři roky. S odřenýma ušima. Zda se potom, tj. při případném neúspěchu, budou hlásit k zodpovědnosti, není jasné. Zmiňuji to proto, že pro "opíjení voličů rohlíkem" si strany ODS a TOP 09 dávají m.j. do vínku i snížení rozsahu imunity, odpovědnost za svou práci a jiné bonmoty, které mohou být velmi brzy všemi zapomenuty. Nebylo by to ani poprvé, ani naposled, co nám politici slibovali, aby zůstalo jen u těch slibů.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 2.6. 2010