Ukradené volby

6. 6. 2009

K volbám chodím pravidelně od dovršení osmnácti let, neboť mi nikdy nebylo lhostejné, jak dopadnou. Není mi jedno, kdo bude u moci, ani kdo mě bude reprezentovat v tak důležitých orgánech jako je krajské zastupitelstvo, Parlament ČR či europarlament. Proto mě zaskočilo nepříjemné překvapení, když mi v sobotu volební komise v Praze 8 sdělila, že nejsem na seznamu voličů, kam mě pro volby do Evropského parlamentu ani nemůže dopsat. Jejich závěr byl tedy jediný: "Bohužel nemůžete volit", píše čtenářka Iva Baslarová.

Poznámka redakce: Podle informací redakce není příběh slečny Baslarové ojedinělý.

Lítost, bezmoc i vztek se dostavily téměř okamžitě. Kdo udělal chybu, která mě při těchto volbách odstavila na vedlejší kolej? A jaký smysl mají volby, v nichž nemůžou volit opravdu všichni, kteří splňují zákonem dané podmínky?

V listopadu roku 2007 jsem se přestěhovala do Prahy 8, přehlásila jsem si trvalé bydliště a nechala si tím pádem vystavit nový občanský průkaz, což mě podle metodiky ministerstva vnitra opravňuje k volbám v mém volebním okrsku v Praze 8. Nicméně v červnu 2009 nejsem na seznamu voličů ani v místě mého bývalého bydliště (což je poměrně logické), ani v Praze 8, kde bych ovšem měla být. Jako občanka České republiky evidentně existuji, platím daně a plním ostatní občanské povinnosti (například hradím Praze 8 pravidelně poplatky za psa), leč volit zkrátka nesmím. Jak je to možné?

Redakce Britských listů disponuje dokladem, ze kterého vyplývá, že autorka má od roku 2007 trvalé bydliště v Praze 8. │ŠOK

Podle metodiky ministerstva vnitra pro sestavování seznamu voličů do Evropského parlamentu je tento seznam pro volby do Evropského parlamentu z velké části tvořen údaji přenesenými ze stálého seznamu voličů. Jeho vedení je upraveno v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Metodika praví jasně: „Dle § 28 odst. 1 zákona o volbách do Evropského parlamentu jej obecní úřad sestaví tak, že do něj ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do 16 hodin dne 26. dubna 2009 zanese údaje o voličích, státních občanech České republiky, ze stálého seznamu voličů, který vede podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Na základě § 28 odst. 1 a 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí stálý seznam voličů vede obecní úřad pro státní občany České republiky, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Dle tohoto zákona by měla obec také každoročně provádět kontrolu správnosti a úplnosti stálých seznamů voličů.“ Metodika dále uvádí: „Obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části určené Statutem hlavního města Prahy, poskytují obecnímu úřadu pro účely upřesňování stálých seznamů voličů každoročně a) údaje o změnách místa trvalého pobytu voličů, b) jmenný seznam voličů, kteří v kalendářním roce dosáhnou věku 18 let, c) úmrtí, změnu jména a příjmení voličů starších 18 let, d) údaje o zbavení způsobilosti k právním úkonům.“

Podle téhož materiálu může obecní úřad nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tj. do 16 hodin dne 3. června 2009, vyškrtnout voliče, kteří a) projevili vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v jiném členském státě, a to na základě sdělení Ministerstva vnitra, b) požádali o vydání voličského průkazu, c) byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu z dodatku stálého seznamu voličů, avšak ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb neprojevili vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu tím, že by požádali o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Vyhláška ministerstva vnitra 59/2002 Sb. říká, že stálý seznam voličů se vede v knize a člení se dle volebních okrsků. V případě změny volebního okrsku obecní úřad neprodleně provede úpravu seznamu, dodatku seznamu a indexu. Tyto změny se pak provedou z úřední povinnosti nebo na žádost voliče.

Nic z toho se mé vlastní povinnosti netýká. K trvalému bydlišti jsem v Praze hlášená od roku 2007 a chtěla jsem volit v místě svého trvalého bydliště, kde bych měla být vedena na seznamu voličů.

Lidem z volební komise bylo líto, že mě musí zklamat, načež někdo z nich připomenul, že se dá před volbami zkontrolovat, zda jsem na seznamu voličů. Upřímně – vůbec mě to nenapadlo. Kontroluji snad předtím, než jdu platit daně, zda mě eviduje finanční úřad? Zkrátka by bylo snadné převést povinnost z instituce na jednotlivce, který je ve výsledku postižen.

Při pročítání elektronických médií jsem narazila na titulek Eurovolby skončily, Čechům byly zřejmě opět ukradené. Mně tedy rozhodně ukradeny byly.

MV ČR: Metodika vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2009 ZDE

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb. , o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ZDE

HN, Jiří Nádoba: Jak jsem nemohl volit. Příběh z Prahy 8 ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 5.6. 2009