Neomylný věštec Paroubek

5. 6. 2009 / Martin Groh

Předpověď je vždy ošemetná...může a nemusí vyjít. Jsou ovšem předpovědi, které vyjít musí. A to jsou ty, které zrealizuje předvídající sám. Že by se takovému jednání dalo říkat podvod, podraz a podobně může být pravdou, zrovna tak jako může být zavádějícím odsudkem. Pokud iluzionista mámí důvěřivé obecenstvo (pohříchu platící) nadprůměrnou, až nadpřirozenou schopností uhádnout či předpovědět skryté události či jemu neznámé předměty, jména, či výsledky jakýchkoliv budoucích aktů či vyvíjejících se realit, potom můžeme mluvit o profesionálním manipulátorovi, který ovšem přiznává, že za peníze diváků dává těmto pouze iluzi, byť tak dokonale provedenou, že její pravda a skutečnost zdá se být pravdivější a skutečnější, než realita.

Ovšem pokud někdo předvídá, že eskalace spontánního odporu, projeveného vajíčkovými nadílkami (zoufalstvím, že nelze umírněnější cestou sdělit svůj protest, nesouhlas a názor a podílet se na správě věcí veřejných jinak, než trpným přijímáním zvůle moci a mocných) povede ke katarzi v podobě fyzického útoku, při němž dojde ke zranění ,a specifikaci, že půjde o mladého člověka, to už není v této situaci předpověď toho, co by se stát mohlo, ale co se stane. Zcela určitě a záměrně.

Předvídající Sybillou je Jiří Paroubek, a on je tím, kdo celou předpověď dotáhne do konce -- rozumějte -- k výsledku zranění nějakého mladého člověka. Je Jiří Paroubek opravdu tak všemocný a už úplně bezskrupulózní a natolik odtržen od reality, že si myslí, že všichni uvěří, že jde o akci ODS, které tuto ničemnost již dopředu neodpáratelně připsal? Asi ano. Pokud totiž z tábora ODS (a že jsem sledoval on-line odpověď pana Langera na tuto prognózu v ČT24) nezazní, že to také může být připravená provokace, která má zostudit politického rivala a všechny, kdo nemají názor jako pan Paroubek a spol., nezbývá, než na výše položenou otázku ohledně sebejistoty z nepostižitelnosti pana Paroubka, odpovědět kladně.

Až sem jsme se dotali za téměř dvacet let poté, co jsme přesně tyto politické praktiky smetli spontánní vlnou protestu(když už tomu někdo chce věřit) z hradů a paláců do propadliště dějin...kde se ovšem nenacházejí, neboť se uhnízdily v růžových a jinak červenooranžových vodách mocenských stran a struktur.

Nezbývá mi , než v této souvislosti zmínit absurditu -- kdy Ježíš Kristus učil o tom, že nelze přenést odpovědnost za svoje činy na nikoho jiného, aby se z tohoto učení zformovala strana (totiž církev), která ovládla důvěřivé voliče prezentací této moudrosti coby aktu, kdy Ježíš Kristus za nás a z nás sňal naše hříchy -- čili ono se není proč bát důsledků svých činů -- až se nám tato pokřivená moudrost vrátila (již mnohokrát v historii lidstva) a dnes si našla hloupé Čechy, kterým pan Paroubek diktuje, kdo je kdo ,kdo čím je a hlavně kdo BUDE vinen.

Nuž, kdo chce kam...známe to všichni, že se ucho utrhne, a spadne do jámy vykopané. Nevím jak vy,ale já jdu hledat rýč....

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 5.6. 2009