Zapytlačit si?

4. 6. 2009 / Miloš Dokulil

Občas se konají takové průzkumy. Vzhledem k tomu, že v ohnisku zájmu byli zřejmě muslimové, jde tu o mužský pohled, a možná jen problematicky relevantní. V hrubých rysech ta čísla nicméně přijatelnou vypovídací hodnotu mít budou.

Průměrný Evropan podle tohoto zjištění z 87 % je si jist tím, že manželská nevěra je "přijatelná". Mezi evropskými muslimy francouzští jen ze 48 % považují takový "odskok" za přiměřený, zřejmě bez výčitek svědomí. V Německu žijící muslimové jsou -- možná také díky prostředí, odkud původně přicházeli? -- mnohem v tomto ohledu rezervovanější.

Jen 27 % německých muslimů připouští manželskou nevěru; tedy pouhá jejich čtvrtina. Zřejmě překvapí, jak tomu je ve Velké Británii. Tam jenom pouhá 3 % britských muslimů připouští mimomanželský styk. (Japonci prý mimomanželský sex nepovažují za nevěru, pokud si za něj zaplatí. Češi se snad v tomto ohledu považují za "liberály". Podle výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění z března 2008 však 43 % dotazovaných manželskou nevěru odsoudilo.)

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 4.6. 2009