Obhajoba kardinála

5. 6. 2009

Nejsem sice pokřtěný, ale reakce Vašich přispěvatelů, Kotrby a Dolejšího, na kardinálovo prohlášení ohledně blížících se voleb, mě donutila k reakci, napsal čtenář, který se představil jako Jan Steinsdörfer.

Štěpán Kotrba píše cosi o tom, že není rolí církve upozorňovat občany na to, koho mají volit. Bezesporu není. Nechápu však, proč by se nemohl k celospolečenskému tématu vyjadřovat představitel katolické církve jen a pouze proto, že je představitelem katolické církve? Ad absurdum by se tedy k volbám mohli vyjadřovat pouze politici. Stejnou logikou bychom mohli dospět k nevhodnosti vyjadřování se automechaniků (ti mají opravovat auta), strojvůdců (řídit lokomotivy) nebo psovodů (trénovat psy).

Pan Kotrba by si měl uvědomit, že se k volbám může vyjadřovat kdokoliv. Pokud o jeho názor projeví média zájem, tak jej publikují. Dštít za to na někoho síru mi trošičku připomíná manýry Alexeje Čepičky, svého času šéfa Úřadu pro věci církevní.

Pokud jde o 270 miliard, které Štěpán Kotrba rovněž neopomněl zdůraznit, stejně jako Jiří Paroubek, měl by si nejdříve vzpomenout, jak se stát k církvi zachoval během komunistického režimu. Kolik majetku jí sebral, nenávratně poničil a i tak se zdráhá vrátit. Co vrátil, vrátil v totálně dezolátním stavu. Opravdu jde tedy v případě této částky o "trvalý příspěvek většiny nevěřících na křesťanské politické manipulace, koordinované bdělým okem Vatikánu"? Už ta citace sama zní jako z propagandistického proticírkevního pamfletu.

V příspěvku Karla Dolejšího je zajímavé, že nejprve sám autor přiznává, že kardinál Vlk není osobní, aby ale nakonec svůj text shrnul do tohoto odstavce: "Takže, milí ovčané, bububu, mějte se na pozoru před mocnostmi pekelnými a nedávejte hlasy spřísežencům Paroubkovým a Filipovým, jakož ani odštěpeným demokratickým Zeleným či Libertas. Proti těmto lumpům lze přece postavit spolehlivé křesťanské hajzlíky, kteří mají aspoň to plus, že se ze svých, ach, z nenapravitelně porušené lidské přirozenosti plynoucích hříchů chodí zpovídat." Zcela zjevně jde o provařenou taktiku podsunout někomu do úst cosi, co neřekl, a pak s tím vášnivě nesouhlasit. Absolutně nic z toho, co pan Dolejší v tomto odstavci popsal, kardinál neřekl.  Nikoho nestrašil peklem, nikoho nenazval ovčany, nemluvil o konkrétních politicích, ani politických stranách, nemluvil o křesťanských hajzlících ani o zpovědích.

Kardinál hovořil o tom, aby se každý zamyslel, koho bude volit, a aby hledal ideály, kterým věří, u svých kandidátů. Současně vyjádřil svůj osobní názor na naši současnou politickou situaci. Myslím, že se to ještě smí. Nelíbí se mi, jak je na Blistech okamžitě démonizován ten, kdo se, byť domněle, dotkne Paroubkových zájmů.

Poznámka KD: Jednou ze základních zásad západní tradice -- na rozdíl od tradice byzantské -- je důsledné vzájemné oddělení duchovní a světské moci. Jestliže se kardinál Vlk vyjadřuje k nějaké veřejné otázce, podobně jako prezident Klaus tak nemůže činit "soukromě", ledaže by předtím rezignoval z funkce. Nyní se vyjadřuje k volbám -- a činí tak způsobem, který jednoznačně odrazuje věřící od hlasování pro konkrétní politické strany a naopak agituje pro jiné. Gumová interpretace pana Steinsdörfera na obsahu vyjádření, které explicite uvedl ve svém příspěvku Štěpán Kotrba, nemůže nic změnit. Je to prostě vměšování katolické církve do politiky prostřednictvím osoby kardinála Vlka.

Co se týče výtky na mou adresu, p. Steinsdörfer vytrhl vyjádření ze souvislosti argumentace, v níž explicite rozvádím nevyslovené předpoklady kardinálova doporučení. Uznávám, že mé formulace byly hyperbolické, nicméně za obsahem si stojím: Kardinál z pozice hlavy české katolické církve nabádá věřící, aby se řídili velmi problematickými doporučeními, jež ale z titulu své funkce nemá právo formulovat -- aby nevolili "nezodpovědné" (tj. dosavadní opozici), ale osoby podporující dosavadní vládu -- a zastávající "duchovní a křesťanské" hodnoty (jako by nějaké takové mohly vůbec v české politice vydržet). To mě jako občana hluboce uráží, mimo jiné i proto, že první část zjevně nemá s křesťanstvím nic společného (kardinál překračuje své kompetence), kdežto druhá je opravdu extrémně pokrytecká.

Tvrzení, že kardinála kritizuji za to, že se dotkl Paroubka, považuji pak za nekonečně legrační, protože jsem pravděpodobně o Paroubkovi v životě nenapsal ani jeden pozitivní odstavec; maximálně jsem upozorňoval na to, že v ČR existují politici, kteří nesou odpovědnost za ještě horší věci než on, proto je absurdní vidět ztělesnění zla pouze a jedině v šéfovi ČSSD. Pokud p. Steinsdörfer považuje výrok, že je Paroubkova strana nevolitelná, za její obhajobu a podrážděnou reakci na kritiku jejího předsedy, pak zřejmě nemá cenu diskutovat. Upozornil jsem pouze na to, že nepříliš inteligentní počínání kardinála Paroubkovi pravděpodobně u veřejnosti dost pomůže, což je ale opak toho, čeho chtěl Vlk dosáhnout.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 5.6. 2009