Kardinál Vlk to tak nemyslel...

5. 6. 2009

Chtěl bych zareagovat na vaše příspěvky o údajném zasahování Miloslava Vlka do politického boje, píše čtenář Jan Trestr.

Předesílám, že stejně často jako BL čtu i stránky kardinal.cz, kde se pražský arcibiskup Vlk vyjadřuje k mnoha společenským tématům. Jeho kontroverzní poselství (tj. že "se v poslední době řada stran a politiků v našem veřejném životě, při bourání vlády a při dalších příležitostech projevila zcela nezodpovědně. Takové politiky nelze do evropského parlamentu volit" jsem si přečetl ještě dříve, než si ho všimla ČTK a následně média. Myslím, že zcela zbytečně vyvolává emoce.

Přečteme-li si Vlkův příspěvek s chladnou hlavou a zejména celý, pak nás může jedině obohatit. Je psán v duchu citátu "Evropané musí převzít spoluzodpovědnost za to, jakou podobu bude EU mít".

Rozhodně to není nějaké poselství proti ČSSD, jak se snaží ukázat všechna mainstreamová média. Zdá se mi, že jde o (záměrné?) nepochopení slov pražského arcibiskupa.

On opravdu v posledním odstavci vyzývá voliče k zodpovědnosti a aby volili zodpovědné politiky. Ale nic víc. Pro mně např. nezodpovědnou politiku v Evropském parlamentu představuje ODS.

V tomto kontextu rád vyslechnu Vlkova slova a volit je nepůjdu. Když píše o nezodpovědnosti, uvádí jako příklad svržení vlády, podle něj to byla chyba, to ale není nic nového, tak se vyjádřil už dřív. Já si to například nemyslím, jsem rád, že padla. Každý máme nějaký názor, tak to v demokratické společnosti chodí. Neupírejme nikomu jeho názory.

Jde mi o to, že reakce vašich redaktorů (či hysterická odpověď Jiřího Paroubka ZDE reaguje spíš na zprávu ČTK "Vlk nabádá nevolit ČSSD", nikoli na samotný Vlkův příspěvek, který je sám o sobě politicky korektní.

Zatímco pro předsedu ČSSD zřejmě platí přirovnání "o potrefené huse", pro média patrně, že "přání je otcem myšlenky".

Prosím, kritizujte Vlkova slova, nikoli nějaký mediální šum. Co se týká arcibiskupových webových stránek, je to zajímavé čtení, které všem vřele doporučuju. Opakovaně zde uvádí na pravou míru nepřesnosti týkající se církevní problematiky, bohužel - jak se zdá z českých médií - zřejmě neúspěšně.

Např. že ateista nerovná se člověk bez vyznání, že církev nezahrnuje jenom kleriky, ale zejména laiky, že ČR neuzavřela smlouvu s Vatikánem, ale s Apoštolským stolcem apod.

Jiří Paroubek by četbou kardinálova blogu rovněž jednak zjistil, že pan kardinál se jmenuje Miloslav a jednak, že není "nejvyšším představitelem katolické církve".

V čele Katolické církve je papež, v českých zemích je to Česká biskupská konference (a to ke všemu ne zcela; než bude ratifikován konkordát, nevztahuje se na řeholníky).

Nesmysl se nestane pravdou, ani jestliže jej budou česká média stále opakovat - Vlk není v čele české katolické církve, je pouhý arcibiskup pražský, postavený na roveň např. s biskupem litoměřickým.

Z hlediska církevního práva, je tato informace vskutku úsměvná. Vlk se do postavení "jakési hlavy katoliků u nás" dostal pouze svým vystupováním a za to ho chválím.

Vzhledem ke svému kněžskému povolání se ozvat k jakémukoli tématu může a mně se zdá, že i musí. Paroubek to považuje za "bezprecedentní vstup do předvolební kampaně v novodobé historii ČR a neslučující se s posláním církví" a Štěpán Kotrba to patrně cítí stejně (proto sem ostatně píšu).

Podobně byl obviňován Tomáš Halík v souvislosti s prezidentskou volbou, když vyjadřoval svůj názor na V. Klause. Předseda lidoveckého klubu senátorů Jílek mu tehdy sděloval "toto knězi nepřísluší, podle církevního práva se nesmí vyjadřovat k politickým otázkám."

Opak je pravda, Kodex kanonického práva svobodu projevu nijak neomezuje, to dělal např. Bismarckův kazatelnicový paragraf nebo zákonodárství minulého režimu. Kněz se může a má vyjadřovat ke společenským otázkám, kněz má vyzývat k účasti ve volbách, jedině tak zůstane katolická církev církví živou.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 5.6. 2009