Vyženem vám shromažďování z hlavy - nechápete, tak sankce 11.000,- Kč

5. 6. 2009 / Václav Novotný

Není to tak dlouho, kdy občané byli ujišťováni o možnosti svobodného projevu, bylo jim tvrzeno, že úředník např. MHMP je tu pro občany. V tichosti byla tato tvrzení zapomenuta a tráva začala opravdu růst. Dnes není doba na odsuzování v politických procesech nepohodlných občanů, i když chuť mocenské složky by k tomu byla, existuje však jiná forma, ekonomická.

Mocný poslušný úředník si je plně vědom, že dnes oproti době před 20 lety nemá nikdo povinnost vás zaměstnat, nemá povinnost vám zajistit bydlení. Naopak, je si velmi dobře vědom, že zlomit odpor, jednání občanů je možné přes peněženku.

Proti takovému úředníku je možné se bránit, soudem, ale za prvé, na to musíte mít, a za druhé, pravda už dlouho nevítězí a tak je nanejvýš nutná obezřetnost, aby snaha po dosažení pravdy vás nestála prakticky život.

Iniciativa Ne základnám leží v žaludku nejednomu politikovi, nejednomu úředníkovi, sedícímu v barvě modré holubice, na židli úřadu MHMP. Když takový zakuklený úředník dostane šanci a použije k tomu zákon, tak, jako se to dělalo před rokem 1989, vytáhne do boje se skrytým heslem " my vám to sromažďování z hlavy vyženem", a taky následně i rozhodne.

Iniciativa Ne základnám měla prostřednictvím svého aktivisty řádně ohlášené shromáždění občanů dne 17.11.2008 na Národní třídě ve styku ulic Spálená, Národní a Na Perštýně s počtem 5000 účastníků s účelem shromáždění

" Národ sobě - odmítnutí cizí vojenské základny v ČR ".

Rozhodnutím MHMP vz. ing. Miroslavem Rajchartem byla aktivistovi (svolavateli) vyměřena pokuta 11.000,- Kč včetně správního poplatku.

Za co?

1) za umístění petičního stolku 0,32 m2, na kterém byly podepisovány petice za vyhlášení referenda

2) za vlajku, kterou neznámý aktivista přivázal na dopravní značku

3) za postavení podia 8m2 po dobu dvou hodin

Odbor MHMP, který má v kompetenci zákaz shromáždění, měl plnou pravomoc v případě shledání překážky např. z důvodu dopravy, shromáždění zakázat. Právně by asi takový krok tento odbor MHMP neobhájil, protože si byl vědom, že na stejném místě se konalo v jiném roce pod jiným svolavatelem shromáždění, kdy Národní třída byla uzavřena skoro na celý den. Z důvodu omezení dopravy by takové rozhodnutí o zákazu rovněž neuspělo, neboť vojenská přehlídka v roce 2008 na Evropské třídě tuto podstatně důležitější dopravní tepnu vyloučila z provozu opakovaně na desítky hodin.

A jak se na to dívá jiný, odvolací orgán tj. odbor dopravy MHMP s ing. Rajchartem. Velmi jasně aktivistovi, svolavateli shromáždění sděluje:

" Za významnou okolnost v souvislosti s uložením pokuty bylo nutné považovat především to, že účastník svým protiprávním jednáním, tedy nepovoleným zvláštním užíváním komunikace v ulici Národní v Praze 1, ohrozil bezpečnost a plynulost pěšího provozu v místě".

Myslím si, že každý rozumný čtenář uzná absurdnost takového odůvodnění. Vyhnout se takovému odůvodnění - rozsudku se dá jedině nesvoláváním shromáždění.

Bylo by škoda nechat bez povšimnutí i další perlu odůvodnění rozsudku MHMP: " Poněvadž odvolatel, jako svolavatel shromáždění odpovídá za jeho řádný průběh, je jeho námitka, že poutač na dopravní značku neumístil, ve věci irelevantní".

Svolavatel má vlastně štěstí, že mu byl přišit jenom poutač, kdyby v průběhu shromáždění došlo k početí, tak by na tom byl podstatně hůře.

Další část, proč pokuta 11.000,- Kč je sdělena výše jmenovaným úředníkem MHMP slovy:

"Nadto je třeba poznamenat, že přiměřená sankce má vést zároveň ke dosažení zamýšleného zabraňujícího a preventivního účinku, v tomto případě se jedná o pochybení proti povinnostem stanoveným v zákoně č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikací, ve znění pozdejších předpisů".

Preventivně je nutné svolávaní shromáždění Iniciativy Ne základnám znemožnit, zabránit, jak jinak než preventivně.

Přehled zakázaných veřejných shromáždění na území hlavního města Prahy

rok 2009


Den: 17. 11.
Místo a doba konání: Národní
Oznámený účel: "Pravda a láska po dvaceti letech: informační happening, výstava, shromáždění; řetězová demonstrace"
Svolavatel a den oznámení: Jan Májíček, 17.5.2009 v 0.02
Počet účastníků: 100-500
pořadatelů: 10
(Obvod)/ Městská část: Praha 1

Den: 17. 11.
Místo a doba konání: Václavské nám.
Oznámený účel:"Pravda a láska po dvaceti letech"
Svolavatel a den oznámení: Jana Glivická 17.5.2009 v 0.01
Počet účastníků: 2000
pořadatelů: 10 (Obvod)/ Městská část: Praha 1

Den: 17. 11.
Místo a doba konání: Staroměstské nám.
Oznámený účel: "Pravda a láska po dvaceti letech: v rámci řetězových shromáždění"
Svolavatel a den oznámení: Eva Novotná
Počet účastníků: 19.5.2009 v 13.55
Počet účastníků: 1000
pořadatelů: 5
(Obvod)/ Městská část: Praha 1

- zákazy uvedené v tabulce byly vydány z důvodu kolize s jiným, dříve oznámeným shromážděním ODS, OPONA o.p.s o se podařilo 17.5.2009 v 0:00:00 hodin zablokovat kromě jiného výše uvedená místa.

Noc dlouhých nožů o kterých mluvil bývalý premiér, útok vajíčky je jen jedním stéblem rostoucí trávy. Jen slepý si toho dnes již nevšimne, stejně tak, jako že bez médíí nejde rozpoutat nenávist.

Myslím si, že se právem mohu považovat možná za prvního odsouzeného - pokutovaného občana za politický postoj, politický názor, za svolané shromáždění občanů.


Novotný Václav
svolavatel shromáždění

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 5.6. 2009