Katolíci se politizují - ke své vlastní škodě

4. 6. 2009 / Štěpán Kotrba

Co si dovoluje kardinál Vlk nyní před volbami, je praktická ukázka, jak by dopadla česká politika, kdyby měla katolická církev díky smlouvě s Vatikánem jakkoliv privilegované postavení. Zpolitizované a sekulárním státem štědře dotované církevní struktury by manipulovaly českou politikou způsobem, hraničícím s hlavou první trestního zákona (trestné činy proti státu a ústavnímu zřízení). Oněch církvemi požadovaných 270 miliard by bylo trvalým příspěvkem většiny nevěřících na křesťanské politické manipulace, koordinované bdělým okem Vatikánu. Funkcí církve není, aby určovala OBČANŮM, koho mají nebo nemají volit a proč.

Funkcí církve není, aby se vměšovala do politiky sekulární republiky. Katoličtí preláti by měli v prvé řadě respektovat veleslavný Ježíšův výrok Co je císařovo, dejte císaři, co je božího, dejte bohu. (Mt 22, 21) Co je občanů, jejich vlády a parlamentu, není církve Boží. Farizejství dnešních katolíků je ukázkou historicky známé pokřivenosti mocichtivého politického klerikalismu.

Dnešní stát navíc není římský okupant, jako v oné polemice Ježíše s farizeji o daních, tak šťavnatě popsané evangelistou Matoušem. Stát je tvořen občany. Ne ovcemi. I Nazaretský uznává od víry oddělený význam státu a jeho institucí. Pokud Vlk říká

...V poslední době se řada stran a politiků v našem veřejném životě, při bourání vlády a při dalších příležitostech projevila zcela nezodpovědně. Takové politiky nelze do evropského parlamentu volit. To je nutné dobře rozmýšlet, jinak by to byla od nás velká nezodpovědnost. Je třeba hledat mezi kandidáty takové, kteří jsou zárukou, že budou zastávat duchovní a křesťanské hodnoty...

DOKUMENT: Co napsal křesťanům před volbami kardinál Vlk ZDE

tak hledá Boha na trůně římského císaře. Navíc, poctivé a věřící poslance, kteří Nazaretského přikázání hlásají i sami dodržují, aby křesťané s lupou hledali. Jen ten, kdo mamon nehájí a nehromadí, jen ten, kdo chudým dává víc než sobě, kdo nemocné léčí a slabé ochraňuje, může si říkat křesťan toho jména hodný. A prominou, katolickej rebe, Topolánek je chachar z Valašska, ale v žádném případě jeho vláda nezasluhuje toleranci Boží. Tu si nezasluhuje ani Čunek, ani Svoboda. Bůh by se mohl slitovat jedině snad kvůli vládnímu beránku Božímu, ministru financí Kalouskovi... Protože jemu na hrb naložili státní rozpočet a pámbu mu přidal ještě krizi. Ale toho si lidovci z partaje vyštvali sami.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 4.6. 2009