PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za duben 2009

4. 5. 2009

Apelujeme na čtenáře, aby třeba i minimální částkou přispěli na provoz Britských listů. Britské listy si každý měsíc otevře 200 000 individuálních IP adres. Finančně však na provoz listu přispívá jen kolem 200 osob. Děkujeme jim, ostatním čtenářům chceme sdělit, že by Britské listy mohly dělat daleko víc, kdyby měly možnost platit si stálé novináře.

V dubnu 2009 přispělo celkem 185 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 40 935.43 Kč. Příjem z reklamy byl 4 000 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30. 4. 2009 částku 27 264.36 Kč . Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a

Hospodaření OSBL za duben 2009

Zůstatek k 31. 3 .2009 ......................................83 378.92 Kč

Příjmy:

Od sponzorů celkem ................................................40 929.45 Kč
Příjmy z reklamy ......................................................4 000.00 KčBankovní úrok ................................................................5.98 KčVýdaje:

bankovní poplatky...........................................................................-756.00 Kč
připojení k internetu: T-mobile...........................................................-4930.99 Kč
soudní výlohy........................................................................................-60000.00 Kč
projekty BL (JČ) ........................................................................... -35000.00 Kč
cestovní výdaje (JS)........................................................................-363.00 Kč
Konečný zůstatek na účtu k 30.4. 2009:...........................27264.36 Kč

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 4.5. 2009