Objektivně ovulující kardinál

4. 6. 2009 / Karel Dolejší

Dokonce i v dávných dobách mého dospívání neexistovalo něco jako "mládež" jinak než -- řečeno po hegelovsku -- o sobě; šlo výhradně o demografickou kategorii. I v podmínkách končící bolševické diktatury vzniklo hned několik skupin mladých lidí zastávajících navzájem znesvářené symbolické systémy. "Metalisté" nesnášeli "depešáky" a obě skupiny se zase svorně pošklebovaly trempíkům. Politicky vzato, hypotetický pokus postavit byť i jen generační hnutí výhradně na symbolickém systému jediné ze subkultur -- místo aby, jak se to stalo později v OF, vznikl symbolický systém zcela nový -- tedy každý takový pokus by byl předem odsouzen k izolaci a neúspěchu. Jak ukazují čas od času na Britských listech publikované studie Petra Saka, situace se v tomto ohledu výrazně nezměnila -- tedy až na fakt, že fragmentace "mládeže" je dnes ještě mnohem výraznější, než když jsem před dvaceti lety maturoval. Sak přitom dochází k závěru, že v mozaice různých skupin "mládeže" tvoří nakonec překvapivě největší porci koláčového grafu jinak naprosto menšinoví křesťané.

A kdo ví, jak je to nakonec se staršími generacemi. Ať už ale mezi dospělými jakási homogenní křesťanská skupina existuje či neexistuje, právě na ni se teď obrací kardinál Vlk, aby se tak objektivně stal spojencem Penerů strýčka Homeboye v jejich tažení proti Paroubkovi. V této historické chvíli, kdy katolická církev nade vší pochybnost demonstrovala výrazný dosud skrytý "modernizační" potenciál, je však přece jen ještě třeba leccos upřesnit.

Předně: Pan kardinál není osobní. Nejde Paroubkovi po krku, leč honí hned několik zajíců současně. Vyzývá ovečky, aby nevolily politiky, kteří jsou prý nezodpovědní a svrhli vládu. Tím jim tedy mimo jiné vzkazuje, že pokud někdo -- byť pravda nejspíš ze sobeckých důvodů -- prosazoval názor většiny obyvatelstva proti těm, kdo zpupně a bezohledně protlačovali nesmyslný a nebezpečný projekt v Brdech či nedomyšlené reformy zdravotnictví nebo školství, jednal vlastně nezodpovědně, zatímco "ti ostatní" jsou zodpovědní.

Kromě toho Vlk vyzývá, aby lidé ve volbách do Evropského parlamentu hlasovali pro politiky zastávající duchovní a křesťanské hodnoty. A tím zase voličům sugeruje, že mezi sebrankou tvořící českou politickou třídu lze najít jakési lidi jiného typu, kteří na rozdíl od ostatních prý naslouchají svému svědomí. Takže svědomí údajně nenaslouchá ČSSD, KSČM, bývalé parlamentní zástupkyně a zástupci SZ a ODS, kteří hlasovali proti radarové a poplatkové vládě; zato svědomí nepochybně naslouchá třeba Cyril Svoboda, nekritický proponent všech Bushových válečnických dobrodružství bez výjimky, u nějž by Vlkem nepoučený člověk jinak spíše hádal, jestli třeba o iráckých zbraních hromadného ničení lhal spíše z podlosti či z naprosté neschopnosti dospět k samostatnému posouzení situace. Napomáhat pobití milionu Iráčanů, to se zřejmě s "duchovními a křesťanskými" hodnotami náramně dobře slučuje, kdežto vystoupit proti pomazané vrchnosti už nikoliv.

Takže, milí ovčané, bububu, mějte se na pozoru před mocnostmi pekelnými a nedávejte hlasy spřísežencům Paroubkovým a Filipovým, jakož ani odštěpeným demokratickým Zeleným či Libertas. Proti těmto lumpům lze přece postavit spolehlivé křesťanské hajzlíky, kteří mají aspoň to plus, že se ze svých, ach, z nenapravitelně porušené lidské přirozenosti plynoucích hříchů chodí zpovídat.

Kdo ví. Možná, že PSH k dotvrzení aliance s katolíky brzy zrapují nějaký ten černošský spirituál. Každopádně vejci zmydlený a církví proskribovaný Paroubek, jemuž je na rovině racionální debaty rozhodně co vyčítat a jehož strana je stejně nevolitelná jako všechny ostatní, uprostřed stárnoucí a laické české společnosti jistě jásá - protože nic lepšího než nevlídné vyjádření kardinála si na závěr volební kampaně opravdu nemohl přát.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 4.6. 2009