Kam směřuje Evropský parlament?

5. 6. 2009 / Eva Hahnová

Volby do Evropského parlamentu nejsou volbami v obvyklém slova smyslu. Voliči se totiž v doposud tradičních volbách rozhodují o tom, komu dají svůj hlas na základě informací, které jim kandidáti poskytují. Ve volbách do Evropského parlamentu ale český volič obvykle nemá ani tušení o programatických cílech stran, které tam jsou zastoupeny. A to platí dokonce i v případech, kdy se jedná o početně a mocenskopoliticky silné politické strany, a o cíle, dotýkající se přímo České republiky.

Jak problematický je tento stav věcí veřejných v EU naznačuje již jeden zběžný pohled do volebního programu německé CDU pro nadcházející volby do Evropského parlamentu. Nacházíme tam totiž i následující vizi Evropy, která jistě stojí za zamyšlení:

"Němečtí vyhnanci z domoviny a německé ethnoskupiny ve Střední a Východní Evropě mají důležitou funkci mostu při spolupráci s východními sousedními státy Německa. Svoboda pohybu a právo na svobodnou volbu bydliště, které platí v EU, jsou krokem směrem k realizaci práva na domovinu také německých vyhnanců - v Evropě, která umožňuje národům a ethnoskupinám žít svorně a bez právní diskriminace pramenící i z minulosti. Právo na domovinu platí. Vyhnání každého druhu musí být dáno do klatby a porušená práva uznána." (V plném znění ZDE

Komu jsou němečtí vyhnanci a německé ethnoskupiny ve Střední a Východní Evropě 'mostem`? Proč je třeba užívat ve vztazích k některým členským státům EU specielních 'mostů`? Co to znamená, 'realizace práva na domovinu`? Jak je nutné změnit evropský právní pořádek, aby se německým vyhnancům dostalo 'uznání` jim podle CDU přináležících 'práv`?

Co si CDU pod všemi těmito slovy představuje a kam Evropa podle jejich představ směřuje lze vzhledem k právě citovaným, do češtiny jen obtížně přeložitelným formulacím, pochopit pouze, jsme-li obeznámeni s německou historií tohoto specificky německého pojmosloví. V německé veřejnosti zatím o tomto požadavku diskutováno nebylo, takže i tam je jen málokomu jasné, jaké další kroky CDU očekává, aby se evropský pořádek dostal do v jejích očích uspokojivého stavu. Nebylo by ale záhodno, aby se v této věci angažovali alespoň čeští voliči, protože Česká republika bezesporu patří ke státům, o které jde?

Ať vyjde z českých voleb do Evropského parlamentu kdokoli vítězně, jistě se mu nedostane zdaleka tak velké příležitosti k prosazování jeho politických cílů, jako německé Křesťansko-demokratické unii CDU. O to důležitější by bylo, aby byli čeští voliči v budoucnu informováni i o programech a cílech velkých evropských stran. V případě německých stran se však vnucuje otázka, proč alespoň oni publicisté, kteří kritizují českou společnost za údajně nedostatečné pochopení pro německé politické cíle, nevysvětlují, jak si vlastně CDU představuje budoucí evropský právní pořádek. K čemu vlastně slouží všechny česko-(sudeto)německé diskuse, když není dodnes vyjasněno, jaké cíle CDU svojí činností v Evropském parlamentu sleduje?

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 5.6. 2009