27. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 3. 2009

Když ateista čte Bibli

Ad : Církev svatá, nebo zločinná?

Jan Kadlubec sám sebe popisuje jako ateistu, který dává přednost kanalizaci, vodovodu, ústřednímu městskému topení, splachovacím záchodům a koupelnám a vydlážděným ulicím před katedrálami, chrámy, kostely či biskupskými paláci. Nevím, jak v Harappě a Mohendžodáru, ale například Sumerové i mnozí jejich nástupci zvládli budovat obojí. Průkopníci civilizace zřejmě netušili, že se takovéto stavební aktivity navzájem vylučují. A že by tudíž měli hledět na církev (kterou měli také) silně negativně.

Voltaire kdysi napsal, že sice víru v Boha neuznává, ale jeho krejčí, je-li věřící, méně krade. O krejčích toho mnoho nevím. Ale o jednom konkrétním předraženém a zfušovaném obecním kanalizačním projektu bych věděl, když už tedy jde hlavně o tohle. Tady je vidět, co dělá absence kostela v životě lidském.

Je pravda, že neznám žádnou stavební firmu vedenou lidmi evidentně věřícími. Nemohu tedy napsat to, co kdysi spoluzakladatel moderního antiklerikalismu. Ve světě logiky pana Kadlubce to naštěstí není nutné. Když zločiny členů církve jsou zločiny celé církve, proč by švindle nevěřícího nebyly švindly všech nevěřících?

Podle Starého zákona slíbil Bůh zemi od Nilu k Eufratu potomstvu Abrahámovu. Nikoli Jákobovu, který byl posledním společným předkem Židů. A Jákobův bratr Ezau měl také rodinu. (pravda, Abrahám nebyl jediný Semita. Ale kdo z dnešních Semitů, a nakonec třeba i Evropanů, zaručeně není jeho potomkem?) Podíváme-li se na rozšíření semitské populace, pak Bůh svůj slib splnil. Později, v islámské éře, dokonce ještě přidal pořádnou prémii.

Že by první křesťané zavrhli starozákonního Boha mi není známo. Kristus negoval jen některá z Mojžíšových pravidel a pokud to šlo, dával přednost jejich doplnění a zpřesnění (pravda, takovému, které je často de facto anulovalo). Je pravda, že evangelia psali a posléze schvalovali paulikánští vítězové, nikoli poražení stoupenci jeruzalémské církve. Těžko by však bylo možné zamlčet úplné odmítnutí smluv Boha s Abrahámem a s Mojžíšem. To by od počátku znamenalo naprostou neslučitelnost judaismu a křesťanství. Tak tomu ale v době evangelistů nebylo. Být křesťanem a zároveň židem se stalo nemožným až později, přičemž vzájemnou propast vyhloubila spíše křesťanská strana.

Tvrzení, že a že "Starý zákon je kniha horší a sadističtější než Souostroví Gulag a Postavení dělnické třídy v Anglii" a že "barbarsky kruté scény [jako ve Starém zákoně] nemají ve světové literatuře obdoby" jsou přinejlepším sporná. Pár skutečně krutých scén ve Starém zákoně najdeme, týkají se většinou zacházení s poraženými vládci a jejich potomky. Je jich ale poměrně málo, vezmeme-li v úvahu, že Starý zákon zmiňuje vyvraždění celých měst a národů. Skutečný sadista dává přednost kvalitě před kvantitou. Engelsovu knihu jsem nečetl a tak ji hodnotit nemohu. Ale Souostroví Gulag nabízí v tomto směru rozhodně více. Podobně Ilias a Odyssea či někteří římští historici, abychom zůstali u literatury dostupné již v antice.

Autoři Starého Zákona museli popsat precedentní případy a výjimky. Nebylo však nutné jít do banálních detailů toho, co bylo ve své době zcela samozřejmé. A nejen v zemi Izraelské. Já sám žiji ve městě, které někdo podobným způsobem vyvraždil někdy ve třináctém století před Kristem. Pachateli byli pravděpodobně příslušníci etnika známého dnes jako "lid popelnicových polí". O jejich náboženství nic nevím, ale židovský Jahve v něm patrně nebyl. O pár století přišla odplata, když Čechy na východ od Labe dobývali stejným způsobem naši keltští předkové. Ti byli polyteisty, jejich pantheon čerpal mimo jiné ze stejných indoevropských kořenů jako řecký. Keltové i jejich předchůdci ovšem nesvěřili své genocidní úspěchy písmu, což se z dnešního hlediska jeví jako velmi rozumné.

Ostatně, genocida dobytých měst je doložena i ze starých řeckých dějin. Teprve společnosti, které se sociálně rozvrstvily a lidé (= hlavy rodin) si přestali být vzájemně rovni, si mohly dovolit luxus zotročování či asimilace celých etnik a kultur.

Katolická církev, podobně jako všechny velké a byrokratické organizace, poskytla ve svých dějinách útočiště mimo jiné též mnoha osobám se silně negativním vztahem k práci. V obdobích úpadku k nim patřili i někteří církevní funkcionáři. Normálně byli ovšem preláti, biskupové a mocní tohoto světa pracovně dost vytíženi. Udržet si moc a zároveň nezavadit o práci ani pohledem je v praxi dost obtížné. Většinou není nouze o pilné, kteří jsou připraveni líné mocné nahradit, buď zcela nebo jen při faktickém výkonu moci. Možná ale, že jiná než fyzická práce pro pana Kadlubce prací není.

Je pravda, že evangelia i celý Nový Zákon neopírají o "racionální myšlenky", ale o iracionální hodnoty. Tady je dobré podotknout, že všechny pozitivní hodnoty v lidském životě se opírají v posledním kroku o iracionalitu. Včetně vodovodu a kanalizace pro všechny. Jedinou vposledku racionální hodnotou je sobectví. Ne proto, že by se nedalo filozoficky zpochybnit, ale proto, že v praxi takovémuto zpochybnění nejlépe odolává.

S výkladem a pochopením novozákonních knih a epištol nemám, na rozdíl od pana Kadlubce, žádný velký problém. Kromě Apokalypsy, ale ta byla jako obtížně vyložitelná alegorie přímo napsána. Je pravda, že Nový zákon není nejlepším čtením pro ty, kteří potřebují nikoli nápovědu, ale jasnou kuchařku pro řešení praktických problémů. Třeba jak naložit s padlými ženami nebo jak vyřešit ekonomickou krizi. V tomhle směru jsou Mojžíš či Mohamed nepochybně o poznání srozumitelnější, neboť nebyli jen proroky, ale také vojevůdci, administrátory a soudci. Takže si mezi svými ovečkami nemohli vybírat tak, jako Ježíš.

Je důstojné příslušníka Homo sapiens sapiens považovat církev za svatou? Kdybych byl věřící, odpověděl bych, že i sebesvatější církev je dílem lidským. A že i kanonizovaní svatí byli jenom lidé. Požadavek absolutně dokonalé společnosti vede k zločinům ještě horším než ty, kterým měl původně čelit. Ve skutečnosti věřící nejsem a tak připustím, že to možná důstojné není. To ovšem neznamená, že by snaha za každou cenu negovat církev byla důstojnější.

                 
Obsah vydání       27. 3. 2009
28. 3. 2009 Reforma je nutná. Reforma je ve vzduchu. Nemůžeme si dovolit selhat
29. 3. 2009 Britská vláda bude dávat peníze chudým
29. 3. 2009 Biden žádá demonstranty o čas
29. 3. 2009 Světová města zhasla ve prospěch "Hodiny pro Zemi"
27. 3. 2009 V časech hojnosti se v ČR nic nezmění Tomáš  Kurka
27. 3. 2009 Matematická rovnice ČT: 2026 = ¾ z 2 500 000
27. 3. 2009 Čistírna Litvínov Milan  Daniel
27. 3. 2009 Lidská práva jsou až na prvním místě
27. 3. 2009 Topolánkův útok na Obamu byl začátkem předvolební kampaně
27. 3. 2009 Gól do vlastní branky, aneb jak by o pádu vlády informovaly sportovní deníky Michael  Kroh
28. 3. 2009 Michael  Marčák
27. 3. 2009 Klausův stín Ladislav  Žák
27. 3. 2009 Americký ministr financí navrhuje podstatné rozšíření vládního dohledu nad finančním systémem
28. 3. 2009 Tržní mystika
27. 3. 2009 Mluvčí Iniciativy vystoupila na slyšení v Evropském parlamentu
27. 3. 2009 Čínu rozzuřila zpráva Pentagonu
27. 3. 2009 Lesk, anebo bída nachystané pasti na vládu? Miloš  Dokulil
27. 3. 2009 Topolánek otevíral komunistům cestu k moci Luděk  Prokop
27. 3. 2009 Čulíku, jste farizej
27. 3. 2009 Řízení necháváme okupantům, podvodníkům, ufonům či ... Moravákům! Michal  Vimmer
27. 3. 2009 Když ateista čte Bibli Pavel  Urban
27. 3. 2009 Kupředu - s klapkami na očích John Michael Greer
30. 3. 2009 České republice nezbývá než přejít na obnovitelnou energii Jindřich  Kalous
27. 3. 2009 Diverzifikovaná, decentralizovaná, občanská a komunální energetika Štěpán  Kotrba
28. 3. 2009 Stiglitz, Chu i Lula chtějí nahradit dolar
28. 3. 2009 Thor Steinar v arabských rukou, neonacisté v šoku
27. 3. 2009 Prvním praktickým využitím jaderné energie byly Hirošima a Nagasaki Milan  Smrž
27. 3. 2009 Obnovitelné zdroje a medvědí služba Pavel  Urban
27. 3. 2009 Tak kdo je tady novinář ? Irena  Ryšánková
27. 3. 2009 Senát schválil Kuberův "chodníkový" zákon Štěpán  Kotrba
27. 3. 2009 Není pravda, že za chodníky vždy odpovídá obec Jan  Potměšil
27. 3. 2009 ČRo: Odhalení pokračuje!
27. 3. 2009 Petice za dostupné bydlení v Praze
27. 3. 2009 Odmítáme tvrzení klubu ČSSD ohledně hlasování Zelených k Trojmezí
27. 3. 2009 Dávejte vždy hlasy těm, co jsou na konci kandidátky
26. 3. 2009 V Gaze bez rozmyslu odpaloval fosforové granáty
26. 3. 2009 Vícepremiér lže jako malé dítě. Premiér trpí herostratizmem Bohumil  Kartous
26. 3. 2009 Obamobijce štrasburský aneb Ztraceno v překladu Karel  Dolejší
26. 3. 2009 Češi jsou inteligentní národ, škoda, že mají smůlu na politiky Jan  Čulík
26. 3. 2009 Kvalitní lidi v ČR nechtějí jít do politiky Tomáš  Koloc
26. 3. 2009 Češi nejsou inteligentní národ
26. 3. 2009 Michael  Marčák
26. 3. 2009 Topolánek po svém pádu zaútočil na Obamu, v zahraničí to vidí jako poněkud trapný folklór
26. 3. 2009 International Herald Tribune: Po Topolánkově výlevu se EU usilovně snaží o nápravu škod
26. 3. 2009 Washington Post: Prezident Evropské unie zuřivě zaútočil na Obamovu politiku
26. 3. 2009 Český politický kabaret aneb Čekání na kouzelníka Klause Josef  Brož
26. 3. 2009 Světlo Pod kaštany Ladislav  Žák
26. 3. 2009 Vládu potopil Bursík Milan  Daniel
27. 3. 2009 Daňová přiznání Občanského sdružení Britské listy
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
27. 3. 2009 Když ateista čte Bibli Pavel  Urban
21. 3. 2009 Proč chce Štěpán Kotrba potlačovat katolickou církev?   
20. 3. 2009 Kdo je tu vlastně křesťan? Tomáš  Koloc
20. 3. 2009 Svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého   
20. 3. 2009 Svoboda křesťanky končí tam, kde začíná svoboda křesťana Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Nejnovější lidovecký vynález: volební právo rodiny Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí   
19. 3. 2009 Jak církev ohlupuje věřící: důvody pro nepřijatelnost antikoncepce Štěpán  Kotrba
19. 3. 2009 Vatikán se pokusil uklidnit kontroverzi o kondomech   
18. 3. 2009 Pokrytectví církve Boris  Cvek
17. 3. 2009 Pohled věřícího   
16. 3. 2009 Katolická církev by měla odškodnit všechny včetně ateistů Ivan  Sommer
16. 3. 2009 Církev nemůže uznat občanský rozvod ani potraty   
16. 3. 2009 Písně, které nesmíme slyšet Miloslav  Štěrba
15. 3. 2009 Neprivilegovanost církví a kouzlo nechtěného Štěpán  Kotrba