27. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 3. 2009

Petice za dostupné bydlení v Praze

Text petice uvnitř článku:

OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA V PRAZE
Občanské sdružení
Rooseveltova 5, 160 00 Praha 6

P E T I C E
podle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

1/ ZASTUPITELSTVU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
2/ MINISTERSTVU PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
3/ POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY, Petiční výbor
4/ SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY, Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

V ě c :
A)"Spravedlivá privatizace obecních bytů za stejných podmínek pro všechny občany hl. m. Prahy"
B)"Dostupné nájemní bydlení pro všechny skupiny obyvatel bez diskriminace věkem, zdravotním stavem, rodinným stavem a skutečností, zda nájemník bydlí v domě obecním nebo u soukromého vlastníka"
C)"Zajištění slušného bydlení pro sociálně slabé občany v hl. m. Praze"

Obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydal Statut hl. m. Prahy, na které se usneslo Zastupitelstvo hl.m. Prahy dne 21. 12. 2000 podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, bylo potvrzeno svěření majetku městským částem. Nám se jedná o bytový fond, který městské části v rámci majetku hlavního města Prahy spravují.

Hlavní město Praha a městské části podle zákona o hlavním městě Praze, § 2, odst. (2) mají pečovat o potřeby svých občanů. Podle tohoto zákona § 16, odst. (3) má hlavní město Praha pečovat o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o USPOKOJOVÁNÍ POTŘEBY BYDLENÍ.

V současné době se však praktická realizace tohoto zákona Zastupitelstvu hl. m. Prahy zcela vymkla z rukou. Pod záminkou, že Městské části jsou blíže k občanům, nastala naprostá anarchie jak v nájemním bydlení v obecních domech, tak i při privatizaci bytového fondu. Některé městské části nabízejí privatizační ceny direktivně určené, většinou se pohybujících okolo cen administrativních, některé přímo ceny administrativní a některé dokonce ceny tržní. MČ Praha 3 dokonce nabízí zároveň vybraným cenu administrativní a druhým cenu tržní. Městské části odmítají svým občanům sdělit harmonogram privatizace jednotlivých domů či bytů. Vzhledem k nesmírnému nárůstu nájemného požadují obyvatelé obecních bytů jejich privatizaci. Tu na jedné straně např. Městská část Prahy 2 zcela odmítá. Na druhé straně zase např. Městská část Praha 3 nutí svoje obyvatele privatizovat nájemní byty za cenu cca 2 miliony Kč, splatných do šesti měsíců přesto, že domy obdržela bezúplatným převodem.

Pokud se týká bytů, jejichž regulované nájemné již nyní přesahuje finanční možnosti většiny jejich nájemníků, tak např. Městská část Praha 6 trvá na maximální ceně nájmu, přičemž stav jejich obecních domů je katastrofální, dlouhodobě neudržované jsou jak domy, tak veškeré obecní byty. Naproti tomu zase Městská část Praha 5 dává regulované nájemné v obecních bytech na 50% maximální hodnoty. Tím se cítí poškozeni nájemníci, kteří bydlí u soukromých majitelů domů. Nájemníci, kteří se od soukromých majitelů domů chtějí odstěhovat do menších bytů, tak nemohou, protože tyto menší byty prostě buď nejsou k dispozici, anebo záměrně těmto nájemníkům k dispozici dávány nejsou.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy, které za své čtyřleté funkční období utratí neuvěřitelnou částku 200 miliard Kč (včetně 30 miliard Kč dluhů do roku 2034), tak tvrdí, že nemá finanční prostředky na výstavbu sociálních bytů. Pro lepší představu částka 200 miliard Kč vypadá takto: 200  000  000  000 Kč.

O tom, že se bude prudce zdražovat nájemné v hlavním městě Praze, se ví již od roku 2006. Zastupitelstvo hl. m. Prahy pro napravení této kritické situace, kterou obyvatelé hlavního města Prahy nezavinili, neučinilo vůbec žádná opatření a dělá "mrtvého brouka".

Obyvatelé Prahy ale odnášejí její důsledky v té nejhorší možné formě -- bez perspektivy, bez jasně definovaného partnera pro jednání, za zcela netransparentních podmínek, přičemž problém ve svých důsledcích dopadá na občany nejen sociálně slabé jako jsou důchodci, rodiny s dětmi, tělesně postižení a samoživitelé, ale dnes již i příslušníci střední sociální třídy, kdy občané získávají pocit, že se snad jedná o genocidu národa a nikoli "o rozvoj obce a péči o její obyvatele"; jak ironické je v tomto případě znění zákona o hlavním městě Praze.

V této souvislosti je velice podivná úloha Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které jako svojí povinnost uvádí, že "STÁT MUSÍ ČINIT PODPŮRNÉ KROKY ZACÍLENÉ NA TY SKUPINY, KTERÉ SE SAMY O SVÉ BYDLENÍ POSTARAT NEMOHOU".

Touto naší PETICÍ se proto obracíme na výše uvedené instituce, aby jednoznačně z a j i s t i l y :

TRANSPARENTNOST PRIVATIZACE BYTOVÉHO FONDU, tj. harmonogram privatizovaných domů, za stejný byt stejnou cenu na celém území Prahy.

SLUŠNÉ BYDLENÍ PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ SPOLUOBČANY, ať již v obecních bytech nebo v bytech soukromých majitelů.

Dovolujeme si požádat oslovené instituce o písemnou odpověď. Zastupitelstvo hl. m. Prahy v souladu se zákonem o právu petičním žádáme, aby tato naše PETICE byla zařazena jako řádný bod programu na nejbližším zasedání Zastupitelstva.

Na demonstraci "Za spravedlivou privatizaci obecních bytů za stejných podmínek pro všechny občany", "Dostupné nájemní bydlení pro všechny skupiny obyvatel bez diskriminace věkem, zdravotním stavem, rodinným stavem a skutečností, zda nájemník bydlí v domě obecním nebo u soukromého vlastníka" a "Za zajištění slušného bydlení pro sociálně slabé spoluobčany", konané dne 26. března 2009 na Mariánském náměstí v Praze 1, hlasitě přečteno a přijato aklamací.

V Praze dne 26. března 2009
Ing. Karel Berka, předseda

                 
Obsah vydání       27. 3. 2009
28. 3. 2009 Reforma je nutná. Reforma je ve vzduchu. Nemůžeme si dovolit selhat
29. 3. 2009 Britská vláda bude dávat peníze chudým
29. 3. 2009 Biden žádá demonstranty o čas
29. 3. 2009 Světová města zhasla ve prospěch "Hodiny pro Zemi"
27. 3. 2009 V časech hojnosti se v ČR nic nezmění Tomáš  Kurka
27. 3. 2009 Matematická rovnice ČT: 2026 = ¾ z 2 500 000
27. 3. 2009 Čistírna Litvínov Milan  Daniel
27. 3. 2009 Lidská práva jsou až na prvním místě
27. 3. 2009 Topolánkův útok na Obamu byl začátkem předvolební kampaně
27. 3. 2009 Gól do vlastní branky, aneb jak by o pádu vlády informovaly sportovní deníky Michael  Kroh
28. 3. 2009 Michael  Marčák
27. 3. 2009 Klausův stín Ladislav  Žák
27. 3. 2009 Americký ministr financí navrhuje podstatné rozšíření vládního dohledu nad finančním systémem
28. 3. 2009 Tržní mystika
27. 3. 2009 Mluvčí Iniciativy vystoupila na slyšení v Evropském parlamentu
27. 3. 2009 Čínu rozzuřila zpráva Pentagonu
27. 3. 2009 Lesk, anebo bída nachystané pasti na vládu? Miloš  Dokulil
27. 3. 2009 Topolánek otevíral komunistům cestu k moci Luděk  Prokop
27. 3. 2009 Čulíku, jste farizej
27. 3. 2009 Řízení necháváme okupantům, podvodníkům, ufonům či ... Moravákům! Michal  Vimmer
27. 3. 2009 Když ateista čte Bibli Pavel  Urban
27. 3. 2009 Kupředu - s klapkami na očích John Michael Greer
30. 3. 2009 České republice nezbývá než přejít na obnovitelnou energii Jindřich  Kalous
27. 3. 2009 Diverzifikovaná, decentralizovaná, občanská a komunální energetika Štěpán  Kotrba
28. 3. 2009 Stiglitz, Chu i Lula chtějí nahradit dolar
28. 3. 2009 Thor Steinar v arabských rukou, neonacisté v šoku
27. 3. 2009 Prvním praktickým využitím jaderné energie byly Hirošima a Nagasaki Milan  Smrž
27. 3. 2009 Obnovitelné zdroje a medvědí služba Pavel  Urban
27. 3. 2009 Tak kdo je tady novinář ? Irena  Ryšánková
27. 3. 2009 Senát schválil Kuberův "chodníkový" zákon Štěpán  Kotrba
27. 3. 2009 Není pravda, že za chodníky vždy odpovídá obec Jan  Potměšil
27. 3. 2009 ČRo: Odhalení pokračuje!
27. 3. 2009 Petice za dostupné bydlení v Praze
27. 3. 2009 Odmítáme tvrzení klubu ČSSD ohledně hlasování Zelených k Trojmezí
27. 3. 2009 Dávejte vždy hlasy těm, co jsou na konci kandidátky
26. 3. 2009 V Gaze bez rozmyslu odpaloval fosforové granáty
26. 3. 2009 Vícepremiér lže jako malé dítě. Premiér trpí herostratizmem Bohumil  Kartous
26. 3. 2009 Obamobijce štrasburský aneb Ztraceno v překladu Karel  Dolejší
26. 3. 2009 Češi jsou inteligentní národ, škoda, že mají smůlu na politiky Jan  Čulík
26. 3. 2009 Kvalitní lidi v ČR nechtějí jít do politiky Tomáš  Koloc
26. 3. 2009 Češi nejsou inteligentní národ
26. 3. 2009 Michael  Marčák
26. 3. 2009 Topolánek po svém pádu zaútočil na Obamu, v zahraničí to vidí jako poněkud trapný folklór
26. 3. 2009 International Herald Tribune: Po Topolánkově výlevu se EU usilovně snaží o nápravu škod
26. 3. 2009 Washington Post: Prezident Evropské unie zuřivě zaútočil na Obamovu politiku
26. 3. 2009 Český politický kabaret aneb Čekání na kouzelníka Klause Josef  Brož
26. 3. 2009 Světlo Pod kaštany Ladislav  Žák
26. 3. 2009 Vládu potopil Bursík Milan  Daniel
27. 3. 2009 Daňová přiznání Občanského sdružení Britské listy
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009