27. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 3. 2009

Prvním praktickým využitím jaderné energie byly Hirošima a Nagasaki

Odpověď na repliky pánů Kotrby a Brzobohatého

Vážený pane Kotrbo, mě zase nudí stálá obhajoba jaderné energie v České republice, jak je nezbytná, jak je bezpečná a jak je levná. Opak je pravdou. Jaderná energie má příliš mnoho rizik a tak málo profitů, že bychom ji opravdu měli odmítnout. Několik otázek na počátek: jsou české elektrárny dostatečně chráněny před teroristickým útokem, třeba nárazem letadel? Co budeme dělat v případě válečného útoku? Vy takové situace vylučujete? Také bych rád. V Německu již běží v obdobné věci žaloby. Ale dobře, třeba je toto zbytečně silná argumentace.

V diskuzi s Vámi se nesnížím k tomu, abych reagoval na vaše invektivy ohledně svého politického působení v předsednictvu někdejšího vedení SZ ani našich projektů v Zambii v rámci oficiální rozvojové spolupráce ČR, ani na to, abych dalekosáhle obhajoval Hermanna Scheera, jež je pro Vás "ekologistou" zatímco pro švédský parlament nositelem Alternativní Nobelovy ceny (1999).

Jadernou energii bychom měli, ostatně jako všechno, posuzovat podle dosažených výsledků, v tom se asi shodneme. V roce 1974 předpověděla Mezinárodní agentura pro atomovou energii na rok 2000 přes 4000 GW instalovaného výkonu. Skutečnost byla v roce 2005 367 GW, tedy asi 9 %. Zásoby uranu jsou omezené, stejně jako všechny neobnovitelné zdroje. Odhadují se na cca 45 let. Během několika málo let, ještě než se otevřou nové doly, lze očekávat přechodný nedostatek uranu (Energy Watch Group). EU je závislá na dovozu uranu pro JE z 90%. Považujete toto za energetickou soběstačnost? Budeme všechno dovážet a nebo za to platit monopolistům, a těm, kteří nebudou profitovat, budeme platit náhrady mezd, protože si "neumějí" vydělat? A nebo podpoříme diverzifikovanou, decentralizovanou, občanskou a komunální energetiku, která zajistí jednou provždy dostupnou, levnou a čistou energii všem, poskytne pracovní místa a příležitosti pro desítky tisíc ve všech branžích. Co Vám na tomto modelu vadí?

K levné jaderné energii

Z celkového R&D rozpočtu zemí OECD bylo za posledních 55 let investováno přes 800 miliard dolarů do energetického výzkumu. Z toho cca 90% na jaderné a fúzní technologie, 7% do výzkumu fosilních energií a 3% do výzkumu OZE a úspor. Jak se ten výzkum vyplatil? Posuďte výsledkem jednotlivých podílů sami: 2.6% jaderné štěpení, fúze 0%, OE 15% a cca 82% fosilní energie. Ve filmu "Jaderný comeback" jsme měli možnost vidět reportáž z první britské elektrárny Windscale (s havárií v roce 1957), která se demontuje. Demontáž bude trvat minimálně 100 let. Je tato cena demontáže zahrnuta do "levné" jaderné elektřiny? Známé jsou dále různé úlevy a nepřímé dotace podle mezinárodní smlouvy Euratom.

K využití uranu v reaktorech dalších generací

Taková technologie je jistě realizovatelná, ale příslušné reaktory jsou komplexnější, dražší a nebezpečnější. Jejich provoz v 70. letech v USA a v roce 1994 v Británii zastaven. Reaktor v Kalkaru, byl před uvedením do provozu v roce 1991, poté co jeho cena vzrostla na 7 miliard DM, uzavřen a byl přestaven holandským investorem na zábavní park (!). Francouzský rychlý reaktor Super-Phoenix byl uveden do provozu roku 1986 a fungoval až do svého odstavení v roce 1992 na základě nejrůznějších provozních potíží necelých 200 dní. V nedávné době byl u Kapského města zastaven projekt vysokoteplotního thoriového reaktoru. Výsledky z thoriového výzkumného projektu v Jülichu jsou velmi neuspokojivé.

Nepřímé emise jaderného cyklu

Jaká je emisní kontrola a ochrana klimatu pomocí jaderných technologií? Marcela Bilek a ostatní z Univerzity v Sydney vypracovali v roce 2006 studii o nepřímých emisích skleníkových plynů spojených s celkovým cyklem výroby jaderné energie v Austrálii. Ve studii se počítá při těžbě suroviny s obsahem 0,15% uranu se zátěží 65 g CO2 na vyrobenou kWh. Již za několik let ale bude většina jaderných elektráren muset využívat štěpný materiál z podstatně horších ložisek s obsahem 0,04 až 0,08% uranu. Takto si představujete budoucí ochranu klimatu?

Historie jaderné energetiky je historií neúspěchů. Jaderná energetika má jediné místo -- v technickém muzeu. Jaderná energie nemá nic společného s bezpečným zajištěním energetické budoucnosti. Můžete mi prosím vysvětlit, proč bychom měli investovat do jaderných reaktorů, když za pět let bude výrobní cena elektrické energie z větru stejná jako výrobní cena konvenčního proudu a za 10 - 12 let ve střední Evropě bude to shodné platit i pro fotovoltaický proud? Americká firma Nanosolar, vyrábějící nekřemíkové tenkovrstvé fotovoltaické panely uvádí na svých stránkách rovnici: 1 kg CIGS (Copper Indium Gallium Selenite) = 5 kg U, tedy za dobu své životnosti vyrobí tenkovrstvý článek ze stejné vstupní hmotnosti pětkrát více elektřiny než stejné množství uranu v soudobé JE.

Víme, jak se prodlužuje a prodražuje výstavba JE -- příkladů je mnoho, myslím, že máme dostatečnou zkušenost s Temelínem, ale ani soudobé Olkiluoto na tom není lépe, naopak zcela stejně.

Pro některé další oponenty této diskuze: obnovitelný proud se dnes opravdu nevykupuje za 20-40 korun, ale podle rozhodnutí ERÚ (ten nejdražší - fotovoltaický) podle doby uvedení do provozu za cenu 12,9 -14,1 Kč/kWh, jak si můžete lehce zjistit na stránkách ERÚ, asi ale náš oponent pilně studuje Plzeňský deník, speciálně články pana Víta, kde čerpá obdobné nesmysly.

Váženy pane Brzobohatý, všechny technologie, které jsou použity ve scénáři JUWI existují. Měl jste možnost se o tom přesvědčit v citované zprávě. Ale ke kalkulaci: Hessensko má 2,3 krát vyšší hustotu obyvatelstva než ČR, ale vyšší podíl lesů než ČR (42% ku 33%), na osobu tedy v ČR připadá 1,7 krát větší plocha lesů na hlavu než v Hessensku. Pro výrobu elektřiny by bylo možno podle hessenského ministerstva životního prostředí získat z hessenských lesů 2 miliony tun. Pro pokrytí 10% elektrické energie Hesenska v roce 2025 by bylo třeba vystavět 3710 MW elektráren s vysokou účinností (50%) na pevnou biomasu. Na základě zkušeností z jiných spolkových zemí by se pro tento objem elektrické výroby počítalo se 3 miliony tun, což znamená ještě další objem, který by se získal z pěstování rychloobrátkových rostlin (např. Miscantus) na celkové ploše 26.500 ha, což jsou již uvedená 3% zemědělské plochy Hessenska. Česká republika by na tom byla lépe díky většímu podílu lesů na hlavu.

Možná, že si ani neuvědomujete, kam se sám zařazujete, když srovnáváte obnovitelně energetickou sféru vedoucí země s významnými institucemi mezinárodního významu, mezi nimiž můžeme jmenovat Wuppertalský institut či ISET Kasselské unviverzity s profesorem Jürgenem Schmidtem, s experimenty maoistické Číny. Argument vskutku ohromující. Ti nemnozí, kteří plánují fotovoltaiku na svou střechu nebo kteří doma na zahradě pěstují zeleninu, jsou podle Vás také maoisté?

Ale nechme projekční kanceláře projekčními kancelářemi. Máte právo čemukoliv co neexistuje nevěřit. Co ale případy, které již existují: úplně energeticky samostatný dánský ostrov Samsoe, 15% elektrické energie z obnovitelných zdrojů v síti BRD; téměř 40% elektřiny z větru v Sasku Anhaltsku, které vůbec nemá offshore parky, neboť neleží u moře; výstavba 20 TW instalovaného výkonu v BRD odpovídající 6.5 TW výkonu elektráren konvenčních během posledních 5 let; samostatný bioenergetický mikroregion Mureck v Rakousku; 95% slunečním teplem vytápěný dům firem FASA AG Chemnitz a Soli fer Solardach; mikroegion Güssing se současnou polovinou spotřeby PHM a tepla a třetinou elektrické energie z obnovitelných zdrojů a mnoho dalších projektů, které v současnou chvíli vznikají. Řeknete s panem Pecinou, někdejším náměstkem MPO, že to jsou jen takové hračky?

Závěrem

V Evropy jsme jedním z největším producentů emisí oxidu uhličitého na hlavu. Mnohým možná nedochází, proč právě v české společnosti existuje tak veliký odpor proti všemu ekologickému, mnohem vyšší než kde jinde. Chovat se ekologicky znamená se trochu uskromnit a především převzít odpovědnost za své činy a postoje. A to je to, co se mnohým nechce.

                 
Obsah vydání       27. 3. 2009
28. 3. 2009 Reforma je nutná. Reforma je ve vzduchu. Nemůžeme si dovolit selhat
29. 3. 2009 Britská vláda bude dávat peníze chudým
29. 3. 2009 Biden žádá demonstranty o čas
29. 3. 2009 Světová města zhasla ve prospěch "Hodiny pro Zemi"
27. 3. 2009 V časech hojnosti se v ČR nic nezmění Tomáš  Kurka
27. 3. 2009 Matematická rovnice ČT: 2026 = ¾ z 2 500 000
27. 3. 2009 Čistírna Litvínov Milan  Daniel
27. 3. 2009 Lidská práva jsou až na prvním místě
27. 3. 2009 Topolánkův útok na Obamu byl začátkem předvolební kampaně
27. 3. 2009 Gól do vlastní branky, aneb jak by o pádu vlády informovaly sportovní deníky Michael  Kroh
28. 3. 2009 Michael  Marčák
27. 3. 2009 Klausův stín Ladislav  Žák
27. 3. 2009 Americký ministr financí navrhuje podstatné rozšíření vládního dohledu nad finančním systémem
28. 3. 2009 Tržní mystika
27. 3. 2009 Mluvčí Iniciativy vystoupila na slyšení v Evropském parlamentu
27. 3. 2009 Čínu rozzuřila zpráva Pentagonu
27. 3. 2009 Lesk, anebo bída nachystané pasti na vládu? Miloš  Dokulil
27. 3. 2009 Topolánek otevíral komunistům cestu k moci Luděk  Prokop
27. 3. 2009 Čulíku, jste farizej
27. 3. 2009 Řízení necháváme okupantům, podvodníkům, ufonům či ... Moravákům! Michal  Vimmer
27. 3. 2009 Když ateista čte Bibli Pavel  Urban
27. 3. 2009 Kupředu - s klapkami na očích John Michael Greer
30. 3. 2009 České republice nezbývá než přejít na obnovitelnou energii Jindřich  Kalous
27. 3. 2009 Diverzifikovaná, decentralizovaná, občanská a komunální energetika Štěpán  Kotrba
28. 3. 2009 Stiglitz, Chu i Lula chtějí nahradit dolar
28. 3. 2009 Thor Steinar v arabských rukou, neonacisté v šoku
27. 3. 2009 Prvním praktickým využitím jaderné energie byly Hirošima a Nagasaki Milan  Smrž
27. 3. 2009 Obnovitelné zdroje a medvědí služba Pavel  Urban
27. 3. 2009 Tak kdo je tady novinář ? Irena  Ryšánková
27. 3. 2009 Senát schválil Kuberův "chodníkový" zákon Štěpán  Kotrba
27. 3. 2009 Není pravda, že za chodníky vždy odpovídá obec Jan  Potměšil
27. 3. 2009 ČRo: Odhalení pokračuje!
27. 3. 2009 Petice za dostupné bydlení v Praze
27. 3. 2009 Odmítáme tvrzení klubu ČSSD ohledně hlasování Zelených k Trojmezí
27. 3. 2009 Dávejte vždy hlasy těm, co jsou na konci kandidátky
26. 3. 2009 V Gaze bez rozmyslu odpaloval fosforové granáty
26. 3. 2009 Vícepremiér lže jako malé dítě. Premiér trpí herostratizmem Bohumil  Kartous
26. 3. 2009 Obamobijce štrasburský aneb Ztraceno v překladu Karel  Dolejší
26. 3. 2009 Češi jsou inteligentní národ, škoda, že mají smůlu na politiky Jan  Čulík
26. 3. 2009 Kvalitní lidi v ČR nechtějí jít do politiky Tomáš  Koloc
26. 3. 2009 Češi nejsou inteligentní národ
26. 3. 2009 Michael  Marčák
26. 3. 2009 Topolánek po svém pádu zaútočil na Obamu, v zahraničí to vidí jako poněkud trapný folklór
26. 3. 2009 International Herald Tribune: Po Topolánkově výlevu se EU usilovně snaží o nápravu škod
26. 3. 2009 Washington Post: Prezident Evropské unie zuřivě zaútočil na Obamovu politiku
26. 3. 2009 Český politický kabaret aneb Čekání na kouzelníka Klause Josef  Brož
26. 3. 2009 Světlo Pod kaštany Ladislav  Žák
26. 3. 2009 Vládu potopil Bursík Milan  Daniel
27. 3. 2009 Daňová přiznání Občanského sdružení Britské listy
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009