19. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 3. 2009

Jak církev ohlupuje věřící: důvody pro nepřijatelnost antikoncepce

Neexistuje antikoncepce, která by s jistotou zabránila početí (včetně sterilizace) a proto tím spíše je užívání antikoncepce nepřijatelné.

Právě kontroverzní názory, hlásané aktivisty (a především aktivistkami) katolického Hnutí Pro život, známé ve světě jako Pro Life, a jejich podpora politickými křesťany z KDU-ČSL i názory papeže jako hlavy a nejvyšší autority celé katolické církve jsou důvodem, proč na činnost křesťanů je nutno nahlížet jako na sice stále ještě tolerovanou, nicméně společensky nebezpečnou činnost, spočívající v ohlupování lidí názory, které nemají opodstatnění v realitě a nezřídka jsou s realitou v příkrém rozporu. Nejde jen o "zázraky" a dvojí morálku. To, že církev nestojí nad pravdou, dokázal už dominikán Giordano Bruno 17. února roku 1600 po obhajobě nekonečnosti vesmíru v inkvizičním procesu na náměstí Campo de'fiori - za cenu vlastního života. Dodnes se za své tmářství katolická církev neomluvila a dodnes trest smrti upálením neodvolala. Kardinála Roberta Bellarmina, který byl členem tribunálu, který rozhodoval o kacířově upálení, římskokatolická církev prohlásila za svatého... A v tmářství pokračuje dodnes. Tudíž nelze činnost katolické církve v Česku chápat jako společensky prospěšnou aktivitu či činnost ve veřejném zájmu, kterou by stát měl jakkoliv podporovat z veřejných prostředků.

Protipotratová demonstrace - "Pochod pro život" se letos koná v Praze 28. 3. 2009. Mši svatou k tomuto pochodu slouží od 13.00 v římskokatolickém kostele sv. Jiljí opata v Praze 1, patřící k dominikánskému klášteru.

Dokud se Vatikán nezřekne ústy papeže zločinných, a zavrženíhodných praktik a tmářských názorů řady křesťanů i ve Vatikánu a nevymezí jednoznačně svůj pozitivní vztah k svobodě vědeckého bádání, nezasahování do lékařských postupů a svobodě konání jednotlivce, včetně práva na ochranu před početím a práva ženy na interrupci, zůstává činnost katolíků na hraně světského práva. A někdy i za ní.

Po řadě států chtějí státy euroatlantické civilizace, a v tomto rámci i česká vláda, respekt vůči "lidským právům" a vynucují je mnohdy i silou, ačkoliv jsou v rozporu s mezinárodním právem a Chartou OSN, uznávající právo na sebeurčení. Kdy začne tatáž česká vláda - a s ní i česká společnost - třebas i silou - vynucovat respekt k "lidským právům" vůči Vatikánu a jeho podřízených osobách, namísto servilní snahy o "dialog" státu s katolickou církví, restitucí jejího majetku a mezinárodní smlouvu s Papežským stolcem?

Reprodukční práva žen a mužů znamenají, že jakákoli osoba nebo pár se může svobodně a odpovědně rozhodnout kolik, v jakém intervalu, kdy a zda mít děti. Zahrnují také možnost rozhodnout se o podstoupení či nepodstoupení interrupce. Nedílnou součástí je právo na informace a prostředky, které přispívají k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví žen i mužů. Reprodukční práva zajišťují mimo jiné

  • dokumenty přijaté na Mezinárodní konferenci o populaci a rozvoji (1994)
  • 4. konference o ženách v Pekingu (1995)
  • Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) klade na reprodukční práva stěžejní důraz, když říká, že role ženy v plození dětí by neměla být základem pro diskriminaci. K tomuto ustanovení se vrací různé části této úmluvy.
  • Listina základních práv Evropské unie (např. právo na tělesnou a duševní integritu, právo na soukromý a rodinný život, svoboda projevu a právo na informace, právo na přístup ke zdravotním službám).
  • Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Reprodukční práva se uplatňují v těchto oblastech:

  • Reprodukční zdraví žen a mužů: právo na přístup ke zdravotním službám
  • Reprodukční rozhodování: zda, kdy a kolik dětí mít, právo na informace a prostředky, které jsou důležité pro toto rozhodování
  • Sexuální a reprodukční bezpečí, včetně ochrany před sexuálním násilím a práva na soukromí

Český stát činí prozatím schizofrenně: na jedné straně v plném souladu s výše uvedenými mezinárodními dokumenty a Listinou základních práv a svobod občanů ČR (např. čl. 1 - rovnost lidí v důstojnosti i právech, čl. 8 či čl. 31) jako základní zárukou práv na ochranu lidské důstojnosti, soukromého a rodinného života a práva na tělesnou integritu, trvá na plné informovanosti občanů o jejich právech a následcích jejich uplatnění a umožňuje jak stávající právní úpravou, tak novým vládním návrhen zákona o specifických zdravotních službách (cynicky Topolánkovou vládou poslaný do Parlamentu den před křesťanským svátkem narození Ježíše Krista z neposkvrněné panny Marie - "Štědrým dnem" - 23. 12. 2008) asistovanou reprodukci (umělé oplodnění), lékařský zákrok vedoucí k ukončení těhotenství na vlastní žádost ženy z jiných, než zdravotních důvodů. Rozšiřuje možnost umělého ukončení těhotenství i pro ženy ze zemí EU (v rámci volného pohybu osob občanů EU a rovnosti zdravotní péče pro ně) a umožňuje interrupci, je-li ohrožen život ženy nebo je prokázán života neschopný plod nebo těžké poškození plodu, až do okamžiku porodu. Umožňuje i trvalou sterilizaci, kastraci na písemnou žádost či rozhodnutí soudu a zákroky měnící pohlaví u transsexuálů. Umožňuje za určitých lékařsky definovaných okolností i postupy asistované reprodukce vedoucí k volbě pohlaví budoucího dítěte, stejně jako jiné genetické manipulace, které jsou v souladu s mezinárodní Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (sdělení MZV č. 96/2001 Sb.). V tomto znění jsou příslušné paragrafy moderním zákonem moderního státu, plně v souladu s evropskou legislativou. Na druhé straně ohrožuje stát práva svých občanek umožněním činnosti takových organizací, jako je Hnutí pro život, nebo sama katolická církev, v jejíchž předpisech je zakotvena řada ustanovení, zaručená ústavní práva zmenšující nebo negující.

Pro věřící [římské katolíky, uznávající autoritu a neomylnost papeže - pozn. red.] je podstatné, že neexistují žádné výjimky pro ospravedlnění používání antikoncepce jakéhokoli druhu, a to i v tak extrémních případech, že by otěhotnění mohlo pro matku znamenat smrt. Přesto si nelze v této tíživé situaci chlácholit svědomí výběrem zpovědníka "chápavého" k tomuto zlu. Používání antikoncepce se řadí mezi těžké hříchy. Jsou páchány promyšleně, dobrovolně, s plným vědomím a v závažné věci (předávání života). Proto by v tom případě nedošlo k odpuštění hříchu, ale ten, kdo by takto jednal, by se dopustil dalšího těžkého hříchu - svatokrádeže (nedovoleného pokusu o zmocnění se svátosti).

Odmítání umělých forem regulace početí bylo společným učením všech křesťanských církví až do roku 1930, kdy anglikánští biskupové odhlasovali změnu učení a souhlasili s používáním bariérové antikoncepce. Odpovědí na toto rozhodnutí byla encyklika Pia XI. Casti conubii v roce 1930, kde papež rozvinul katolické učení o manželství a vysvětlil důvody pro nepřijatelnost antikoncepce. ... V souvislosti s rozšířením hormonální antikoncepce a tzv. "sexuální revolucí" zopakoval a prohloubil učení týkající se předávání života a antikoncepce i papež Pavel VI. v encyklice Humanae vitae.

Hnutí Pro život: Antikoncepce a věřící ZDE

                 
Obsah vydání       19. 3. 2009
19. 3. 2009 Systém jako systém, dyť je to fuk, hlavně když poslouží "naší" věci Stanislav  Kaucký
19. 3. 2009 Vatikán se pokusil uklidnit kontroverzi o kondomech
19. 3. 2009 Revoluce je možná, jen chtít! Milan  Valach
19. 3. 2009 "Demokratická výzva" svolává valnou hromadu
19. 3. 2009 Není frakce jako frakce Pavel  Pečínka
19. 3. 2009 Michael  Marčák
19. 3. 2009 Prodavač vyhodil Angličanku z polského obchodu v Yorkshiru
19. 3. 2009 Jak církev ohlupuje věřící: důvody pro nepřijatelnost antikoncepce Štěpán  Kotrba
19. 3. 2009 Česká televize pokračuje v démonizaci Hugo Chaveze Daniel  Veselý
19. 3. 2009 Ten pořad ČT byl objektivní František  Řezáč
19. 3. 2009 Prohra vlády: stáhla radarové smlouvy
19. 3. 2009 V zájmu objektivity Štěpán  Kotrba
19. 3. 2009 Nebudeme šířit ničí propagandu, ani propagandu prosrbskou Jan  Čulík
19. 3. 2009 Kosovská válka ve zpětném zrcátku Karel  Dolejší
19. 3. 2009 Žádné spáchané zločiny nemohou ospravedlnit bombardování Jugoslávie
19. 3. 2009 Drzostí bylo uznání Kosova
19. 3. 2009 Nový rozpočet Ruska: 1600 miliard rublov proti krízi
19. 3. 2009 Dva různé případy autocenzury, neboli Kšeft přece není všechno Uwe  Ladwig
18. 3. 2009 Papež cestuje do Afriky Štěpán  Kotrba
19. 3. 2009 Podkarpatská Rus jako dar Sovětskému svazu za vše ...
19. 3. 2009 Zpráva o budoucnosti Salvadoru
18. 3. 2009 Proč je Avigdor Lieberman tím nejhorším, co se mohlo stát Blízkému východu
18. 3. 2009 Když mlaskáte, tak méně hlasitě! Miloslav  Štěrba
18. 3. 2009 Pane Juste, spletl jste si dveře Václav  Hála
18. 3. 2009 Kopání do sudetských Němců? Petr  Nachtmann
18. 3. 2009 Krásná nová změna... jako ta stará, pro změnu Karel  Dolejší
18. 3. 2009 Obě sporné výškové stavby na Pankráci žalovány u soudu Petr  Kužvart
19. 3. 2009 Štěpán Kotrba upozorňuje na "aktivismus" Petra Kužvarta Štěpán  Kotrba
19. 3. 2009 Petr Kužvart: "Štěpán Kotrba je konzistentní"
19. 3. 2009 Lobbistická práce developerů?
18. 3. 2009 "Nebylo by problémem vytvořit internetové stránky"
18. 3. 2009 Globalizace kultury - stále hlubší dopady na myšlení lidí i na politiku Boris  Cvek
18. 3. 2009 Propusťte kubánské vězně svědomí, vyzývá Amnesty International
18. 3. 2009 Pokrytectví církve Boris  Cvek
18. 3. 2009 I spravedlivý obchod na rozcestí? Jiří  Silný
18. 3. 2009 Magistrát zahájil novou vlnu změn územního plánu
18. 3. 2009 Širší kontext rozhodnutí v kauze "soudní mafie" Ivan  Brezina
17. 3. 2009 Konec zatlačování, konec mentorování - jasné priority a respekt Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
19. 3. 2009 Jak církev ohlupuje věřící: důvody pro nepřijatelnost antikoncepce Štěpán  Kotrba
19. 3. 2009 Vatikán se pokusil uklidnit kontroverzi o kondomech   
18. 3. 2009 Pokrytectví církve Boris  Cvek
17. 3. 2009 Pohled věřícího   
16. 3. 2009 Katolická církev by měla odškodnit všechny včetně ateistů Ivan  Sommer
16. 3. 2009 Církev nemůže uznat občanský rozvod ani potraty   
16. 3. 2009 Písně, které nesmíme slyšet Miloslav  Štěrba
15. 3. 2009 Neprivilegovanost církví a kouzlo nechtěného Štěpán  Kotrba
14. 3. 2009 Rozchod, nebo spolupráce nezávislých subjektů? Ivan Odilo Štampach
12. 3. 2009 Satanská intelektualita, neboli Cesta od víry ke společenským hodnotám Uwe  Ladwig
12. 3. 2009 Odluka církví od stolu a lože Štěpán  Kotrba
2. 3. 2009 Rakouští katolíci se rozštěpili kvůli Vatikánu Richard  Seemann
16. 2. 2009 Osmdesát let vatikánského státu Richard  Seemann
10. 2. 2009 Katolická církev a lefebvristé v Česku Boris  Cvek
9. 2. 2009 "Istý druh božieho trestu" pre katolícku cirkev: linecký biskup