20. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2009

Svoboda křesťanky končí tam, kde začíná svoboda křesťana

Ano, čtenář J. Vomáčka by měl pravdu, kdyby i v učení a idejích, prosazovaných katolickou církví a jejími věřícími platila zásada, že svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého. Ale ono to platí jen občas a v Česku. Nikoliv třeba v Polsku, které je také zemí EU. Nemusí to ovšem platit ani v Česku - za několik měsíců. Církev svatá katolická stále usiluje o "nadpráva", vynucovaná (dohodnutá) mezinárodní smlouvou s Papežským stolcem, usiluje i o "nadpráva" vynucovaná (dohodnutá) v rámci maximalistických požadavků majetkového vyrovnání se státem... Moc a peníze ve vzácné symbióze teprve tvoří skutečnou moc. Ještěže stále bere Svatý stolec na vědomí, že Česká republika je nekonfesním státem... Bohužel zde v Česku hrozí řada věcí, doteď nemyslitelných.

Lékař, co odmítne předepsat dívce "neabortivní" antikoncepci, odmítně ji dát doporučené na gynekologii k "abortivní" antikoncepci (jak tomu absurdně říká čtenář Vomáčka) či k jinému vyšetření a bude to odůvodňovat "výhradou víry". Zatímco dnes by skončil za takovýto postup ve vězení a se ztrátou licence. A to je jedna z mála maličkostí, které se v této zemi změní...

Požadavek na státem nezrušitelné doživotní manželství byl už českými lidovci vznesen. Ministr kultury Václav Jehlička (KDU-ČSL) přišel s nápadem, aby snoubenci mohli kromě existujícího snadno rozlučitelného sňatku uzavírat i manželství, v němž rozvod bude nemožný (matrimonium strictum). Je to věc, která by měla determinovat možnost odejít od manžela a měla by determinovat i vlastnická a dědická práva? Prý by tím zákon vlastně rozšiřoval svobodu volby... Římskokatolická církev považuje manželství za svátost doživotně (resp. do smrti manžela) zavazující a nezrušitelnou podle hesla "co Bůh spojil,ať člověk nerozlučuje". Rozvod neexistuje a "rozluka" je (z hlediska římskokatolického kanonického práva) nepřekročitelnou překážkou novému sňatku.

Ono Hnutí pro život, na něž je odkaz v mém článku, opravdu - nejen dle čtenáře Vomáčky - hlásá bláboly. Tedy ničím nepodložené, fanatické interpretace Slova. Nicméně katolická církev jej nejen toleruje, ale podporuje. Desítky jiných církví a náboženských spolčností budou chtít uplatnit právo na sou interpretaci Slova. Za státní penzíe.

A přitom Vatikán brání světské spravedlnosti. Nebaví mě psát stále totéž... Ale katolická církev je nepoučitelná. Britské listy zveřejnily roce 2005 krácený překlad a odkaz na článek v britském týdeníku The Observer o tom, jak kardinál Ratzinger bránil světské spravedlnosti při vyšetřování sexuálních deliktů kněží a "blokoval vyšetřování pedofilních skandálů". Britské listy o nepřijatelném utajení vyšetřování sexuálních deviací osob v sutaně informovaly už v roce 2003 s odkazem na dokument, zveřejněný tehdy také týdeníkem Observer a BBC. Kardinál Ratzinger výnosem Apoštolského tribunálu Kongregace pro nauku víry, který posvětil papežským listem Jan Pavel II., vyloučil světskou spravedlnost z vyšetřování sexuálních zločinů kněží.

Už v roce 2005 jsme vysvětlovali, že Vatikán je subjekt mezinárodního práva ve smyslu definice státu, je to také entita nadstátní nebo nadnárodní a je to zároveň entita nadnárodní, která působí koordinovaně uvnitř jednotlivých států. Řídí se svým právním pořádkem a o demokracii v tomto případě nelze hovořit. Euronovela české ústavy mezinárodní smlouvy prezidentského typu nadřadila vnitrostátnímu právu. Církev římskokatolická a též církev řeckokatolická jsou v České republice právnickými osobami v souladu s vnitřními předpisy katolické církve a právním řádem České republiky. Přitom smlouva by se týkala pouze římskokatolické církve. Byly by další podobné smlouvy - třeba i se Svědky Jehovovými?

S kolika církvemi by stát musel uzavírat smlouvy a jaké povahy by byly, jestliže by dotyčné církve nebyly subjektem mezinárodního práva? Jak by se zajistila rovnost v takovém případě?

Štěpán Kotrba: Krizová komunikace české katolické církve, smlouva s Vatikánem a ošukaní chlapečci - Co když se církevní právo stane rovnoprávné se světským? ZDE

Podle doposud známého textu smlouvy s Vatikánem, kterou za Českou republiku podepsal lidovec Svoboda a Parlament ji doteď neratifikoval, Česká republika musí umožnit výuku katolického náboženství ve školách, předškolních a školských zařízeních a účast dětí a mládeže na aktivitách v oblasti využití volného času organizovaných katolickou církví s ohledem na svobodu svědomí, přesvědčení a zodpovědnost a zájem rodičů a jiných zákonných zástupců dětí.

DOKUMENT: Smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem ARCHIV BL

                 
Obsah vydání       20. 3. 2009
21. 3. 2009 Kolaps amerického žurnalismu ohrožuje demokracii
21. 3. 2009 Evropská tisková lobby: "Google News jsou zloději." Neuvěřitelné.
21. 3. 2009 Všem, kdo moralizují a hlavně machrují
20. 3. 2009 Miloševičova role v jugoslávských válkách
20. 3. 2009 Nacionalistické byly po rozpadu Jugoslávie všechny vlády
20. 3. 2009 Besedy k výročí "agrese proti Jugoslávii"
20. 3. 2009 "V centru Gazy bychom měli přece zabít všechny, všichni tam jsou teroristé"
20. 3. 2009 Národní památkový ústav: Oprava Karlova mostu je sporná
21. 3. 2009 Google Street Views vyvolaly protesty
21. 3. 2009 Oprava: Pomohl Svaz Vietnamců v ČR
21. 3. 2009 Londýnští policisté obviněni z 60 útoků na příslušníky veřejnosti
20. 3. 2009 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí
21. 3. 2009 Princ Gendži a tiskařský lis John Michael Greer
20. 3. 2009 Od e-revoluce k Obamově břitvě Pavel  Stankuš
21. 3. 2009 Projev prezidenta republiky na sjezdu ČSSD Václav  Klaus
20. 3. 2009 Nelze zničit hradčanské panorama
20. 3. 2009 Zástupci živého umění se spojili v protestu proti škrtům v kultuře
20. 3. 2009 Má být ministr zároveň poslancem? Miloš  Dokulil
20. 3. 2009 Nové problémy právního rozhodování, neboli O bezvýznamnosti zajímavých informací Uwe  Ladwig
21. 3. 2009 Proč chce Štěpán Kotrba potlačovat katolickou církev?
21. 3. 2009 Proč by mělo být pohlavní zneužívání vyšetřováno katolickou církví? Petr  Nachtmann
20. 3. 2009 Jak to "skutečně bylo" s onou snahou papežů
20. 3. 2009 Svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého
20. 3. 2009 Svoboda křesťanky končí tam, kde začíná svoboda křesťana Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Kde leží ČR, která jedná ve shodě s mezinárodními úmluvami?
20. 3. 2009 Svoboda otroka končí tam, kde začíná svoboda pána
20. 3. 2009 Kdo je tu vlastně křesťan? Tomáš  Koloc
20. 3. 2009 I Hnutí pro život má právo na život
20. 3. 2009 Česká republika je obnovitelná
20. 3. 2009 Jaderně konspirační realita aneb Někdo už problémy energetiky Bursíkovi konečně vysvětlete Jiří  Krautwurm
20. 3. 2009 Analýza: Problém jaderného odpadu zůstává nevyřešen
20. 3. 2009 Jak by se projevilo zbourání vepřína stojícího na místě koncentráku v Letech? Pavel  Pečínka
20. 3. 2009 Nejnovější lidovecký vynález: volební právo rodiny Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Co řekl Dalík a do novin se nevešlo
19. 3. 2009 Americký radar v Brdech nechce stále víc lidí
20. 3. 2009 "Jednoznačné řešení" pro problémy Afriky s AIDS: věrnost
19. 3. 2009 Ministerstvo pro rodinu má zachránit lidovce? K smíchu... Anna  Čurdová
19. 3. 2009 Systém jako systém, dyť je to fuk, hlavně když poslouží "naší" věci Stanislav  Kaucký
19. 3. 2009 Revoluce je možná, jen chtít! Milan  Valach
19. 3. 2009 "Demokratická výzva" svolává valnou hromadu
19. 3. 2009 Není frakce jako frakce Pavel  Pečínka
19. 3. 2009 Michael  Marčák
19. 3. 2009 Prodavač vyhodil Angličanku z polského obchodu v Yorkshiru
19. 3. 2009 V zájmu objektivity Štěpán  Kotrba
19. 3. 2009 Nebudeme šířit ničí propagandu, ani propagandu prosrbskou Jan  Čulík
19. 3. 2009 Kosovská válka ve zpětném zrcátku Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
21. 3. 2009 Proč chce Štěpán Kotrba potlačovat katolickou církev?   
20. 3. 2009 Kdo je tu vlastně křesťan? Tomáš  Koloc
20. 3. 2009 Svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého   
20. 3. 2009 Svoboda křesťanky končí tam, kde začíná svoboda křesťana Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Nejnovější lidovecký vynález: volební právo rodiny Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí   
19. 3. 2009 Jak církev ohlupuje věřící: důvody pro nepřijatelnost antikoncepce Štěpán  Kotrba
19. 3. 2009 Vatikán se pokusil uklidnit kontroverzi o kondomech   
18. 3. 2009 Pokrytectví církve Boris  Cvek
17. 3. 2009 Pohled věřícího   
16. 3. 2009 Katolická církev by měla odškodnit všechny včetně ateistů Ivan  Sommer
16. 3. 2009 Církev nemůže uznat občanský rozvod ani potraty   
16. 3. 2009 Písně, které nesmíme slyšet Miloslav  Štěrba
15. 3. 2009 Neprivilegovanost církví a kouzlo nechtěného Štěpán  Kotrba
14. 3. 2009 Rozchod, nebo spolupráce nezávislých subjektů? Ivan Odilo Štampach