25. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 8. 2008

Devatenácté století ještě neskončilo, ale dvacáté století již ano

Přečetl jsem si knížku Jana Kadubce "Devatenácté století ještě neskončilo" a myslím, že to nebyla ztráta času. Ta knížka je jednak určitou popularizací Marxe a marxismu, tj. teoretiků podobného ražení (jako je americký filozof a ekonom norského původu ThorsteinVeblen), a to v době, kdy se o Marxovi u nás mainstreamově příliš nemluví a nepíše (a když, tak často v pokroucené podobě). Nezůstává ale u toho: ve své druhé části je pohledem na naši sociální realitu jakoby Marxovýma očima, včetně uvedené "kazuistiky" příběhů lidí na Jesenicku, včetně příběhu samotného pana Kadubce. Marxovi zůstává věrný i v tom, že vlastně neuvádí popis alternativní společnosti. Otázky "co dělat?" či "jak by to mělo vypadat?" tak zůstávají do značné míry otevřené...

Kadubcova knížka je především nekompromisní obžalobou kapitalismu, kterýžto systém považuje autor za horší otroctví, přičemž i tzv. reálný socialismus vidí kriticky, ale byl pro něj pořád menším zlem:

"Znárodňování v roce 1948 a tzv. privatizace v roce 1992 si byly velmi podobné záležitosti. Privatizace byla dokonce větší loupeží. Gottwald je tudíž menší zločinec než Klaus. Privatizace byla drastičtější než celá Bílá Hora.... Reagan, Thatcherová, Bushové, lord August von Hayek a Friedman -- to jsou skutečně ti největší zločinci XX. století -- alespoň dle počtu mrtvých -- a ne Stalin či Hitler! To byli oproti nim úplní žabaři!"

Je to soubor textů, který otevírá řadu témat jako Hegel vs. Marx, Marx a pokračovatelé, kritika Platóna jako fašisty, Heiddegera, Havla a Patočky, neoliberalismu, americké zahraniční politiky, sociální demokracie, otázky vlastnictví, převratu, násilí, role Cikánů a Židů, politiků a voleb atd. Myslím, že vyhmátl témata, z nichž každé by vydalo na samostatnou studii...

Za zločince považuje nejen podnikatele jako "zahálčivou třídu", ale také manažery jako "lepší otroky docela bohatě odměňované za krutost" a především "intoše", tedy "hanebnou inteligenci". (Ta kolokace se v knize objevuje a opakuje mnohokrát.) I na stránkách BL lze nalézt např. kritiku propagandismu některých médií, ale takto přímočaře a koncentrovaně to vyjádřil málokdo. Z mnoha pasáží na toto téma vybírám:

"Přičinliví intoši okamžitě po každém převratu začnou opěvovat nový stav a přepisovat dějiny dle směrnic nových pánů. Jak trapně směšní jsou intoši opakováním téhož. Vždycky po maximálně dvou desítkách let se vyhodí staří univerzitní profesoři a jsou nahrazeni novými. Tyhle dnešní to čeká taky, cožpak to ti inteligenti nechápou?"

Na Marxovi oproti tomu pan Kadubec oceňuje pravdivý popis sociální reality: "Marx ve svém díle odmítl nadpřirozené zásahy Pánaboha do dění světa a vůbec odmítl nějakou Boží vůli či Božskou ba i jinou Prozřetelnost, a nějakou noosféru úplně jako směšnost vynechal! Přitom spousta dnešních filosofů v čele s Heideggerem se bez Boží Přítomnosti neobejdou. Havel bez noosféry a bez "duše Zeměkoule" nenapíše jediný článek! Marx tvrdil, že majetek, moc, vláda není od Boha a že král není zástupce Boha na zemi, že šlechta nemá božský původ a proto nemá modrou krev; úplně přízemně pronesl: vždyť oni to sprostě ukradli, uloupili! A odhalil a popsal způsoby krádeže a loupežení, které navenek vypadají jako málem dobročinné akce. Odhalil jako první v dějinách faktickou skutečnost o tom, jak vzniká bohatství jedněch a bída druhých. Jeho odhalení dodnes nikdo nevyvrátil, ani ten slavný Popper.... Ovšem pro mne, pro obyčejného proletáře, Marx je velkým myslitelem, neboť mi otevřel oči a řekl mi: Podívej se, jak to vypadalo a jak to vypadá doopravdy, podívej se na ty vznešené řeči o morálce, o humanitě, o lidských právech -- vždyť jsou to pusté žvásty na zakrývání reality. Za krásnými slovy o Bohu, svobodě, demokracii, pravdě, lásce, kráse, spravedlnosti... jsou ruce po lokty od krve!"

Kadubcův pohled je tedy dozajista nekonformní (podobně jako u Egona Bondyho, se kterým pociťuje duševní spřízněnost), je však ještě další otázka, do jaké míry je to pohled pravdivý (resp. do jaké míry zahrnuje "pravdu celku"). Určitě je to text velmi přímočarý a upřímný, tj. neakademicky moudrý (koneckonců jeho autorem je "vidlák-intoš"), nikoliv tedy modrý. U člověka vycházejícího z obdobné ideové líhně tedy musí nutně vyvolávat podvědomě souhlasný reflex: "ano, máte pravdu". Pokud je člověk však zároveň kritickým skeptikem (poznamenaným např. Descartovou "Rozpravou o metodě"), i tady se občas vkrádají mnohá "ano, ale..."

Např. pokud bychom vycházeli z autorem zastávaného axiomu, že reálný socialismus byl pokrokovější systém než -- podtrhuji - současný kapitalismus, jak si vysvětlit, že tento systém jako celek zkrachoval a naopak kapitalismus se rozšířil takřka globálně po planetě. Nebo bylo na onom socialismu pokrokové jen něco? (A naopak zase něco jiného na kapitalismu?) Jak to, že se proletariát (a s ním spřízněná inteligence: ta snad také existuje), nepostavil na obranu socialismu? Nebo ještě jinak: má smysl lidem nabízet alternativu ke kapitalismu, jestliže to vypadá tak, že ji nechtějí? Nebo by to chtělo nějakou jinou, lepší alternativu? Může se alternativa ke kapitalismu rozvíjet i v rámci kapitalismu?

Erich Fromm v knize "Strach ze svobody - Fear of Freedom" popisuje situaci, kdy lidé (nezávisle na historii) se rádi nechávají vést nějakou silou (ať už je to klan, církev či kapitál, dnes bychom dodali masmédia), protože se do jisté míry osvobodili od přírody (jejich chování již není tak ovládáno instinkty jako u zvířat), ale mají již problém s pozitivním vyplněním své svobody. To, že je člověk zotročován - není to jen věc objektu, ale také subjektu? Tedy je člověk skutečně schopen být svobodný a nenechat se nikým vést a ovládat? Tím ještě není řečeno, že by to principiálně - z hlediska lidské přirozenosti - nebylo možné, ale nevyžadovalo by to tak základní změnu sociální podstaty člověka, která v současném vývojovém stádiu se jeví jako nereálná? Ještě jinak řečeno: není lidskou potřebou vést a ovládat, stejně jako být veden a ovládán? (A nemá tato potřeba skutečně genetické kořeny? Viz hierarchické vztahy v živočišné říši.)

Jedním z důvodů politického úspěchu pravice v dnešní době může být to, že lidé mají prostě vymyté mozky. Nejsou schopni si a) uvědomit svůj vlastní sociální zájem; b) pokud si jej uvědomí, nejsou schopni si jej promítnout a asociovat s konkrétní politickou silou; c) svůj sociální zájem si mohou spojit s politickou silou, která jej objektivně nerespektuje; přesto tito lidé jsou subjektivně přesvědčeni, že ano. Mohou mít kupř. pocit, že když podporují reprezentaci bohatých a mocných, stávají se sami takovou třídou. Kolik lidí dá nakonec přednost klamné, ale lákavé iluzi před drsnou, byť pravdivou realitou? d) Situace je o to složitější, že politické reprezentace mlží: jsou tady "pro všechny". A vedle zájmů voličů a lobbistů sledují i svoje autonomní zájmy či zájmy globálních elit.

Domnívám se tedy, že nový alternativní systém vůči kapitalismu - aby se dlouhodobě a nevratně ujal - by musel mít podporu nejen proletariátu, ale i nové elity, která by trumfla kapitalisty. (Část takové elity by mohla vzniknout metamorfózou kapitalistů, podobně jako část kapitalistů vznikla metamorfózou šlechty; ale možná i metamorfózou manažerů i části proletariátu). Mohla by vzniknout např. jakási "kognitokracie" na bázi "vzdělanostní společnosti", "WIKI řádu", "internetového komunismu"...

Devatenácté století skutečně ještě neskončilo (kapitalismus -- byť transformovaný do globální podoby - přetrvává), dvacáté století však již ano (jako soupeření dvou systémů v rámci světové geopolitiky). Pokud se jednadvacáté století nestane skutečným koncem dějin, čeká lidstvo jistě mnoho vnitřních konfrontací. Je otázkou, zda "střet civilizací" nebude další -- tentokrát globální a v bezprecedentní míře internacionální - variantou třídního boje.

                 
Obsah vydání       25. 8. 2008
25. 8. 2008 21.srpen 1968 v OSN a jeho mezinárodně politický význam Miroslav  Polreich
25. 8. 2008 Gruzie obviňuje Rusko z pokračující "okupace"
25. 8. 2008 Obama prohraje, protože není dost americký
25. 8. 2008 Český rozhlas: nemohoucnost několika radních
25. 8. 2008 Témata a quasitémata, aneb Hrozí nám Nový světový pořádek? Ivo  Šebestík
25. 8. 2008 Mladí sociální demokraté se postavili proti vedení
24. 8. 2008 Pravděpodobná nástupkyně Saakašviliho letí do USA Karel  Dolejší
24. 8. 2008 Nestabilita v Gruzii zasáhla přepravu kaspické ropy Karel  Dolejší
25. 8. 2008 75. výročí VE 301, neboli "Goebbelsovy huby" Richard  Seemann
25. 8. 2008 24. srpna 1944: komunistické vedení pařížského povstání volá o pomoc americkou armádu Karel  Košťál
25. 8. 2008 Koncert klasické hudby jako politická událost Petr  Nachtmann
22. 8. 2008 Česká republika si zahrává s jaderným ohněm Jakub  Rolčík
23. 8. 2008 Většina zbraní dobytých ruskou armádou v Gruzii byla modernizována na Ukrajině
24. 8. 2008 Situace kolem Jižní Osetie: čísla a fakta -- viděná z ruské strany
23. 8. 2008 Bylo odpoledne... Josef  Škvorecký
23. 8. 2008 Škvoreckého Mirákl: Politická detektivka? Petr  Kleňha
25. 8. 2008 Devatenácté století ještě neskončilo, ale dvacáté století již ano Jiří  Beránek
25. 8. 2008 Srpnová noc - perfektně zvládnuté téma? František  Hájek
23. 8. 2008 Američané usmrtili 76 afghánských civilistů, konstatuje afghánské ministerstvo vnitra
23. 8. 2008 Centrum CIA v Makedonii staví firma, která dělala pro Saddáma
25. 8. 2008 Šestý smysl, aneb Co nám říká jednání ryb? Uwe  Ladwig
22. 8. 2008 IANSA: Kdo prodal německé útočné pušky do Gruzie?
22. 8. 2008 Polsko--americká deklarace -- rizika ihned, posílení bezpečnosti (snad) od roku 2012 Karel  Dolejší
22. 8. 2008 "Reakce ruských jednotek v Jižní Osetii byla zcela oprávněná"
22. 8. 2008 Americký ultrakonzervativec kritizuje Bushovu vládu za válku v Gruzii
22. 8. 2008 Reformy r. 1968 byly důležité, protože začaly
25. 8. 2008 Paroubek: Jednat ještě neznamená dojednat Jiří  Paroubek
22. 8. 2008 1938, 1968, 2008: Radar a "Střídání stráží" Petr  Glivický
25. 8. 2008 S učitelstvím to není tak jednoduché
22. 8. 2008 Jestliže se Čechům radar nelíbí, mohou přece Topolánka vyhnat z funkce
22. 8. 2008 V láhvi s medem okolo Islandu Bohumil  Kartous
22. 8. 2008 Copak mají Spojené státy nárok odsuzovat humanitární intervence? Daniel  Veselý
22. 8. 2008 AT&T vám přináší předvolební sjezd demokratů ... a republikánský sjezd jakbysmet! Greg  Evans
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008
23. 8. 2008 Velvyslanec USA v Moskvě: Rusko odpovědělo na gruzínský útok odůvodněně
25. 8. 2008 Bitva u Kurska aneb čím nás krmí média Miloslav  Štěrba