22. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 8. 2008

1938, 1968, 2008: Radar a "Střídání stráží"

Iniciativa Ne základnám uspořádala 21. srpna, na výročí vstupu sovětských vojsk, happening s názvem "Střídání stráží" a "Živý řetěz" z Palachova náměstí k Poslanecké sněmovně a zpět. Po demonstraci proti radaru konané 15. března tohoto roku šlo o další akce odkazující, ať již datem pořádání, či svým obsahem ke dvěma nejtragičtějším okamžikům československého státu v jeho historii. Výběr těchto dat k pořádání protiradarových protestů bývá odpůrci iniciativy často označován za jejich zneužívání. Podobně (a ještě ve větší míře) tomu tak bylo po ohlášení jedné z demonstrací proti radaru na 17. listopad loňského roku. Avšak stejně jako byl 17. listopad zvolen za den protiradarového protestu nikoli samoúčelně, ale proto, že iniciativa Ne základnám považovala za nutné upozornit na to, že při rozhodování o radaru se porušují demokratické principy, o nichž jsme byli přesvědčeni, že jsme si je roku 1989 již konečně vydobyli, má i volba dat poukazujících na léta 1938/39 a 1968 svůj hlubší význam.

Společné rysy očekávaného vývoje situace v otázce umístění americké základny v Česku v letošním roce a událostí let 1938(/39) a 1968 (jejichž analogie je vystupňována magičností společné koncové osmičky) vedou některé odpůrce radaru ke zjednodušujícím emocionálním heslům typu: "Radar - Nová okupace". Toto a podobná hesla, která se občas ozvou z osamocených hrdel na protiradarových demonstracích, jsou pak často terčem až výsměšné kritiky pro radar píšících médií (a nejen jich), snažících se vykreslit odpůrce americké základny jako radikály a hlupáky. (Ponechme stranou, že tatáž média s bulvární senzacechtivostí v obsažných článcích rozebírají skutečnost, že smlouva o radaru byla podepsána na stejném stole jako vstup sovětských vojsk, čímž kritizované názory u svých čtenářů uměle vyvolávají.) Většina této kritiky dospívá ve svém rozhořčení nakonec k názoru: "Německá, nebo sovětská okupace a radar -- to vůbec nelze srovnávat." Dovolím si oponovat -- srovnávat lze. Tedy přesněji řečeno -- nikoli srovnávat, ale porovnávat. Samozřejmě ne povrchně či zjednodušeně, pod návalem emocí nebo za účelem jejich vyvolání, ale racionálně a nepředpojatě. Výsledkem takového porovnávání pak samozřejmě nebude jednoduché rovnítko, ale mnohem složitější vztah. Popsat ho není cílem tohoto článku. Pokusím se zde pouze zdůraznit určité vybrané aspekty podstatné k pochopení toho, proč iniciativa Ne základnám pořádá akce jako "Střídání stráží" a co chce skrze ně sdělit veřejnosti.

Vezměme tedy v úvahu všechny tři výše zmiňované události: okupaci Čech a Moravy Německem v roce 1939, sovětskou invazi do Československa roku 1968 a plánované vybudování vojenské základny USA v České republice, o níž bude rozhodováno s největší pravděpodobností v letošním roce. Je předně jasné, že tyto případy nelze klást na stejnou úroveň ani z hlediska množství přítomných vojsk, ani z hlediska (ať už proklamovaného či skutečného) účelu jejich přítomnosti. Zatímco Německo bylo nepřátelskou zemí, která české území násilně vojensky obsadila, Sovětský svaz učinil totéž jako "spojenecký" stát nikoli za účelem získání území, nýbrž kvůli udržení svého vlivu a usměrnění československé společnosti zpět do přijatelných hranic. Spojené státy nic z toho dělat nepotřebují -- jejich skutečné důvody jsou v podstatě dva. První (a jediný proklamovaný) je vybudovat jeden z předsunutých pilířů své protiraketové obrany (ponechme stranou proti komu namířené). Druhým důvodem je snaha učinit z České republiky (a dalších "východoevropských" zemí) jednoho ze svých nejloajálnějších "spojenců", který by vytvořil protiváhu k vůči USA poměrně kritické "staré Evropě", a upevnit svůj vliv v oblasti. Tento důvod je naopak prezentován českými (vládními) politiky v poněkud pokřiveném smyslu ("konečné a nezvratné přiklonění se České republiky na stranu svobody a demokracie" a jakési zvrácené "dovršení sametové revoluce" či "konečné vysvobození ze sféry vlivu Ruska") jako hlavní argument pro přijetí radarové základny.

Dle výše napsaného lze tedy říci, že společným motivem všech tří událostí, je "mocenský vliv" nějaké velmoci v Česku -- v německém případě šlo o jeho získání, v sovětském o udržení a v americkém jde o jeho upevnění. Ve všech třech případech je také k dosažení daného mocenského cíle použito "strategicko-vojenských" prostředků v podobě nějaké formy přítomnosti cizí armády na českém území, ať již jde o vojenské ovládnutí celého území či o symbolické dovršení stávající politické nadřízenosti vybudováním (zatím) jediné vojenské základny. Akt příchodu cizích vojsk na české území je vždy významným momentem éry vlivu dané mocnosti a zdá se, že vždy i momentem, který celou tuto éru velmi dobře symbolizuje. Výměny cizích armád v Česku jsou jakýmsi "střídáním stráží", které (ne vždy bezprostředně) následuje po změně sféry vlivu.

Případné vybudování základny USA by bylo symbolickým potvrzením přesunu České republiky do vlivové sféry Spojených států. Symbolem podřízení českých zájmů, tužeb a potřeb zájmům, tužbám a potřebám "nejlepšího spojence" a opětovným definitivním pohřbením šance zkusit dělat věci jinak, po svém. Šance, která se nám vždy v historii naskytne v krátkém mezidobí po té, co stará stráž odejde, a před tím, než nová začne pomalu zaujímat její místo. Hyperloajální vystupování českých vrcholných představitelů vůči USA (zejména v zahraniční politice) je dokladem toho, že zmíněné mezidobí je již daleko za námi. Tato skutečnost je podle mě tím, co vyvolává u české veřejnosti největší odpor proti radaru (rád bych zde krátce poznamenal, že tento důvod -- tj. touhu nepodřizovat se, si nelze plést s důvody založenými na vlastenectví). Podřízenost vlastního jednání (alespoň v některých oblastech) názorům cizí velmoci (nad mírou dobrovolnosti lze vést spory) je společným rysem všech tří období.

Upozornit na to, je důvodem, proč iniciativa Ne základnám považuje za nejen vhodné, ale dokonce nutné, pořádat akce, jako je happening "Střídání stráží".

Autor je koordinátorem iniciativy Ne základnám, článek však vyjadřuje pouze jeho osobní názor a nelze ho chápat jako stanovisko iniciativy.

                 
Obsah vydání       22. 8. 2008
24. 8. 2008 Pravděpodobná nástupkyně Saakašviliho letí do USA Karel  Dolejší
24. 8. 2008 Nestabilita v Gruzii zasáhla přepravu kaspické ropy Karel  Dolejší
23. 8. 2008 Bylo odpoledne... Josef  Škvorecký
23. 8. 2008 Škvoreckého Mirákl: Politická detektivka? Petr  Kleňha
24. 8. 2008 Situace kolem Jižní Osetie: čísla a fakta -- viděná z ruské strany
23. 8. 2008 Američané usmrtili 76 afghánských civilistů, konstatuje afghánské ministerstvo vnitra
23. 8. 2008 Většina zbraní dobytých ruskou armádou v Gruzii byla modernizována na Ukrajině
22. 8. 2008 Česká republika si zahrává s jaderným ohněm Jakub  Rolčík
22. 8. 2008 IANSA: Kdo prodal německé útočné pušky do Gruzie?
23. 8. 2008 Standa chce radar František  Řezáč
23. 8. 2008 Kučera čistící žleby pro jiné pacholky Miloslav  Štěrba
23. 8. 2008 Barack Obama jmenoval Joea Bidena pro funkci viceprezidenta
23. 8. 2008 Centrum CIA v Makedonii staví firma, která dělala pro Saddáma
22. 8. 2008 Rusko: Odchod vojsk z Gruzie "byl dokončen"
22. 8. 2008 "Reakce ruských jednotek v Jižní Osetii byla zcela oprávněná"
22. 8. 2008 Polsko--americká deklarace -- rizika ihned, posílení bezpečnosti (snad) od roku 2012 Karel  Dolejší
22. 8. 2008 Jestliže se Čechům radar nelíbí, mohou přece Topolánka vyhnat z funkce
22. 8. 2008 Reformy r. 1968 byly důležité, protože začaly
22. 8. 2008 Slabost elit Jindřich  Pilař
22. 8. 2008 Jak nejlépe čelit normalizaci František  Řezáč
22. 8. 2008 Human Rights Watch: Gruzínské civilisty zabíjí nevybuchlá ruská kazetová munice
22. 8. 2008 Informace Britských listů o válce v Gruzii byly velkým zklamáním
22. 8. 2008 Pražský Fleet Sheet: Bilak jako Havel
22. 8. 2008 Saakašvili pokazil Američanům plány útoku na Írán
22. 8. 2008 Americký ultrakonzervativec kritizuje Bushovu vládu za válku v Gruzii
22. 8. 2008 Pražské jaro, komunismus, kapitalismus a globalizační tlaky Jan  Čulík
22. 8. 2008 Za normalizace národ zotročený nebyl
21. 8. 2003 O mentalitě svlačce Jan  Čulík
14. 10. 2002 "Vstupujeme do časů, kdy se bude říkat: 'Je to sice Čech, ale je to slušný člověk'" Jan  Čulík
22. 8. 2008 1938, 1968, 2008: Radar a "Střídání stráží" Petr  Glivický
21. 8. 2008 1968: Skandinávský socialismus jako vzor pro demokratizaci Pavel  Čámský
22. 8. 2008 Barbora Špotáková jako česká Jana z Arku? Jan  Prokeš
22. 8. 2008 Sergej Lavrov: NATO potřebuje Rusko více, než Rusko potřebuje NATO
22. 8. 2008 USA "věděly předem o začátku války na Kavkaze," tvrdí ruský tisk
22. 8. 2008 Ukrajina se chystá na válku s Ruskem. Strach, nebo taktika? Radmila  Zemanová - Kopecká
22. 8. 2008 Citát dne (včerejšího), aneb energická politika zahřeje
22. 8. 2008 Srpen 1968: Kapitalismus není žádná varianta k socialismu Boris  Cvek
22. 8. 2008 Schválením amerického radaru "zůstaneme na Západě" Martin  Štumpf
22. 8. 2008 Proč se ČR chová schizofrenně? Jindřich  Pilař
22. 8. 2008 O americký ostnatý drát ještě ostnatější!! Milan  Kohout
22. 8. 2008 Bankovní komunismus, aneb den bankovní svobody Jiří  Beránek
22. 8. 2008 AT&T vám přináší předvolební sjezd demokratů ... a republikánský sjezd jakbysmet! Greg  Evans
22. 8. 2008 Copak mají Spojené státy nárok odsuzovat humanitární intervence? Daniel  Veselý
21. 8. 2008 Michael  Marčák
22. 8. 2008 Vládní experti: elektromagnetické pole vyzařované plánovaným "brdským" radarem nepředstavuje zdravotní rizika
21. 8. 2008 Každý trh je regulovaný zákony, obyčeji a dobrými zvyklostmi! Boris  Cvek
20. 8. 2008 Štětinu usvědčují ze lži i analytici Parlamentního institutu
21. 8. 2008 Chceš do NATO? Zastřel si svého arcivévodu! Karel  Dolejší
20. 8. 2008 Vstup Gruzie a Ukrajiny do NATO může být více rizikem než přínosem Radmila  Zemanová - Kopecká
21. 8. 2008 21. srpen 1968 očima autorů Britských listů v minulých letech
21. 8. 2008 Srpnová noc v České televizi: Perfektně zvládnuté téma Štěpán  Kotrba
22. 8. 2008 Srpnovou noc na obrazovce ČT sledovaly více než dva miliony diváků
21. 8. 2008 1968: Jak bylo těsto nádherně zaděláno..., kolik kvásku se do něj vešlo Michal  Vimmer
21. 8. 2008 Co levice osmašedesátníkům dluží ... Miroslav  Tejkl
20. 8. 2008 1968 -- energie ztracené naděje Jiří  Dolejš
22. 8. 2008 1968: Sociální demokraté podporovali demokratizační proces Jiří  Paroubek
22. 8. 2008 DOKUMENT: Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ
21. 8. 2008 Deklarace o strategické spolupráci mezi USA a Polskem
20. 8. 2008 Ctihodným velvyslancům České republiky a Polské republiky z Osla: Ve věci jaderných zbraní a raketové obrany
22. 8. 2008 V láhvi s medem okolo Islandu Bohumil  Kartous
20. 8. 2008 Na co se můžeme těšit v blízké budoucnosti? Miloslav  Štěrba
22. 8. 2008 Bankovní služby s poplatky či bez poplatků?
21. 8. 2008 USA--Gruzie--Polsko, neboli odmítání rozhovorů jako politická zbraň Uwe  Ladwig
22. 8. 2008 Americké rakety v Polsku nejsou s to ohrožovat Rusko
21. 8. 2008 Jednostranný pohled historiků na rok 1968 Jiří  Jírovec
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008