21. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 12. 2007

VIRTUÁLNÍ BOHOSLUŽBA NEJEN PRO PRODEJCE

Poselství Vánoc

Je samozřejmě značně banální konstatovat, že naše Vánoce přes všechna slova a křesťanské symboly, které se všude ozývají, nemají s původním poselstvím tohoto svátku nic společného a že jsou dokonce jeho téměř pravým opakem. Pokud laskavého čtenáře těchto řádků neživí zrovna obchod a neslaví tudíž kýžené žně plynoucí z vánočního nákupního šílenství, dá mi jistě za pravdu, že s těmito svátky je něco hodně moc šejdrem. Vánoce jsou dnes pro nás tím nejdůležitějším svátkem konzumního stylu života, které je pro severní polokouli Země tím základním náboženstvím.

Dokladem z nejvýmluvnějších je vnější podoba onoho tlusťocha v červeném firemním mundúru Coca-Coly rozdávajícího dárky. Od třicátých let děti na celém západním světě rozbalují dárky ve společnosti Coca-Colou zmutovaného Mikuláše a užívají si tak těch pravých komerčních Vánoc.

Tuto fotografii jsem pořídil v africké Namibii. Santa-Cola na fotu sice není, ale globální design made in USA se nezapře. Ať žije naše úžasné globální náboženství blahobytu, po nás potopa!

Příběh o narození Ježíše, kvůli kterému se Vánoce začaly slavit, však vyrostl z jiného náboženství, jehož poselství shrnuje v titulku uvedený biblický text, známý jako Magnificat, podle jeho latinského znění: magnificat anima mea – velebí duše má.

Lukášovo evangelium vkládá tuto píseň do úst Marie, matky Ježíšovy. Je to parafráze chvalozpěvu Samuelovy matky Anny (1 S 2,1-10) a některých starozákonních žalmů - poselství písně má tedy své kořeny již ve starém Izraeli.

Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně, vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou“ – tak zpívá Marie v Lukášově evangeliu.

Mariino Magnificat je lukášovským podtržením a zesílením příběhu o narození chudého Ježíše ve chlévě. Je to jakési motto celého křesťanství, které má být náboženstvím lidské rovnosti, sociální spravedlnosti a lásky.

Několikrát jsem použil slovo „náboženství“. V našich souvislostech je třeba se vší naléhavostí zdůraznit jednu důležitou věc: náboženství je jakýkoliv lidmi sdílený soubor názorů, výkladu světa a života, jakási společná řeč o tom, co se považuje v daném čase a prostoru za důležité a základní.

Nesdílení tohoto paradigmatu společnost netoleruje, oponující jedinec či skupina jsou tak či onak vyloučeni jako rebelové a jsou postaveni na okraj společnosti – v extrémních historických okamžicích dokonce likvidováni.

V tomto smyslu slova je náboženstvím každá ideologie, každá většinová „víra“, většinový „světový názor“. Je důležité si to uvědomit zejména proto, že bychom se měli co nejdříve rozloučit s představou o překonaném starém náboženství a moderním racionálním, „vědeckém“ názoru na svět, jak s ním přišlo osvícenectví.

Ostatně již na úsvitu této představy, ve Velké francouzské revoluci se v boji proti náboženství projevilo tolik náboženského fanatismu, jak málokdy v dějinách předtím. Stejně tak nacismus a stalinský komunismus, bojující proti náboženství, byly fanatickými a fundamentalistickými náboženstvími par excellence.

Náboženství, žel, nemizí – jsou pouze ta náboženství, která budují svět jako místo dobré k životu, a jiná náboženství, která činí ze světa peklo, byť možná třeba s těmi nejušlechtilejšími proklamacemi svého učení.

A ještě něco je třeba říci: jedno a totéž „učení“ může mít a také zhusta mívá zcela odlišnou funkci v různých okamžicích dějin – něco zcela jiného byl například „socialismus“ v ústech zakladatelů Československa počátkem dvacátého století a něco zcela jiného znamenal v ústech pretendentů moci v  osmdesátých letech téhož století.

Totéž ovšem platí i o křesťanství, čímž se vracíme k Vánocům. Křesťanství Ježíšovo, Pavlovo, křesťanství Lukášova evangelia a celé Bible – to bylo křesťanství Mariina „Magnificat“.

Bylo a je vírou směřující nejen ke spravedlnosti, pokoji a vzájemné lidské úctě, ale, a to je nesmírně důležité, vírou vědomě bořící fanatické a fundamentalistické excesy každého náboženství – a jeho periodické znetvořování v dějinách na tom nic nemění.

Vánoce znamenají pro lidstvo nastoupenou cestu směrem k úctě ke každému jednotlivému životu. K úctě ke světu, ve kterém žijeme – k sekularitě, tj. k důrazu na důstojnost, dospělost a odpovědnost každého člověka, na jeho emancipaci vůči „náboženským“ nárokům ideologií, fundamentalismů a fanatismů. Sekularita našeho křesťanského světa je legitimním plodem biblické „desakralizace“.

Sekulární víra „úcty k životu“, jak o ní mluvil Albert Schweitzer, se vždy znovu a znovu zdá mnohým stejně bezvýznamná a slabá vůči výzvám světa, jako Ježíšovy jesle. Ale to není nic nového. Ježíšovská víra byla vědomě od počátku taková.

Vždyť celé evangelium je pro „přirozený“ svět skandál. Sám Ježíš bourá všechny zavedené řády: Běda vám, bohatí, máte svůj dostatek... Běda vám, které svět chválí... Blahoslavení chudí... Blahoslavení hladoví... Blahoslavení plačící... Blahoslavení jste vy, kteří jste odmítáni a pronásledováni...

A Pavel pokračuje (1K 1,27 – 28): Co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné, neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic.

V zápecnickém teploučku santaklausovských Vánoc se to vše může zdát jako naivní pitomost. Následující citát však po mém soudu má k poselství Vánoc mnohem blíž, než jejich námi dnes realizovaná lepkavá sentimentalita:

„Žijeme ve skandálním světě, který popírá Boží volání k životu pro všechny. Roční příjem nejbohatšího jednoho procenta odpovídá nejchudším 57%; 24000 lidí denně umírá na následky chudoby a podvýživy. Dluhy chudých zemí dále rostou, ačkoli jejich původní kredity byly mnohokrát zaplaceny. Války, které jsou vedeny o suroviny, vyžadují životy milionů; další miliony umírají na zbytečné nemoci. Globální pandemie HIV/AIDS zasahuje do života ve všech částech světa a postihuje především nejchudší, když nejsou k dostání obecně použitelné léky. Většinu chudých tvoří ženy a děti, a stále roste počet těch, kdo žijí v absolutní chudobě s méně než jedním dolarem na den.

Politika neomezeného růstu v průmyslových zemích a úsilí o zisk multinacionálních podniků vyrabovaly Zemi a těžce poškodily životní prostředí. V r.oce 1989 mizel každý den jeden biologický druh; v roce 2000 již to byl jeden druh za hodinu. Klimatické změny, plundrování stavu ryb, odlesnění, eroze půdy a ohrožení zásob pitné vody jsou jen některé pustošivé důsledky.“

Zdroj: Smlouva pro hospodářskou a ekologickou spravedlnost - Závěrečný dokument 24. valného shromáždění Světové aliance reformovaných církví v Akkře 30. 7. - 13. 8. 2004 ZDE

Marie zpívá v Lukášově evangeliu: „Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně, vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou“.

Zdá se mi, že výzvy evangelia jsou ve třetím tisíciletí naléhavější než kdykoliv předtím. Tak naléhavé, že jde skutečně o život – nejen stovek, či tisíců lidí, ale celé planety.

Poselství Vánoc zní: je třeba ukazovat, že zejména ve věku takových zbraní, které mohou vést při střetu fanatických náboženství ke zničení celé planety je nutné, aby spolu lidé žili v té naší globální vesnici v sekulárně pokojném a plodném dialogu.

Je třeba ukazovat, že je možné se domluvit na základních etických principech, které vyrůstají ze starozákonní  tradice, která dala život nejen židům, ale i křesťanům a muslimům, které však jsou přítomny ve všech těch „náboženstvích“, která budují svět jako místo dobré k životu, která mají zodpovědnost za přírodní prostředí Země i vědomí sociální spravedlnosti a solidarity a péče o tak či onak vyloučené.

Takovéto sekulární náboženství Ježíšových jesliček není až tak moc „sexy“, obávám se však, že nechceme-li spáchat globální sebevraždu, budeme je muset začít brát vážně.

                 
Obsah vydání       21. 12. 2007
21. 12. 2007 The Czech government wants to have US military presence in the Czech Republic as protection against Russia Lukáš  Neterda
22. 12. 2007 Michael  Marčák
23. 12. 2007 Chudí Angličané jsou zdravější než nejbohatší Američané
22. 12. 2007 Poselství Vánoc Zdeněk  Bárta
23. 12. 2007 Rozpoznat znamení časů - Smlouva pro hospodářskou a ekologickou spravedlnost
21. 12. 2007 Škrhola na mezinárodní scéně aneb jak chce Miroslav Topolánek bránit Českou republiku před zlými Rusy Rudolf  Převrátil
22. 12. 2007 Polský premiér vůči Američanům přitvrdil - chce záruky
22. 12. 2007 Radar a logika Ladislav  Žák
23. 12. 2007 Vláda ODS chce naučit děti milovat své rodiče - třeba násilím Andrea  Cerqueirová
23. 12. 2007 Vánoční dárek ministra Pospíšila a jeho kolegyně Stehlíkové Anna  Čurdová
21. 12. 2007 Bezstarostný svět viděný očima České televize Bohumil  Kartous
21. 12. 2007 Tak mi k Vánocům odebrali invalidní příspěvek
21. 12. 2007 O vstupu do Schengenu Stanislav A. Hošek
21. 12. 2007 Co papež neřekl Lukáš  Lhoťan
22. 12. 2007 Myšlenka dne (včerejšího)
21. 12. 2007 Všechno by měly řídit ženy
20. 12. 2007 Americký radar chce česká vláda proti Rusku Lukáš  Neterda
21. 12. 2007 Kterak si vládní propagandisté najímají "veřejnost" na debaty s občany Štěpán  Kotrba
21. 12. 2007 Michael  Marčák
22. 12. 2007 Kvalita zdravotnictví Petr  Wagner
21. 12. 2007 Kvalita amerického a britského zdravotnictví - irelevantnost zprávy Světové zdravotnické organizace Matěj  Šuster
21. 12. 2007 Lékařská péče v USA je extremně nákladná a nepříliš kvalitní
21. 12. 2007 Chtěli bychom to mít u nás s prezidentskou volbou také tak?! Miloš  Dokulil
21. 12. 2007 Ředitelka Slovenského rozhlasu vyhrožuje rušením Symfonického orchestru Štěpán  Kotrba
21. 12. 2007 Dokud bude v ČT reklama, bude její vysílání komerční Jan  Stern
21. 12. 2007 Jaké jsou možnosti ruské protiraketové obrany a rizika amerického štítu
21. 12. 2007 Kupujte bezdomovcům k vánocům jízdenky na vlak Wenzel  Lischka
21. 12. 2007 Michael  Marčák
21. 12. 2007 Klaus: Není úkolem mým, ale především úkolem Vaším představit veřejnosti Švejnara Václav  Klaus
21. 12. 2007 Paroubek: Vyhýbání se diskusi je projevem slabosti Jiří  Paroubek
21. 12. 2007 Italská happy hour ve Zlaté Praze Michal  Vimmer
21. 12. 2007 Sonda do duše pražského číšníka Bohumil  Kartous
20. 12. 2007 Kdo se skrývá za "18.000" členy Českého Svazu mužů Jan  Potměšil
20. 12. 2007 Gramatické chyby a politika Miloš  Kaláb
20. 12. 2007 Články Lukáše Rázla o tom, že nedochází k ropnému zlomu, jsou nepřesvědčivé Petr  Dvořák
30. 11. 2007 Jací jsme
21. 12. 2007 ■ ■ ■ Ivan Martin Jirous
21. 12. 2007 Dárek od pana prezidenta Zdeněk  Jemelík
21. 12. 2007 Přikaspický plynovod
21. 12. 2007 Děti se mají chránit, taky před rodiči: Povinné preventivní zdravotní vyšetřování Uwe  Ladwig
20. 12. 2007 Více Američan, nežli Čech?
20. 12. 2007 Paroubek: Klaus má strach se střetnout se Švejnarem
21. 12. 2007 Vánoce s Leonardem: Vánoce s Lucií Bílou, která vypráví gorilám pohádky
19. 12. 2007 Proč se Právo bojí vést veřejnou diskusi? Jan  Kavan
20. 12. 2007 Kavanův text odmítlo Právo z dobrých důvodů
20. 12. 2007 "Neokonzervativci" je rozbředlý pojem
20. 12. 2007 V iráckém pekle prý zamrzají ledy Daniel  Veselý
20. 12. 2007 Příznivci Rona Paula strhli historický rekord finanční podpory volební kampaně Jan  Zeman
20. 12. 2007 Radujte se, referendum nebude o státním tajemství Michal Z. Čenko
19. 12. 2007 Rozhovor s nebožtíkem Jan  Stejskal
20. 12. 2007 Skromný návrh ministru zdravotnictví ČR
16. 12. 2007 Hospodaření OSBL za listopad 2007

Vánoce, svátky míru a konzumerismu RSS 2.0      Historie >
22. 12. 2007 Poselství Vánoc Zdeněk  Bárta
21. 12. 2007 Vánoce s Leonardem: Vánoce s Lucií Bílou, která vypráví gorilám pohádky   
21. 12. 2007 Kupujte bezdomovcům k vánocům jízdenky na vlak Wenzel  Lischka
21. 12. 2007 Tak mi k Vánocům odebrali invalidní příspěvek   
19. 12. 2007 Vánoční přání   
29. 11. 2007 Vánoční číslo Nového Prostoru   
17. 9. 2007 Ramadán, chanuka nebo Vánoce, konzumerismus pohřbí jakýkoliv rituál Štěpán  Kotrba
29. 12. 2006 15 pater nad čínskou čtvrtí s vámi oslavíme Vánoce! Meike  Snijder
27. 12. 2006 Pod stromečkem kulomet Václav  Dušek
25. 12. 2006 Vánoce jako DIY Bohumil  Kartous
25. 12. 2006 Papež požaduje úsilí o mír na Blízkém východě   
24. 12. 2006 Problém nastane, když se náboženství stane samoúčelné Zdeněk  Bárta
23. 12. 2006 Vánoční naděje Boris  Cvek
22. 12. 2006 Krátké vypsání ostrovu Islandu, v němž věci divné a zvláštní, v krajinách těchto našich nevídané očitě spatřeny a některé od obyvatelův ostrovu toho hodnověrných slyšány i pravdivě poznamenány Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Vypsání krátké ostrovu Islandu a věcí některých zvláštních, kteréž v něm spatřeny býti mohou. A nejprvé o jménu ostrovu toho, proč slove a nazývá se Island Daniel Strejc Vetterus

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
22. 12. 2007 Poselství Vánoc Zdeněk  Bárta
30. 11. 2007 Advent aneb jak žít na plné pecky Zdeněk  Bárta
17. 11. 2007 Sametové pokrytectví Zdeněk  Bárta
10. 11. 2007 Co je císařovo, dejte císaři , co je vaše, vám nikdo nesmí vzít ! Zdeněk  Bárta
3. 11. 2007 Martin Luther, obcování a očistec Zdeněk  Bárta
14. 10. 2007 Kázání pro kostelový lid Zdeněk  Bárta
30. 9. 2007 Svatý Václave, oroduj za někoho jiného Zdeněk  Bárta
4. 9. 2007 O farizeu a publikánovi aneb byla Kristova smrt zbytečná? Zdeněk  Bárta
11. 8. 2007 Dominus flevit Zdeněk  Bárta
3. 6. 2007 Trojiční neděle aneb něco suchopárné teologie Zdeněk  Bárta
31. 5. 2007 Údolí suchých kostí aneb kudy ke spasení Zdeněk  Bárta
22. 5. 2007 Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby? Zdeněk  Bárta
13. 5. 2007 Plaváček Mojžíš a právo postavit se na odpor Zdeněk  Bárta
29. 4. 2007 1. máj a jak je to spasením Zdeněk  Bárta
22. 4. 2007 Opravdový pastýř položí svůj život za své ovce Zdeněk  Bárta