21. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 12. 2007

Dokud bude v ČT reklama, bude její vysílání komerční

Rozhovor Haló novin s Daliborem Matulkou, členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Je podle vás vysílání českých televizí etické?
To v žádném případě. Nic takového není ani jejich zákonným posláním, ačkoli dle mého názoru by právě toto alespoň u veřejnoprávních médií mělo být prioritou. Zákonný rámec televizního vysílání je ale podřízen něčemu zcela jinému, a to zisku. Dokonce i u veřejnoprávní televize. U ní je obzvláště důležité říct, že dokud bude mít ČT zákonem povoleno třeba jen jedno promile vysílacího času věnovaného reklamě či sponzorským vzkazům , bude se chovat ekonomicky normálně, tedy zcela komerčně, protože tak zvýší své zisky. Kdyby bylo televizní vysílání etické, vedlo by to k jeho krachu.
Bohužel s novými morálními a politickými poměry v této zemi, které si většina národa rychle osvojila, byl nastolen i v televizním vysílání zcela opačný trend: čím nestoudnější - a tím nemyslím jen nemravnosti v klasickém smyslu slova, ty už poměrně zevšedněly - je vysílání, tím větší má sledovanost. Srovnejme to tím, jak minimální sledovanost mívala televize 24CZ, jejíž vysílání bylo nejen etické, ale dokonce i objektivní a vyvážené. Zkrachovala, neuživila se, neboť ctila hodnoty, o které malý český člověk nestojí.
Kdo to může změnit?
Právě a jen ten malý český člověk tím, na co se dívá, a tím, jak se chová coby konzument. Tak si třeba představte, že by si silná skupina obyvatelstva začala programově počínat tak, že by si všímala, jaké reklamy jsou spojeny s tím či oním přiblblým televizním pořadem a výrobky či služby z těchto reklam okamžitě a dlouhodobě přestala kupovat. Kdo by pak vysílání takových blbostí zaplatil? Takhle je samozřejmě platí a přímo si je objednává ten, kdo si koupí ten skvělý bifidus nebo šampon proti lupům nebo nějaké lázeňské oplatky. A již vůbec nepřemýšlí o tom, že koupí-li si šampon, na který byla reklama v televizi, pak on sám ze své peněženky dává 60 procent ceny výrobku právě za tuto reklamu, 20 procent za obal, a teprve zbytek za zboží samotné. Ať mi nikdo neříká, že hned vedle v regálu nelze najít výrobky obdobné, mnohdy výrazně kvalitnější, třeba opravdický jogurt ve skleničce, levnější a lepší šampon nebo lázeňské oplatky od jiného výrobce, který zákazníkovy peníze neinvestuje do reklam v celoplošné televizi. Řeknu teď něco trošku nezdvořilého. Rozhlasové a televizní vysílání, pokud jeho ekonomika je založena na reklamě, není ničím jiným než obchodem s lidskou blbostí. Nelze míti provozovatelům vysílání až tak za zlé, co vysílají. Oni nevysílají pitomosti proto, že by sami byli pitomci. Naopak jsou to profesionálové a profesionálně se chovají tak, aby měli zisky. Trápí mě tedy, když si mi někdo postěžuje, jakou pitomost to včera v televizi sledoval a vzápětí jde do obchodu a koupí si tam přesně to, na co byla v průběhu oné vysílané pitomosti reklama. Zdůvodní to tím, že mu to chutná. No jo, tak ať mu stejným způsobem chutná i ta televizní hrůza, na kterou včera civěl, a o jejíž reprízu si řekl oním nákupem v obchodě. Protože tím si ji sám objednal.
Zdá se vám, že vysílání českých televizí přispívá k rozvoji demokracie?
Místy mám dojem, že leckterá média přímo soutěží v tom, jak nejvíce základní demokratické principy znectít a vyvolat v občanech co největší neúctu k demokratickým institucím. Jen si například povšimněme, s jakými sympatiemi televize bez rozdílu překrucují mnohá soudní rozhodnutí a dělají ze soudců málem zločineckou kastu, s jakou neúctou k zásadám právního státu právě média vyrábějí a přiživují rádoby senzační kauzy, jakou byla například kauza Čunek. Zde se především televizím podařilo vybudovat veřejné mínění, že tento člověk je lump a jestli někdo tvrdí, že lumpem není - byť by to byly orgány činné v trestním řízení - tak je lumpem zrovna tak stejným. Zarážející také je, že si především televize dávají setsakramentsky záležet na tom, aby náhodou neudělaly podobný humbuk tam, kde se to nehodí. Jen si srovnejme, jak obrovská televizní kampaň se vedla a stále vede proti Čunkovi, a jak se téměř mlčí o oné hromádce milionů, které kdysi Sobotkovo ministerstvo jen tak odpustilo jednomu hoteliérovi, u kterého se jako z udělání a jistě čistou náhodou nedávno ženil jakýsi Paroubek. Nejmarkantnějším příkladem úcty k demokracii je pak téměř totální ignorování mimoparlamentních politických stran a hnutí, kterých je v naší zemi hodně, v televizi jsou však pouhý vzduch.
Může RRTV něco udělat pro to, aby se zabránilo manipulacím ve zpravodajství o radaru?
RRTV má ze zákona mimo jiné dohlížet na to, aby vysílání bylo objektivní a vyvážené, a aby informace zpravodajského charakteru ve zpravodajských a publicistických pořadech byly odděleny od komentářů. Na nedodržování těchto zásad ze strany televizí čas od času přijde na RRTV nějaká stížnost. Bývají to složité případy, kdy i hlasování třináctičlenné rady bývá logicky poznamenáno subjektivním pohledem na věc. Pokud jde konkrétně o problém amerického radaru, bylo kupodivu těch stížností skutečně jen pár. A nebyly shledány jako oprávněné - vesměs bylo jasné, že si stěžují radikální zastánci toho či onoho názoru. Ani já nemám pocit, že by v této věci byl nějak významně porušován vysílací zákon - zpravodajství se poměrně vyváženě věnují oběma názorovým táborům. S publicistikou je to už horší, ale ona v této věci skoro žádná neexistuje. Výjimkou byla již zmíněná stanice 24CZ, která, pokud se nemýlím, nebo pokud mě paměť neklame, dokonce ve zcela nesestříhané a nezkomolené podobě odvysílala seminář organizovaný poslanci za KSČM. Ohledně mediálního pojetí problému amerického radaru tak osobně vidím problém poněkud jinde. Televize se totiž v této souvislosti věnují výhradně věcem podružným, jako například kdo a kde demonstroval, kolik starostů je pro a kolik proti, nebo jaké jsou odborné posudky případného vlivu na životní prostředí. Jako čert kříži se ale vyhýbají podstatě problému, tedy vysvětlení, do jaké míry má americký radar a základna uprostřed Evropy nastartovat zcela novou etapu zbrojení, jaké mocenské vlivy zde hrají roli, která lobby v americké politice a ekonomice zde vystavuje propagandistickou objednávku, a tak dále. V tomto ohledu mají podle mého názoru všechny rozhodující hromadné sdělovací prostředky obrovské manko. RRTV však bohužel nemá žádný právní nástroj, jak tomuto manku zabránit.
RRTV je složena z různorodých osobností. Nacházejí společnou řeč?
To je otázka skoro na tělo, ale pokusím se odpovědět upřímně. Společná řeč, to je věc, kterou považuji za nejdůležitější v celé činnosti rady. RRTV je zvláštní v tom, že je sice svou konstrukcí laickým sborem - sedí v ní spisovatel, bývalý poslanec, komunální politik, kněz, bývalý profesionální disident či právník - ale svými funkcemi ze zákona jde o ryze profesionální správní úřad. To se spolu trošku tluče a skutečně to činí problémy. Laickost složení rady je vynikající z toho hlediska, že rada alespoň v onom třináctičlenném počtu jakžtakž odráží i složení divácké a posluchačské veřejnosti a z tohoto pohledu je také její pohled na vysílání lepší, než kdyby měli vysílání posuzovat pouze ryzí profesionálové, úředníci. Na druhé straně však neprofesionalita většiny členů rady je dle mého názoru příčinou řady neshod a komplikovaných rozhodnutí, z nichž mnohá jsou úspěšně napadena u soudu. To se týká především udělování a změn licencí. V těchto věcech se členové rady mají pohybovat přísně v mantinelech správního práva. Není divu, že někteří - právem nepolíbení a správním právem obzvlášť - se v těchto mantinelech pohybují jako slon v porcelánu. No a v těchto záležitostech se právě zpravidla obtížně hledá i uvnitř rady společná řeč. Každý radní si vykládá zákon po svém, někteří z nich si neumějí správně vyložit ani právní názor soudu vyjádřený v rozsudku, prostě laickost ve složení rady zde působí spíše negativně. Zajímavé ovšem je - a to myslím zcela upřímně - že ačkoli jsou členové rady voleni Poslaneckou sněmovnou, a při této volbě se tedy uplatňuje politický klíč, rada ve svém nynějším složení prakticky nemá žádné politické neshody, které by se promítaly do jejího rozhodování. Před tímto faktem smekám klobouk a rád konstatuji, že zatímco ve věcech ryze odborných si mnohdy vjíždíme do vlasů, ve věcech týkajících se politiky tomu tak není, členové rady se skutečně snaží co nejvíce odhlédnout od své politické orientace a být objektivní. Možná jsem sklerotik, ale nepamatuji si, že by RRTV za dobu, kdy jsem jejím členem, byla někým obviňována z nějaké politizace, politického válcování či politické neobjektivity rozhodování. Jestli se tedy této radě něco většinou docela daří, tak je to právě toto. Jsem rád, že v takové radě mohu být.

zdroj ZDE

                 
Obsah vydání       21. 12. 2007
21. 12. 2007 The Czech government wants to have US military presence in the Czech Republic as protection against Russia Lukáš  Neterda
22. 12. 2007 Michael  Marčák
23. 12. 2007 Chudí Angličané jsou zdravější než nejbohatší Američané
22. 12. 2007 Poselství Vánoc Zdeněk  Bárta
23. 12. 2007 Rozpoznat znamení časů - Smlouva pro hospodářskou a ekologickou spravedlnost
21. 12. 2007 Škrhola na mezinárodní scéně aneb jak chce Miroslav Topolánek bránit Českou republiku před zlými Rusy Rudolf  Převrátil
22. 12. 2007 Polský premiér vůči Američanům přitvrdil - chce záruky
22. 12. 2007 Radar a logika Ladislav  Žák
23. 12. 2007 Vláda ODS chce naučit děti milovat své rodiče - třeba násilím Andrea  Cerqueirová
23. 12. 2007 Vánoční dárek ministra Pospíšila a jeho kolegyně Stehlíkové Anna  Čurdová
21. 12. 2007 Bezstarostný svět viděný očima České televize Bohumil  Kartous
21. 12. 2007 Tak mi k Vánocům odebrali invalidní příspěvek
21. 12. 2007 O vstupu do Schengenu Stanislav A. Hošek
21. 12. 2007 Co papež neřekl Lukáš  Lhoťan
22. 12. 2007 Myšlenka dne (včerejšího)
21. 12. 2007 Všechno by měly řídit ženy
20. 12. 2007 Americký radar chce česká vláda proti Rusku Lukáš  Neterda
21. 12. 2007 Kterak si vládní propagandisté najímají "veřejnost" na debaty s občany Štěpán  Kotrba
21. 12. 2007 Michael  Marčák
22. 12. 2007 Kvalita zdravotnictví Petr  Wagner
21. 12. 2007 Kvalita amerického a britského zdravotnictví - irelevantnost zprávy Světové zdravotnické organizace Matěj  Šuster
21. 12. 2007 Lékařská péče v USA je extremně nákladná a nepříliš kvalitní
21. 12. 2007 Chtěli bychom to mít u nás s prezidentskou volbou také tak?! Miloš  Dokulil
21. 12. 2007 Ředitelka Slovenského rozhlasu vyhrožuje rušením Symfonického orchestru Štěpán  Kotrba
21. 12. 2007 Dokud bude v ČT reklama, bude její vysílání komerční Jan  Stern
21. 12. 2007 Jaké jsou možnosti ruské protiraketové obrany a rizika amerického štítu
21. 12. 2007 Kupujte bezdomovcům k vánocům jízdenky na vlak Wenzel  Lischka
21. 12. 2007 Michael  Marčák
21. 12. 2007 Klaus: Není úkolem mým, ale především úkolem Vaším představit veřejnosti Švejnara Václav  Klaus
21. 12. 2007 Paroubek: Vyhýbání se diskusi je projevem slabosti Jiří  Paroubek
21. 12. 2007 Italská happy hour ve Zlaté Praze Michal  Vimmer
21. 12. 2007 Sonda do duše pražského číšníka Bohumil  Kartous
20. 12. 2007 Kdo se skrývá za "18.000" členy Českého Svazu mužů Jan  Potměšil
20. 12. 2007 Gramatické chyby a politika Miloš  Kaláb
20. 12. 2007 Články Lukáše Rázla o tom, že nedochází k ropnému zlomu, jsou nepřesvědčivé Petr  Dvořák
30. 11. 2007 Jací jsme
21. 12. 2007 ■ ■ ■ Ivan Martin Jirous
21. 12. 2007 Dárek od pana prezidenta Zdeněk  Jemelík
21. 12. 2007 Přikaspický plynovod
21. 12. 2007 Děti se mají chránit, taky před rodiči: Povinné preventivní zdravotní vyšetřování Uwe  Ladwig
20. 12. 2007 Více Američan, nežli Čech?
20. 12. 2007 Paroubek: Klaus má strach se střetnout se Švejnarem
21. 12. 2007 Vánoce s Leonardem: Vánoce s Lucií Bílou, která vypráví gorilám pohádky
19. 12. 2007 Proč se Právo bojí vést veřejnou diskusi? Jan  Kavan
20. 12. 2007 Kavanův text odmítlo Právo z dobrých důvodů
20. 12. 2007 "Neokonzervativci" je rozbředlý pojem
20. 12. 2007 V iráckém pekle prý zamrzají ledy Daniel  Veselý
20. 12. 2007 Příznivci Rona Paula strhli historický rekord finanční podpory volební kampaně Jan  Zeman
20. 12. 2007 Radujte se, referendum nebude o státním tajemství Michal Z. Čenko
19. 12. 2007 Rozhovor s nebožtíkem Jan  Stejskal
20. 12. 2007 Skromný návrh ministru zdravotnictví ČR
16. 12. 2007 Hospodaření OSBL za listopad 2007