26. 10. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 10. 2007

ANALÝZA RUSKÉHO ODBORNÍKA

Z českých hor lze pohodlně držet na mušce raketová sila v Saratovské oblasti

Stanislav Ivanovič Kozlov

Americká raketová základna na území Česka  - TÉMA BLPoprvé v dějinách vývoje protiraketové obrany mohou Američané získat možnost sestřelovat ruské mezikontinentální balistické rakety, odpálené z evropské částí Ruska, na vzestupném úseku jejich letové dráhy.

Velká část ruských vojensko-expertních kruhů spatřuje v usilovné snaze Spojených států umístit prvky své protiraketové obrany v Česku a Polsku hrozbu národní bezpečnosti vlastní země. Stejného názoru je i nejvyšší vedení Ruska, ačkoliv periodicky prohlašuje, že naše mezikontinentální balistické rakety (MBR – angl. ICBM) a operativně-taktické rakety (OTR) mohou snadno překonávat jakékoliv systémy protiraketové obrany, nezávisle na místě jejich dislokace a výzbroji. Tato prohlášení jsou v zásadě správná, ovšem z technického hlediska, bohužel, pouze částečně. Právě proto Vladimir Putin předložil Američanům návrh na společné využití radiolokační stanice v Gabale a vytvoření v Evropě a Rusku synchronně působících center protiraketové obrany. Prezident doufá, že USA nakonec své plány změní.

Maximální přiblížení

Fungování systému protiraketové obrany je těsně propojeno s prací systému varování o raketovém útoku .

Typické schéma fungování obou systémů se propracovávalo, zkoušelo, zdokonalovalo v SSSR a USA dlouhá léta. Jeho podstata tkví přibližně v tomto: prostředky dráhu letu balistického cíle a navádět na ni antirakety. Je-li tomu skutečně tak, pak jen tento samotný fakt potvrzuje, že záměry USA jsou namířeny především proti strategickým zájmům Ruska. Vždyť k účelu obrany Evropy před hypotetickým útokem íránských raket jsou zapotřebí především radary jiného typu. V tomto smyslu vypadá návrh Ruska o využití radiolokační stanice v Gabale mnohem přesvědčivěji.

Evropská varianta nám však hned připomene, že například v Saratovské oblasti jsou dislokována odpalovací sila ruských mezikontinentálních balistických raket poslední generace Topol a Topol-M. Vzdálenost od těchto raket do radiolokační stanice v Česku a antiraket v Polsku, činí přibližně 2 000, respektive 1 650 km. Odborníci si mohou snadno spočítat, že raketa, startující vertikálně, bude zjištěna ve výšce kolem 328 km. Je-li však radar umístěn alespoň 300 m nad mořem, cíl může být zachycen už níže – ve výšce 307 km. Jen na okraj: Česko, hlavně pak jeho západní část, je popravdě řečeno hornatá země.

Jistěže, kolmý let MBR do výšek kolem 300 km nemá žádný smysl. Proto je raketa hned po opuštění odpalovacího sila nasměrována na předem určenou bojovou dráhu letu. Jednoduché geometrické výpočty dokazují: při namíření mezikontinentálních balistických raket kupříkladu na západní pobřeží USA, musí tvořit azimut letové dráhy 340-345 stupňů. Mezitím se bude balistický cíl přibližovat k radiolokační stanici a startovním pozicím antiraket, což umožní zachytit mezikontinentální balistické rakety v podstatně nižších výškách, čímž vytvoří vhodné podmínky pro navádění antiraket. A tak poprvé v dějinách vývoje protiraketové obrany dojde k tomu že Američané získají možnost sestřelovat ruské mezikontinentální balistické rakety, odpálené z evropské části Ruska na vzestupném úseku jejich letové dráhy a získat tak zjevnou převahu v paritě strategických potenciálů dvou států. Lze rovněž očekávat, že po prvním kroku tímto směrem, půjdou Američané dále. Nový poziční sektor bude zcela jistě propojen s jinými prostředky ke zničení mezikontinentálních balistických raket: leteckými laserovými zbraněmi, antiraketami, umístěnými na námořních základnách, prostředky protiraketové obrany předpokládaného bojiště. Z hlediska Spojených států je takový vývoj událostí zcela odůvodněný a logický, pokračují-li Američané i nadále vnímat Rusko jako svého hlavního soupeře na světové aréně. Rusko však taková situace může ohrozit velkými komplikacemi, vznikne-li potřeba zasadit zpětný úder nebo odvetný jaderný raketový protiúder.

Sedím vysoko, vidím daleko

Jaký vlastně druh RSL se Američané chystají umístit v Česku?

Soudě podle zpráv sdělovacích prostředků, ale též na základě poměrně nízké vzdálenosti radaru od startovacích pozic antiraket v Polsku, může to být mnohokanálová radiolokační stanice přesného navádění. Umožňuje současně určovat dráhu letu balistického cíle a navádět na ni antirakety. Je-li tomu skutečně tak, pak jen tento samotný fakt potvrzuje, že záměry USA jsou namířeny především proti strategickým zájmům Ruska. Vždyť k účelu obrany Evropy před hypotetickým útokem íránských raket jsou zapotřebí především radary jiného typu. V tomto smyslu vypadá návrh Ruska o využití radiolokační stanice v Gabale mnohem přesvědčivěji.

Evropská varianta nám však hned připomene, že například v Saratovské oblasti jsou dislokována odpalovací sila ruských mezikontinentálních balistických raket poslední generace Topol a Topol-M. Vzdálenost od těchto raket do radiolokační stanice v Česku a antiraket v Polsku, činí přibližně 2 000, respektive 1 650 km. Odborníci si mohou snadno spočítat, že raketa, startující vertikálně, bude zjištěna ve výšce kolem 328 km. Je-li však radar umístěn alespoň 300 m nad mořem, cíl může být zachycen už níže – ve výšce 307 km. Jen na okraj: Česko, hlavně pak jeho západní část, je popravdě řečeno hornatá země.

Jistěže, kolmý let MBR do výšek kolem 300 km nemá žádný smysl. Proto je raketa hned po opuštění odpalovacího sila nasměrována na předem určenou bojovou dráhu letu. Jednoduché geometrické výpočty dokazují: při namíření mezikontinentálních balistických raket kupříkladu na západní pobřeží USA, musí tvořit azimut letové dráhy 340-345 stupňů. Mezitím se bude balistický cíl přibližovat k radiolokační stanici a startovním pozicím antiraket, což umožní zachytit mezikontinentální balistické rakety v podstatně nižších výškách, čímž vytvoří vhodné podmínky pro navádění antiraket. A tak poprvé v dějinách vývoje protiraketové obrany dojde k tomu že Američané získají možnost sestřelovat ruské mezikontinentální balistické rakety, odpálené z evropské části Ruska na vzestupném úseku jejich letové dráhy a získat tak zjevnou převahu v paritě strategických potenciálů dvou států. Lze rovněž očekávat, že po prvním kroku tímto směrem, půjdou Američané dále. Nový poziční sektor bude zcela jistě propojen s jinými prostředky ke zničení mezikontinentálních balistických raket: leteckými laserovými zbraněmi, antiraketami, umístěnými na námořních základnách, prostředky protiraketové obrany předpokládaného bojiště. Z hlediska Spojených států je takový vývoj událostí zcela odůvodněný a logický, pokračují-li Američané i nadále vnímat Rusko jako svého hlavního soupeře na světové aréně. Rusko však taková situace může ohrozit velkými komplikacemi, vznikne-li potřeba zasadit zpětný úder nebo odvetný jaderný raketový protiúder.

Nežádoucí obrat

Přesto může naše země odvrátit nazrávající hrozbu.

Především není dobré věnovat pozornost uklidňujícím ujištěním zaznívajícím nejen v USA, ale bohužel, také u nás:

„Rusko má velký počet mezikontinentálních balistických raket a rozšíření protiraketové obrany nebude v důsledku vést k porušení dosavadní rovnováhy sil... Systém protiraketové obrany ve východní Evropě není namířen proti Rusku... Mnohé komponenty americké protiraketové obrany nebudou během nejbližších pěti let v bojeschopném stavu...“

Na nastávajících jednáních mezi RF a USA o problematice protiraketové obrany je třeba přeložit Američanům důkladně zdůvodněné a přesvědčivé důkazy o vznikajících hrozbách pro národní bezpečnosti Ruska, na které Moskva prostě nemůže nereagovat. Naše zdůvodnění a pozice se musejí opírat o analýzu reálných parametrů radiolokační stanice, plánované pro Česko (frekvence a ekvivalentní síla záření, parametry zaměřovacího diagramu, bojové algoritmy) a antiraket v Polsku (délka doletu, výška a rychlost letu, typ a parametry bojové nálože). A také Spojené státy jsou povinny poskytnout Rusku stejnou informaci. Pokud odmítnou, bude mít Moskva legitimní právo hodnotit systém protiraketové obrany ve východní Evropě jako prostředek boje právě proti ruským mezikontinentálním balistickým střelám.

V tomto případě bude muset vedení našeho státu použít skutečně tvrdá opatření politického a technického rázu k obraně našich národních zájmů. Změnit některá ustanovení vojenské doktríny RF. Oficiálně oznámit, že operativně-taktické rakety Iskander nebo střely s plochou dráhou letu budou zaměřeny na radar v Česku a na pozice antiraket v Polsku. Vytvořit metody a prostředky formování složitého balistického cíle ihned po skončení aktivního úseku letu rakety ještě před tím, než se dostane do zorného pole radiolokační stanice. Vyvinout systém, jenž bude bránit normálnímu fungování radiolokační stanice v Česku ve stálém bojovém režimu.

Jsou možné i jiné formy odpovědi. Bylo by ovšem lépe, kdyby bylo možné se bez nich obejít.

KOŠ│ Autor je doktor fyzikálně-matematických věd, vedoucí pracovník Institutu dynamiky geosféry Ruské akademie věd. Pracuje v laboratoři elektrodynamických procesů v geofyzice. Zabývá se detekcí geofyzikálních zbraní. Spolupracuje s akademikem Vitalijem Vasiljevičem Aduškinem. Spoluautor stati "Это -- миф... Или все-таки реальность?" v časopise Независимое военное обозрение 21. 4. 2006

Přeložila RAZ , Moskovskije novosti, č. 37, 21.-27. 9. 2007 - Станислав Иванович Козлов: Сектор прострела - С чешских гор удобно держать под прицелом ракетные шахты в Саратовской области ZDE

                 
Obsah vydání       26. 10. 2007
28. 10. 2007 iDNES jako někdejší Rudé právo Petr  Nachtmann
28. 10. 2007 Rusko chce "demokratizovat" americký systém raketové obrany
27. 10. 2007 Musíme bombardovat Írán
27. 10. 2007 Modernismus, antikomunisté, Spojené státy, Rusko a radar v České republice Jan  Čulík
28. 10. 2007 K 28. říjnu
27. 10. 2007 Skotští nacionalisté zavádějí státní sociální služby a jsou na vrcholu popularity
27. 10. 2007 Bushova irácká politika: 92 slábnoucích dolarů za barel ropy
27. 10. 2007 Litviněnko byl agentem britské tajné služby MI6
27. 10. 2007 Rusko kompletuje navigační systém Glonass
26. 10. 2007 Putin přirovnal krizi s americkými základnami ke kubánské krizi
27. 10. 2007 Rusko si bude činit nárok na arktický šelf
27. 10. 2007 Chcete snížit svou uhlíkovou stopu?
26. 10. 2007 OSN: Budoucnost světa je ohrožena
26. 10. 2007 Z českých hor lze pohodlně držet na mušce raketová sila v Saratovské oblasti Stanislav Ivanovič Kozlov
27. 10. 2007 Ruská a americká spolupráce v českých Brdech Miroslav  Polreich
26. 10. 2007 Týden vztyčených prostředníků Karel  Dolejší
26. 10. 2007 Zelení odmítli referendum
26. 10. 2007 Bouda Jan  Zeman
27. 10. 2007 Benešová, Vesecká a Fenyk o aktuálních problémech české justice
27. 10. 2007 Bursík brání stanovení dlouhodobých cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů - stal se antiekologickm ministrem Petr  Petržílek
28. 10. 2007 Odešel jeden z největších českých popularizátorů vědy - Ivo Budil Štěpán  Kotrba
27. 10. 2007 Vysvětloval, jak je radar neškodný, teď je podezřelý z podvodu
26. 10. 2007 RAF není RAF, milé Lidové noviny...
26. 10. 2007 Proroctví vítězného Oidipa Bohumil  Kartous
26. 10. 2007 Kterak americký ministr obrany Robert Gates jednal v Praze o radaru a jak se o tom mluvilo v ČT Štěpán  Kotrba
26. 10. 2007 Rusko: Vyzbrojování raketou Topol-M se urychluje
26. 10. 2007 Ruské strategické bombardéry pozdravily summit NATO
26. 10. 2007 Říká Topolánek každou hodinu něco jiného?
26. 10. 2007 Možné íránské jaderné zbraně Izrael neohrozí
26. 10. 2007 Předseda kontrolního výboru Parlamentu nemá právo znát vzorce, týkající se zdravotní neškodnosti amerického radaru? Vladimír  Koníček
26. 10. 2007 Raději se neroďte, abychom Vás nemuseli pohřbívat
26. 10. 2007 Intelektuální terorismus: Proizraelská lobby omezuje svobodu projevu
26. 10. 2007 Zhroucení Twins stále oficiálně nevysvětleno? Jan  Zeman
27. 10. 2007 Eisman: Na cizího spratka nedám ani korunu Anna  Čurdová
26. 10. 2007 Kozomrdi? Leopold  Kyslinger
26. 10. 2007 Kokoti jsou součástí společnosti, ať si to přiznáme, nebo ne Štěpán  Kotrba
26. 10. 2007 Předseda islámské nadace vyjádřil podporu židovské komunitě Lukáš  Lhoťan
26. 10. 2007 Otevřené dveře do Sněmovny
26. 10. 2007 Loupeže uměleckých děl: Mýty, omyly, fakta Pavel  Novotný
26. 10. 2007 Iluze o neutralitě prodavačů, aneb Pochybná jistota kupců Uwe  Ladwig
26. 10. 2007 Ženské erotické idoly Sandra  Wain
26. 10. 2007 Svou violu jsem naladil Karel  Hlaváček
25. 10. 2007 Evropská smlouva, viděna očima evropského poslance Miloslav  Ransdorf
26. 10. 2007 Demokracii si musíme zasloužit Štěpán  Drahokoupil
26. 10. 2007 Barma je nicotným pěšákem na šachovnici velmocenských třenic Daniel  Veselý
26. 10. 2007 Kdo v Brně zapomíná na oběti mnichovské dohody? Ivan  Sommer
26. 10. 2007 Černá a bílá -- nebo dvojčata stejné povahy? Michal  Rusek
26. 10. 2007 Cesta k přežití lidstva Pavel  Urban
26. 10. 2007 Omyl stínové ministryně pro ženu a rodinu Jaromír  Eisman
25. 10. 2007 Rusové znovu do Brd, aneb čeští politikové i veřejnost sto let za opicemi Jan  Čulík
25. 10. 2007 Proč si Putin i Topolánek myslí, že by přítomnost Ruska v Brdech mohla změnit názor Čechů na americký radar? Štěpán  Kotrba
25. 10. 2007 Paroubkův Kudrys je pryč první, další ještě zbývají Štěpán  Kotrba
25. 10. 2007 Britské listy informovaly o možnosti návratu Rusů do Brd týden před českým tiskem
25. 10. 2007 Tvrdý rasismus na jedné ostravské radnici Jan  Čulík
25. 10. 2007 Doris Lessing: Útoky z 11. září nebyly tak zlé. Nenávidím Ahmadinedžáda
25. 10. 2007 Nové kulturní války
25. 10. 2007 Aféra jménem Andula (IX. část) Josef  Brož
25. 10. 2007 Hrách na zelenou stěnu házeti aneb otevřený dopis poslancům ve věci ohrožení přírody účinky radaru Lubomír  Peške
25. 10. 2007 Proč nevěřím pravici a tržnímu hospodářství Michal  Mašín
24. 10. 2007 Nevíte někdo, kdo je Kremlin? Aneb když se američtí poradci příliš rychle učí česky
27. 10. 2007 Beslanský terorista dostal doživotí
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007

Ruská zahraniční politika RSS 2.0      Historie >
27. 10. 2007 Ruská a americká spolupráce v českých Brdech Miroslav  Polreich
27. 10. 2007 Rusko si bude činit nárok na arktický šelf   
26. 10. 2007 Z českých hor lze pohodlně držet na mušce raketová sila v Saratovské oblasti Stanislav Ivanovič Kozlov
26. 10. 2007 Ruské strategické bombardéry pozdravily summit NATO   
25. 10. 2007 Proč si Putin i Topolánek myslí, že by přítomnost Ruska v Brdech mohla změnit názor Čechů na americký radar? Štěpán  Kotrba
12. 10. 2007 Jak se obejít bez Ruska a přitom nezmrznout zimou   
6. 10. 2007 V Dušanbe skončil summit SNS, zahájen byl summit Euroasijského ekonomického společenství   
1. 10. 2007 Tadžikistan: Snaha o posilnenie pozície Peter  Stupavský
1. 10. 2007 Jak jsem nyní potkal Rusko znovu Ladislav  Žák
17. 9. 2007 Kurt Beck v Praze, Gerhard Schröder v Moskvě Richard  Seemann
6. 9. 2007 MAKS 2007 - Symbol ruských ambicí Jiří  Csermelyi
4. 9. 2007 Rusko si klade podmínky pro jednání s USA   
8. 8. 2007 Rusko na pranýři Oskar  Krejčí
8. 8. 2007 Šanghajská organizace spolupráce uspořádala vojenské cvičení - v Rusku Štěpán  Kotrba
7. 8. 2007 Rusko instalovalo protiraketový a protiletadlový systém S-400 Štěpán  Kotrba

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
28. 10. 2007 Rusko chce "demokratizovat" americký systém raketové obrany   
27. 10. 2007 Ruská a americká spolupráce v českých Brdech Miroslav  Polreich
26. 10. 2007 Z českých hor lze pohodlně držet na mušce raketová sila v Saratovské oblasti Stanislav Ivanovič Kozlov
26. 10. 2007 Putin přirovnal krizi s americkými základnami ke kubánské krizi   
25. 10. 2007 Proč si Putin i Topolánek myslí, že by přítomnost Ruska v Brdech mohla změnit názor Čechů na americký radar? Štěpán  Kotrba
25. 10. 2007 Ano, pane ministře Michael  Marčák
25. 10. 2007 Spojené státy zvou na území České republiky ruská vojska a nevědí, k čemu má základna sloužit   
24. 10. 2007 Bush: Raketová obrana je naléhavě nutná. Gates: Uvedeme ji do provozu když tak až později. Rusové: Americké návrhy jsou pozitivní, ale nejdou dost daleko   
24. 10. 2007 Bloomberg: Spojené státy se podle Rusů "snaží vycouvat z plánů na raketovou obranu"   
22. 10. 2007 Klvaňa je úspěšný   
18. 10. 2007 "Byla by přítomnost"   
17. 10. 2007 Radar -- nástroj války Milan  Valach
17. 10. 2007 Česká televize se dotkla mé cti Jan  Neoral
17. 10. 2007 Nechceme radar   
17. 10. 2007 Proč je dnes referendum nutnější než kdykoliv dříve   

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
27. 10. 2007 Ruská a americká spolupráce v českých Brdech Miroslav  Polreich
26. 10. 2007 Z českých hor lze pohodlně držet na mušce raketová sila v Saratovské oblasti Stanislav Ivanovič Kozlov
25. 10. 2007 Ano, pane ministře Michael  Marčák
25. 10. 2007 Proč si Putin i Topolánek myslí, že by přítomnost Ruska v Brdech mohla změnit názor Čechů na americký radar? Štěpán  Kotrba
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
12. 10. 2007 Nelehká úloha z trigonometrie, aneb proč není radar někde úplně jinde? Štěpán  Kotrba
12. 10. 2007 Ornitolog: Bude příroda radarem ovlivněna až 100 km daleko? Lubomír  Peške
12. 10. 2007 Radar v Turecku není možný: dvě třetiny Turků nesnáší Američany   
8. 10. 2007 Digizone: Americký radar v Brdech: nejen o "rušení" satelitní televize   
27. 9. 2007 Stokrát opakovaná lež se stává pravdou Tomáš  Gawron
24. 9. 2007 Další mystifikace ve zprávě vládní komise o radaru Jaroslav  BRDSKÝ
19. 9. 2007 Ministerstvo obrany se bojí diskusí o radaru - nemá argumenty Zdeněk  Štefek
19. 9. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
17. 9. 2007 Kurt Beck v Praze, Gerhard Schröder v Moskvě Richard  Seemann
14. 9. 2007 Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku Ivan  Sommer

Ruská varování před studenou válkou a asymetrické odpovědi RSS 2.0      Historie >
27. 10. 2007 Rusko si bude činit nárok na arktický šelf   
26. 10. 2007 Ruské strategické bombardéry pozdravily summit NATO   
26. 10. 2007 Rusko: Vyzbrojování raketou Topol-M se urychluje   
26. 10. 2007 Z českých hor lze pohodlně držet na mušce raketová sila v Saratovské oblasti Stanislav Ivanovič Kozlov
25. 10. 2007 Proč si Putin i Topolánek myslí, že by přítomnost Ruska v Brdech mohla změnit názor Čechů na americký radar? Štěpán  Kotrba
12. 10. 2007 Jak se obejít bez Ruska a přitom nezmrznout zimou   
1. 10. 2007 Jak jsem nyní potkal Rusko znovu Ladislav  Žák
10. 9. 2007 Schröder se s Putinem shodl na odporu k americkému radaru v Česku   
6. 9. 2007 MAKS 2007 - Symbol ruských ambicí Jiří  Csermelyi
4. 9. 2007 Rusko si klade podmínky pro jednání s USA   
31. 8. 2007 Výsledky Šanghajské organizace spolupráce: rozdělování Turkmenbašiho zásob plynu pokračuje   
23. 8. 2007 Co znamenají "Medvědi" na obloze? Jaroslav  Kuba
8. 8. 2007 Rusko na pranýři Oskar  Krejčí
8. 8. 2007 Rusko začíná sériovou výrobu nejmodernějších střel pro jaderné ponorky Štěpán  Kotrba
7. 8. 2007 Rusko instalovalo protiraketový a protiletadlový systém S-400 Štěpán  Kotrba