26. 10. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 10. 2007

Bursík brání stanovení dlouhodobých cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů - stal se antiekologickm ministrem

Petr Petržílek

Skupina poslanců ČSSD a jeden poslanec KDU-ČSL společně předložili návrh novely zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, která stanovuje cíl snížit emise skleníkových plynů do roku 2050 o 50 % ve srovnání s rokem 2000. Negativní postoj ministrů ODS a také vlády vedené touto stranou není nic překvapujícího. To však nelze říci o postoji Ministerstva životního prostředí, které tento návrh, který je plně v souladu se směřováním celé Evropy a jehož analogie existuje například ve Velké Británii, jednoznačně odmítlo.

Strana Zelených, jejímž předsedou je ministr životního prostředí Martin Bursík, ve svém volebním programu Kvalita života ještě v roce 2006 slibovala: „...v souladu se společným prohlášením ministrů životního prostředí EU 25 prosazujeme snížení emisí skleníkových plynů o 50 % do roku 2050 ve srovnání s rokem 2000.“ Tyto sliby se však záhy po volbách staly dávno zapomenutou minulostí.

Na „oko“ sice pan ministr Bursík pro snižování emisí skleníkových plynů stále horuje, konkrétní závazek, navíc přesně odpovídající jeho předvolebnímu slibu, však odmítá.

Bursík, společně s premiérem Mirkem Topolánkem, žijí v naivně trapné naději, že lze vše smést ze stolu tvrzením, že snížit emise skleníkových plynů do roku 2050 o 50 % ve srovnání s rokem 2000 je cílem, jehož splnění nelze ovlivnit.

Zvláštní je, že se to zcela opačně jeví například Velké Británii, kde si stanovují ještě vyšší cíle, ale tam asi nemají takové odborníky na ekologii, jakými jsou Bursík a Topolánek.

Rovněž mohu pana premiéra ujistit, že pokud doufá, že Evropská unie nebude podporovat snižování emisí skleníkových plynů, pak se velice mýlí, čemuž se, vzhledem k jeho odborným znalostem v této oblasti, nelze divit. EU má totiž eminentní zájem na zlepšování či udržení klimatu, jako ho známe dnes. Jakýkoli systém obchodování s emisními povolenkami v rámci evropského společenství bude zaměřen na stimulaci ke snižování emisí skleníkových plynů. Nic tedy nebrání tomu, aby byl konkrétní cíl do zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů nyní zahrnut.

Zdravý život nás všech závisí na kvalitě životního prostředí. Snížením produkce emisí skleníkových plynů může ČR přispět k růstu kvality života obyvatel planety Země. Nekontrolované vypouštění škodlivých exhalací je zcela neslučitelné se zdravím životem, avšak patrně zcela slučitelné se svědomím a politickými zájmy představitelů SZ a ODS.

Od ministra životního prostředí, který je navíc členem Strany zelených lze, mimo jiné, očekávat předkládání legislativních návrhů, které mají zlepšovat a ochraňovat životní prostředí. Předpoklad je to logický, leč na domácí politické scéně velmi naivní, až utopistický.

Jako příklad Bursíkovy antiekologické politiky může posloužit vládní návrh o předcházení ekologické újmy a o její nápravě. Jak již sám název vládní předlohy napovídá, mělo by se jednat o zákon, který řeší případné ekologické újmy při stavbách či vybraných provozních činnostech. Jak se bohužel u Bursíkových návrhů zákonů stává pravidlem, jedná se o mylný předpoklad, neboť tento Bursíkův vládní návrh spíše pomáhá podnikatelům, a to na úkor daňových poplatníků a zcela mimo ekologické zájmy státu. Přestože žijeme všichni ve stejném prostředí, ať již volíme ČSSD, ODS nebo SZ, ekologická politika v barvách Strany zelených chrání podnikatele, ale nikoli životní prostředí a zatěžuje daňové poplatníky, což je pro ČSSD zcela nepřijatelné.

O výše uvedeném svědčí nesporně zejména ustanovení (§5 a §12/4 v kombinaci s § 13) výše uvedeného Bursíkova návrhu zákona, který v podstatě znamená, že opatření za ekologickou škodu způsobenou podnikatelem ponese stát a nikoliv osoba, která ekologickou újmu způsobila.

Bursíkův návrh zákona by měl řešit ochranu životního prostředí formou ukládání preventivních a nápravných opatření v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. „Tato směrnice však, na rozdíl od Bursíkova návrhu zákona, vychází z principu „znečišťovatel platí“ a nikoliv „znečišťovatel je od placení osvobozen“ .

Narozdíl od ministra Bursíka je však ČSSD přesvědčena, že podnikatel, který má zájem stavět a vyrábět ve více, z hlediska ekologických parametrů, preferované lokalitě, by měl platit náklady spojené se zachováním životního prostředí a navíc, jako bonus na vlastní náklady odstranit nežádoucí ekologické zátěže. Je pouze na volbě podnikatele, zda se mu vyplatí stavět na takových ekologicko-exkluzivních místech, anebo zda je výhodnější stavět v méně ekologicky náročných lokalitách, a to plně v intencích hesla, že „ekologické je zároveň ekonomické“.

Tato logika ČSSD však není vlastní panu ministrovi Bursíkovi, který ve svém návrhu nechává jak černé skládky, tak i paradoxně některé a ne nepodstatné ekologické škody způsobené podnikatelskými aktivitami na státu. Tím říká, že podnikatelé, kteří mají to „štěstí“ a nejsou mezi provozovateli uvedenými v příloze směrnice, nemusí mít obavy z toho, že ponesou náklady za odstranění jimi způsobené ekologické újmy. Tyto náklady mají, podle Bursíka, nést daňoví poplatníci, kteří se tak stanou sponzory bohatých podnikatelů.

Sociální demokracie vnímá předmětný vládní návrh zákona jako potřebný, avšak v předložené formě jako zcela nedostatečný a společensky a ekologicky neúnosný. Proto se poslanci ČSSD budou snažit přesvědčit Poslaneckou sněmovnu, v souladu s principem udržitelného rozvoje a v souladu se svou sjezdovou rezolucí o nutných změnách, které mají za cíl chránit naše nejcennější bohatství, životní prostředí.

Autor je stínovým ministrem životního prostředí ČSSD

                 
Obsah vydání       26. 10. 2007
28. 10. 2007 iDNES jako někdejší Rudé právo Petr  Nachtmann
28. 10. 2007 Rusko chce "demokratizovat" americký systém raketové obrany
27. 10. 2007 Musíme bombardovat Írán
27. 10. 2007 Modernismus, antikomunisté, Spojené státy, Rusko a radar v České republice Jan  Čulík
28. 10. 2007 K 28. říjnu
27. 10. 2007 Skotští nacionalisté zavádějí státní sociální služby a jsou na vrcholu popularity
27. 10. 2007 Bushova irácká politika: 92 slábnoucích dolarů za barel ropy
27. 10. 2007 Litviněnko byl agentem britské tajné služby MI6
27. 10. 2007 Rusko kompletuje navigační systém Glonass
26. 10. 2007 Putin přirovnal krizi s americkými základnami ke kubánské krizi
27. 10. 2007 Rusko si bude činit nárok na arktický šelf
27. 10. 2007 Chcete snížit svou uhlíkovou stopu?
26. 10. 2007 OSN: Budoucnost světa je ohrožena
26. 10. 2007 Z českých hor lze pohodlně držet na mušce raketová sila v Saratovské oblasti Stanislav Ivanovič Kozlov
27. 10. 2007 Ruská a americká spolupráce v českých Brdech Miroslav  Polreich
26. 10. 2007 Týden vztyčených prostředníků Karel  Dolejší
26. 10. 2007 Zelení odmítli referendum
26. 10. 2007 Bouda Jan  Zeman
27. 10. 2007 Benešová, Vesecká a Fenyk o aktuálních problémech české justice
27. 10. 2007 Bursík brání stanovení dlouhodobých cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů - stal se antiekologickm ministrem Petr  Petržílek
28. 10. 2007 Odešel jeden z největších českých popularizátorů vědy - Ivo Budil Štěpán  Kotrba
27. 10. 2007 Vysvětloval, jak je radar neškodný, teď je podezřelý z podvodu
26. 10. 2007 RAF není RAF, milé Lidové noviny...
26. 10. 2007 Proroctví vítězného Oidipa Bohumil  Kartous
26. 10. 2007 Kterak americký ministr obrany Robert Gates jednal v Praze o radaru a jak se o tom mluvilo v ČT Štěpán  Kotrba
26. 10. 2007 Rusko: Vyzbrojování raketou Topol-M se urychluje
26. 10. 2007 Ruské strategické bombardéry pozdravily summit NATO
26. 10. 2007 Říká Topolánek každou hodinu něco jiného?
26. 10. 2007 Možné íránské jaderné zbraně Izrael neohrozí
26. 10. 2007 Předseda kontrolního výboru Parlamentu nemá právo znát vzorce, týkající se zdravotní neškodnosti amerického radaru? Vladimír  Koníček
26. 10. 2007 Raději se neroďte, abychom Vás nemuseli pohřbívat
26. 10. 2007 Intelektuální terorismus: Proizraelská lobby omezuje svobodu projevu
26. 10. 2007 Zhroucení Twins stále oficiálně nevysvětleno? Jan  Zeman
27. 10. 2007 Eisman: Na cizího spratka nedám ani korunu Anna  Čurdová
26. 10. 2007 Kozomrdi? Leopold  Kyslinger
26. 10. 2007 Kokoti jsou součástí společnosti, ať si to přiznáme, nebo ne Štěpán  Kotrba
26. 10. 2007 Předseda islámské nadace vyjádřil podporu židovské komunitě Lukáš  Lhoťan
26. 10. 2007 Otevřené dveře do Sněmovny
26. 10. 2007 Loupeže uměleckých děl: Mýty, omyly, fakta Pavel  Novotný
26. 10. 2007 Iluze o neutralitě prodavačů, aneb Pochybná jistota kupců Uwe  Ladwig
26. 10. 2007 Ženské erotické idoly Sandra  Wain
26. 10. 2007 Svou violu jsem naladil Karel  Hlaváček
25. 10. 2007 Evropská smlouva, viděna očima evropského poslance Miloslav  Ransdorf
26. 10. 2007 Demokracii si musíme zasloužit Štěpán  Drahokoupil
26. 10. 2007 Barma je nicotným pěšákem na šachovnici velmocenských třenic Daniel  Veselý
26. 10. 2007 Kdo v Brně zapomíná na oběti mnichovské dohody? Ivan  Sommer
26. 10. 2007 Černá a bílá -- nebo dvojčata stejné povahy? Michal  Rusek
26. 10. 2007 Cesta k přežití lidstva Pavel  Urban
26. 10. 2007 Omyl stínové ministryně pro ženu a rodinu Jaromír  Eisman
25. 10. 2007 Rusové znovu do Brd, aneb čeští politikové i veřejnost sto let za opicemi Jan  Čulík
25. 10. 2007 Proč si Putin i Topolánek myslí, že by přítomnost Ruska v Brdech mohla změnit názor Čechů na americký radar? Štěpán  Kotrba
25. 10. 2007 Paroubkův Kudrys je pryč první, další ještě zbývají Štěpán  Kotrba
25. 10. 2007 Britské listy informovaly o možnosti návratu Rusů do Brd týden před českým tiskem
25. 10. 2007 Tvrdý rasismus na jedné ostravské radnici Jan  Čulík
25. 10. 2007 Doris Lessing: Útoky z 11. září nebyly tak zlé. Nenávidím Ahmadinedžáda
25. 10. 2007 Nové kulturní války
25. 10. 2007 Aféra jménem Andula (IX. část) Josef  Brož
25. 10. 2007 Hrách na zelenou stěnu házeti aneb otevřený dopis poslancům ve věci ohrožení přírody účinky radaru Lubomír  Peške
25. 10. 2007 Proč nevěřím pravici a tržnímu hospodářství Michal  Mašín
24. 10. 2007 Nevíte někdo, kdo je Kremlin? Aneb když se američtí poradci příliš rychle učí česky
27. 10. 2007 Beslanský terorista dostal doživotí
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007