16. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 7. 2007

Oslava etického policajtství

Názory Jiřího Zajíce jsou velmi zajímavé, je to skutečně takový nevědomý "coming out" určitého způsobu myšlení. V tom sporu se kříží určité roviny uvažování, tedy rovina ideová, kdy Jan Čulík odmítá legitimizující moc médií a Jiří Zajíc ji - jakoby věcně - obhajuje nikoliv jako správnou, ale jako reálně lokalizovanou a existující. Je pro mě skutečně senzační, že člověk, který se považuje za mediálního odborníka, je natolik pohlcen touto lokální mediální clonou a spatřuje v ní nikoliv smog, který je nutné kvůli projasnění společenského diskursu rozptýlit, nýbrž východisko, od nějž je třeba se odrazit a jemuž JE NUTNÉ SE PŘIZPŮSOBIT. V tom skutečně spatřuju podezřelý myšlenkový fenomén, který je běžný a očekávatelný od člověka, který v mediálním prostředí pracuje tržně a který se snaží jej maximálně exploatovat. Pokud ale někdo chce pojmout tento děj vědecky, neměl by sklouzávat do této submisivní, akceptující polohy.

Co považuju za skutečně znepokojivé:

"Uznáváme-li, že dotyčný je zločinec -- tedy, že jeho jednání bylo skutečně zlé, lidem či společnosti ubližující -- nesmí být jeho názor prezentován obdobným způsobem, jako názory těch, které za zločince nepovažujeme. V opačném případě se riskuje, že zločinec bude plně společensky rehabilitován -- zejména ve společnostech, kde zdroje legitimity jiné, než mediální prezentace, neexistují či jsou nesrovnatelně slabší (což je náš případ)."

Autor implicitně předpokládá, že mediální jazyk by měl společnosti, zvláště společnosti tak "mediálně primitivní", jako v ČR, vykládat a prezentovat jasně eticky odstíněné skutečnosti, tedy že by měl říkat, co je dobré a co je zlé. Autor pouze zapomněl dodat, kdo vlastně má být oním cenzorem, který bude modelovat skutečnost do těchto etických formiček, kdo se postará, aby společnost nebyla "znepokojována" a eticky "destabilizována" tím, že by musela uvažovat tváří v tvář "zlu", které dostalo možnost vyjádřit se a něco společnosti sdělit. Opravdu si autor citátu myslí, že může dovolit imperativ "nesmí"? Nestaví se náhodou sám do role cenzora, který hlídá podmínky "chovu" mediálně paseného stáda? Nepochybuju o dobrých úmyslech autora těchto slov, ale nepochybuju zároveň ani o tom, kam tento dobrý úmysl bez oklik směřuje, stejně jako spousta jiných před ním.

Skutečně nevidím jinou možnost, jak tuto společnost učinit samostatnější, svéprávnější a sebe si vědomější, než konfrontovat ji nemilosrdně se všemi eticky těžko dešifrovatelnými otázkami, jichž je každá společnost plná. Jedině tak se naučí tato společnost číst sama sebe, přestane se obávat tabu, která vytváří "ochranitelský" princip etického policajtství, a začne se nad těmito otázkami skutečně zamýšlet, místo aby přijímala pohodlné mýty "dobra" a "zla" deformující vše do předem připravených tradičních způsobů chápání světa.

Ještě snad jednu poznámku k názorům Jiřího Zajíce. I kdybych přistoupil na rezignované konstatování, že média jsou nezpochybnitelným zdrojem legitimizace, ani tehdy bych nemohl souhlasit s tím, že v českém mediálním prostředí je pořad pana Krause "vysoce prestižní". To, že tento pořad má vysokou sledovanost, přece nikdy nemůže být měřítkem prestiže! Přes všechny možné i nemožné, myslitelné i nemyslitelné konsekvence tento pořad nikdy nepřekročil stín veselého jarmarečního tlachání s cílem zcela nevážně a nezávazně pobavit. Tento pořad by nemohl legitimizovat zhola nic, tedy až do doby, kdy o tom začnou mediální odborníci vážně mluvit a paradoxně tak poskytnou této odpočinkovém zábavě legitimizující moc...

                 
Obsah vydání       16. 7. 2007
16. 7. 2007 Byla proto odsouzena Jana  Maříková
16. 7. 2007 Ludvík Vaculík: Jsou témata, o nichž bych se do Lidovek neodvážil napsat Ludvík  Vaculík
16. 7. 2007 Myší sonet Miroslav  Válek
16. 7. 2007 Transparency International: Obelhala obecně prospěšná společnost finanční ředitelství? Štěpán  Kotrba
16. 7. 2007 Superprestižní pořad Jana Krause legitimuje osobnosti Jiří  Zajíc
16. 7. 2007 Oslava etického policajtství Bohumil  Kartous
16. 7. 2007 Správná věta z nesprávných úst Štěpán  Kotrba
16. 7. 2007 Mediální kultura v Čechách a v Británii Jan  Čulík
16. 7. 2007 Podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání: plíživá propaganda Robina Hooda Ladislav  Žák
16. 7. 2007 Spíše české než britské listy Jan  Rovenský
16. 7. 2007 Co dělal Karel Koecher v Prognostickém ústavu?
16. 7. 2007 Jakou vypovídací hodnotu má propaganda vašich soudruhů? Miroslav  Šuta
16. 7. 2007 Stále stejný problém "toho druhého" Jan  Čulík
16. 7. 2007 Odhalena operace Brother Sam Fabiano  Golgo
16. 7. 2007 Operation Brother Sam exposed Fabiano  Golgo
15. 7. 2007 Proč Rusko ustoupilo od Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě Pavel  Barák
16. 7. 2007 Americký radar útoky spíš způsobí Fabiano  Golgo
16. 7. 2007 Made to prevent attacks, the U.S. radar may actually cause them Fabiano  Golgo
16. 7. 2007 ČT -- opět bulvár Milan  Valach
16. 7. 2007 Referendum ohledně radaru je naprostý nesmysl
16. 7. 2007 Made in Norway, radar a USA Pavel  Kučera
16. 7. 2007 Útěk politiků od politické odpovědnosti? Dagmar  Seibertová
16. 7. 2007 Žádní zdraví v psychiatrických léčebnách nejsou Ivan  David
13. 7. 2007 Nelidské zacházení v policii a vězeňství: nekonečný příběh?
13. 7. 2007 CPT: Zdraví lidé jsou nuceni zůstávat v psychiatrických léčebnách
14. 7. 2007 Rusko zrušilo svou účast na významné mezinárodní vojenské dohodě
14. 7. 2007 BBC: Svět se musí naučit žít s tvrdší ruskou zahraniční politikou
16. 7. 2007 Osoby a osobnosti Pavel  Kopecký
16. 7. 2007 Dvě stě let od míru, který změnil mapu Evropy Richard  Seemann
16. 7. 2007 Jen jedna pravá církev, a to ta katolická Boris  Cvek
13. 7. 2007 Magnát Conrad Black shledán vinným
13. 7. 2007 Propaganda profesionálních lhářů Miroslav  Šuta
12. 7. 2007 Máme kádrovat autory? Jan  Čulík
13. 7. 2007 Britské listy a morální evaluace autorů Jan  Čulík
13. 7. 2007 Klid v České televizi Michal  Rusek
13. 7. 2007 Biopaliva: za jakou cenu Daniel  Veselý
13. 7. 2007 Kterak se Dvořáková Anděla do špinavé politiky zapletla - dala všanc i své dobré jméno Zdeněk  Bárta
16. 7. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. – 30. června 2007

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
16. 7. 2007 Podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání: plíživá propaganda Robina Hooda Ladislav  Žák
16. 7. 2007 Superprestižní pořad Jana Krause legitimuje osobnosti Jiří  Zajíc
16. 7. 2007 Mediální kultura v Čechách a v Británii Jan  Čulík
16. 7. 2007 Oslava etického policajtství Bohumil  Kartous
16. 7. 2007 Správná věta z nesprávných úst Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Multimediální sdílení obav Štěpán  Kotrba
10. 7. 2007 OFCOM považuje zpravodajství za důležitou součást digitální éry Irena  Ryšánková
3. 7. 2007 Konec analogového vysílání ČT na Domažlicku   
3. 7. 2007 Od propagandy k propagandě Ivo  Šebestík
29. 6. 2007 Gangsterské metody v boji o rozhlas Štěpán  Kotrba
25. 6. 2007 Kterak komunisté zase ovládli "státní" televizi Bohumil  Kartous
19. 6. 2007 Diskurs banalizace - novinařina jako věštění z křišťálové koule Mirek  Vodrážka
11. 6. 2007 Gorily získaly další meiznárodní ocenění - německou Komenského mediální cenu   
5. 6. 2007 Říman chce nechat jmenovat kozla zahradníkem Štěpán  Kotrba
3. 6. 2007 Jaklová: Přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba