26. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 7. 2007

Trest smrti jako produkt iracionality

Nedávno jsem si četl článek na zpravodajském serveru aktualne.cz o navrhovaném novém trestním zákoníku, se kterým souvisí i otázka znovuzavedení trestu smrti, které podle Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR (CVVM) schvaluje 58 % z dotazovaných lidí (kterých bylo min. 1000 -- údaj pochází z webu CVVM).

Cílovou skupinu oslovených tvoří občané České republiky od 15 let. Z tiskové zprávy CVVM mj. vychází najevo, že trest smrti má svou jednoznačnou přízeň u voličů levicových stran. Nesouhlas vyjadřovali častěji lidé se středoškolským vzděláním nebo deklarovanou dobrou životní úrovní.

Terénní šetření bylo uskutečněno ve dnech 7. 5. -- 14. 5. 2007.

Za důvody pro bylo nejčastěji uváděno:

 • jde o adekvátní trest za těžké zločiny (35%)
 • trest by eliminoval těžké zločince a zabránil jim opakovat jejich zločiny (16 %)
 • trest by plnil výstražnou roli (14 %)
 • měla by platit zásada oko za oko (14 %)
 • absolutní trest by vedl ke snížení vysoké kriminality (12 %) -
 • těžcí zločinci zbytečně zabírají místo ve věznicích a stát je musí živit (6 %)

Za důvody proti byla především uváděna:

 • možnost justičního omylu (48 %) či nehumánnost takového trestu
 • nikdo včetně společnosti nemá právo zabíjet (31 %)
 • jiné tresty jsou dostačující a například trest doživotní je pro zločince horší (8 %)
 • zavedení trestu smrti by bylo krokem zpět, protože jde o zastaralý a nemoderní přístup k řešení zločinnosti (5 %)
 • nemá odstrašující účinek a nevede ke snižování kriminality (1 %)

Ze srovnání s podobnými výzkumy, jež byly uskutečněny po r. 89 je evidentní, že počet odpůrců trestu smrti stoupá.

Začátek 90. let -- mírně přes 1/10

Polovina 90. let - 1/5

r. 2000 -- 1/4

Ačkoliv by se dalo říct, že jsem prostě "radikální levičák", někdo vzdělanější by spíš preferoval "anarchista" nebo "levicový extremista", zcela přesně své postoje nazývám "metodologickým anarchismem"

V kostce - odmítám jakýkoliv monopol moci nad člověkem -- individualitou -, ať už politický, ekonomický, kulturní, genderový, nebo třeba i ageistický ("Ty seš moc mladej na to, abys věděl, co je správný"). Od jiných, většiny, anarchistů se však liším tím, že nemám předepsáno, jak chodit, mluvit, nebo co říkat...ne snad, že by anarchismus něco takového obsahoval, nicméně do té doby, do které o něm hovoříme jako o "ideologii", se dopouštíme chyby a vytváříme omyl.

Anarchismus není soubor rigidních pravidel, a už vůbec ne myšlenka. Jde o postup, způsob přemýšlení, strategii vedoucí k výstupu -- v tomto případě myšlence. Ve svém nejširším rozsahu zde řečené znamená, že jde o dynamický (měnící se) soubor postupů, jejichž společným vodítkem je důraz na kritickou racionalitu, nepřirozenost nerovností a přesvědčení o možnosti existence svobodné a hospodářsky spravedlivé společnosti (spravované lidmi, tj. společnost pro jedince, nikoliv jedinec pro společnost).

Ačkoliv jsem tedy "levičák", s trestem smrti zcela zásadně nesouhlasím. Jsem sice středoškolák (bod pro soulad s "konvencí"), nicméně znám lidi s učilištěm, kteří mají dostatek "racionality" "snad" potřebné k tomu, aby se zavedením trestu nesouhlasili. Nejde jen o příznivce "anarchismu" . Nevím, zdali rozumím termínu "dobrá životní úroveň". Evokuje to ve mně představy o materialistické společnosti reprezentované super-hypermarketovym boomem a tunou reklamy. Takže pokud jde o mě, za důležitější považuji, zdali mám klidnou a vyrovnanou mysl, jsem v souladu s okolím a uvědomuji si sladké tajemství o bytí a povaze Vesmíru, povaze věcí. Odpovídám, že nevím. Hledám cestu.

Trest smrti v žádném případě nedeterminuje "adekvátnost". Jde o hrubý, populistický akt "pomsty". Akceptuji, že existuje spousta lidí, kteří představují nebezpečí pro společnost (přesněji řečeno ohrožují lidi, jejich majetek nebo sociální status), nicméně existuje a) možnost zneužití (korupce) b) "přeplacení" -- lepší právník = lepší hra -- c) nespravedlnosti (soudy brání "status quo"). To samo o sobě již vznáší značný zmatek do tak závažného rozhodnutí.

Souhlasím s tím, že stát utrácí peníze daňových poplatníku z okna, protože současný trestní systém je zavádějící svou neúčinností (žádná převýchova, možnost kauce). Jako řešení bych navrhl využití odsouzených v prospěšných činnostech (úklid v městských ulicích, parcích, apod.). Za tuto práci bych jim i platil, aby byli finančně motivovaní (ačkoliv se nabízí otázka, zdali by nedošlo k nárůstu kriminality ve vězeních v důsledku najímání vrahů, apod.). Těžkým zločincům bych přidělil "těžší zaměstnání". Nemyslím zrovna vození výkalů, ale práci ve státních lesích, dolech, atd. Bylo by sice nutné vynaložit jisté náklady za všudy přítomnou ostrahu a výplaty, nicméně vězni by byli smysluplně využiti. Jde jistě o nápady, které postrádají hlubšího zamyšlení, takže je berte s rezervou. Spousta aspektů mi z důsledku neprofesionality utíká.

Trest smrti nemůže plnit výstražnou roli. Z psychologického hlediska nemůže zastavit potenciálního zločince závažnějšího charakteru (vrazi, sexuální delikventi, atd.). "Nepřemýšlím nad tím, co bude 'potom'".

A v konečném důsledku, domnívám se, že bychom měli dávat lidem druhou šanci, nikoliv protože jsou v jádru "dobří" nebo "racionální", ale "adaptabilní". Adaptace je hluboký proces vlastní každému organismu v prostředí, které svou existencí spoluutváří.

Stát nesmí být vrah, ačkoliv tu roli hraje každý den. Monopol jakékoliv moci je ubíjející. Ničí živého ducha, hubí ho nudou a zajetím.

                 
Obsah vydání       26. 7. 2007
26. 7. 2007 Evropská unie bude poskytovat osobní data občanů Spojeným státům Fabiano  Golgo
26. 7. 2007 EU will give personal data to US Fabiano  Golgo
26. 7. 2007 Síť restaurací Paneria vyhazuje zákazníky s notebookem Bohumil  Kartous
26. 7. 2007 Rada Českého rozhlasu: neschopní škůdci Štěpán  Kotrba
26. 7. 2007 Posudek Ústavu státu a práva ve věci legality vysílání Radia Wave
26. 7. 2007 Karel Havlíček Borovský o referendu k americkému radaru
26. 7. 2007 Bulharské zdravotnice v Libyi a nákaza HIV: Kde je vina
26. 7. 2007 Nejde o děti ani o zdravotníky Miroslav  Šuta
26. 7. 2007 YouTube a CNN - předstíraně spontánní hi-tech šaškárna Jiří  Drašnar
26. 7. 2007 Bayreuthský festival, židi a Wagnerův antisemitismus Richard  Seemann
26. 7. 2007 Proč vyměnit Velkého tátu za Velkého bratra, brání se emigrovavší kubánští sportovci Fabiano  Golgo
26. 7. 2007 Michael  Marčák
26. 7. 2007 Američané přispějí Česku na likvidaci protiletadlových raket Štěpán  Kotrba
26. 7. 2007 Systém Strela to má už za sebou
26. 7. 2007 Zásadní rozdíl mezi likvidovanými a kupovanými raketami
26. 7. 2007 Rakety pro bojiště moderní války Štěpán  Kotrba
26. 7. 2007 Svoboda by neměla být na prodej Fabiano  Golgo
26. 7. 2007 Proč navštívil kanadský ministerský předseda slumy v Haiti? Miloš  Kaláb
26. 7. 2007 Trestní oznámení pro pomluvu
26. 7. 2007 České plagiáty Jan  Lipšanský
26. 7. 2007 Bukowski a Zelenka
26. 7. 2007 Čekání na září Štěpán  Steiger
25. 7. 2007 Starosta Hirošimy píše do českých Brd
26. 7. 2007 Případy nakažení HIV jako v Libyi byly i v ČR Petr  Wagner
26. 7. 2007 Schopnost porozumět přečtenému textu
26. 7. 2007 Otázky vybírala CNN, ne političtí poradci! Fabiano  Golgo
26. 7. 2007 Spotřeba automobilů a maximální konstrukční rychlost
26. 7. 2007 Neinformovaný kritik exekutorů
26. 7. 2007 Trest smrti jako produkt iracionality Jakub  Pajer
26. 7. 2007 Šedesátiletá zkušenost se životem i freeteknem
25. 7. 2007 Vladimir Frolov: Hrozící konflikt o Arktidu
25. 7. 2007 Buď free Jan  Smolák
25. 7. 2007 Referendum by se mělo vyjádřit k morálnímu aspektu radaru Jaroslav  Klíma
25. 7. 2007 Utrpení mladého Radara Ivan  Eckhardt