2. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 3. 2007

Virtuální bohoslužba nejen pro sváteční opilce

Půst aneb filipika proti rituálům

Vyrůstal jsem v sekulární rodině a tak se u nás doma, jak to v Čechách bývá, ze všech křesťanských rituálů zachovávaly pouze některé vánoční zvyky. A mezi nimi samozřejmě zejména štědrodenní půst. Rodiče mi neuměli vysvětlit smysl půstu - neboť ho neznali - a tak se uchylovali k onomu záhadnému „zlatému prasátku“, které se má objevit jako odměna za hladovění.

V pozdějších letech jsem začal přicházet na to, že řada nejen vánočních, ale i velikonočních a jiných zvyků, obyčejů a rituálů má buď stejně záhadný původ, jako ono zlaté prasátko, anebo se jejich původ dá vystopovat již u dávných pohanských předků.

Ostatně: Vepř byl v předkřesťanských dobách symbolem slunce a zimního slunovratu, na který stanovili křesťané datum Vánoc – odtud tedy možná pochází ona „prasátkovská“ pověra.

Pohanským kořenům „zlatého prasátka“ by odpovídaly i poněkud hororové sankce za nedodržení půstu, jimiž prý byly děti strašívány – tomu jsem já ušel. Prasátku pomáhal hlídat děti ,,svatý Šprech“, který prý hrozil nepostícímu se dítěti provrtat břicho, aby se přesvědčil na vlastní oči, že je skutečně prázdné.

Jinde prý zase děti, které nevydržely půst, strašili Perchtou - Bílou paní párající bříška všem, kteří se nepostí. V některých krajích dokonce chodila děvčata převlečená za Perchtu trestat jedlíky metlou, či je strašit velkým dřevěným nožem s červeně natřenou špičkou, symbolizující krev. Jsem asi příliš ovlivněn oním sekulárním prostředím, které mne utvářelo, než abych mohl podobné zvyky shledávat roztomilými.

Procházíme v tyto dny postním obdobím našeho křesťanského kalendáře. K čemu vlastně půst slouží? Půst, praktika známá snad všem kulturám, má smysl pouze tehdy, pokud není prázdným rituálem bez vědomí jeho vnitřního obsahu. Půst, jako každý rituál, má význam jen tehdy, pokud je nositelem nějakého symbolu. Podstatou každého rituálu je jeho duchovní rozměr, který mu teprve dává pravý obsah.

Pokud zůstanou zachovány pouze vnější znaky rituálu, ale promění se, nebo zcela vymizí jeho vnitřní podstata, ztratí tím svou tvořivou sílu a je zcela prázdný. Nebo se změní v pověru, která může přerůst třeba u nutkavé neurózy až ve sled úkonů, které musejí být provedeny, aby se snížilo vnitřní napětí člověka.

Půst může být důležitou součástí lidské zkušenosti, sám o sobě však nemá žádný duchovní význam, pokud není držen z hlubokých motivů, a stane se jen trpným tradičním rituálem který má význam jen v tom, že je dodržen jako jakási oběť Bohu. Může být i pro nás dnes vhodným duchovním nástrojem, ale není cílem - pokud nejde o účelově motivovanou hladovkou, kterou chceme něčeho dosáhnout jako třeba Gándhí, či se poškozovat, jako při mentální anorexii.

Proti pokleslému chápání půstu protestují již starozákonní proroci. Nejznámější pasáž je u Izaiáše: 58,3-12. Stojí za to si na ten text kliknout a přečíst si jej, když nic jiného, tak alespoň verš pátý a šestý:

Což to je půst, který si přeji? Den, kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínici obléká a popelem si podestýlá? Dá se toto nazvat postem, dnem, v němž má Hospodin zalíbení? Zdalipak půst, který si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat pouta, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?

To je přece úžasný text! Přímo na něj odkazuje Ježíš u Matouše: 6,16-18. Ježíš dává půstu nový smysl, není to záslužný skutek, ale prostředek zcela soukromého pokání, které je osobní záležitostí. Ostatně Ježíš se svými učedníky měl velmi volný vztah ke všem rituálům svého národa, nejen k půstu: k rituálnímu omývání rukou před jídlem, k zachovávání soboty atd. Rituály, říká Ježíš, jsou pro člověka, a ne člověk pro rituály. Jeho spor s farizei spočívá právě na tomto Matouš 23.kap., zase stojí za to celou kapitolu přečíst, ale aspoň verš 23: ...pokrytci, odevzdáváte desátky ze všeho a nedbáte na to důležitější: právo, milosrdenství a spolehlivost!

A skutečně nejde jen o půst. Další úžasný text, který ještě nikdy od svého vzniku nepřestal být aktuální, který je stále „in“ : Izaiáš 1,11-23 – opět doporučuji přečíst, při každém čtení tohoto textu člověk žasne, jak je to, co hýbe světem, stále stejné: ...tvoji mocní jsou umíněnci, spolčenci zlodějů, kdekdo miluje úplatek, nestojím o vaše náboženské rituály, učte se spíše činit dobro, hledejte právo...!

Snad nejpozoruhodnější text, který relativizuje hodnotu rituálů jako takových, nejdeme v epištole Kolosenským 2,16-23 Zejména sluší věnovat pozornost alternativnímu překladu třiadvacátého verše, uváděnému pod čarou: všechny předpisy, rituály, všechna tabu....se vydávají za moudrost, jako zvláštní projev zbožnosti, sebeponižování, nebo tělesné umrtvování, ale nemají žádnou cenu,leč pro uspokojení tělesné pýchy!

Tenhle Pavlův text mne nepřestává fascinovat. Právě to, říká Pavel před 2000 lety, na čem si lidé nejvíc zakládají, co považují za centrální výkon pro svou ideovou, náboženskou, duchovní či jakou identitu bývá naopak jen uspokojením jejich pýchy. Zdůrazněme: neplatí to vůbec jen pro oblast čistě náboženskou. Co ty všechny tituly, funkce, zásluhy, metály, statistiky oblíbenosti, grafy medializace, na kterých si tolik zakládáme – vždyť je to jen pro uspokojení našeho vlastního libida! A někdy dokonce pouze peněženky.

Je pravda, že pro nás mají i profánní rituály velký význam. Každý den děláme řadu opakujících se prostých rituálů.. Pomáhají nám strukturovat den, pomáhají nám ohraničovat naše činnosti, jejich začátek a konec, usnadňují nám komunikaci s druhými. Stanou-li se však samoúčelnými, či dokonce zvnějšku nařízenými akty, začnou nás zotročovat.

Proměna kdysi smysluplné manifestace za rovná práva dělníků 1.května v tragikomický existenční pochod, jak se tomu stalo v druhé polovině minulého století, je možná nejplastičtější ukázkou toho, oč jde.

Každá doba má své rituály. Také své pověry a své mýty. Své pravdy, a své naděje měnící se s každou změnou poměrů kyvadlovitým efektem – co bylo včera bílé je dnes černé a naopak. Bible nás, jak jsme viděli, vede k přemýšlení o všem tom, čím naše doba žije. A klade nám poměrně naléhavou otázku u každého z dobových rituálů: je to jen šaškárna a pověra a virtuální realita, nebo to skutečně slouží právu, spravedlnosti, lidské důstojnosti a pravdě?

Amen

                 
Obsah vydání       2. 3. 2007
4. 3. 2007 Moravec řídil diskusi věcně a profesionálně Štěpán  Kotrba
3. 3. 2007 Odpověď od Václava Moravce Václav  Moravec
4. 3. 2007 Bída akademické argumentace Bohumil  Kartous
3. 3. 2007 Americké antirakety se budou střílet do jiných zemí
3. 3. 2007 Rada proti rádiu Štěpán  Kotrba
4. 3. 2007 Generální prokurátor nechal soudním příkazem zakázat BBC, aby informovala o soudním slyšení o obviněních z vládní korupce
3. 3. 2007 Půst aneb filipika proti rituálům Zdeněk  Bárta
3. 3. 2007 Greenpeace: Zajistěte vyvážené informování veřejnoprávní České televize o amerických základnách, nebo odstupte!
3. 3. 2007 Přesun z IHT do Blesku? Michal  Brož
3. 3. 2007 Prohlášení starostů obcí a měst okresu Příbram k radaru USA
2. 3. 2007 Konečně reakce z České televize
3. 3. 2007 Václav Moravec: Propagandistické Britské listy nečtu
3. 3. 2007 Dopis Václavu Moravcovi Jan  Čulík
3. 3. 2007 Věc: Dopis Václava Moravce "jednomu čtenáři", bez data Milan  Nápravník
1. 3. 2007 Janečku, proč cenzurujete a zkreslujete v ČT veřejnou debatu?
3. 3. 2007 Doporučení Sašovi Vondrovi
2. 3. 2007 Proč Šiklová a Kocáb Bohumil  Kartous
3. 3. 2007 Prostá ideologie Jiřiny Šiklové
3. 3. 2007 Tři čtvrtiny obyvatel ČR chce referendum o základně, ČT jejich zástupcům neposkytne prostor
2. 3. 2007 "Nejvíce o americké základně dezinformují TV Nova a Britské listy"
2. 3. 2007 Petru Suchému: Prosím, vysvětlete, jak Britské listy dezinformují veřejnost
2. 3. 2007 Pokud bych to před volbami věděla...
1. 3. 2007 Nedělní Moravcova televizní debata bude zase propaganda
2. 3. 2007 Janeček a Šámal odmítají hovořit s iniciativou Ne základnám
2. 3. 2007 Nejde o názor, ale o to, zda jej někdo vůbec může vyslovit
2. 3. 2007 Smutný pád Václava Moravce Bohumil  Kartous
2. 3. 2007 Kdo vybíral účastníky vaší nedělní "debaty"?
3. 3. 2007 Úroveň Britských listů je stylisticky slabá
2. 3. 2007 Pozor! Nebavte se s televizí Nova Alex  Koenigsmark
2. 3. 2007 14. adar: Purim ad lo jada - až do ztráty vědomí Daniel  Mayer
2. 3. 2007 Rány egyptské Jiří  Staněk
2. 3. 2007 V práci mě diskriminují: Jsem žena
2. 3. 2007 Trojí bída komunismu III. aneb nacionalismus některých obhájců Marxe Bohuslav  Binka
2. 3. 2007 Mýlil se Marx? Milan  Valach
2. 3. 2007 Argumenty Josefa Víta jsou omezené Jiří  Holý
2. 3. 2007 Nekonečná bída antikapitalismu Luboš  Zálom
2. 3. 2007 BBC byla informována o pádu mrakodrapu v komplexu WTC půl hodiny předem Michal  Brož
2. 3. 2007 Dojem z léta F. X. Šalda
2. 3. 2007 Základny a svoboda tisku, aneb Největší nebezpečí hrozí čtvrté mocnosti v demokratickém státě od těch, kterých se neptají... Uwe  Ladwig
2. 3. 2007 Ekologie nebo nový "vědecký světový názor"? Michal  Petřík
2. 3. 2007 Horečka rychlosti Michal  Rusek
2. 3. 2007 Poděkujme základnou Američanům, aneb kulturní maloměšťáctví v apelu Alexandra Vondry Jan  Paul
2. 3. 2007 Nejabsurdnější bankovní poplatek v ČR
2. 3. 2007 Bez okupace jsme ruské základny nepřijali, odmítněme dnes americké Miloš  Pick
2. 3. 2007 Svaz zlodějů požaduje od státu náhradu ušlého zisku Wenzel  Lischka
2. 3. 2007 ANO REFERENDU -- jako politická strana? Milan  Daniel
1. 3. 2007 Vitex v Berouně: Kterak jsem zmlátil robocopa špejlí Vítězslav "Vitex" Dvořák
1. 3. 2007 Diskuse o radaru: Je na co být hrdý? Jan  Sládek
1. 3. 2007 Protestantské poselství MF Dnes: Andělé v tryskáčích Bohumil  Kartous
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
3. 3. 2007 Půst aneb filipika proti rituálům Zdeněk  Bárta
25. 2. 2007 ...a neuveď nás v pokušení... Zdeněk  Bárta
17. 2. 2007 Ó běda bláznivým masopustníkóm - aneb Hus, Luther a chvála internetu Zdeněk  Bárta
20. 1. 2007 Zrádce národa, či prorok dialogu? Zdeněk  Bárta
6. 1. 2007 Epifanie člověka aneb Roubíčku, oni jsou blb Zdeněk  Bárta
31. 12. 2006 Silvestrovské státní náboženství v roce 2006 Zdeněk  Bárta
24. 12. 2006 Problém nastane, když se náboženství stane samoúčelné Zdeněk  Bárta
11. 11. 2006 Povýšená nízkost a ponížená lidskost Zdeněk  Bárta
8. 9. 2006 Vůle ke smyslu Zdeněk  Bárta
28. 8. 2006 Telefon do nebe Stanislav  Heczko
25. 8. 2006 Osoba blízká, aneb arogantní nedůvěra Zdeněk  Bárta
14. 8. 2006 Zákon a my: Sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu Zdeněk  Bárta
15. 7. 2006 Moc jeho Ducha Zdeněk  Bárta
2. 7. 2006 Žízeň po životě Zdeněk  Bárta
15. 1. 2006 Pachatelé nepravosti a zbyteční lidé Zdeněk  Bárta