1. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 3. 2007

Protestantské poselství MF Dnes: Andělé v tryskáčích

Jak vypadá anděl? Je mladý, bohatý, úspěšný a má kuráž. Kdo by se jinak odvážil veřejně prohlásit, jaké zklamání je nemoci si zaletět svým tryskáčem na večeři. Vezměte si z něj příklad, zkoumejte, jak dosáhl úspěchu, přejte mu to, vždyť je to zázrak! Lidé bděte a slyšte, žijete přece ve světě, kde je možné, aby se někdo mladý stal úspěšným a bohatým. Ať hodí kamenem, kdo neměl příležitost, zázrak je ukryt v té neuvěřitelné možnosti, kterou má přece každý z nás. Radujte se a odhoďte svůj starý kabát ušitý ze závisti, apokalypsa smetla hříšné (léta páně 1989) a tisíc let království božího začalo.

Takhle upřímně, s nefalšovaným kreditem víry, dokáže zástupce šéfredaktora Ivan Hamšík z MF Dnes (28. 2. 2007) oslavovat své náboženství, aniž by si přitom uvědomil, že svým intelektuálním průjmem způsobeným silnou dávkou ideologického hormonu poskytuje přímo laboratorní podmínky pro studium toho, jak se před stovkami let zrodila kapitalistická etika ve franklinovské Americe.

Tento zrod odhalil Max Weber studiem křesťanské protestantské reformace. Jednoduše řečeno, kapitalismus není diferencovanou dělbou práce, není rozvinutou průmyslovou výrobou nebo zrychlujícím se vývojem. To už jsou jeho plody (stejně jako mladí milionáři s tryskáči, chtělo by se říct), ale kapitalismus představuje především ducha, který je přítomen ve společnosti jako dynamický prvek, který uvádí nástroje do systematické, periodické a cílevědomé činnosti, jež je sama sobě účelem, zákonem trvalého růstu pro růst (a třeba k tryskáčům:)).

Na tom se s Weberem shoduje také významný ekonom a teoretik kapitalismu Joseph Alois Schumpeter. Kde se vzal ten duch, ptá se Weber? Aby dobře vyložil přerod protestantské etiky v kapitalistickou, analyzuje myšlení jednoho z otců zakladatelů USA. Pro Benjamina Franklina už neexistoval rozdíl mezi světským a božím. Proč? Protože protestantství překračuje hranici a Boha bez rozpaků zatahuje do materiálních poměrů komplikující se lidské společnosti a umožňuje, aby Adam Smith (protestant) postuloval etický princip "neviditelné ruky trhu".

Zní to sice legračně, ale vyslovovaný názor, který je na první pohled jakoby antimoralizující, je vlastně etický požadavek a zároveň tvrdý morální odsudek (jste špatní, nehodní, protože jste závistiví a odmítáte věřit ve svět neomezených možností , tedy doslova v království boží, co jiného je svět neomezených možností). To je nepochybně zajímavé, protože Franklin mluvil v souvislosti s hospodářstvím o etických zákonech, kterými se člověk musí řídit. Nebyla to Franklinova, ale boží přání, tudíž si vymiňovala absolutní poslušnost. A v tomto duchu je sepsán i tento mravokárný apel na "správné" myšlení, které je v tomto případě v souladu s představou "světa neomezených možností". Inu každá doba si vytváří svou morálku, která si činí nárok na univerzální uznání.

Jenže Franklin vycházel z konzistentní etiky, kterou byl determinován a svázán, v podstatě nemohl jinak. My žijeme v přísně sekularizované společnosti, která nic takového nepředpokládá. Je zde nutné zdůraznit, že protestantská etika dovoluje shromažďování peněz (v souladu s Bohem), ale neumožňuje jejich hýření (v rozporu s Bohem). Zde se názory současných apoštolů "světa neomezených možností" více či méně odlišují, neboť tabu hýřivosti (symbol pro dnes zcela samozřejmé neomezené ukájení a podmaňování) už není udržitelné. To ale není nic, co by se vymykalo běžnému způsobu přizpůsobování se náboženské víry neustále nově přicházejícím okolnostem. Činí jí to sice problémy, ale jinak je v tomto ohledu velmi šikovná, protože jí nic jiného nezbývá:)

Pro pozorovatele pinožení novinářských "elit" současné české žurnalistiky tak vyvstává otázka, co vede tyto myslitele ke ztotožňování se s názory starými zhruba dvě stě padesát let? Jaká síla je vrhá do tak daleké historie s pocitem, že se nepochybně dostali k pravdě?

Jakou "černou dírou" museli tito lidé projít, aby se mohli při svém nesporném ateismu opírat o rezidua vývoje křesťanského myšlení? Je snad nutné, aby společnost, kterou tento historický vývoj minul, musela v úplně jiném světě svůj deficit dohnat? Je to snad stejné, jako když si dítě musí projít dětskými nemocemi, aby získalo obranné látky? Ne, spíše je to výsledek vrstvení různě ideologicky pojatých světů do genetické šroubovice společnosti, jejíž kombinace jsou těžko identifikovatelné a tudíž pro nás špatně předpověditelné. A protože má naše společnost v této šroubovici navrstveny mnohé zvnitřnělé zkušenosti, její reakce na různé přelomové události (které zároveň představují jednotlivé etapy vrstvení) prostě může být velmi různorodá. A to je -- možná -- zároveň naše štěstí. Určitá entropie způsobená překotným vrstvením způsobuje širokou škálu různých reakcí na události, s nimiž se musí společnost vyrovnávat, čímž je jakákoliv snaha o stabilizaci ideologického status quo střetává s velmi silnou relativizací. A i když je v souladu s Franklinem oslovována masa (podle Webera mluví Franklin nikoliv k akademikům, nýbrž k obchodním zástupcům), nedá se říct, že by všichni čtenáři MF Dnes naslouchali a hlavně poslouchali. A to je na konec tohoto hrůzostrašného čtení přece dobrá zpráva:).

A jako bonus, jen tak pro pobavení, některé "průlomové" citace z článku Ivana Hamšíka s krátkými komentáři (pasáže jsou zvýrazněny proto, že se k nim vztahuje komentář, pozn. autora):

"Mám zkažený víkend, když si piloti vezmou volno a nemůžu si zaletět svým letadlem na večeři. (...) Tuto průlomovou větu si v MF DNES dovolil říct Patrik Tkáč, spolumajitel firmy J&T." (pozn.: zvýrazněno autorem)

Ano, to je přece ohromný průlom, který vnáší do ideologického vývoje společnosti prvky té "správné" morálky.

"Představujme si ten svět dál: je samozřejmě nerozumné letět na večeři vlastním letadlem, že. Můžeme si vzít levnější aerotaxi.Taky ale můžeme jet vlakem a jízdenku si odepsat z daní. Nakonec úplně nejlevnější je sedět doma a nedělat nic."

Velkým hříchem protestantské etiky je skutečně sedět a nic nedělat, tedy nevyužívat možnosti, které Bůh člověku dává.

"Přeju každému milionáři jeho peníze a chtěl bych vědět, jak uspěl, co byl ten geniální nápad na začátku, jak teď s bohatstvím zachází, za co utrácí a jestli je se svými penězi šťastnější."

To není nic jiného než naivní představa, že bohatství vzniká schopností génia -- úspěšného obchodníka -- rozeznat přání boží a možnosti, které se tím otevírají.

"Potřebujeme co nejvíc úspěšných a bohatých, i s jejich tryskáči. Místo toho úspěchy schováváme. Ukažte, jak jste dokonale průměrný, a všechno bude v pořádku. Je totiž senzační, že ve světě, ve kterém žijeme, se každý z nás může stát milionářem, ano, dokonce i ve dvaceti. Většině z nás se to nikdy nepodaří, ale je aspoň dobré vědět, že je to možné."

To je přece významné morální poselství -- potřebujeme více takových zázraků, které nám pomohou uvěřit. A s vírou, že je to možné (tedy že je to jsoucí) se nám přece bude žít daleko lépe.

Celé evangelium "Ať máme více milionářů i s jejich tryskáči" objevíte na www.mfdnes.cz po registraci v archivačním systému serveru.

                 
Obsah vydání       1. 3. 2007
1. 3. 2007 Janečku, proč cenzurujete a zkreslujete v ČT veřejnou debatu?
1. 3. 2007 Nedělní Moravcova televizní debata bude zase propaganda
2. 3. 2007 Janeček a Šámal odmítají hovořit s iniciativou Ne základnám
1. 3. 2007 Diskuse o radaru: Je na co být hrdý? Jan  Sládek
1. 3. 2007 Human Rights Watch: 38 osob, unesených CIA, je nezvěstných
1. 3. 2007 Čtenáři slov Pavel  Táborský
1. 3. 2007 Protestantské poselství MF Dnes: Andělé v tryskáčích Bohumil  Kartous
1. 3. 2007 Vitex v Berouně: Kterak jsem zmlátil robocopa špejlí Vítězslav "Vitex" Dvořák
1. 3. 2007 Trojí bída komunismu II. Bohuslav  Binka
1. 3. 2007 Trojí bída hlubinného ekologa Michael  Kroh
1. 3. 2007 Trojí bída antikomunismu Josef  Vít
1. 3. 2007 Jaká je současná ruská opozice? Tomáš  Lipták
1. 3. 2007 17 Jiří  Studený
1. 3. 2007 Vojenští odborníci dávají USA v Iráku půl roku
1. 3. 2007 Bílý dům se snaží rozptýlit strach z globálního krachu burz
1. 3. 2007 Je to teď ten globální burzovní krach? aneb Slibný kandidát v soutěži o nejblbější otázku Uwe  Ladwig
1. 3. 2007 Srbsko porušilo mezinárodní právo, nespáchalo však genocidu
1. 3. 2007 Pravda a lež o "genocidě" ve Srebrenici Jaroslav  Foldyna
1. 3. 2007 Nepříjemná pravda o celebritách s dobrými úmysly Luděk  Staněk
1. 3. 2007 Prodiho nástupca -- Prodi Radovan  Geist
1. 3. 2007 Koniec módnej vlny Radovan  Geist
1. 3. 2007 Hladač komunikatívnej racionality Štefan  Šrobár
28. 2. 2007 Spiklenecké teorie o pádu budovu WTC 7
28. 2. 2007 Bushova vláda nabízí Sýrii a Íránu vyjednávání
28. 2. 2007 USA odmítly mírovou nabídku z Íránu
28. 2. 2007 Zachrání Fico odsouzené z Libye? Petr  Wagner
28. 2. 2007 Trojí bída komunismu Bohuslav  Binka
28. 2. 2007 Jednostranným pořadem o americkém radaru hrubě zkreslil reportér Brunclík skutečnost
28. 2. 2007 Sebeklam vede k úpadku demokracie Joel S. Hirschhorn
28. 2. 2007 Evropa na rozcestí -- růst či nerůst? Ondřej  Rut
28. 2. 2007 Pandořina radarová skřínka Oskar  Krejčí
28. 2. 2007 Jak nás pan poslanec překvapil Pavel  Čámský
28. 2. 2007 Boj za referendum o základně Milan  Valach
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007