2. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 3. 2007

K odpovědi od Václava Moravce:

Bída akademické argumentace

Možná je Václav Moravec z akademické půdy zvyklý na "fakta a čísla", na to si na zdejší akademické půdě zvykne kdekdo, ale umět s fakty a čísly pracovat je už často za hranicí schopností některých "akademiků". Za největší ctnost pak nepovažují to, co se nachází v duševním prostoru nad akademickou půdou, ale akademickou půdu samotnou. Jsou to takoví akademičtí zemědělci, na akademické půdě existenciálně závislí, jenom trošku funkčně negramotní. Lecčeho si asi všiml Milan Nápravník, na leccos je potřeba ještě upozornit. Ale aby nedošlo ke křivdě, mnoho zajímavého Václav Moravec o dění v ČT prozrazuje. Ve světle omezených schopností a "těžkých podmínek" je pak nutné uznat, že nedělní seminář na téma "Proč postavit v ČR základnu NMD" je jediné, čeho je současná ČT ve smyslu "objektivního, ověřeného, všestranného a vyváženého informování pro svobodné vytváření názorů" (§ 2 zákona č. 483/1991 Sb.) schopná. Otázka zní, zda vůbec máme jako občané nárok na něco lepšího.

Tvrzení: "Propagandistické Britské listy nečtu"

Nejprve je nutno definovat, co je to propaganda. Můžeme ji definovat nejobecněji jako šíření dezinformací za účelem podpory skupinového nebo individuálního zájmu. V tomto smyslu je propagandistické složení diskusního panelu Moravcova pořadu. V případě Britských listů je nutné hledat v Moravcově úsudku konkretizaci zájmu, kterému propaganda Britských listů slouží. Moravec tak skutečně činí větou v odpovědi Janu Čulíkovi: "Je volbou Britských listů, že se rozhodly stát platformou pro argumenty předsedy jedné neparlamentní politické strany, a že jejich šéfredaktor přistupuje na tuto logiku." To je ovšem paralogismus, za který by se nemusel stydět žádný politik. Britské listy neudělaly víc, než že uveřejnily otevřenou korespondenci občanské iniciativy Ne základnám. Bylo by nutné od Václava Moravce zjistit, v jakém smyslu je možné uvedenou korespondenci identifikovat s propagandou "jedné neparlamentní strany". Až teprve tehdy, když Václav Moravec takto dokáže, že se jedná o propagandu, můžeme jeho argument považovat za skutečně akademický. Obávám se ale, že k tomu nedojde, protože Václav Moravec přece Britské listy nečte...

Tvrzení: "Aktivistické texty, které veřejnosti přinášejí jen část obrazu britské žurnalistiky podle ideologického obrazu pana Čulíka, jsou smutným obrazem především tohoto periodika."

Václav Moravec má úplnou pravdu. Britské listy skutečně přinášejí jen část z britské mediální scény. Je to záměr Britských listů jasně deklarovaný jako motto serveru. Mluvit o tom, o čem se v ČR příliš nemluví. To znamená, že není vůbec smyslem věci přenášet celostní obraz britského mediálního dění, to je hrubé nepochopení. Smyslem je přenášet ty informace, které se v českých médiích, včetně ČT, nevyskytují, v mediálním prostoru chybí a nejsou proto součástí veřejného diskursu.

Určitě je nasnadě všímat si toho, že Britské listy jsou redakčně velmi omezené, vždyť redakci tvoří dva lidé, což je na deník s takovým záběrem velmi málo. Nejméně tuto skutečnost popírá sám Jan Čulík a má na to výborný recept -- publikuje názory a fakta, která relativizují redakční podobu Britských listů. To, že zveřejnil korespondenci Václava Moravce, je toho důkazem. Kritičnost dovnitř, která Moravcovi u Britských listů chybí, se tak paradoxně uskutečňuje přímo jeho vlastními slovy.

Tvrzení: "Je zajímavé, že pan Čulík dlouhodobě kritizuje - a to v míře nebývalé ČT, zatímco Český rozhlas ponechává stranou, protože je v konfliktu zájmů, když členem jeho týmu je člen Rady ČRo. Berte pak takové médium za věrohodné..."

Je to skutečný nedostatek, nebo dětinské naříkání "proč žalujete ne ČT, žalujte taky na ČRo"? Z vlastní zkušenosti vím, že "žalovat" na ČRo není na Britských listech žádným způsobem zapovězeno, právě naopak. Jako příklady mohou sloužit případy Kočičkové nebo Cibulky. Pokud chce Václav Moravec kritizovat Český rozhlas, má k tomu na Britských listech vždycky příležitost a členové Rady ČRo mu v tom nebudou bránit, o tom jsem naprosto přesvědčen.

Tvrzení: "Pořad, který nese mé jméno, se snaží o co nejširší spektrum názorů, proto v něm byl účasten v uplynulých 12-ti měsících několikrát i Jan Tamáš jako předseda Humanistické strany. Chodí do něj politologové či sociologové (například Václav Bělohradský, Jan Švejnar, Jiří Pehe, Jacques Rupnik atd., to vše v první hodině OVM na ČT1), kteří sedí proti politikům a rozrušují jejich fráze."

Nejsem si úplně jist, co tím vlastně má být řečeno. Má snad přítomnost uvedených hostů z minulosti vyvážit naprosto nevyvážené názorové spektrum dnešních Otázek Václava Moravce? Jakou váhu má tento výčet v souvislosti s diskutovaným tématem? Bohužel se nejedná o nic jiného, než o druh marketingové fabulace typu "ten a ten slavný doporučuje".

Tvrzení: "Mohl bych jmenovat další hosty a pokoušet se sestavit přehled, jak se pořad, který má stopáž 60 minut na ČT1 a 60 minut na ČT24, snaží dávat prostor co nejširšímu spektru názorů. Když se však podíváš na diskusní pořady v zahraničí (viz pořad NBC Meet the Press či pořad CNN Late Edition atd.) nejsou politici z veřejného diskursu vylučováni, proto zveme do Otázek i politiky."

Když neexistuje vhodný cíl, proti kterému by bylo možné vítězně argumentovat, je třeba jej vytvořit posunutím významu toho, co chceme kritizovat. To je jev častý pro politické debaty, které jsou následkem této finty naprosto nesmyslné a vnitřně inkoherentní. Václavu Moravcovi přece nikdo nevytýká, že do pořadu pozval politiky a nikdo po něm nechce, aby je vylučoval z veřejného diskursu. Je mu vytýkáno absurdní složení diskusního panelu, nikoliv účast politiků jako takových. Je -- li přítomnost konkrétních politiků kritizována, pak je to proto, že tito lidé už svůj názor vyjádřili a veřejnost je s ním dostatečně seznámena, už prostě nemají co říct.

Tvrzení: "Tuším, že je pro Tebe snadné a lehké odmrštit jakýkoliv argument, aniž nad ním hlouběji přemýšlíš. O tom vypovídá i skutečnost, kterou mi podsouváš, že má kritika vůči Britským listům je dána Tvoji kritikou předvolebních speciálů. Jsi-li malicherný Ty, já nikoliv. Mohl bych v logice Tvé argumentace říci: Čulík se pouští do OVM pouze proto, že zatím nebyl osloven jako ten správný odborník a zástupce lidu, který by to nandal "establishmentovým politikům"."

Podobnou logiku bych vůči Tobě nikdy neuplatnil, taková věta by mi přišla více než pokleslá a mrzí mne, že mi tyto nízké důvody podsouváš."

Tak takhle se říká to, co vůbec nechceme říct, protože nám to připadá pokleslé...:) Nemyslím si, že by měl Jan Čulík jakoukoliv ambici stát se "odborníkem" a na raketové základny a "zástupcem lidu", aby to nandal establishmentovým politikům. Opět platí to, že abychom mohli úspěšně argumentovat, musíme si nejprve vymyslet cíl.

Tvrzení: "Je rovněž velmi komplikované vést polemiku s někým, kdo si před napsáním dopisu nezjistí ani základní fakta. Petici Jana Tamáše nepodepsalo 100 tisíc lidí, nýbrž necelých 20 tisíc lidí."

Je pravda, že na Britských listech dochází k faktickým chybám, ale zajímavé je, že jejich procento není výrazně vyšší než u velkých redakcí, v nichž je z kapacitního hlediska daleko menší problém ověřovat informace. Navíc je zde ta skvělá možnost, že na Britských listech je každý takový omyl možné lehce dementovat. Je to možné i ve veřejnoprávní ČT, když chce Václav Moravec vydávat paní Šiklovou a pana Kocába za zástupce "občanské veřejnosti"? Řekne při jejich představování, že jsou to zástupci specifické části občanské veřejnosti blízké Václavu Havlovi?

Tvrzení: "Věř, že nebudu ustupovat ani nátlaku Jana Tamáše a jeho příznivců. Je mi osobně líto, že právě Jan Tamáš, který několikrát již prostor v pořadu dostal, je teď schopen psát o nedemokratické diskusi v souvislosti s pořadem OVM. Nejsem si jist, zda je vhodné posuzovat demokratičnost či nedemokratičnost pořadu pouze toho, zda se ho budu účastnit. Proto proti "establishmentovým politikům" (jak je označuješ) bude sedět například starosta Příbrami, když Jan Keller, Ivan O. Štampach či Stanislav Kaucký nemohou."

Tomu vůbec nerozumím. Proč tedy z dvaceti tisíc signatářů petice nebyl osloven někdo další, klidně mimo pana Tamáše? Jak s tím souvisí přítomnost starosty Příbrami? A proč nebyl pozván někdo ze tří čtvrtin lidí v této společnosti, kteří chtějí referendum?

A na závěr vůbec nejzajímavější prohlášení Václava Moravce, které odhaluje skutečný stav ČT: "Stále se snažím svoji práci dělat odpovědně, odvážně a jak nejlépe umím. Stále se snažím bojovat proti českoteleviznímu étosu a rozrušovat i své vlastní klišé. Věř, že v souvislosti s posledním dění kolem ČT mám mnoho pochybností, zda na to stále ještě mám sílu. Odejít může být snažší, než dál bojovat, a jednu zkušenost jsem již prožil. V poslední době si také říkám, zda by neměli odejít jiní."

Existenci "českotelevizního étosu" musíme bohužel brát jako fakt. Jak těžké je proti němu bojovat nelze dost dobře zjistit, ale podle toho, jak je připraven dnešní diskusní pořad, se to Václavu Moravcovi moc nedaří. Je to asi způsobeno tím, že se mu podle vlastních slov nedostává sil. V tom případě bylo ale veškeré předchozí obhajování zbytečné, když jej sám Václav Moravec zpochybňuje. Je to snad pokus přenést odpovědnost z vlastní osoby na instituci ČT? Tomu by napovídalo také konstatování, že "pořad OVM je připravován na koleně s malým redakčním zázemím". To není schopna ČT zajistit dostatečnou podporu pro jeden ze svých nejdůležitějších pořadů?

Nevím, nevím, jestli by tedy měl Václav Moravec s pořadem nadále spojovat své jméno, pokud mu není umožněno připravit pořad tak, aby se za to nemusel stydět.

Ze závěrečného prohlášení bohužel vyplývá také to, že situace nemá řešení. Podle Moravce by měli odejít "jiní", jenže "jiní" neodejdou a Moravec také ne. Co s tím?

                 
Obsah vydání       2. 3. 2007
4. 3. 2007 Moravec řídil diskusi věcně a profesionálně Štěpán  Kotrba
3. 3. 2007 Odpověď od Václava Moravce Václav  Moravec
4. 3. 2007 Bída akademické argumentace Bohumil  Kartous
3. 3. 2007 Americké antirakety se budou střílet do jiných zemí
3. 3. 2007 Rada proti rádiu Štěpán  Kotrba
4. 3. 2007 Generální prokurátor nechal soudním příkazem zakázat BBC, aby informovala o soudním slyšení o obviněních z vládní korupce
3. 3. 2007 Půst aneb filipika proti rituálům Zdeněk  Bárta
3. 3. 2007 Greenpeace: Zajistěte vyvážené informování veřejnoprávní České televize o amerických základnách, nebo odstupte!
3. 3. 2007 Přesun z IHT do Blesku? Michal  Brož
3. 3. 2007 Prohlášení starostů obcí a měst okresu Příbram k radaru USA
2. 3. 2007 Konečně reakce z České televize
3. 3. 2007 Václav Moravec: Propagandistické Britské listy nečtu
3. 3. 2007 Dopis Václavu Moravcovi Jan  Čulík
3. 3. 2007 Věc: Dopis Václava Moravce "jednomu čtenáři", bez data Milan  Nápravník
1. 3. 2007 Janečku, proč cenzurujete a zkreslujete v ČT veřejnou debatu?
3. 3. 2007 Doporučení Sašovi Vondrovi
2. 3. 2007 Proč Šiklová a Kocáb Bohumil  Kartous
3. 3. 2007 Prostá ideologie Jiřiny Šiklové
3. 3. 2007 Tři čtvrtiny obyvatel ČR chce referendum o základně, ČT jejich zástupcům neposkytne prostor
2. 3. 2007 "Nejvíce o americké základně dezinformují TV Nova a Britské listy"
2. 3. 2007 Petru Suchému: Prosím, vysvětlete, jak Britské listy dezinformují veřejnost
2. 3. 2007 Pokud bych to před volbami věděla...
1. 3. 2007 Nedělní Moravcova televizní debata bude zase propaganda
2. 3. 2007 Janeček a Šámal odmítají hovořit s iniciativou Ne základnám
2. 3. 2007 Nejde o názor, ale o to, zda jej někdo vůbec může vyslovit
2. 3. 2007 Smutný pád Václava Moravce Bohumil  Kartous
2. 3. 2007 Kdo vybíral účastníky vaší nedělní "debaty"?
3. 3. 2007 Úroveň Britských listů je stylisticky slabá
2. 3. 2007 Pozor! Nebavte se s televizí Nova Alex  Koenigsmark
2. 3. 2007 14. adar: Purim ad lo jada - až do ztráty vědomí Daniel  Mayer
2. 3. 2007 Rány egyptské Jiří  Staněk
2. 3. 2007 V práci mě diskriminují: Jsem žena
2. 3. 2007 Trojí bída komunismu III. aneb nacionalismus některých obhájců Marxe Bohuslav  Binka
2. 3. 2007 Mýlil se Marx? Milan  Valach
2. 3. 2007 Argumenty Josefa Víta jsou omezené Jiří  Holý
2. 3. 2007 Nekonečná bída antikapitalismu Luboš  Zálom
2. 3. 2007 BBC byla informována o pádu mrakodrapu v komplexu WTC půl hodiny předem Michal  Brož
2. 3. 2007 Dojem z léta F. X. Šalda
2. 3. 2007 Základny a svoboda tisku, aneb Největší nebezpečí hrozí čtvrté mocnosti v demokratickém státě od těch, kterých se neptají... Uwe  Ladwig
2. 3. 2007 Ekologie nebo nový "vědecký světový názor"? Michal  Petřík
2. 3. 2007 Horečka rychlosti Michal  Rusek
2. 3. 2007 Poděkujme základnou Američanům, aneb kulturní maloměšťáctví v apelu Alexandra Vondry Jan  Paul
2. 3. 2007 Nejabsurdnější bankovní poplatek v ČR
2. 3. 2007 Bez okupace jsme ruské základny nepřijali, odmítněme dnes americké Miloš  Pick
2. 3. 2007 Svaz zlodějů požaduje od státu náhradu ušlého zisku Wenzel  Lischka
2. 3. 2007 ANO REFERENDU -- jako politická strana? Milan  Daniel
1. 3. 2007 Vitex v Berouně: Kterak jsem zmlátil robocopa špejlí Vítězslav "Vitex" Dvořák
1. 3. 2007 Diskuse o radaru: Je na co být hrdý? Jan  Sládek
1. 3. 2007 Protestantské poselství MF Dnes: Andělé v tryskáčích Bohumil  Kartous
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Klaus versus Švejnar - prezidentské volby 2008 RSS 2.0      Historie >
4. 3. 2007 Bída akademické argumentace Bohumil  Kartous
3. 3. 2007 Odpověď od Václava Moravce Václav  Moravec
20. 1. 2007 Tahle partaj je pěkně zkurvená   
25. 3. 2004 "Zapomenutá" privatizace? Ondřej  Čapek
5. 3. 2004 Jde především o kvalitu vysokoškolského vzdělání Radim  Valenčík
15. 2. 2002 Jakub Patočka kdysi: sledujeme začátek frašky