9. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 2. 2007

Výkonný ředitel CEP Petr Mach v Lidových novinách: Projev vysokoškolsky vzdělaného ignoranta

Představte si, že jste u zubaře. Lékař vám právě odstranil zubní kámen a nyní vysvětluje podstatu věci: Při nedostatečné ústní hygieně zůstává na zubech bakteriální povlak zvaný plak, který vede k poklesu pH a způsobuje kažení zubů. Zubní plak podél dásní, který nebyl odstraňován po dobu několika týdnů, se přeměňuje v zubní kámen, který znemožňuje dokonalé vyčištění zubů, tlačí na dáseň a v posledku vede k parodontóze. To, že vám krvácely dásně a ustoupily o pár desetin milimetru, je následek špatné ústní hygieny.

Pokyvujete hlavou, vysvětlení je srozumitelné. Jste rádi, že dnes se to ještě obešlo bez vrtání a pečlivě nasloucháte lékařovým radám, jak mu předejít: Tento typ a tato tvrdost kartáčku by byla vhodná, tuto zubní pastu mohu doporučit pro remineralizaci zubů, onu zas pro čištění citlivých zubních krčků... Vyzbrojeni znalostmi a zubařovými dobrými radami, opouštíte zubní ordinaci.

Před ordinací potkáváte ekonoma. Jeho reakce na zubařův výklad je striktně odmítavá. Navrhne vám, abyste si nečistili zuby vůbec. Sdělí vám, že data nepotvrzují jednoznačně, že přítomnost bakterií v ústech vede k poklesu pH a především, že teorie neukazuje, že by přítomnost bakterií byla pro zuby a dásně škodlivá.

Pokračuje výrokem, že bakterie do přírody patří, že je nakonec máme ve střevech a vůbec, že život na Zemi by bez bakterií nebyl možný. Svou argumentaci pak ekonom korunuje výzvou, abyste nekupovali zubní kartáčky a zubní pasty, neboť jsou drahé. Neplýtvejte svými zdroji, nabádá vás, peníze raději nechte v kapse a naložte s nimi efektivněji než pacienti ovlivnění momentálními náladami stomatologických nátlakových skupin.

Jaká bude vaše reakce? Nejspíš si pomyslíte, že se ten člověk zbláznil - říká zjevné nesmysly a navrhuje vám, abyste kvůli minimální úspoře peněz hazardovali se svým zdravím. Především však vám bude vrtat hlavou, jak si někdo může troufnout vyjadřovat se k zubní medicíně, když ji nestudoval a profesně se jí nevěnuje.

Podobný pocit získá střízlivě uvažující čtenář, pokud vytrvá a dočte do konce komentář, který pod názvem Sporná teorie oteplování publikoval v sobotních Lidových novinách Ing. Petr Mach, Ph.D., výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku (CEP) a od roku 2003 externí poradce prezidenta republiky pro ekonomiku.

Ve svém životopise uvádí Petr Mach, že titul Ing. a Ph.D. získal v letech 1999 a 2003 na Vysoké škole ekonomické v Praze, v oboru Finance. Vystudovaný klimatolog (meteorolog, geochemik, přírodovědec...) tedy není.

V citační on-line databázi Web of Science, která shromažďuje informace o článcích ve vědeckých časopisech od roku 1980 do současnosti, lze nalézt dva Machovy články. Oba - Classical demand for money in the standard supply-demand model z roku 2001 i Seigniorage in continuous time z roku 2004 - vyšly v časopise Politická ekonomie a nijak se netýkají globálního oteplování. Uznávaný odborník v oborech souvisejících s globálním oteplováním tedy Petr Mach také není. Přesto se ve zmíněném článku v Lidových novinách vyjadřuje značně autoritativně.

Např. hned na začátku druhého odstavce píše: "Data však nepotvrzují jednoznačně, že teplota Země stoupá..."; v druhé půli článku pak dodává: "Teorie globálního oteplování nemá pevnou oporu v datech." Odkaz na odborný článek prošlý recenzním řízením nebo na vědeckou autoritu přirozeně chybí. V polemice, která chce oponovat desítkám světových klimatologů, geologů, oceánologů a dalších specialistů, již se věnují po mnoho let studiu tak komplexních jevů, jako je právě globální oteplování, jde o skutečně zarážející nedostatek. Pochybnosti o serióznosti autorovy argumentace jsou zde zřejmě na místě.

Dalším politováníhodným rysem Machova článku je špatné vyjadřování, založené nejspíš na nedostatečném porozumění problematice. Tak např. tvrzení, že "Rostliny CO2 dýchají, aby mohly růst.", je učiněný nesmysl. Rostliny, podobně jako člověk, při dýchání přijímají kyslík a uvolňují CO2. Dodejme, že neschopnost rozlišit fotosyntézu a dýchání rostlin by studentu 4. ročníku gymnázia přinesla značné těžkosti při maturitě z biologie.

Jádrem Machovy argumentace je tvrzení, že "Emise CO2 vlivem spalování fosilií není jednoznačně pro přírodu špatná, naopak umožňuje růst živé přírody." (v závěru článku používá Petr Mach dokonce slova "cenný kysličník uhličitý"). Jde opět o zásadní neporozumění. O důležitosti a nezbytnosti oxidu (ne "kysličníku") uhličitého není sporu, problém je ovšem v jeho množství. Zvýšená koncentrace CO2 v ovzduší vede nejen k oteplování Země (což ovšem Petr Mach popírá), ale též ke zvýšené asimilaci oxidu uhličitého rostlinami, jež má dopad na příjem vody rostlinou (s nezanedbatelným účinkem na ekosystém) a též na její kvalitu a odolnost vůči stresu. Jako příklad uveďme sníženou odolnost dřevin vůči parazitům a následně sníženou kvalitu získaného dřeva.

Ohrožení zemědělské produkce jako následek zvýšené koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře (a zvýšené teploty) je pak záležitost, jež se již závažně dotýká výživy lidstva. Zde je na místě provést podrobné ekonomické analýzy, jež by dokumentovaly, zda "plnění regulačních požadavků na základě sporné hypotézy" je skutečně tak drahé, jak se Petr Mach snaží naznačit. Na kolik vedle toho přijdou možné hladomory a opakované sanace krajiny zlikvidované extrémními výkyvy počasí?

Pozoruhodné přitom je, že Petr Mach pomíjí fakta, jež by mu, jako ekonomovi, mohla být blízká: Zvyšující se počet přírodních katastrof a zvláště pak rostoucí finanční škody katastrofami způsobené.

Z celého článku je patrna snaha ekonoma, neznalého podstatných principů a faktů, marginalizovat problém globálního oteplování. Je nezodpovědné vystupovat takovým zavádějícím způsobem v médiích a vytvářet před veřejností dojem, že možnost katastrofálních změn klimatu je jen hypotetická. A je varovné, když takto vystupuje (externí) poradce hlavy státu.

                 
Obsah vydání       9. 2. 2007
10. 2. 2007 Odvahu odmítnout mnichovanství a říci základně NE Jan  Kavan
9. 2. 2007 Guardian: Proč Češi a Poláci spoléhají na Ameriku
9. 2. 2007 Vědci dokážou změřit lidské úmysly
9. 2. 2007 Otec Tomáš  Koloc
9. 2. 2007 Radar v Nepolisích: Jak jsem si jel prohlédnout fotbalový míč Štěpán  Kotrba
11. 2. 2007 Slova, slova, slova aneb nerozlučný projev vůle Zdeněk  Bárta
9. 2. 2007 Petr Mach se mýlí Ladislav  Metelka
9. 2. 2007 Výkonný ředitel CEP Petr Mach v Lidových novinách: Projev vysokoškolsky vzdělaného ignoranta Jakub  Rolčík
9. 2. 2007 Sporné praktiky exekutorské komory k zamezení diskuse o pochybeních exekutorů v době přípravy novely právní úpravy
9. 2. 2007 Odbory v ČT: Janeček i Rada ČT o Lambertovi věděla
9. 2. 2007 Milicionář Lambert Jiří  Janeček
9. 2. 2007 Rada ČT: Nevyzývejte nás k rezignacím
9. 2. 2007 Kdo si koupil Českou televizi? Josef  Šmída
9. 2. 2007 Brutální a dlouho beztrestný domácí odsouzen za šikanu nájemníků
9. 2. 2007 Názor dne - včerejšího
9. 2. 2007 Pro raketovou základnu, nebo proti ní? Václav  Žák
9. 2. 2007 Byli byste na základě současných informací pro stavbu americké radarové základny v České republice?
9. 2. 2007 Čert nepatří do pekla, ale do televize Štěpán  Kotrba
9. 2. 2007 ČeRT - dosavadní průběh diskuse o možné spojení České televize, rozhlasu a tiskové kanceláře
9. 2. 2007 Válka není valčík a není to budování kašen nebo škol, aneb Co s německým ministrem obrany, když nemluví pravdu? Uwe  Ladwig
9. 2. 2007 Golf Michal  Šanda
8. 2. 2007 USA poslaly do Iráku 12 miliard dolarů. Nechaly je zmizet beze stopy
9. 2. 2007 Proč to před lidmi utajovat?
9. 2. 2007 Veřejný prostor v krabičce cigaret Lukáš  Posolda
9. 2. 2007 Václav Havel: Naši spojenci po nás už skutečně méně chtít nemohou Michal  Rusek
10. 2. 2007 Omluva Martin  Škabraha
9. 2. 2007 Falešní proroci nové levice - případ Monbiot Michal  Brož
9. 2. 2007 Svět mírových válek Václav  Dušek
9. 2. 2007 Uhnul byste před rozzuřeným býkem? Karel  Dolejší
8. 2. 2007 Co se stane, když v Anglii napadne sníh Alena  Damijo
8. 2. 2007 Prohlášení generálního ředitele ČT
8. 2. 2007 Invazi na Kubu Kennedy ve skutečnosti zdědil Michal  Brož
8. 2. 2007 Raketová základna musí mít stoprocentní účinnost, jinak je nanic Zdeněk  Wognar
8. 2. 2007 Zákonitý výskyt "melčáků" v ČSSD Stanislav A. Hošek
8. 2. 2007 Maturity pro barbary Ondřej  Hausenblas
8. 2. 2007 Ohmynews: Korejské Britské listy?* Max  Park
8. 2. 2007 Ohmynews: Korean Britské Listy?* Max  Park
7. 2. 2007 Světem se šíří nesmyslný konspirační virus o událostech z 11. září
7. 2. 2007 Peníze jsou relativně podružné Petr  Wagner
7. 2. 2007 "Naše práce je poskytovat inspiraci a výbušniny kubánskému lidu," říká Amerikou najatý vrah Štěpán  Kotrba
6. 2. 2007 Pomoc před vyděrači, nabízející neinformovaným chudým "rychlý úvěr"
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
9. 2. 2007 Uhnul byste před rozzuřeným býkem? Karel  Dolejší
9. 2. 2007 Výkonný ředitel CEP Petr Mach v Lidových novinách: Projev vysokoškolsky vzdělaného ignoranta Jakub  Rolčík
9. 2. 2007 Petr Mach se mýlí Ladislav  Metelka
7. 2. 2007 Globální změna klimatu? No a co? Michal  Mašín
7. 2. 2007 Al Gore: Nepříjemná demagogie Michal  Petřík
6. 2. 2007 Stručně panu Brezinovi Ladislav  Metelka
6. 2. 2007 Tučný úlovek šílenství, aneb Na co čekat, když jde o možnost lidského života na naší planetě? Uwe  Ladwig
5. 2. 2007 Nakonec to nebude tak strašné?   
4. 2. 2007 Co bude znamenat oteplování   
4. 2. 2007 Rusko zachránilo více než 300 rybářů   
3. 2. 2007 BBC informovala o zprávě o globálním oteplování poněkud jinak než česká média...   
2. 2. 2007 Globální oteplování "velmi pravděpodobně" způsobil člověk   
2. 2. 2007 Dramatickým výkyvům podnebí lze zabránit   
2. 2. 2007 Lidé způsobují globální oteplování Jan  Čulík
27. 1. 2007 Americká strategie proti globálnímu oteplování: obří zrcadla ve vesmíru