14. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 3. 2006

Je česká společnost xenofobní vůči dětem?

prohlášení Sdružení zastánců dětských práv -- české sekce Defence for Children International

Poslanecká sněmovna v rámci přijetí nového trestního zákoníku učinila dvě závažné změny -- snížení věku trestní odpovědnosti dětí na 14 let a snížení věku ochrany dětí před pohlavním zneužíváním rovněž na 14 let -- obě v rozporu s původním návrhem vlády a podle našeho mínění v rozporu s Úmluvou o právech dítěte. Ta je přitom integrální součástí právního řádu České republiky. Podle jejího článku 1 je dítětem každá lidská bytost mladší osmnácti let.

Článek 3, odst. 1 stanoví povinnost mj. zákonodárných orgánů, upřednostňovat při veškerých postupech týkajících se dětí nejlepší zájem dítěte.

Poslanecký pozměňovací návrh na snížení věku trestní odpovědnosti (k němuž se přidal i ministr spravedlnosti Němec), však takový zájem vůbec nebere v úvahu, zcela populisticky se řídí jen "hlasem lidu", mediálně vyprovokovaným strachem z "dětských vrahů". Argument, že to lidé chtějí, by však poslanci příště mohli použít i pro znovuzavedení trestu smrti.

Tato změna však byla zcela zbytečná, neboť dětští pachatelé závažných trestných činů jsou od 1. 7. t. r. umisťování do speciálních detenčních oddělení výchovných ústavů, kde nehrozí nebezpečí útěku, ale ani to, že se od spoluvězňů přiučí trikům pro kariéru recidivisty.

Výbor OSN pro práva dítěte byl znepokojen pouhou diskusí, která se v Česku na toto téma vedla, a 24. ledna 2003 vydal při hodnocení plnění Úmluvy pro práva dítěte v České republice následující stanovisko:

27. V duchu Úmluvy a zejména s odkazem na článek 3 (zájem dítěte) a článek 6 (právo na život, povinnost zajistit v nejvyšší možné míře zachování života a rozvoj dítěte) Výbor naléhavě žádá účastnický stát, aby zachoval současnou věkovou hranici trestní odpovědnosti, která je stanovena na patnáct let.

Senát nyní odůvodnil zamítnutí trestního zákoníku mj. právě snížením věkové hranice trestní odpovědnosti na 14 let. Pokud jej Poslanecká sněmovna přehlasuje, nedodrží Česká republika jako účastnický stát Úmluvy toto naléhavé doporučení příslušného orgánu OSN.

Sjezd mezinárodní organizace na obranu dětí DCI (Defence for Children International) v Betlémě přijal 2. 7. 2005 deklaraci Žádné děti za mříže!, v níž je hlavní zásadou:

"Děti nepatří za mříže. Děti by měly chodit do školy. Měly by si hrát se svými kamarády. Měly by být spolu se svými rodinami." 

Žádá všechny státy mj, aby investovaly do lepší budoucnosti dětí, např. takto: "Zaveďte programy ke snížení násilí a podporujte pozitivní výchovu dětí v rodinách a komunitách a zlepšete systém sociálních podpor. Vytvářejte více příležitostí k participaci dětí na rozhodování, což ovlivňuje je i jejich komunity a posiluje jejich role jako kladných společenských činitelů. Vytvořte akční plán ke snížení počtu dětí za mřížemi, který bude obsahovat vytvoření základní linie a prostředků pro jeho snížení během 10 let o 50 %." 

Média, pedagogy a neziskové organizace pak žádá, aby podporovali a prosazovali celosvětovou kampaň "Žádné děti za mříže!".

Připomínáme též argumentaci poslance Kasala, že snížení hranice trestní odpovědnosti požadují samy děti, zúčastněné na Junior-parlamentu. Nešlo však o žádný dlouhodobě pracující a informovaný parlament dětí a mládeže, svolaný podle článku 12 Úmluvy o právu dětí na participaci na rozhodování, nýbrž o jednorázovou akci zorganizovanou některými poslanci KDU-ČSL s vylosovanými žáky vylosovaných škol z jednoho kraje na podporu jejich stanovisek. Legitimně volený Národní parlament dětí a mládeže se též zabýval touto otázkou a k snížení věkové hranice trestní odpovědnosti nepřijal usnesení.

Jakýmsi druhem zvrácené logiky při schvalování trestního zákoníku pak bylo, že snížení hranice trestní odpovědnosti se dětem "kompenzuje" obdobným snížením věkové hranice pro trestný čin pohlavního zneužívání.

Ve skutečnosti však jde o snížení hranice pro ochranu dětí před pohlavním zneužíváním ze strany dospělých. Není známo žádné odborné stanovisko, které by něco takového doporučovalo v zájmu dětí, tedy jde o porušení článku 3, odst. 1 Úmluvy o právech dítěte.

Bylo by naopak plně v duchu článku 12 Úmluvy o právu dítěte, kdyby při rostoucí psychické vyspělosti a informovanosti dětí bylo dětem od 15 let umožněno, aby uplatnily svoje právo na rozhodování, snížením hranice pro aktivní volební právo v komunálních volbách.

Z pověření Výkonné rady DCI/CZ RNDr. Miroslav PROKEŠ, předseda

                 
Obsah vydání       14. 3. 2006
14. 3. 2006 Miloševičova krev "obsahovala stopy léků"
13. 3. 2006 Smrt tyrana a neschopného politika
14. 3. 2006 Oni tam mají lékárnu?
14. 3. 2006 Řezník z Balkánu Fabiano  Golgo
14. 3. 2006 Práva novinářů Petr  Wagner
14. 3. 2006 Vyhrobovali tam Zbyněk  Hejda
14. 3. 2006 Michael  Marčák
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu
13. 3. 2006 Zaujatost a zakomplexovanost II. Jan  Čulík
14. 3. 2006 Český tisk
14. 3. 2006 31.12.1945: Zakomplexovaný český i světový tisk odsoudil a potrestal Adolfa Hitlera
14. 3. 2006 Vztahy NATO - Rusko : nová kvalita
14. 3. 2006 Jen drobnost?
14. 3. 2006 Je to opravdu jen drobnost
14. 3. 2006 Lidé na cestách Václav  Dušek
14. 3. 2006 Co za těmi Zelenými je Milan  Daniel
14. 3. 2006 Duhové peníze Štěpán  Kotrba
14. 3. 2006 Dolary a nevládní organizace mezi Washingtonem a Moskvou Stanislav  Kliment
14. 3. 2006 Vlamování do otevřených dveří Zdeněk  Jemelík
14. 3. 2006 Továrna Hyundai Vít  Hinčica
14. 3. 2006 Nový finský reaktor je doslova mizerný od základů Jan  Beránek
14. 3. 2006 Estonští fašisté jsou také v Evropské unii
13. 3. 2006 Čésky pasník, tópry pasník... Boris  Cvek
11. 3. 2006 Vše je o to horší, že ČR není žádná diktatura Egon T. Lánský
14. 3. 2006 Mami, já nechci umřít je vynikající literární čin
14. 3. 2006 Je česká společnost xenofobní vůči dětem?
14. 3. 2006 Česká televize by měla dělat tematickou předvolební analýzu
14. 3. 2006 Britské listy jsou plné jedovatostí
14. 3. 2006 Fantaskní pohled
14. 3. 2006 Informace, které v papírovém tisku nejsou
14. 3. 2006 Smrt komunistům
15. 3. 2006 Proč jsou letos dvě demonstrace proti válce?
14. 3. 2006 Bůh slitovný a milostivý Karel  Sýkora
13. 3. 2006 Feminismus a redefinice ženství a mužství v demokratickém Španělsku Darina  Martykánová
13. 3. 2006 Jde o střet mezi barbarstvím a civilizací, nikoliv o náboženský konflikt
13. 3. 2006 Rozvoj Tibetu na čínský způsob - děkuji, nechci Karel  Dolejší
13. 3. 2006 Buď kapitalismus nebo obyvatelnou planetu - nemůžeme mít obojí
13. 3. 2006 Jak ČT Moravcovým diskusním pořadem zkreslila politické poměry Jan  Čulík
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006