14. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 3. 2006

Lidé na cestách

Hraniční siť je rozeseta po celé planetě a varuje nežádané návštěvníky: nejste vítáni! Běženci opouštějí domovy po stovkách a tisících, i když jejich země prosperuje příkladně z turistického ruchu anebo vyšlechtěné poslušnosti a psovské oddanosti -- víra nevíra, všechny cesty vedou ke svobodě, k naději v lepší ekonomické zacházení. (Slyšel jsem, že všechny cesty vedou do Číny, do svatého města Říma vedly kdysi.)

Běženství vytváří kazy a boláky na lidském rodu. V nočních dobách se lidské bytosti nedůstojně snaží proniknout do zakázaného území, střeženého vycvičenými bojovníky, podpořenými poslušnými psy, moderní technikou odhalující lehce i jehlu v kupce sena.

Nemusí se vždy jednat o hranici ideologicky zvrácenou; bohatší státy se usilovně brání před ztrápenými ubožáky vysátými neúprosnou domácí ekonomikou, a když jim na území přece jen proniknou nežádoucí elementy, mají vybudované sítě záchytných táborů, odkud pro méně šťastného není další cesty.

Táboroví lidé ztrácejí po letech imunitu empatie a stávají se snadnými nástroji mj. i v náboženských sešlostech neuctívajících Boha, ale násilí a věrolomnost, terorismus a plánované vraždy. S odpuštěním, ale tyto oplocené lidozahrady vytvářejí zázemí pro budoucí nesmiřitelné pluky mstitelů.

U nás doma chytráci žehrali na drzost utečenců a odkazovali je do míst vzdálených, nejlépe kamsi do Urumči. Zapomněli, milánci rozmilí, že tomu není až tak dávno, co naši spoluobyvatelé prchali ve velkém ze slunné Jugoslávie -- přes hory -- anebo pře moře na člunech k italským břehům. Uprchlíci nedbali vylhaného románu Občan Brych, z vysoka kašlali na zvrácené tvrzení ke všemu tendenčně zneužité: opustíš-li mne, nezahynu, opustíš-li mne, zahyneš. Ne všichni uprchlíci byli nutně političtí; v lágrech a táborech, v penzionech a na jiných místech bohulibých, čekávali naši běženci na cestovní doklady, na nové pasy, nový domov -- novou šanci začít v chladné cizině, s právem vyvzdorovat si a vypracovat novou a zaslouženou totožnost. Musíme vracet! .

Máme prý dobré vychování, všude dobře, doma nejlépe, říkávali praprababičky a prapradědečkové, ale do světa se chodilo vandrem, někdo se vrátil, jiný zapustil kotvy v novém domově -- hranice nevytvořil Bůh ( jak hlásají pomatenci a bloudi), ale lidé. Vzájemná nenávist, závist, rozpínavost, touha vlastnit, vládnout nebo ovládat, určovat ve vesmíru jepičí pochody k lepším zítřkům, šafářovat v bývalé rajské zahradě -- to a ještě dalších sto deset důvodů žene svobodomyslné a chudé za nalajnované hranice k zázračným studním s živou vodou, záruce veškerého úspěchu. Lidé prchají z pomyslné pouště Taklamakan, jejíž název v ujgurštině znamená "místo neodvratitelné smrti".

Každý člověk na této planetě má právo žít důstojně, svobodně, a musí mít nárok na lidské zacházení. V zemích, kde toto právo přestupují -- a není jich málo - musí člověk usilovat o svou záchranu a my ostatní jsme povinni ze zákona lidského i božího potřebnému a potřebným pomoci bez nároku na odměnu finanční či slovní. Nemůžeme nesmíme nečinně přihlížet uzavírání regionů, dopustit se prodlení, aby zlolajníci a škůdci lidstva vytvářeli hanebné pomluvy jiných národů, nebo dokonce za naši tiché podpory, souhlasu, nevšímavosti, uráželi důstojnost odlišných etnik a zbaběle bavili soukmenovce přitroublými vtipy -- sami přece dobře vidíme, že tito baviči nevalného ducha a se zbytky mozkových tkání mívají velké problémy s udržením vlastní myšlenky.

Násilí na běžencích je neodpustitelná a odporná krutost!

Barbaři nechť nás chrání před barbary? Podivuhodná logika. Odpornost, maloduché uvažování pro společenství ubožáků a nadutých myšek k prasknutí -- kde bereme jistotu, že máme pravdu a můžeme vyučovat, kárat, jednat s lidmi z pozice silnějšího?! Máme jeden žaludek, jeden vrt k vyměšování, dvě ruce, dvě nohy, dvě oči -- a někdy se milujeme natolik, že si nepřipouštíme hloupost a nepoučenost, čecháčkovství zaprděného královstvíčka je nám nade vše ostatní.

U Orla se hosté dohadovali o ptačí chřipce, prý zasáhla i spolek Sokol a mlčí se o sletu -- a možná se dočkáme překvapení. Slety historické se budou rdít nad sletem uspořádaným hlavami pomazanými dnešního načálstva. A v tom nevhodně ( vypil tři drtínky zelené a šest dvanáctek) hospodský nádeník zahalekal: Dneska se vracím z celýho světa, vy nafoukanci! My plkáme o pomyslný chřipce a v tuhle chvíli někde masírujou lidi za narušení státní hranice. Chlapi, nešťastný lidi párají plachty tirákům, lezou mezi náklad, a když je celníci objeví, řidiči platí vysoký pokuty -- a co myslíte, že řidiči udělají? Nahánějí běžence montpákama a kladivama, bijou je, odhánějí od sebe. Není to k smutný? Copak se může s lidma takhle jednat? Já nemůžu přitom pomyšlení ani v klidu povečeřet, pít z upřímné radosti -- a pití ze žalu a bolu, volové, není zdravé, je škodlivé!

Hosté mlčeli. Tupec musí provokovat! Co oni mají společného s nějakými učouzenci?! Nemají utíkat, mají sedět na zadku. Tahat za ně kaštany nemíní!

Nechce se věřit, že Kazaši se přátelí především s Kazachy, Poláci s Poláky, Ujguři s Ujgury, Němci s Němci, Češi s Čechy...

Svět je krásný, říkával moudrý pan učitel -- zvláště ten bez lidí.

                 
Obsah vydání       14. 3. 2006
14. 3. 2006 Miloševičova krev "obsahovala stopy léků"
13. 3. 2006 Smrt tyrana a neschopného politika
14. 3. 2006 Oni tam mají lékárnu?
14. 3. 2006 Řezník z Balkánu Fabiano  Golgo
14. 3. 2006 Práva novinářů Petr  Wagner
14. 3. 2006 Vyhrobovali tam Zbyněk  Hejda
14. 3. 2006 Michael  Marčák
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu
13. 3. 2006 Zaujatost a zakomplexovanost II. Jan  Čulík
14. 3. 2006 Český tisk
14. 3. 2006 31.12.1945: Zakomplexovaný český i světový tisk odsoudil a potrestal Adolfa Hitlera
14. 3. 2006 Vztahy NATO - Rusko : nová kvalita
14. 3. 2006 Jen drobnost?
14. 3. 2006 Je to opravdu jen drobnost
14. 3. 2006 Lidé na cestách Václav  Dušek
14. 3. 2006 Co za těmi Zelenými je Milan  Daniel
14. 3. 2006 Duhové peníze Štěpán  Kotrba
14. 3. 2006 Dolary a nevládní organizace mezi Washingtonem a Moskvou Stanislav  Kliment
14. 3. 2006 Vlamování do otevřených dveří Zdeněk  Jemelík
14. 3. 2006 Továrna Hyundai Vít  Hinčica
14. 3. 2006 Nový finský reaktor je doslova mizerný od základů Jan  Beránek
14. 3. 2006 Estonští fašisté jsou také v Evropské unii
13. 3. 2006 Čésky pasník, tópry pasník... Boris  Cvek
11. 3. 2006 Vše je o to horší, že ČR není žádná diktatura Egon T. Lánský
14. 3. 2006 Mami, já nechci umřít je vynikající literární čin
14. 3. 2006 Je česká společnost xenofobní vůči dětem?
14. 3. 2006 Česká televize by měla dělat tematickou předvolební analýzu
14. 3. 2006 Britské listy jsou plné jedovatostí
14. 3. 2006 Fantaskní pohled
14. 3. 2006 Informace, které v papírovém tisku nejsou
14. 3. 2006 Smrt komunistům
15. 3. 2006 Proč jsou letos dvě demonstrace proti válce?
14. 3. 2006 Bůh slitovný a milostivý Karel  Sýkora
13. 3. 2006 Feminismus a redefinice ženství a mužství v demokratickém Španělsku Darina  Martykánová
13. 3. 2006 Jde o střet mezi barbarstvím a civilizací, nikoliv o náboženský konflikt
13. 3. 2006 Rozvoj Tibetu na čínský způsob - děkuji, nechci Karel  Dolejší
13. 3. 2006 Buď kapitalismus nebo obyvatelnou planetu - nemůžeme mít obojí
13. 3. 2006 Jak ČT Moravcovým diskusním pořadem zkreslila politické poměry Jan  Čulík
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006