6. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 2. 2006

Endymión

Sedí u něj do svítání
a jen ho líbá na víčka,
laská ho její ručička --
náměsíčné milování,
nikde trýzeň, nikde štkání,
jenom rozkoš, která trvá,
rozkoš bledá... každá brva
jeho tiše zulíbána.
Ve spáči tom cítí pána!
Dlouhé žití -- láska prvá.

Možná, lásko, až půjdeme
za ruce spolu chyceni
po jehličí a kamení,
Endymióna najdeme,
jak leží ruce složené
pod hlavou tiše ve vřesu;
možná až báseň přednesu,
luna vhlédne do pokoje
ptajíc se, co nového je,
bez naděje a bez hlesu.

Tato epická báseň, pro někoho možná říkanka, napsaná v osmislabičné decimě představuje malý úryvek z Řeckých bájí, na kterých jsem kdysi pracoval a které mi leží v šuplíku. Jde podle mne o to, co dnešní nabídce poezie velmi chybí: klasický, líbivý námět, zručná, čtivá forma... prostě to, co se líbilo všude a vždycky (od Ovidia přes Chaucera po Huga). Jistě, jedná se spíš zatím jen o koncept, ale zajímaly by mne názory čtenářů Britských listů... co si o tom myslíte? píše Boris Cvek.

Endymión

On z aiolského kmene byl,
původem však spíše z Kárů...
krev měl plnou cti a varu:
ba králem chtěl být ze všech sil! --
tak v Élidě si během chvil
dohmátl i na korunu.
Sledoval lidi ze trůnu
a s energií života
v něm přišel řád a jistota.
Vše v dobré spělo k posunu.

Pohledný byl, proslul krásou...
mnohé ženy i mužové
ho co koně, co oslové
zvou sobě jhem a též spásou.
Mnohá srdce jím se pasou:
celý život jich se skládá
ze snů o něm! Vzhledu vláda
nemůže se porovnati
s mocí činů, vždyť ta zchvátí
i samo nitro, jež pak strádá.

Ženu měl, jméno nejisté,
čtyři syny ta mu dala,
jak své touze podléhala
po muži tváře zlatisté.
Mu druzí byli statisté
v lásce jako ve vládnutí
(u něj totéž: krásou nutí):
tahal jenom za provázky,
sbalil výhry, faleš sázky
nechal v pospas vyvanutí.

Mužům nepřál, byl na ženy...
ty, jež se kol něj točily,
ty půvab brzy ztratily:
toužil být bojem vzrušený,
pevnosti chtěl, cíl kýžený,
v ženských srdcích dobýt ztečí,
zbraně kul a chystal léči.
Zkoušel to... tak je dobýval.
Ale chtíč, byť je nad příval,
týž je stále, nudný přeci.

Království ho nezajímá,
spíš vládnou jeho synové,
dubiny, lesy jilmové,
bory projde -- zavzpomíná...
to melancholii má.
Bozi o něm dávno vědí,
nastavují své však hledy
jinou stranou, jinde mají
to, o co se zajímají,
na něho se nesoustředí.

Jednou se tak toulá v lese
a noc ho náhle zastihne,
vracet se zpátky do výhně
dvora svého málo chce se:
tichá vlahost šerem plese,
tráva zve ho k spaní slasti,
údy sotva může vlásti...
zrak se klíží na pažitu.
Šepot větru hraje suitu,
luna vládne nad oblastí.

A západ rdí stále míň se,
jak bůh slunce koně svoje
žene Inkům nad aloe.
Ptáci spí a smyté šmince
podobá se na travince
krůpěj rosy padlá prve...
Krev je z vody, život z krve,
pára jak duchů podoby
vystoupá z nitra přírody:
zas vše je... i napoprvé.

Luna září. Trvá krátce,
nad obzor než vystoupí
a vidí přes tmy škraloupy
lásku i hřích v jedné splátce,
prkna světa, jež se vratce
prohýbají pod dramaty.
Tak luna jde v bledé šaty
kol hvězdnou plání oděna
a jak sama smrt vznešená
život má za málo svatý.

Mezi stromy ten bledý svit
vidí: Endymjón v mlází je...
od zbytků tmy ho umyje,
však muž nemá to pocítit:
spí, jak by neměl nikdy bdít.
Bohyně jen... vidí krásu
ponořenou do topasu
svého světla unylého,
vidí muže a je z něho
na pokraji lásky srázu.

Sestoupí světa do síně,
vedle něho se posadí
v nohách té lesní zahrady:
na oči ho líbá jedině,
on však spí dále nevinně,
a to je cílem Sélény,
jak zve se mezi Helény,
ta krása chvilek laskání
a křehkého se poddání,
ne říjný muž a vzbuzený.

Sedí u něj do svítání
a jen ho líbá na víčka,
laská ho její ručička --
náměsíčné milování,
nikde trýzeň, nikde štkání,
jenom rozkoš, která trvá,
rozkoš bledá... každá brva
jeho tiše zulíbána.
Ve spáči tom cítí pána!
Dlouhé žití -- láska prvá.

Když už ale slunce vstalo
a luna klesá v klínu hor,
když odkrývá se světozor,
musí jít, ač vždy je málo
lásce všechno, co jí přálo.
Kdy se jí znovu poštěstí
zažít ty chvíle, předzvěsti
neurčitého čehosi,
co v perlách život orosí,
vykoupí všechny bolesti?

Endymión k městu chvátá,
bojí se zmatku, převratu,
vždyť na noc zůstal bez státu!
Lid už hledá potentáta,
řád však drží synů vláda
a král stoupá s ovacemi
palácem, jenž přeplněný
veselými davy výská...
kdekdo s kdekým ruku stiská
bez jména a bez příjmení.

Lid si šeptá: král je jiný...
zemdlel duchem, trpí tiše,
bez otce je sirá říše.
Jak by pečeť svátostiny
na dno duše, v tajné stíny
kdosi mu vtisk, pocel sladký...
kudy ale vstoupit vrátky?
Marně pátral. Neurčité
bylo pro něj všechno žité.
Jak sup kroužil nad ostatky.

Tak spěchá zase za svými
tuchami dolů do lesů --
na lunu čeká, komtesu,
aniž ví to, aniž míní!
Na ni čeká, na vládkyni.
Ztratil sebe, duši svoji,
ke spánku se tiše strojí,
neví dosud, neví ale,
jak spát bude vytrvale:
navždy usne v lesa chvojí.

Přijde noc a hvězdné plémě,
bronzová luna nad zemi
vzejde a stoupá větvemi:
je žlutá, pak bledá jemně,
až dosáhne stromů témě.
Dívá se dolů s úzkostí,
zda les miláčka nehostí.
Je tam drahý? Zase není?
Ach, to hrozné utrpení
před prahem věčné radosti!

Tu však ho dole uvidí
štěstím celá uplakaná,
že zas má tu svého pána.
Už nevyčnívá nad lidi,
láska ji zpije, ošidí:
když ho hladí, když ho líbá,
prosí Osud, velká chyba!,
kéž ho nechá spáti věčně... Přání zlé a nadbytečné
snadno plní hvězdná střída.

Zprvu neví, co to chtěla...
dolů chvátá k Endymjónu
každičkou noc z nebesklonu.
Není láska nikdy celá,
na pochodu rozechvělá
těká k svému naplnění
neznajíc, že nikde není...
Jak nečekat na hlas jeho,
na zrak, to zrcadlo všeho
souzvuku a srozumění?

Rozkoš se v trýzni utápí,
trýzeň se zas blíží k zvyku
a zvyk, roven trpaslíku,
nasadil vatu na drápy...
vše zarovná, co polapí.
A tak luna nebem chodí,
jako bloudí v mlhách lodi:
to, co bylo, nevzpomene...
cosi hledá? cosi chce? ne!
Chtíč zas zmírá, zas se rodí.

Dodnes hledá to, co měla,
a chvěje se jak hladina,
jak svíce, která zhasíná.
Bývala dřív osamělá,
dokud krásu neuzřela?
Nebem tiše bez emocí
chodila vždy, každé noci...
dnes však neví, co jí chybí.
zpita lásky čaromocí.

Možná, lásko, až půjdeme
za ruce spolu chyceni
po jehličí a kamení,
Endymióna najdeme,
jak leží ruce složené
pod hlavou tiše ve vřesu;
možná až báseň přednesu,
luna vhlédne do pokoje
ptajíc se, co nového je,
bez naděje a bez hlesu.

                 
Obsah vydání       6. 2. 2006
6. 2. 2006 Británie bohatství a bídy, 2006
6. 2. 2006 Islámští demonstranti v Londýně zřejmě budou čelit trestnímu stíhání
6. 2. 2006 Americká média "se chovají ostudně"
6. 2. 2006 Viktorie Petr  Pojar
6. 2. 2006 Náklady války v Iráku a v Afghánistánu dosáhnou 440 miliard dolarů
6. 2. 2006 Amerika: Soukromá data z internetu se intenzivně využívají v trestním vyšetřování i civilních soudních sporech
6. 2. 2006 "Za 15 let budeme zřejmě prodávat daleko tenčí noviny za 100 Kč" Jan  Čulík
4. 2. 2006 Bulvární úzkost českých šéfredaktorů Jan  Čulík
6. 2. 2006 Benešovy zákony Emanuel  Mandler
6. 2. 2006 Jde o následovníky, nikoliv pamětníky Vlastimil  Balín
6. 2. 2006 Luciferův ráj aneb úvaha nejen o kovbojích v sukni Karel  Moudrý
6. 2. 2006 Unipetrol: Jde médiím opravdu o pravdu? Pavel  Hojda
6. 2. 2006 Václav Žák k obvinění z "klamavé reklamy" Václav  Žák
3. 2. 2006 Software, vyhledávající plagiáty, je poskytován jako služba Petr  Nachtmann
6. 2. 2006 Řecká vláda přiznává, že se stala obětí místní verze skandálu Watergate
6. 2. 2006 Dánské velvyslanectví v Bejrútu bylo podpáleno
6. 2. 2006 Ségolène je pro Blaira Simone  Radačičová
6. 2. 2006 Endymión Boris  Cvek
5. 2. 2006 Lidé čtěte !
6. 2. 2006 Plagiátorství má jednoduché řešení Ondřej  Slačálek
6. 2. 2006 Všeobecná deklarace lidských práv by neměla být modlou Luboš  Zálom
6. 2. 2006 Mluvící bubliny a nafouklá identita Česka Štěpán  Kotrba
6. 2. 2006 Zmanipulované gény Sylvia  Rychlá
4. 2. 2006 Soud zastavil stavbu dálniční křižovatky v Praze na Malovance
3. 2. 2006 Vydali byste v Německu antisemitské kreslené vtipy?
3. 2. 2006 Bylo správné či nesprávné zveřejnit ty karikatury?
3. 2. 2006 Štěk Bohumil  Kartous
3. 2. 2006 Vzdělanostní společnost, univerzity a kvalita vzdělání Boris  Cvek
3. 2. 2006 Civilizační retardace a katalyzátory modernosti Martin  Škabraha
3. 2. 2006 Znovu o víře, rouhání, Bohu a ironii
2. 2. 2006 Britské listy mají za rok o polovinu více čtenářů
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
6. 2. 2006 Luciferův ráj aneb úvaha nejen o kovbojích v sukni Karel  Moudrý
6. 2. 2006 Endymión Boris  Cvek
6. 2. 2006 Británie bohatství a bídy, 2006   
5. 2. 2006 Lidé čtěte !   
4. 2. 2006 Bulvární úzkost českých šéfredaktorů Jan  Čulík
3. 2. 2006 Vzdělanostní společnost, univerzity a kvalita vzdělání Boris  Cvek
3. 2. 2006 Civilizační retardace a katalyzátory modernosti Martin  Škabraha
3. 2. 2006 Google uprostřed kontroverze o cenzuře a plagiátství   
3. 2. 2006 Bush řekl Blairovi: "Invazi do Iráku provedeme stůj co stůj"   
3. 2. 2006 Vydali byste v Německu antisemitské kreslené vtipy?   
3. 2. 2006 Štěk Bohumil  Kartous
2. 2. 2006 Zapomenuté slzy v Kongu Jan  Klusáček
2. 2. 2006 Bush: Amerika se zbaví závislosti na ropě   
2. 2. 2006 Amerika: Je energetická změna reálná?   
2. 2. 2006 Sedlecký vyloučen z České komory architektů? Jan  Mech

Báseň pro tento den RSS 2.0      Historie >
6. 2. 2006 Viktorie Petr  Pojar
6. 2. 2006 Endymión Boris  Cvek
3. 2. 2006 Cikánova píšťalka František Ladislav Čelakovský
2. 2. 2006 Eroica - cynica Car  Osten
2. 2. 2006 Durdit rozdrážděné kotě se nevyplácí Štefan  Švec
1. 2. 2006 na poli Patrik  Ouředník
1. 2. 2006 Ó Tyfone! Ó Sklenáři! Štefan  Švec
31. 1. 2006 Vrchlický, Kotrba, Sklenář, Kartous, Kocábová Filip  Sklenář
27. 1. 2006 Hřích Sylvie  Richterová
25. 1. 2006 Večer Ivan  Slavík
24. 1. 2006 * * * Martin  Švanda
20. 1. 2006 Pojem čistý Naděžda  Plíšková
19. 1. 2006 Temná noci! Jasná noci! Karel Hynek Mácha
16. 1. 2006 Starala sa mati má   
13. 1. 2006 Vysoká smrková vazba Bogdan  Trojak