7. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 2. 2006

Autisté sobě

Ve svém předchozím článku "Právo na svobodu" jsem se pokusil upozornit na to, ze považovat (individuální) právo na (individální) svobodu za součást lidské přirozenosti (tedy za něco, co se samo od sebe prosadí všem ukladům navzdory) je přinejmenším nedůsledné, protože to neodpovídá nejen všeobecně známým historickým faktům, ale také každodenní společenské realitě (tvořené mimo rozumnost a vůli jedince také předivem mocenských vztahů, lidskou iracionalitou a nepředvídatelností). Pokud by totiž argumentace svobodou jakožto základním principem šla do důsledků, dobrala by se opaku -- a tím je nesvoboda.

Polemizovat s názory pana Záloma není snadné - ani ne tak proto, že by byly správné (a nebylo by k nim tedy co dodat), jako spíš proto, že nelze prokázat, že nesprávné nejsou. Vstupní hypotéza o absolutnosti individuálních práv totiž není nic jiného než dogma. A o dogmatech diskutovat nelze.

Pokusil jsem se toto dogma zpochybnit poukázáním na to, že míra svobody je přímo úměrná vzdání se absolutních mocenských nároků (a tím i absolutní svobody) ve prospěch někoho jiného. Nyní chci odůvodnit, proč se domnívám, že tomu tak je.

Tímto okamžikem totiž vzniká (mezi tím, kdo se "rozhodl" omezit ve prospěch někoho jiného, jenž díky tomu něco získal) VZTAH, ať už jakkoli asymetrický. Důležitější je, že tím získávají oba, a to dílčí autonomii (nezávislost na moci či bezmoci někoho jiného), tj. prostor pro uplatňování svobodné vůle a vyvozování odpovědnosti. Jak asymetrický tento prostor bude, bude záležet nejen na respektování vzájemných práv, ale také na dodržování povinností (závazků). V případě výrazné (a dlouhodobé) nerovnováhy je totiž svoboda ve své podstatě neúplná, tj. deficitní a postupně přechází v nesvobodu, kdy práva zůstávají pouze na papíře (neboť závazky je třeba vynutit silou).

Člověk absolutně nesvobodný a člověk absolutně svobodný jsou jsi (s rozdílnými možnostmi) podobní v tom, že je nelze pokládat za subjekty disponujicí svobodnou (!) vůlí, neboť jsou absolutně neodpovědní. První z nich proto, že je součástí nediferencované masy vzájemně "zaměnitelných" jedinců, druhý proto, že je sice "nezaměnitelný", ovšem zároveň stranou veškerých společenských vazeb.

Je obecně zavedeným omylem považovat odpůrce kolektivismu automaticky za apoštoly svobody. Není tomu tak. Opakem kolektivisty je totiž autista. Člověk, který si usmyslel, že neexistuje společnost, že existuje výhradně individuální svoboda, avšak nikoli závazky z ní vyplývající. K obvyklé argumentační výbavě těchto jedinců patří tvrzení, že každý je zodpovědný především sám za sebe. Není neobvyklé toto tvrzení používat ke zvýraznění "tlusté čáry" za minulostí - všichni začínají s čistým štítem, stejnými schopnosti a možnostmi. Zní to "rozumně" a také to "rozumné" je. V rámci dogmat.

                 
Obsah vydání       7. 2. 2006
7. 2. 2006 Konflikty karikatur
7. 2. 2006 Vydat či nevydat, toť otázka Fabiano  Golgo
7. 2. 2006 Íránské noviny zveřejní kreslené vtipy o holocaustu
8. 2. 2006 Radikální muslimský duchovní Abu Hamza odsouzen na sedm let do vězení
7. 2. 2006 Kde skončily peníze pro odškodnění romských obětí?
7. 2. 2006 Je vůbec možný "židovský stát"? Martin  Škabraha
7. 2. 2006 Svoboda slova a hledání hranic svobody Milan  Černý
7. 2. 2006 Michael  Marčák
7. 2. 2006 Čas mimo ciferník Irena  Zítková
7. 2. 2006 Kterak se počestný člověk nebude špinit špínou Karel  Moudrý
7. 2. 2006 Betty Friedanová -- jedna z matek feminismu Irena  Ryšánková
6. 2. 2006 Lidská práva versus humanitární vzdělání Miroslav  Prokeš
7. 2. 2006 Magazín ONA -- dokonale promarněná šance Irena  Ryšánková
7. 2. 2006 Objektivisté aspirují na sektu nadlidí Jiří  Martišek
7. 2. 2006 Autisté sobě Vojtěch  Tělupil
7. 2. 2006 Lidé neustále vstupují do vzájemných interakcí
7. 2. 2006 Ve farmových chovech nežije zvěř, ale zvířata
6. 2. 2006 Islámští demonstranti v Londýně zřejmě budou čelit trestnímu stíhání
6. 2. 2006 Británie bohatství a bídy, 2006
6. 2. 2006 Jde o následovníky, nikoliv pamětníky Vlastimil  Balín
6. 2. 2006 Náklady války v Iráku a v Afghánistánu dosáhnou 440 miliard dolarů
5. 2. 2006 Lidé čtěte !
6. 2. 2006 Americká média "se chovají ostudně"
6. 2. 2006 Amerika: Soukromá data z internetu se intenzivně využívají v trestním vyšetřování i civilních soudních sporech
6. 2. 2006 "Za 15 let budeme zřejmě prodávat daleko tenčí noviny za 100 Kč" Jan  Čulík
6. 2. 2006 Unipetrol: Jde médiím opravdu o pravdu? Pavel  Hojda
4. 2. 2006 Bulvární úzkost českých šéfredaktorů Jan  Čulík
6. 2. 2006 Benešovy zákony Emanuel  Mandler
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce