6. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 2. 2006

Co v Právu nevyšlo:

Jde o následovníky, nikoliv pamětníky

Autor, senátor za KSČM, v polemice s článkem Petra Uhla, který vyšel v deníku Právo, argumentuje, že by komunistické strany měly mezinárodně odsoudit zločiny komunismu. Jeho polemika, zaslaná do deníku Právo tam nebyla zveřejněna. Proč asi? Kompletní text v Právu nezveřejněného článku je níže...

Parlamentní shromáždění Rady Evropy schválilo minulý týden rezoluci, že je záhodno mezinárodně odsoudit zločiny totalitních komunistických režimů.

Co víme? Víme, že některé komunistické strany, včetně těch, které stály na čele těchto režimů nebo dnes navazují na své předchůdkyně se od praktik majících zločinný charakter distancovaly. Patří k nim např. i KSČM, která tak učinila v Prohlášení k občanům ČSSR v prosinci r. 1989, které bylo přijato na mimořádném sjezdu KSČ.

Po obeznámení se 14 články tohoto dokumentu jsem učinil závěr, že chce-li komunistická levice získat na svou stranu nové příznivce, oslovit co nejširší vrstvy občanů, měla by si, jak se říká, udělat pořádek před vlastním prahem.

Z tohoto důvodu bych proto velmi uvítal, kdyby dokument odsuzující tyto praktiky vyšel právě z dílny komunistické strany a měl co nejširší mezinárodní dosah. Dosud však stále chybí dostatečná politická vůle, která by tento dokument dokázala prosadit. Osobně to považuji za výraznou a přetrvávající překážku nejen směrem k veřejnosti, ale především dovnitř vlastních struktur a v určité podobě i aktivnější pozici ve Straně evropské levice. Negativní dopad se projevuje mimo jiné i v přístupu k některým aktuálním programovým otázkám z pohledu koncipování a vývoje společnosti v představách tzv. radikální levice.

Při hlasování v Senátu PČR o usnesení podporujícího tuto rezoluci jsem se po celkovém zvážení obsahu rozhodl zdržet se hlasování. A to nikoliv kvůli "nedostatku odvahy jasně odmítnout antikomunistickou lest" (jak napsal v Právu dne 1. 12. 2006 Petr Uhl ve stati "Odsuzování komunismu jde ztuha"), ale právě proto, že jsem tyto souvislosti pochopil.

Pochopil jsem, že nemohu odmítat nebo tvrdit opak o skutečnostech, které se bohužel staly, včetně důsledků (v minulosti jsem veřejně opakovaně odsoudil excesy k nimž v době před listopadem 1989 docházelo). Svým postojem při hlasování v Senátu PČR jsem dal najevo, že bych však v prvé řadě ocenil, aby krok k odsouzení udělala komunistická levice jako celek a nebyla k tomu kýmkoli z politických oponentů s jakýmkoli cílem nucena.

Můj postoj je výrazem názorové plurality v KSČM. Věřím, že nebude případně zneužíván "jako klacek" v rukou publicistů, o nichž si myslím, že jsou levicoví, k tomu, aby byla tato názorová pluralita v KSČM popírána, anebo jako doklad boje jakýchsi názorových proudů s cílem zvýhodnit před volbami naše soupeře o hlasy voličů na levici. Myslím si, že KSČM se diskuze na toto téma nevyhne, stejně jako bude muset dokázat, že její programová východiska představují opravdu reálnou nabídku "sahající od února 1948". Jde totiž především o následovníky, nikoliv pamětníky.

autor je senátorem za KSČM, zvolený v Mostě

                 
Obsah vydání       6. 2. 2006
6. 2. 2006 Británie bohatství a bídy, 2006
6. 2. 2006 Islámští demonstranti v Londýně zřejmě budou čelit trestnímu stíhání
6. 2. 2006 Americká média "se chovají ostudně"
6. 2. 2006 Viktorie Petr  Pojar
6. 2. 2006 Náklady války v Iráku a v Afghánistánu dosáhnou 440 miliard dolarů
6. 2. 2006 Amerika: Soukromá data z internetu se intenzivně využívají v trestním vyšetřování i civilních soudních sporech
6. 2. 2006 "Za 15 let budeme zřejmě prodávat daleko tenčí noviny za 100 Kč" Jan  Čulík
4. 2. 2006 Bulvární úzkost českých šéfredaktorů Jan  Čulík
6. 2. 2006 Benešovy zákony Emanuel  Mandler
6. 2. 2006 Jde o následovníky, nikoliv pamětníky Vlastimil  Balín
6. 2. 2006 Luciferův ráj aneb úvaha nejen o kovbojích v sukni Karel  Moudrý
6. 2. 2006 Unipetrol: Jde médiím opravdu o pravdu? Pavel  Hojda
6. 2. 2006 Václav Žák k obvinění z "klamavé reklamy" Václav  Žák
3. 2. 2006 Software, vyhledávající plagiáty, je poskytován jako služba Petr  Nachtmann
6. 2. 2006 Řecká vláda přiznává, že se stala obětí místní verze skandálu Watergate
6. 2. 2006 Dánské velvyslanectví v Bejrútu bylo podpáleno
6. 2. 2006 Ségolène je pro Blaira Simone  Radačičová
6. 2. 2006 Endymión Boris  Cvek
5. 2. 2006 Lidé čtěte !
6. 2. 2006 Plagiátorství má jednoduché řešení Ondřej  Slačálek
6. 2. 2006 Všeobecná deklarace lidských práv by neměla být modlou Luboš  Zálom
6. 2. 2006 Mluvící bubliny a nafouklá identita Česka Štěpán  Kotrba
6. 2. 2006 Zmanipulované gény Sylvia  Rychlá
4. 2. 2006 Soud zastavil stavbu dálniční křižovatky v Praze na Malovance
3. 2. 2006 Vydali byste v Německu antisemitské kreslené vtipy?
3. 2. 2006 Bylo správné či nesprávné zveřejnit ty karikatury?
3. 2. 2006 Štěk Bohumil  Kartous
3. 2. 2006 Vzdělanostní společnost, univerzity a kvalita vzdělání Boris  Cvek
3. 2. 2006 Civilizační retardace a katalyzátory modernosti Martin  Škabraha
3. 2. 2006 Znovu o víře, rouhání, Bohu a ironii
2. 2. 2006 Britské listy mají za rok o polovinu více čtenářů
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce