3. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 2. 2006

Televize BBC editoru z Die Welt:

Vydali byste v Německu antisemitské kreslené vtipy?

Moderátorka: Ale moment, moment, Rogere Koeppele. Snažíte se nám opravdu říct, že Die Welt by vydal antisemitské karikatury v Německu? V Německu tedy podle vás neexistují hranice?

Roger Koeppel, šéfredaktor listu Die Welt: Samozřejmě, že jsou hranice.

Moderátorka: Proč by tedy měly existovat tyto hranice a nikoliv hranice pro zobrazování karikatur Mohameda, které považují někteří muslimové za urážlivé?

"Dnes večer: Kde jsou hranice svobody projevu? Mezinárodní kontroverze poté, co byl Mohammed zobrazen v kresleném vtipu jako terorista s bombou místo turbanu," tak zahájila ve čtvrtek večer televize BBC svůj pravidelný publicistický pořad Newsnight a pokračoval:

Ve čtvrtek, se ozývaly výhrůžky smrtí, konaly se demonstrace, byli odvoláni velvyslanci. Bylo zveřejnění kreslených vtipů nepřijatelně urážlivé, anebo má být svoboda projevu být bez hranic?

Kontroverze ohledně přetištění kreslených vtipů o proroku Mohammedovi eskalovala ve čtvrtek v Evropě i na Blízkém východě. Editor listu France Soir, který přetisl původní dánské kreslené vtipy, přišel o zaměstnání. Saúdská Arábie a Sýrie odvolaly své velvyslance z Kodaně. Dánští vojáci, kteří operují s britskými vojáky v Iráku jsou v pohotovosti a ozbrojené skupiny na palestinských územích vyhrožují, že se zaměří na Dány, Francouze a Nory, kteří také otiskli tyto kreslené vtipy. Vyvolá přetiskování těchto kreslených vtipů zbytečně teroristickou pomstu, anebo musíme mít svobodu projevu za každou cenu?

Celá kontroverze začala před mnoha měsíci, v Dánsku, plány na dánskou pohádku pro děti. Měla to být kniha o Mohamedově životě. Autor v ní chtěl mít obrázky. Požádal tři ilustrátory, ale všichni odmítli. Řekli, že se bojí. Dánové začali debatovat o tom, proč to je. A loni v září se dánské noviny obrátily na čtyřicet kreslířů a vyzvaly je, aby zobrazili prorokovu tvář.

Kulturní editor dánského listu: Nežádal jsem kreslíře, aby proroka zesměšňovali. Požádal jsem je, ať namalují Mohammeda, jak ho vidí. Ale protože máme v Dánsku tradici satiry a humoru, někteří kreslíři nakreslili satirické kresby. Ale to my v Dánsku děláme s Ježíšem Kristem, s ostatními náboženstvími, s královskou rodinou, s politiky a dalšími veřejnými osobnostmi. Nedělali jsme ve věci islámu žádnou výjimku. Takto zacházíme v Dánsku s každým.

Nyní bylo dvanáct zveřejněných kreseb vydáno v novinách po celé Evropě. Editoři to ospravedlnili jako vyjádření solidarity s Dány a prosazování svobody projevu. 17 islámských zemí požadovalo, aby dánský premiér potrestal novináře, kteří otiskli tyto karikatury. V Bahrainu se kvůli tomu koná mimořádné zasedání parlamentu.

Kreslené vtipy proti Mohamedovi vyšly i v novinách v jedné muslimské zemi, v Jordánsku, ale jejich šéfredaktor byl nyní propuštěn. Korán zakazuje zesměšňování Proroka.

Tradičně nemá islám rád žádné zobrazování živoucích bytostí. Avšak malíři v islámských zemích malují proroka Mohameda už celá staletí. Navzdory oficiální nelibosti se prodávají portréty proroka Mohameda zbožným muslimům i dnes v Íránu.

Mnoho muslimů argumentuje, že ve všech kulturách by měl platit princip respektu. Avšak někteří nemuslimové v západní Evropě se nyní obávají, že evropské sekularistické tradice jsou ohroženy od nových příchozích.

Kulturní editor dánského listu, který kreslené vtipy původně zveřejnil, poukazuje na to, že se v Dánsku nyní debatuje o integraci cizinců. Na jedné straně, do jaké míry by se měla komunita, přijímající imigranty, svými hodnotami přizpůsobovat novým příchozím; na druhé straně, nakolik se musejí imigranti vzdát své vlastní kultury.

V Británii došlo před nedávnem k protestům křesťanů proti opeře Jerry Springer, která prý znevažovala Krista. Avšak britský parlament tento týden odmítl přijmout zákon, kriminalizující nenávist vůči náboženstvím. Británie je rozhodnuta podporovat širokou svobodu projevu. Avšak Británie nezahájila sekularistickou protiofenzívu, jaké jsme svědky v jiných evropských zemích.

Žádný britský list dosud nepublikoval dánské kreslené vtipy. Možná se editoři bojí následků. Možná je tou součástí větší zdvořilosti v britském veřejném životě, důsledek touhy vyhnout se urážení jakýchkoliv společenských skupin bezdůvodně. Avšak odráží to také rozdíl v tónu debaty o přistěhovalectví a multikulturalismu. V Británii, na rozdíl od Evropy, neexistuje pocit, že dochází k střetu civilizací a že jsou evropské hodnoty ohroženy. Britové mají daleko hlubší zkušenosti s rozdílnými kulturami, a zacházejí s těmito rozdíly daleko pragmatičtěji. Většina britských novin si nepřeje vyvolat konflikt s velkou částí britských občanů.

Někteří komentátoři poukazují na to, že média v muslimských zemích dokáží být stejně urážlivá jako tisk v Evropě. Někdy užívají arabské noviny ostře antisemitské karikatury. Takže je tedy hněv zaměřený vůči Dánsku pokrytecký.

Na obou stranách této debaty jsou nyní hlasy, požadující větší vzájemnou snášenlivost. Avšak dánský kulturní redaktor nechce ustoupit:

"Je to problematické. Jestliže požadují muslimové, abych se ve veřejné sféře podrobil jejich tabu, v tom případě nežádají můj respekt, žádají, abych se jim podrobil."

A jak protesty v muslimském světě pokračují, zdá se, že strach a nedůvěra na obou stranách byla jen posílena

* * *

Moderátorka: Rogere Koeppele, vy jste otiskli tyto karikatury. Je to od vás úmyslná provokace?

Roger Koeppel, šéfredaktor listu Die Welt: To vůbec ne. Tyto karikatury jsme už otiskli několikrát, protože jsme se tímto případem zabývali podrobně. Ale pro mě je to otázka principu, protože události v Dánsku i jinde eskalovaly. Museli jsme ukázat našich čtenářům, proč vznikla tato kontroverze. Osobně jsem byl překvapen, že tyto nevinné kresby mohly vyvolat takový hněv.

Tadži Mustafo, jsou to nevinné kresby? Vycházejí v zemích, kde je normou svoboda projevu. Ceníte si svobody projevu?

Tadži Mustafa, muslimská organizace Hizb-ut-Tahir: O svobodu projevu nejde. Muslimové nemají problém s dialogem a s debatou. Ale tohle není dialog a debata. Pan Koeppel otiskl tyto karikatury proroka islámu, zobrazeného jako by byl terorista, s bombou namísto turbanu! A to třikrát! Věděl velmi dobře, že to muslimy urazí. Přesto to třikrát vydal! Tady nejde o svobodu projevu. On chtěl muslimy urazit. A svoboda projevu má vždycky hranice. Jsou věci, které noviny neotisknou. Existují zákony proti pomluvě. Nemůžeme vyvolávat v lidech nenávist a vyzývat je, aby vraždili své spoluobčany. To jsou trestné činy, a právem. A tohle urazilo muslimy. A vyvolává to otázky o tom, jakou agendu má tato "válka proti terorismu". Muslimové se stávají terčem útoků po celém světě a nyní se útočí už i na proroka Mohameda. Proč?

Moderátorka: Ale my tu máme ještě i jiný muslimský názor, světský muslimský názor. Co si tom myslíte?

Munira Mirza, islámská novinářka a autorka: Jsem proti omezování svobody projevu. Myslím si, že důvod, proč si ceníme svobody projevu, je to, že máme právo volně všechno kritizovat. Vy tvrdíte, že tuto svobodu máme omezit. Bylo by velmi užitečné, kdybychom tyto karikatury mohli vidět. Měly by být vydány i v Británii, aby si muslimové i nemuslimové mohli utvořit vlastní názor. Nepřijímám právo žádné minoritní společenské skupiny, aby nám diktovala, co smíme či nesmíme říkat.

Tadži Mustafa, muslimská organizace Hizb-ut-Tahir: My jsme plně pro dialog. V minulých měsících jsem se setkal s asi třiceti dánskými novináři, diskutovali jsme o muslimech v Evropě, o muslimském kalifátu, to je v pořádku. Ale když se zobrazuje muslimský Prorok jako terorista, kvůli svobodě tisku - no, tak proč netisknete v novinách dětskou pornografii?

Moderátorka: Ale proti dětské pornografii jsou přísné zákony.

Munira Mirza, islámská novinářka a autorka: Bylo by chybou si myslet, že všichni muslimové jsou proti vydání těchto karikatur. V Dánsku se konaly antiprotesty, uspořádali je umírnění muslimové. Ti chtějí, aby se takové karikatury tiskly. V Jordánsku vyšly tyto karikatury v novinách. Není pravda, že všichni muslimové jsou fanaticky proti.

Moderátorka: Zdá se, že v Německu muslimové proti publikaci těchto karikatur tolik neprotestují. Proč je tomu tak? Je v Německu jiná atmosféra?

Roger Koeppel, šéfredaktor listu Die Welt: V Německu vládne velmi pragmatický postoj vůči integraci cizinců. Žijeme v otevřené západní společnosti a musí být jasné, jaká jsou pravidla, která platí v naší společnosti. Muslimská komunita si musí uvědomit, že my máme tradici satiry a absence respektu vůči tradičním autoritám. To je součástí naší kultury.

Moderátorka: Ale moment, moment, Rogere Koeppele. Snažíte se nám opravdu říct, že Die Welt by vydal antisemitské karikatury v Německu? V Německu tedy podle vás neexistují hranice?

Roger Koeppel, šéfredaktor listu Die Welt: Samozřejmě, že jsou hranice.

Moderátorka: Proč by tedy měly existovat tyto hranice a nikoliv hranice pro zobrazování karikatur Mohameda, které považují někteří muslimové za urážlivé?

Roger Koeppel, šéfredaktor listu Die Welt: Musíte dodržovat pravidla společnosti, v níž žijete.

Tadži Mustafa, muslimská organizace Hizb-ut-Tahir: Nám se pořád tvrdí, že v nové Evropě bude snášenlivost, respekt pro různé víry, soudržnost komunit. Ale když muslimy záměrně urážíte těmito karikaturami, to jaksi tomuto úsilí o harmonii a toleranci neodpovídá. Lidé mají určité hodnoty. Nemůžete třeba urážet staré lidi. Muslimové mají hodnoty. Nic jiného neříkají. Co je na tom špatného?

(...)

                 
Obsah vydání       3. 2. 2006
4. 2. 2006 Bulvární úzkost českých šéfredaktorů Jan  Čulík
5. 2. 2006 Lidé čtěte !
3. 2. 2006 Vydali byste v Německu antisemitské kreslené vtipy?
3. 2. 2006 Bylo správné či nesprávné zveřejnit ty karikatury?
4. 2. 2006 Soud zastavil stavbu dálniční křižovatky v Praze na Malovance
3. 2. 2006 Štěk Bohumil  Kartous
3. 2. 2006 Sněmovna opět odložila novelu vysílacího zákona Filip  Rožánek
2. 2. 2006 Petr Partyk je dále vězněn
3. 2. 2006 Bush řekl Blairovi: "Invazi do Iráku provedeme stůj co stůj"
3. 2. 2006 Civilizační retardace a katalyzátory modernosti Martin  Škabraha
3. 2. 2006 O víře, rouhání, Bohu a ironii Milan  Černý
3. 2. 2006 Znovu o víře, rouhání, Bohu a ironii
3. 2. 2006 Cikánova píšťalka František Ladislav Čelakovský
3. 2. 2006 Článek Václava Žáka je "klamavou reklamou, která poškozuje Českou televizi"
3. 2. 2006 Co je dovoleno k Mohamedovi... Milan  Daniel
3. 2. 2006 Vzdělanostní společnost, univerzity a kvalita vzdělání Boris  Cvek
3. 2. 2006 Google uprostřed kontroverze o cenzuře a plagiátství
3. 2. 2006 Německý mýtus o překonání minulosti Richard  Seemann
2. 2. 2006 Britské listy mají za rok o polovinu více čtenářů
3. 2. 2006 Matkou bifľovania je učenie sa naspamäť Igor  Daniš
3. 2. 2006 Poptávka je po titulech a mladí se chovají přirozeně Radek  Macalík
3. 2. 2006 Pacienti nebudou muset za léky platit víc
3. 2. 2006 Privatizace: Těžko zpětně bědovat Václav  Šlitr
3. 2. 2006 V Evropě neexistují žádné nezpochybněné modly Pavel  Urban
2. 2. 2006 Jak by reagovali Češi, kdyby v Německu otiskli posměšné karikatury T. G. Masaryka? Zdeněk  Wognar
2. 2. 2006 Redaktor France Soir propuštěn Simone  Radačičová
3. 2. 2006 Svobodu, nebo smrt... Ladislav  Žák
3. 2. 2006 Interlov: Kvalitu certifikované zvěřiny nemohou ocenit zákazníci v ČR
3. 2. 2006 S morálkou je to podobně jako s obrazy Hynek  Bíla
2. 2. 2006 Zapomenuté slzy v Kongu Jan  Klusáček
1. 2. 2006 Jistoty a Prosperita = elektrifikace a sověty Jaroslav  Pour
2. 2. 2006 Jak naštvat muslimy po francouzsku
2. 2. 2006 Bush: Amerika se zbaví závislosti na ropě
2. 2. 2006 Amerika: Je energetická změna reálná?
2. 2. 2006 Sedlecký vyloučen z České komory architektů? Jan  Mech
2. 2. 2006 Die Welt: Na Západě je dovoleno se rouhat
1. 2. 2006 Ombudsman: "Postup policie na CzechTeku byl nepřiměřený"
22. 11. 2003 Adresy redakce
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2006 Lidé čtěte !   
4. 2. 2006 Bulvární úzkost českých šéfredaktorů Jan  Čulík
3. 2. 2006 Vzdělanostní společnost, univerzity a kvalita vzdělání Boris  Cvek
3. 2. 2006 Civilizační retardace a katalyzátory modernosti Martin  Škabraha
3. 2. 2006 Google uprostřed kontroverze o cenzuře a plagiátství   
3. 2. 2006 Bush řekl Blairovi: "Invazi do Iráku provedeme stůj co stůj"   
3. 2. 2006 Vydali byste v Německu antisemitské kreslené vtipy?   
3. 2. 2006 Štěk Bohumil  Kartous
2. 2. 2006 Zapomenuté slzy v Kongu Jan  Klusáček
2. 2. 2006 Bush: Amerika se zbaví závislosti na ropě   
2. 2. 2006 Amerika: Je energetická změna reálná?   
2. 2. 2006 Sedlecký vyloučen z České komory architektů? Jan  Mech
1. 2. 2006 Ombudsman: "Postup policie na CzechTeku byl nepřiměřený"   
1. 2. 2006 Jistoty a Prosperita = elektrifikace a sověty Jaroslav  Pour
1. 2. 2006 Klaus by měl veřejně přiznat, že jeho privatizační metody byly katastrofální Václav  Žák

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
3. 2. 2006 Civilizační retardace a katalyzátory modernosti Martin  Škabraha
3. 2. 2006 Co je dovoleno k Mohamedovi... Milan  Daniel
3. 2. 2006 Google uprostřed kontroverze o cenzuře a plagiátství   
3. 2. 2006 V Evropě neexistují žádné nezpochybněné modly Pavel  Urban
3. 2. 2006 Vydali byste v Německu antisemitské kreslené vtipy?   
3. 2. 2006 O víře, rouhání, Bohu a ironii Milan  Černý
3. 2. 2006 Znovu o víře, rouhání, Bohu a ironii   
3. 2. 2006 Bylo správné či nesprávné zveřejnit ty karikatury?   
2. 2. 2006 Die Welt: Na Západě je dovoleno se rouhat   
2. 2. 2006 Jak naštvat muslimy po francouzsku   
2. 2. 2006 Jak by reagovali Češi, kdyby v Německu otiskli posměšné karikatury T. G. Masaryka? Zdeněk  Wognar
2. 2. 2006 Redaktor France Soir propuštěn Simone  Radačičová
26. 1. 2006 Google se spojí s čínskými cenzory   
24. 1. 2006 Wikipedia.de byla soudně zlikvidována Hynek  Hanke
23. 1. 2006 Ještě k trestnému činu pomluvy Stanislav  Penc