16. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 5. 2005

Co v Terezíně nezaznělo

Bez Evropské unie nový holocaust?

Margot Wallströmová, zástupkyně předsedy Evropské komise a Evropská komisařka pro komunikaci, promluvila 9. 5. 2005 v Památníku Terezín, kde, jako stovky významných návštěvníků před ní, hovořila o holocaustu. Řeč, jejíž text novináři obdrželi před její návštěvou od tiskového úřadu Evropské komise, se zabývá z velké části otázkou odpovědnosti za druhou světovou válku a za holocaust. Polovinu své řeči věnovala Margot Wallströmová otázce viny za válku a holocaust. A vinu našla.

Ve své řeči na toto téma se jako snad první, kdo kdy v Terezíně hovořil o minulosti tohoto místa a o holokaustu, dokázala vyhnout jediné zmínce o nacismu a nacistickém Německu (kromě toho, že je jmenuje mezi státy, ze kterých byli do Terezína Židé transportováni). Příčinou druhé světové války jsme, jak říká evropská komisařka, my všichni, všechny národy Evropy, Viníkem je naše "nacionalistická hrdost" a "mezinárodní rivalita v touze po bohatství a moci".

Z textu projevu Margot Wallströmové:

"Jak mohli lidé dělat tyto věci jiným lidem? A jak, především, se to mohlo stát zde, v Evropě, rodišti humanismu a osvícenectví? V Evropě, kontinentu, který se tak často stavěl do role kazatele morálky pro jiné kontinenty?

'Miluj bližního svého'. 'Dělej druhým tak, jak chceš, aby dělali oni tobě'. Slova potulného Židovského kazatele, pronesená před 2000 lety. Evropa je ctila jako svatá slova, ale většinou se jimi neřídila.

Dospěli jsme k tomu strašnému momentu naší historie nacionalistickou hrdostí a chamtivostí, mezinárodní rivalitou v touze po bohatství a moci. Právě proto, aby tato rivalita skončila, se zrodila Evropská unie - první nadnárodní organizace, ve které se suverénní národy dobrovolně dělí o svou suverenitu.

...

Přesto jsou zde dnes ti, kdo chtějí odhodit Evropskou nadnárodní ideu. Chtějí vrátit Evropskou unii zpět do doby, kdy se věci řešily starou cestou národních států. Podle mne by tito lidé měli přijít sem, do Terezína, podívat se, kam ta stará cesta vede".

Pokud jsme sledovali sledovali návštěvu paní komisařky Wallströmové v českém tisku, nikde jsme se tyto zajímavé skutečnosti z historie nedozvěděli. Český tisk byl zaneprázdněn komentáři o "Desateru důvodů pro přijetí evropské ústavy" paní Wallströmové, která jej zveřejnila zde v Praze. Asi nebylo jiné vhodné místo a forma, rozhodně to nebyl pokus ovlivňovat naší vnitřní "evropskou diskusi", to je totiž něco, co paní Wallstromová v řádném případě nehodlá dělat, jak proklamovala poslancům Evropského parlamentu v době své nominace do funkce komisařky odpovědné za propagaci Evropské ústavy během schvalovacího procesu.

Text evropské komisařky vzbudil pohoršení a vyvolal reakce v tisku dokonce i v jejím rodném Švédsku. Deník Svenska Dagbladet cituje její prohlášení a dodává, že se stalo předmětem kritiky, protože paní Wallströmová v něm zaútočila na odpůrce Evropské ústavy, a přirovnala je ke koncentračním táborům nacistického Německa. Předsedkyně švédské Židovské centrální rady, Lena Posner-Körösi byla výroky komisařky Wallströmové zděšena:

"Skutečně doufám, že šlo jen o nešťastnou formulaci. Je naprosto nepřijatelné, aby se z holokaust stala zbraň ve volební debatě o Evropské ústavě"!.

Zřejmě ale nešlo jen o "nešťastnou formulaci". Svenska Dagbladet píše o podivných osudech textu projevu komisařky Wallströmové. Novinářům byl tiskovým úřadem EU rozdán tištěný text jejího projevu. Text se rovněž objevil na portálu Evropské unie, a rychle se stal terčem kritiky západoevropského tisku, což je vzhledem k tomu, co obsahoval, zcela pochopitelné. Nato text z protálu EU zmizel, aby se krátce nato opět objevil, ale nebyl to text, který novináři původně dostali. Byl kratší o téměř polovinu. Byl "sanitizován", chyběly v něm nejen kontroverzní výroky paní komisařky, ale chyběla v něm i jakákoliv zmínka o tom, co bylo základním motivem projevu paní komisařky, o nacionalismu.

Tisková mluvčí Wallströmové, Lena Ag, podala vysvětlení k manipulaci se zveřejněným textem, ale není v něm nic o tom, že by snad paní komisařka omylem použila "nešťastné formulace". Její úřad vysvětluje změny v textu tím, že Margot Wallströmová neměla čas v Terezíně pronést celou řeč, a proto musela projev zkrátit. Text byl prý nahrazen proto, aby jeho znění odpovídalo tomu, co Wallströmová skutečně v Terezíně pronesla.

Událostí se zabývá i ostatní západoevropský tisk. Na kontroverzní obsah projevu Wallströmové jako první upozornil britský Daily Telegraph 9. května, den po návštěvě komisařky v Terezíně. Kromě upozornění na výroky Wallströmové list dodává:

"Její kolegové, evropští komisaři, rovněž vydali společnou deklaraci, která proklamuje, že občané zemí Evropské Unie by měli uctít památku obětí druhé světové války tím, že řeknou "ANO" v referendech o Evropské ústavě".

Evropští komisaři v prohlášení rovněž vyzdvihují Evropskou unii za její zásluhy o udržení míru a demokracie v poválečné Evropě, ukončení studené války a konec komunismu ve východní Evropě, aniž se jedinkrát zmiňují o roli, kterou hrály NATO a USA.

Londýnské Financial Times o aféře píší toto:

Kontroverzní rozhodnutí vyjmout části její řeči z publikované verze textu je ostudné pro paní Wallströmovou, prominentní švédskou političku zvláště proto, že byla pověřena vedením nového "komunikačního" resortu evropské exekutivy zčásti i pro její přímý a přesvědčující způsob komunikace.

Přichází rovněž v době, kdy se Evropská komise snaží komunikovat s občany před nadcházejícími referendy o ústavě, a právě v době, kdy země jako Francie a Velká Británie zpochybňují účinky jakéhokoliv vstupování Bruselu do jejich vlastních vnitřních diskusí o Evropské unii.

Timothy Kirkhope, vůdce britských konzervatvců v Evropském parlamentu, napsal v dopise paní komisařce:

`Cílem vašich vyjádření se zdá být zastrašit ty, kdo jsou v oposici k hlubší evropské integraci - která je principem Evropské ústavy - aby ji přijali jako nevyhnutelný a neměnitelný fakt'".

Je toho hodně, co mi vadí na projevu komisařky Wallströmové. Nechápu, jak je možné napsat čtyři strany textu o něčem tak tragickém, jako je osud Židů v druhé světové válce, naplnit je kritikou nacionalismu, a vyhnout se při tom zmínce o nacismu, nejextrémnějším výrazem patologického nacionalismu kombinovaného se zvrácenými "rasovými teoriemi" v evropských dějinách. Přiznám se, že mám obavy, když se kryje konkrétní viník poukazy na abstraktní nejmenované "evropské národy"a jejich státy.

Nemyslím, že angličtí, polští a čeští letci odráželi útoky Luftwaffe nad Londýnem pro to, aby rozbíjeli jednotu Evropy. Nemyslím, že jejich kolegové riskovali každou noc své životy pro svobodu své vlasti v náletech na Německo proto, aby totéž Německo mohlo stavět koncetrační tábory. Nemyslím, že se britští, američtí a kanadští vojáci vylodili na útesech a plážích Normandie proto, aby upevnili Hitlerovu Novou Evropu a její vládce. Nebyl to extrémní nacionalismus, co je motivovalo. Motivovalo je vlastenectví, pojem, který už dnes není považován za ospravedlnitelný a tolerovatelný.

Nemyslím, že si je komisařka Wallströmová vědoma, o čem hovoří.

Vadí mi i podivné hry s textem jejího projevu. Vadí mi i její omluva za manipulaci s textem. Paní komisařka "neměla dost času" v Terezíně pronést celý projev, měla ale, alespoň podle toho, co píše na svém soukromém internetovém blogu, dost času na to, aby si Terezín důkladně prohlédla, povšimla, že Terezín je "malá zdevastovaná zanedbaná vesnička, kde byste těžko nalezli kavárničku", a se kterou "je nutno rychle něco udělat, než se rozpadne".

Vadí mi mlčení českého tisku, vadí mi, že o něčem co se stalo u nás, a co je důležité pro naší ústavní diskusi, kterou paní poslankyně prohlašuje za "otevřenou a věcnou", musím dočátat v zahraničním tisku.

Vadí mi rozmělňování viny za druhou světovou válku, vadí mi, že konkrétní viníci jsou ukrýváni za abstraktní "politicky korektní" "My všichni" (Toho jsme ostatně svědky i u nás doma. Všimněme si, že komunismus ve spojení s naší historií pomalu mizí z našeho slovníku, stala se z něho abstraktní "Totalita" bez politické příslušnosti).

Viník nakonec během manipulace s textem úplně zmizel, v nové verzi schází už nejen zmínka o nacismu, která ostatně chyběla i v originálním autentickém textu, z projevu paní komisařky se zahanbeně vytratila i provinilá "nacionální hrdost", a "mezinárodní rivalita v touze po bohatství a moci".

A tak holocaust podle poslední "zkrácené" verze paní komisařky vlastně identifikovatelné viníky nemá, hrůzy druhé světové války a rasistické běsnění nacistů jsou jen trestem za to, že my všichni jsme se neřídili slovy Ježíše Krista, který nás již před dvěma tisíci lety nabádal "Miluj bližního svého".

Text projevu Margot Wallstromové v Terezíně, jak byl vydán tiskovou kanceláří EU (před "úpravou") ZDE

Text projevu Margot Wallstromové v Terezíně, po "úpravě" ZDE
Blog Margot Wallstromové 13.5.2005 Sweden, Paris, Budapest, Terezin, Prague, ... ZDE
Financial Times, 15. 5. 2005 Commissioner under fire over 'Nazi' speech, by Raphael Minder ZDE
Daily Telegraph 9. 5. 2005 Vote for EU constitution or risk new Holocaust says Brussels, By David Rennie ZDE
Daily Telegraph 15. 5. 2005 Genocide argument is the last resort of the Euro-zealots, By Daniel Hannan
EUobserver 13.5.2005 EU Commissioner in holocaust gaffe, By Elitsa Vucheva ZDE
Zahraniční vysílání Českého rozhlasu ČRo7 9.5.2005 Visit of Margot Wallström in Terezin and Prague, By Alexis Rosenzweig ZDE
                 
Obsah vydání       16. 5. 2005
16. 5. 2005 Zastaví Paroubek zmanipulovaný prodej státního majetku? Štěpán  Kotrba
16. 5. 2005 Michael  Marčák
16. 5. 2005 S jakými myšlenkami si zahrává Václav Klaus? Ondřej  Slačálek
16. 5. 2005 Proč česká média mlčí?
16. 5. 2005 Blairova vláda spěšně prosazuje občanky a zákon proti "náboženské nenávisti"
16. 5. 2005 Newsweek a korán: Přiznává, že se spletl
16. 5. 2005 Ještě není pozdě Jindřich  Kalous
16. 5. 2005 Setkání hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla s novináři
16. 5. 2005 Proč Američané v Iráku nevyhráli
16. 5. 2005 Karzai kritizoval protiamerické demonstranty
16. 5. 2005 Cena, za kterou by se Janeček měl stydět Jan  Čulík
16. 5. 2005 Britská rozvědka varovala Blaira, že Bush bude chtít zaútočit na Irák
16. 5. 2005 Španělská delegace navštívila Fallúdžu
16. 5. 2005 Kdo chce psa bít... Michael  Kroh
16. 5. 2005 Pravice, levice a lidé Bohumil  Kartous
16. 5. 2005 Modrá šance pro bezpečí země Josef  Vít
16. 5. 2005 Michael  Marčák
16. 5. 2005 Zbavte se Microsoftu a ušetříte miliony
16. 5. 2005 Čoraz viac ľudí je tajne sledovaných Radovan  Geist
16. 5. 2005 O dobrovolném zdravotním pojištění Jan  Bláha
16. 5. 2005 Chcete vrátit doby, kdy se stříleli lidi na zaminovaných hranicích? Jan  Bláha
16. 5. 2005 Michael  Marčák
13. 5. 2005 Je vyšetřování pedofilních zločinů podle církevního práva "nevinným vnitropodnikovým disciplinárním řízením"? Jan  Čulík
13. 5. 2005 Krizová komunikace české katolické církve, smlouva s Vatikánem a ošukaní chlapečci Štěpán  Kotrba
16. 5. 2005 Zázrak jako setrvalý argument pro "spasitelnost" víry Miloš  Dokulil
16. 5. 2005 Zakázané maturity
16. 5. 2005 Euroústava ve Francii: dva týdny před referendem Simone  Radačičová
17. 5. 2005 Začarovaný kruh reformy OSN Eduard  Chmelár
16. 5. 2005 Gulášový blairizmus Adrian Peter Pressburg
16. 5. 2005 Naozaj sme porazili fašizmus? Eduard  Chmelár
16. 5. 2005 Rakousko: Haider chce referendum o ústavě EU Richard  Seemann
16. 5. 2005 Bez Evropské unie nový holocaust? Tomáš  Haas
16. 5. 2005 Pár myšlenek o druhé světové válce III Boris  Cvek
16. 5. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 28. dubna - 7. května 2005
16. 5. 2005 Tokijské metro je soukromé -- a chodí lidé pěšky? Jan  Faltýsek
13. 5. 2005 SPD: Kapitalisté nebo kapitalismus? Štěpán  Steiger
16. 5. 2005 Co je liberalismus? Josef  Vít
12. 5. 2005 Zelená je dobrá -- ale modrá je lepší! Martin  Škabraha
13. 5. 2005 Advokátní komora rezignovala na důstojnost advokátů Aleš  Uhlíř
13. 5. 2005 Skutečnými hrdiny druhé světové války byli Svědkové Jehovovi Filip  Sklenář
13. 5. 2005 Pravice a chudoba Marian  Kechlibar
12. 5. 2005 Václav Havel - superstar? Jindřich  Jůzl
13. 5. 2005 Curtisova Moc nočních můr na filmovém festivalu v Cannes
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce