13. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 5. 2005

Advokátní komora rezignovala na důstojnost advokátů

Přestože jsem publikoval desítky různých článků v odborném právnickém tisku, nikdy se mi nestalo, abych v souvislosti s některým uveřejněným článkem obdržel tolik reakcí čtenářů, jako po publikování článku "Advokátní komora a agenti StB" v Britských listech z 28. 4. 2005. Jen jedna odezva zde schází -- reakce advokátní komory.

Již dříve jsem v jednom celostátním měsíčníku uveřejnil na adresu České advokátní komory kritický článek. Abych se vyhnul případným sporům s komorou ohledně etických pravidel, předem jsem zaslal text článku advokátní komoře. Teprve na zdvořilý dotaz, zda komora můj článek obdržela, dostal jsem stručné sdělení, že můj dopis s přílohou byl komoře doručen.

Česká advokátní komora prostřednictvím společnosti Newton Information Tchnology dostává monitoring veškerého tisku, jenž se jakýmkoli způsobem dotýká advokacie. V Bulletinu advokacie a na internetových stránkách advokátní komory se tak advokátům dostávají i zprávy o článcích z regionálního tisku s lehce bulvárním nádechem typu "Advokát šidil své klienty, teď pyká" nebo články o tom, jak advokátní komora školí advokáty z Albánie, který advokát se nedostavil ke kárnému řízení atp. Dotazem u Newton IT (odkazy na její monitoring jsou uváděny v Bulletinu advokacie) jsem z odpovědi této společnosti zjistil, že můj článek o advokátní komoře z jistého celostátního měsíčníku byl do monitoringu zahrnut. Jeho opomenutí ve výčtu článků o advokacii a advokátech v přehledu na stránkách Bulletinu advokacie nebylo výsledkem přehlédnutí uvedené společnosti, nýbrž až následným cenzorským zásahem vedení advokátní komory. Podobně se do výčtu článků o advokacii na internetových stránkách advokátní komory nedostal ani můj článek v Britských listech z 28. 4. 2005, přestože i internetová média jsou monitorována.

Upozornil jsem předsednictvo advokátní komory na nízkou úroveň Bulletinu advokacie a nepatřičné cenzorské zásahy do monitoringu tisku. Žádná odpověď.

Advokátní komora si stěžuje na značný nárůst kárné agendy. Jak také ne, když samotná advokátní komora nedovede zabránit projednávání zjevně falešných udání, jež jsou mnohdy motivována přízemní malicherností a závistí. Jsou případy, kdy trvá léta, než soudy zruší kárné obvinění kárného senátu advokátní komory, vykonstruované za pomocí nejapného falešného udání. Česká advokátní komora je ochotna poskytnout prostor i pro zjevně falešné udání a namísto aby udavače za jeho osočování kolegy a urážlivé písemné projevy postavila před kárný senát, dává udavači uspokojení z kárného stíhání kolegy, které nakonec končí fiaskem advokátní komory až u Nejvyššího správního soudu. Odkud se bere takový vřelý vztah advokátní komory k udáním mezi advokáty, zatímco v jiných zemích je udání kolegy kolegou nepředstavitelné a bezdůvodné udání by vedlo k okamžitému postihu udavače?

Kárně stíhaný advokát se -- jen pro srovnání, jak se taková záležitost posuzuje v blízkém zahraničí -- obrátil na advokátní komoru v Mnichově a podrobně vylíčil svůj "případ". Ze zahraničí se mu dostalo obratem podrobné odpovědi a řady dokumentů, včetně materiálů z multilaterálního zasedání na téma "Etika advokáta", jež se (za účasti České advokátní komory) konalo v Praze v listopadu 1999 a které Česká advokátní komora vlastnímu členu odmítala poskytnout.

Kdoví, jak výkony České advokátní komory posuzují advokátní spolky v zahraničí. Ze své zkušenosti mám dojem, že Česká advokátní komora může spíše budit úsměv, než být se svým malicherným přístupem a dinosauří pomalostí brána vážně. Albánští advokáti v péči České advokátní komory budou jistě spokojeni. Na kvalitní práci na poli české advokacie jakož i na důstojnost advokátů však Česká advokátní komora rezignovala.

                 
Obsah vydání       13. 5. 2005
13. 5. 2005 Curtisova Moc nočních můr na filmovém festivalu v Cannes
13. 5. 2005 Pravice a chudoba Marian  Kechlibar
13. 5. 2005 Modrá šance je šancí pro levici Lubomír  Novotný
13. 5. 2005 Papež Jan Pavel II. bude blahoslaven
13. 5. 2005 Je vyšetřování pedofilních zločinů podle církevního práva "nevinným vnitropodnikovým disciplinárním řízením"? Jan  Čulík
13. 5. 2005 Krizová komunikace české katolické církve, smlouva s Vatikánem a ošukaní chlapečci Štěpán  Kotrba
13. 5. 2005 Advokátní komora rezignovala na důstojnost advokátů Aleš  Uhlíř
13. 5. 2005 Přímá volba prezidenta nebude (zatím) Josef  Provazník
13. 5. 2005 BBC bude stávkovat na protest proti propouštění
13. 5. 2005 Ach, my hlupáčci... Petr  Freiwillig
13. 5. 2005 Ať zdechnou na zápraží nemocnic všichni, co nebudou mít na zdravotní pojištění - alespoň se pročistí genofond Josef  Vít
13. 5. 2005 Michael  Marčák
13. 5. 2005 Základem fašismu není individualismus a egoismus silných
13. 5. 2005 Ceny v ČR nejsou jako na Západě
13. 5. 2005 Jak na ty superbohaté Jan  Faltýsek
13. 5. 2005 Rozkradený stát Karel  Braunheld
13. 5. 2005 Argumentace kritiků Modré šance je nepodložená, plná chyb a ideologická
13. 5. 2005 Skutečnými hrdiny druhé světové války byli Svědkové Jehovovi Filip  Sklenář
13. 5. 2005 Osvětim - tragédie v naftalínu Pavel  Urban
12. 5. 2005 Václav Havel - superstar? Jindřich  Jůzl
12. 5. 2005 Ekonomický význam rovné daně se přeceňuje, jde spíše o politický problém Michael  Kroh
13. 5. 2005 Michael  Marčák
13. 5. 2005 Studenti na ISM FSV UK: Britské listy jsou středové, mírně levicové, pravicové a víceméně kvalitní
13. 5. 2005 Vnuci nás proklejí, budou-li jací Pavel  Mareš
13. 5. 2005 Porodnost klesá v důsledku zbytnění sociálního státu
12. 5. 2005 Viewegh se k stáru naučil psát Jan  Čulík
13. 5. 2005 Michael  Marčák
12. 5. 2005 Neschopnost solidárnosti nebo citový defekt? Lubomír  Novotný
12. 5. 2005 Krajský hejtman Petr Bendl obdržel z Rakovníka petici 4965 občanů Petr  Kotyk
12. 5. 2005 Hejtman Tošenovský je šokovaný: Poslanci chtějí zabránit vytunelování nemocnic Michal  Kubíček
12. 5. 2005 Dvě zprávy pro dobráky, kteří by chtěli řešit propad porodnosti a la pan Mareš Lenka  Vytlačilová
12. 5. 2005 Výdaje za léky každoročně rostou. PROČ ?? Josef  Vít
12. 5. 2005 Zelená je dobrá -- ale modrá je lepší! Martin  Škabraha
11. 5. 2005 Je Václav Klaus presidentem svrchovaného státu, nebo figurkou? Jan  Žižka
12. 5. 2005 Programové prohlášení vlády Jiřího Paroubka
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
13. 5. 2005 Skutečnými hrdiny druhé světové války byli Svědkové Jehovovi Filip  Sklenář
13. 5. 2005 Rozkradený stát Karel  Braunheld
13. 5. 2005 Advokátní komora rezignovala na důstojnost advokátů Aleš  Uhlíř
13. 5. 2005 Curtisova Moc nočních můr na filmovém festivalu v Cannes   
13. 5. 2005 Ať zdechnou na zápraží nemocnic všichni, co nebudou mít na zdravotní pojištění - alespoň se pročistí genofond Josef  Vít
13. 5. 2005 Krizová komunikace české katolické církve, smlouva s Vatikánem a ošukaní chlapečci Štěpán  Kotrba
13. 5. 2005 Pravice a chudoba Marian  Kechlibar
12. 5. 2005 Viewegh se k stáru naučil psát Jan  Čulík
12. 5. 2005 Krajský hejtman Petr Bendl obdržel z Rakovníka petici 4965 občanů Petr  Kotyk
12. 5. 2005 Zelená je dobrá -- ale modrá je lepší! Martin  Škabraha
12. 5. 2005 Ekonomický význam rovné daně se přeceňuje, jde spíše o politický problém Michael  Kroh
12. 5. 2005 Václav Havel - superstar? Jindřich  Jůzl
11. 5. 2005 Skanzen Bohumil  Kartous
11. 5. 2005 Je Václav Klaus presidentem svrchovaného státu, nebo figurkou? Jan  Žižka
10. 5. 2005 Nacismus byl poražen v důsledku oběti 50 milionů ruských a čínských mrtvých