12. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 5. 2005

Nemocnice v úzkých:

Krajský hejtman Petr Bendl obdržel z Rakovníka petici 4965 občanů

Jaké má ODS záměry s nemocnicemi ve Středočeském kraji?

V Hospodářských novinách 3. 5. vyšel článek "Nemocnice jsou byznys. Důkazy již existují." Je zajímavého číst ho (přestože nejsem expert na ekonomiky systémů zdravotnictví) v souvislosti s děním v nemocnici v Rakovníku, jak je přinášejí články: "Primář Silber odchází z nemocnice" i "Rozloučení s pacienty" paní MUDr. Jaroslavy Kovářové (www.raport.cz, 19. 4. 2005). Paní doktorka píše: "Specialisté byli nahrazeni někdy skutečnými garanty, kteří se na oddělení sporadicky tu a tam vyskytnou, jindy fiktivními garanty, kteří mají za význam pouze to, aby blokovali nasmlouvání péče rakovnickým specialistům a udrželi úvazky oborů současnému vedení AŽ DO DOBY PRIVATIZACE NEMOCNICE - zdraví pacientů v tomto případě stojí zcela stranou," píše Petr Kotyk:

O pokračování dění v nemocnici a odchodech kvalifikovaných lékařů se dočtete v článcích "Boj za primáře Silbera" (Raport 26. 4. 2005), "Pět tisíc podpisů pro Silbera" (Raport 3. 5. 2005) a "Rakovnická ODS stojí za primářem Silbrem" (www.mojenoviny.cz, Rakovnický deník 22. 4. 2005). V celém dění nejde dnes "pouze" o osud pana primáře Silbera, uznávaného odborníka, ale přeneseně jde i o směřování celé nemocnice. Proč?

Rakovnická nemocnice, dříve po Kladnu a Příbrami 3. nejzadluženější v kraji, dva roky prochází procesem, který má zastavit prohlubující se ztrátovost a dostat příjmy a výdaje do roviny. Hospodaření nemocnice za rok 2004 skončilo poprvé po letech v kladných číslech. V dubnu vedení nemocnice vyhlásilo konkurs na místa primářů, ze stávajících neprošel jediný dosavadní primář - MUDr. Jan Silber, který tuto funkci vykonává již 15 let (do konfliktu s novým vedením se dostal mj. ve věci lůžek JIP a ARO). Všichni ostatní "staronoví" primáři konkursem prošli.

Od přelomu roku 2003/2004 je známa krajská koncepce zdravotnictví ODS, schválena byla 31. 3. 2004 (www.kr-stredocesky.cz).

Podle koncepce nemocnice v Rakovníku není "nezbytná" - nebyla zařazena do "páteřní" krajské sítě nemocnic. Koncepce prošla bez jakékoli veřejné odezvy města Rakovník a okresní "politické ODS reprezentace", publicisté, občané, lékaři, nemocní - prakticky nic.

Senátor ODS Miloslav Pelc, který před volbami sliboval, že se zasadí o maximální udržení a dostupnost lékařské péče pro naše spoluobčany (viz. jeho volební www.miloslavpelc.cz) k jejímu postupnému osekávání (např. zrušení lékařské služby první pomoci) mlčel.

Oblastní spádovou nemocnicí pro Rakovnicko je v krajské koncepci nemocnice Kladno. Rakovnická nemocnice není ani "nemocnicí nezbytnou pro výslednou strukturu lůžkové zdravotní péče v kraji". Péče, která bude poskytována v rámci každé oblasti, např. privátně, dle koncepce tedy i na Rakovnicku, je "následná péče -- dlouhodobá rehabilitace i ošetřovatelská a včasná rehabilitace".

Krajský hejtman Petr Bendl obdržel minulý týden z Rakovníka petici 4965 občanů protestujících proti odvolání primáře Silbera vedením nemocnice, které "sám" dosadil. Okolnosti konkursu (nestandardní podmínky) a výsledek nepřekvapily.

Představitelé ODS na Rakovnicku i kraji mohou před občany hrát překvapené, stranické sekretariáty možná i anulují výsledky konkursu a MUDr. Silber zůstane díky občanské nespokojenosti s výsledkem konkursu na svém místě (12. dubna došlo na krajském úřadě za účasti hejtmana Petra Bendla, senátora Miloslava Pelce, náměstka hejtmana pro zdravotnictví Josefa Kantůrka a náměstka Viléma Žáka, starosty Rakovníka Zdeňka Nejdla ad. k pozastavení výběrových řízení na místa primářů do doby, než budou známy výsledky kontroly, kterou v nemocnici provede krajský úřad).

Politici z ODS by ale měli zejména občanům vysvětlit, jaké mají s jednotlivými nemocnicemi ve Středočeském kraji záměry a jestli v nich mají odborníci s vlastními názory místo. Je boj o Silbera je i bojem o rakovnickou nemocnici -- ano nebo ne?

Petr Kotyk, občan Nového Strašecí, okres Rakovník

petr.kotyk@tiscali.cz

Pozn. red: K zásadnímu jednání o tomto problému mělo dojít včera, ve středu 11. května. Jakmile budou k dispozici další informace, zveřejníme je.

Pět tisíc podpisů pro Silbera. Raport 3. 5. 2005

RAKOVNÍK. Krajský hejtman Petr Bendl obdrží tento týden zcela zvláštní zásilku. z Rakovníka mu přijde do vlastních rukou balík se 130 petičními archy. Jsou na nich jména a adresy 4965 občanů. Ti všichni se podepsali pod největší petici v historii města.

"Petice měla být osobně předána hejtmanovi, ten však neměl v nejbližší době volný termín ke schůzce, a my nechtěli ztrácet čas, proto jsme zvolili variantu obchodního balíku. Archy máme samozřejmě okopírované," vysvětluje člen petičního výboru Jiří Holý. Petiční výbor se domnívá, že další kroky jsou nyní na straně krajského úřadu. "Doufám, že se nám ozvou a sdělí, jak se k petici postavili. Bohužel se obávám, že kontrola probíhající v nemocnici bude příliš formální na to, aby něco zjistila. Více si slibujeme od petice a dalších podobných kroků," míní Jiří Holý. Petiční výbor již také odmítl snahu o zpolitizování kauzy. "Obrátily se na nás některé další politické strany, a dokonce i TV Nova. Obě nabídky jsme odmítli, abychom petici neuškodili," vysvětluje Holý.

Pavel Sklenička

Oblastní spádovou nemocnicí pro Rakovnicko je v krajské koncepci nemocnice Kladno

 

 

Oblastní spádovou nemocnicí pro Rakovnicko je v krajské koncepci nemocnice Kladno. Rakovnická nemocnice není ANI "nemocnicí nezbytnou pro výslednou strukturu lůžkové zdravotní péče v kraji". Materiál prošel schvalovacím procesem na úrovni kraje - byl opakovaně předložen Komisi pro zdravotnictví a sociální věci, byl schválen Radou Středočeského kraje a nakonec dne 31.3.2004 i Zastupitelstvem Středočeského kraje. (zdroj. www.kr-stredocesky.cz)

8. 2. 7. Kroky a postup transformace péče

 

 • podpora ambulantní péče, což ve svém důsledku umožní vyšší redukci péče lůžkové
 • provedení stratifikace nemocnic zřizovaných krajem do 3 skupin:
   • oblastní nemocnice-nepostradatelné po stránce zajištění zdravotní péče (Příbram, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav)
   • nemocnice nezbytné pro výslednou strukturu lůžkové zdravotní péče v kraji (Benešov, Hořovice, Mělník)-jedná se o zdravotnická zařízení, která svoji polohou či spektrem poskytované péče mají významné místo v systému zdravotní péče v kraji, lze předpokládat, že rozsah jimi v budoucnu poskytované péče se bude řídit i tímto faktem
   • ostatní nemocnice

 • upřednostnění redukce (transformace) celých oddělení před plošnou redukcí malého počtu lůžek na jednotlivých pracovištích
 • akutní péči přednostně centralizovat do oblastních nemocnic, nadbytečná oddělení nemocnic základních transformovat na lůžka následné péče
 • při rozhodování o postupu redukce se řídit:
   • výškou obložnosti oddělení, využití lůžek ve dnech
   • počty prováděných výkonů, porodů apod.
   • kvalitou personálního, věcného a technického vybavení
   • výší kvality poskytované péče
   • rozsahem diagnostických možností, komplementu, konsiliárních vyšetření, návaznosti a komplexnosti poskytované péče
   • ekonomickými ukazateli zdravotnického zařízení
   • dostupností nejbližší zdravotní péče po eventuální redukci
   • zhodnocení dopadů transformace či redukce na dostupnost a kvalitu poskytované péče

 • všechny prováděné kroky transformace musí vést ke zlepšení ekonomické stability zdravotnických zařízení
 • všechny kroky musí být v souladu s trendy a pokroky moderní medicíny, při jejich realizaci přihlížet a respektovat standarty odborných společností
 • při transformaci bude přihlíženo mimo jiné i ke skutečnosti vyplývající ze zákona č. 48/1997 Sb., a vyhlášky č. 434/1992 Sb., kdy ZZS má povinnost převézt pacienta do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení a pojišťovna hradí převoz do nejbližšího zdravotnického zařízení schopného poskytnout požadovanou zdravotní péči. Při nerespektování tohoto by se mohl výrazně zvýšit odliv pacientů do pražských nemocnic.
 • všemi dostupnými prostředky motivovat ředitele zřizovaných ZZ k dosažení kladného hospodářského výsledku
 • podpora privatizace v souladu s Tezemi zdravotní politiky: prodej, pronájem -- majetková transformace zdravotnických zařízení
  • v rozsahu minimálně 5 let nebude kraj prodávat nemovitý majetek oblastních nemocnic, ty budou garantovat péči pro občany středočeského regionu v rozsahu základní a specializované péče, přechod právní formy oblastních nemocnic do dvou let na obchodní společnosti, kde kraj bude majoritním vlastníkem a bude tak plnit roli zastřešující organizace
  • u nemocnic nezbytných pro zajištění struktury lůžkového fondu kraje bude majetek ponechám ve vlastnictví kraje a v případě zájmu subjektu bude umožněno provozování formou pronájmu při smluvním zachování činnosti v oborech, s nimiž se počítá v horizontu 5 let. Smlouva o zachování činnosti bude po 5 letech obnovována v závislosti na měnících se potřebách regionu
  • ostatní nemocnice budou nabídnuty k pronájmu či prodeji, dle potřeb kraje bude smluvně zabezpečena povinnost zachovat určitý druh péče, v ostatních případech bez dalšího břemene

/.../

Druh zdravotní lůžkové péče, která bude poskytována všemi oblastními nemocnicemi:

 • interna
 • chirurgie
 • ortopedie -- traumatologie
 • pediatrie
 • gynekologie - porodnice
 • neurologie
 • ORL
 • Oční
 • Urologie
 • ARO

Péče, která bude poskytována v rámci každé oblasti:

 • Následná péče -- dlouhodobá rehabilitace i ošetřovatelská
 • Včasná rehabilitace

/.../

Shrnutí

Cílem celého procesu transformace zdravotnických zařízení a s tím nezbytně spojené redukce počtu akutních lůžek je v konečném důsledku zvýšení kvality poskytované zdravotní péče při spotřebování menšího množství finančních prostředků a při zachování dostupnosti zdravotní péče všem občanům Středočeského kraje ve srovnatelné míře.

Petice, usnesení, dopisy na obranu chirurgického odborníka

Boj za primáře Silbera

RAKOVNÍK. Zpráva o tom, že primář chirurgie Jan Silber jako jediný z deseti vedoucích lékařů nemocnice nebyl komisí doporučen ke jmenování, vyvolala na okrese takřka revoluční atmosféru. Na mnoha místech se podepisují petice, situací se zabývají politické strany, své prohlášení nám zaslali dokonce i bývalí aktivisté Občanského fóra. v nemocnici byla zahájena kontrola krajského úřadu a některé formulace, které zazněly na tiskové konferenci s vedením nemocnice, dokonce vedly k podání trestního oznámení a stížnosti České lékařské komoře.

Krajská kontrola v NsP

Přestože se hejtman Bendl se zdravotním radou kraje Kantůrkem společně s ředitelem nemocnice Stehlíkem dohodli, že do uzavření výsledku kontroly nebudou zveřejněny výsledky výběrových řízení, na naléhání Raportu Ing. Stehlík nakonec přiznal, že jediný, koho komise nedoporučuje ke jmenování, je právě primář Jan Silber. Komise hlasovala v jeho neprospěch poměrem 5:2, a to údajně kvůli neshodám primáře s vedením nemocnice, které vyvrcholily návštěvou primáře a dalších lékařů na krajském úřadě. Přestože Stehlík na tiskovce vzápětí dodal, že se doporučením komise řídit nemusí a že zatím nehodlá nikoho odvolávat z funkce, primář Silber uvedl, že v nemocnici za takových okolností dále pracovat nehodlá (záznam z tiskovky přinášíme na str. 4).

ODS chce zrušit konkursy

Situací se začaly zabývat i politické strany. Jako první nám své stanoviska zaslalo místní sdružení ODS, které se 19. dubna usneslo na následujících bodech:

"Místní sdružení ODS Rakovník je silně znepokojeno situací v rakovnické nemocnici. Plně podporuje jednání představitelů města za ODS starosty Z. Nejdla a místostarosty L. Štíbra, která směřují k objasnění a zklidnění situace v rakovnické nemocnici.

Místní sdružení ODS Rakovník souhlasí se závěry jednání dne 12. 4. 2005 na Krajském úřadě Středočeského kraje, za účasti hejtmana P. Bendla, senátora M. Pelce, náměstka pro zdravotnictví J. Kantůrka, náměstka hejtmana V. Žáka, starosty města Rakovník Z. Nejdla a zástupců chirurgického oddělení - lékařů Silbra, Kronicha, Trešla a Kovářové, kde bylo přislíbeno pozastavení výběrových řízení na místa primářů do doby, než budou známy výsledky kontroly hospodaření, kterou v nemocnici provede krajský úřad.

Místní sdružení ODS Rakovník považuje pana primáře Silbra za odborníka na svém místě, vynikajícího lékaře a čestného člověka. Jediným možným řešením situace je anulování výběrového řízení na místo primáře chirurgie, které probíhalo za nestandardních podmínek a ve vypjaté atmosféře."

Petice až do pátku

Podobný cíl má i petice, kterou iniciovala skupina občanů v čele s Ing. Zdeňkem Konopáskem a PaedDr. Jiřím Holým: "V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním my níže podepsaní občané České republiky požadujeme, aby bylo zrušeno výběrové řízení ze dne 14. dubna 2005 na obsazení místa primáře chirurgického oddělení NsP v Rakovníku a aby byl ve funkci potvrzen dosavadní primář MUDr. Jan Silber, který tuto funkci vykonává již 15 let."

Petici, která je mimo jiné umístěna v Restauraci a prodejně Panský mlýn, v Tenis centru Cafex, prodejně zahrádkářů v Palackého ulici, v 1. patře sokolovny, ve Fortuna baru ve Vysoké ulici, prodejně Zelenina u Bílků Pod Nemocnicí a samoobsluze a restauraci Falco, podepsalo do pondělního rána více než tisíc občanů. "Podpisy hodláme shromažďovat až do pátku. Pak bude petice předána osobně hejtmanovi Petru Bendlovi," přislíbil Jiří Holý.

Situací v nemocnici se mělo zabývat i zasedání městského zastupitelstva, které se sešlo 25. dubna v sále KC.

Pavel Sklenička

Raport, týdeník pro Rakovnicko


Ročník 15
číslo 16
úterý 19. dubna 2005
"Specialisté byli nahrazeni někdy skutečnými garanty, kteří se na oddělení sporadicky tu a tam vyskytnou, jindy fiktivními garanty, kteří mají za význam pouze to, aby blokovali nasmlouvání péče rakovnickým specialistům a udrželi úvazky oborů současnému vedení AŽ DO DOBY PRIVATIZACE NEMOCNICE - zdraví pacientů v tomto případě stojí zcela stranou."

MUDr. Jaroslava Kovářová, gastroenteroložka

Výběrová řízení potvrdila ve funkci všechny vedoucí lékaře, s výjimkou chirurgie

Primář Silber odchází z nemocnice

RAKOVNÍK. Už ve čtvrtek se městem rozlétla neoficiální zpráva o tom, že výběrová řízení na místa primářů nepotvrdila ve funkci jen jediného z deseti stávajících vedoucích lékařů. "Vyhodili Silbera," neslo se městem. Ovšem když se v pátek 15. dubna v kanceláři ředitele nemocnice uskutečnila očekávaná tisková konference za účasti vedení a všech primářů, ředitel Ing. Michal Stehlík zahájil uklidňující informací, že k žádným změnám zatím nedojde. Vše se ale nakonec v průběhu diskuse vyvinulo trochu jinak. Vzhledem k tomu, že zazněla celá řada zcela zásadních informací, zveřejňujeme část jednání v plném znění.

Stehlík: Hospodaření nemocnice za rok 2004 skončilo v kladných číslech ve výši 495 685 Kč. Je to za posledních pět let nejlepší hospodářský výsledek. v roce 2000 to bylo mínus 18 miliónů, 2001 mínus 18,5 miliónů, 2002 mínus 16 miliónů, 2003 mínus 2,5 miliónu. Celková ztráta ve chvíli, kdy jsem nastupoval do funkce, činila 65 miliónů. Po Kladnu a Příbrami jsme byli třetí nejvíce zadlužená nemocnice v kraji. Musely nastat změny, nastartovali jsme obrat, který se povedl, a musela nastat i další věc. i v té zdravotnické oblasti nebylo vše v pořádku. Kroky byly stanoveny v konsolidačním programu nemocnice. Kraj jej vzal na vědomí a podle něho se postupuje.

Ve čtvrtek proběhla druhá kola výběrových řízení na místa primářů. Nikdo z primářů nebyl a není odvolán. Všichni jsou dál ve funkcích. Nemocnice běží dál v nezměněné podobě, Výběrová komise pouze dala nebo nedala doporučení jmenovat. a kdy se tak stane, nebo jestli vůbec dojde k nějakým změnám, určitě nebude otázka dnů ani týdnů, protože považujeme za nutné nejprve vysvětlit všechny věci, které proběhly jak na stránkách tisku, tak které se psaly v anonymních dopisech. První bude kontrola hospodaření, jak ze strany krajského úřadu, tak ze strany nezávislé auditorské firmy. Audit proběhne na konci dubna, stejně tak kontrola kraje. Co se týká věcí ošetřovatelské péče, proběhne kontrola krajské hygienické stanice a kontrola Středočeského kraje, která se bude týkat personálního a věcně technického vybavení. Podotýkám, že v době, kdy bylo vše relativně v pořádku, a dělala se roční ztráta kolem 20 miliónů, se nikdo o nemocnici nezajímal. Až nyní, kdy se nemocnice dostala do kladných čísel, je najednou vše v nepořádku?

Raport (dále jen R): Můžete nám sdělit výsledek výběrového řízení?

Stehlík: Výsledek je ten, jak jsem řekl na úvod. Komise doporučovala, nebo nedoporučovala jmenování. a to je výsledek. Vůbec to neznamená, jestli bude nebo nebude někdo jmenován.

R: Můžeme se dozvědět, koho komise doporučila a koho nedoporučila?

Stehlík: Byli doporučeni všichni současní primáři.... s výjimkou chirurgie.

R: Kdo byl doporučen na tento post? Stehlík: Tam byl doporučen druhý kandidát, a to byl doktor Rezek.

R: Můžete nám říci něco bližšího k druhému kandidátovi? Např. kolik má atestací?

Stehlík: Já se přiznám, že tohle si nepamatuji, protože jsem pana doktora viděl poprvé.

R: a je tady někdo, kdo by nám mohl podat nějakou bližší informaci?

Semerádt: Je to asi padesátiletý lékař, má dvě atestace z chirurgie, pracoval tady do roku 1984, pak odešel do nemocnice Na Františku, kde pracuje dodneška. Křestní jméno Jiří.

R: Jaké bylo složení chirurgické komise?

Stehlík: Předsedou komise doktorka Hellerová z krajského úřadu, dále bc. Pírková z krajského úřadu, profesor Pafko z Motola a Dr. Vrbovská za odbornou společnost, za vedení nemocnice Ing. Stehlík a MUDr. Semerádt, MUDr. Havránek za LOK.

R: Je pravda, že hlasování skončilo v poměru 5:2 v neprospěch pana Silbera?

Stehlík: Ano. Máte přesné informace.

R: Tvrdíte, že tato výběrová řízení pro vás nejsou impulsem, aby došlo k odvolání a jmenování. Co to má znamenat?

Stehlík: To znamená, že primáři jsou jmenováni, nemocnice běží dál a do té doby, než budou objasněny věci, které se psaly ve vašich novinách i v anonymních dopisech, nedojde k žádné změně.

R: Mohu se zeptat přímo pana primáře Silbera? Hodláte dál i za těchto okolností setrvat ve funkci primáře?

Silber: Vyčkám, aby byla zachována kontinuita, než nastoupí někdo jiný, ale pak určitě ne. Myslím, že není šance tady za těchto podmínek dále pracovat. Došlo přesně k tomu, o čem jsme věděli, že se má stát. Byl by mě překvapil jakýkoliv jiný výsledek. Vše bylo dokonale předem připravené. Mrzí mě jen některé věci, které se na konkursu probíraly. Pan primář Semerádt trochu vystřelil do vlastních řad. Tady zazněla jedna významná myšlenka, a to že pan primář je tady dvacet roků a že si dobře pamatuje, jaký jsem tady dělal jako předseda partaje čistky, což mi bude muset dokázat. Naopak, já jsem byl jeden z mála lidí, který z této funkce dokázali odejít, bohužel, člověk, který tu funkci převzal, dnes sedí tady mezi námi. To byla střelba do vlastních řad a považuji ji za velmi nepříjemnou a budu se jí muset zabývat.

R: To je pro mě docela zděšení, že se při výběrových řízeních na posty primářů dostala na přetřes také politická situace v roce 1989.

Silber: Bohužel. Byla to podpásovka, nechci to dál komentovat. Taky mě mrzí, že se sem přihlásil Jirka Rezek, protože jsme byli kamarádi. Nic mu nevyčítám, protože mi řekl, že takové nabídce, jaká mu byla učiněna, se nedá odolat.

R: Kde budete působit dál, pane primáři?

Silber: Jsou určité věci, které si dojednávám. Také tady padlo, že s vrahem - doktorem Dupačem, připravuji ortopedické sanatorium, což je samozřejmě nesmysl. Také tu zaznělo, že se za mě vrah přimlouval v určitých plátcích.

Stehlík: To, co jste řekl, pane Skleničko, je předčasné. Já jsem jasně řekl, že nikdo není odvolán ani jmenován, a zda bude potvrzen nebo nově jmenován, je teď předčasná otázka.

R: Jenže, jak jste slyšel pana primáře, za těchto okolností tady dál nebude. Takže vaše stanovisko je tak trochu irelevantní.

Semerádt: Tak jak to bylo podané, to není pravda. o roku 89 tady nepadlo ani slovo. Já jsem tady v té době nebyl, nevím, co se tady v roce 89 dělo. Nastoupil jsem v roce 1981. Řekl jsem na výběrovém řízení jedinou věc. Že jsme od roku 81 byli s manželkou bezvýznamní sekundáři této nemocnice, kteří tady drželi háky, jezdili po obvodech a snažili se něco naučit. Zatímco primář Silber, v tu dobu doktor, tu dělal předsedu závodní organizace partaje. a to je pravda. Tečka.

Silber: a že si pamatuješ na čistky, které jsem tady dělal!

Semerádt: Tečka!

V průběhu velmi vzrušené 90 minutové tiskové konference dále zaznělo, že všichni ostatní primáři podporují nynější vedení nemocnice a přejí si klid na práci.

Kampaní, která se v poslední době odehrává na stránkách Raportu, se nemocnice cítí poškozena.

Dokončení v příštím čísle.

Pavel Sklenička

dopis čtenářky

Rozloučení s pacienty

Porušením Příkazu ředitele č.4/2003 bych se ráda rozloučila se všemi svými pacienty. Opouštím po řadě let rakovnickou nemocnici a chci tím vyjádřit hluboký nesouhlas se současným vedením nemocnice v osobě pana ředitele Stehlíka a pana náměstka Semerádta.

Nejsem kompetentní k hodnocení ekonomických výsledků nemocnice - nutno však podotknout, že nemalá úspora byla bezpochyby učiněna vypuzením mnoha atestovaných lékařů, kteří samozřejmě mají platy vyšší, než lékaři neatestovaní. Za několik málo měsíců řízení nemocnice současným vedením došlo na mém pracovišti, což je interní oddělení, k devastaci odborného potenciálu oddělení - odešlo mnoho atestovaných a druhoatestovaných lékařů, byli nahrazeni absolventy. Specialisté byli nahrazeni někdy skutečnými garanty, kteří se na oddělení sporadicky tu a tam vyskytnou, jindy fiktivními garanty, kteří mají za význam pouze to, aby blokovali nasmlouvání péče rakovnickým specialistům a udrželi úvazky oborů současnému vedení až do doby privatizace nemocnice - zdraví pacientů v tomto případě stojí zcela stranou Ještě bych naposledy ráda připomněla nejen svým pacientům, ale všem občanům našeho regionu důležitost prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku - nemoci, která má v naší republice světové prvenství - a bohužel v našem okrese prvenství republikové. Stačí málo - 1x ročně si provést jednoduchý Haemoccult test, který obdržíte u svého praktického lékaře.

Také bych ráda upozornila na skutečnost, že kolonoskopická technika v ceně asi 2 miliónů korun, kterou jsme získali pro občany rakovnického regionu za účelem prevence rakoviny, by vždy v tomto regionu pro tyto účely měla zůstat!!!

Chtěla bych vyzvat všechny - zástupce města, vedení zdravotních pojišťoven, zástupce kraje i samotné občany - potenciální pacienty - aby se přestali nečinně dívat na odchod odborníků z okresu. Naší nemocnici bych chtěla popřát vítězství zdravého rozumu nad lží a arogancí, se kterou já nedokážu spolupracovat.

MUDr. Jaroslava Kovářová, gastroenteroložka

www.raport.cz

...a já si myslím, že...

... primář Jan Silber je mužem, který bojuje za svoji pravdu. Bojuje za nás, potenciální i současné pacienty na frontě, za kterou my ostatní ani pořádně nedohlédneme. Svůj boj nazval osobní statečností a já si vážím lidí, kteří se nebojí nahlas říci, co si myslí. Na druhé straně věřím, že i vedení nemocnice dělá všechno proto, abychom měli v příštích letech kam jít pro pomoc. Z několika nedorozumění, neochoty spolupracovat a vyjít si navzájem vstříc pak zřejmě vzešla urputná bitva, která za sebou nechává a zřejmě ještě bude nechávat hořkou pachuť anonymních dopisů, schůzek s politiky. Zkrátka otrávené klima nejen uvnitř nemocnice, ale i v celém městě, mezi lidmi, kteří se staví na tu či onu stranu barikády. Je jen škoda, že se těch několik titánů nespojí a společně nebojují v nějaké mnohem užitečnější bitvě, která by péči v naší nemocnici posunula zase o kousek dál.

Primář Silber odchází z nemocnice

Druhé kolo výběrového řízení v nemocnici nedopadlo dobře pro primáře chirurgického oddělení Jana Silbra

Rakovnický deník - 16.4.2005

JANA ELZNICOVÁ
Rakovník - Před několika málo dny vypsalo vedení rakovnické nemocnice výběrové řízení na post všech deseti primariátů. Jen připomínáme, že jednou z příčin, proč se ředitel nemocnice Michal Stehlík rozhodl vypsat výběrové řízení, byl dopis adresovaný jemu a středočeskému hejtmanovi. Anonymní autor v něm zpochybnil správnost jmenování některých primářů do jejich funkcí.

Výběrové řízení

"Výsledkem je, že komise ve druhém kole tohoto výběrového řízení doporučila staronové, tedy současné primáře, s vyjímkou oddělení chirurgie. Doporučen byl kandidát na druhém místě, a to Jiří Rezek," uvedl ředitel nemocnice Michal Stehlík a jeho zástupce Tomáš Semerádt dodal:

"Jedná se o padesátiletého lékaře, který dnes působí v pražské nemocnici Na Františku. Mnozí si jistě na něho vzpomenou, neboť kdysi pracoval i v rakovnické nemocnici."

Jan Silber odchází

Za tohoto stavu se rozhodl primář Jan Silber, který ve výběrovém řízení neuspěl poměrem pěti ku dvěma hlasům (pro jeho setrvání ve funkci byl i známý přednosta motolské nemocnice Pavel Pafko), rakovnickou nemocnici opustit. "Myslím, že za těchto podmínek zde pro mne není šance dál pracovat. Vlastně došlo na to, co jsem očekával. Všechno to dění kolem mé osoby k tomu směřovalo. Jiřího Rezka dobře znám. Dokonce jsme byli dlouhou dobu přátelé, proto mě docela mrzí, že nabídku přijal," okomentoval rozhodnutí komise Silber a nevylučil možnost, že spolu s ním opustí nemocnici i několik dalších lékařů z jeho oddělení, kteří si Rezka nepřejí.

Ostatní primáři vedení věří

Schůzky v ředitelně nemocnice, během které byli novináři oficiálně seznámeni s výsledky výběrového řízení, byli přítomni také primáři dalších oddělení. Všichni se shodli v tom, že zcela podporují vedení nemocnice a že jsou rozladěni z toho, jak v době, kdy se nemocnice začala konečně ekonomicky stavět na vlastní nohy (za posledních pět let má vůbec nejlepší hospodářský výsledek, po dobách s milionovými schodky je letos v plusu) je najednou zpochybňována její pověst, a to včetně kvality zde odváděné péče. Tvrdí, že nemocnice běží dál v nezměněné podobě a lidé nemusejí mít žádné obavy, že by se jim nedostalo kvalitní péče.

"Musíme dnes zkrátka dělat taková ekonomická opatření, jež se ne všem lékařům líbí, ale která jsou pro zachování nemocnice v Rakovníku naprosto nezbytná," řekl primář dětského oddělení Miloš Pavlík. Primářka patologie Rosalie Jana Bennet ho doplnila: "Lékaři z mého oddělení si myslí, že aféra, která se rozpoutala kolem nemocnice, neskutečně poškodila její dobré jméno. Mají obavy z toho, aby ji proto kraj nezrušil a oni nepřišli o místo. Chtějí především klid na práci."

Dříve odešlo více lékařů

Mezi lidmi se rozšířila panika poté, co se dozvěděli, že za poslední dva roky z nemocnice odešlo osmnáct lékařů, kteří všichni dali výpověď dohodou. "Bojíme se o kvalitu péče," argumentovali. "V rakovnické nemocnici pracuji už čtrnáct let a musím říci, že za minulého vedení odtud odcházelo ještě více lékařů než nyní. Lékaři prostě odcházejí a přicházejí, tak jako v každé jiné okresní nemocnici," řekla k tomu primářka interny Eva Mandáková. Ředitel nemocnice uzavřel diskusi slovy: "Nejsem si vědom toho, že bych někomu vědomě ublížil, a to včetně doktora Silbra, kterého znám odmalička." V příštích dnech čeká rakovnickou nemocnici několik kontrol z krajského úřadu, ty si vyžádalo samo vedení nemocnice.

Rakovnická ODS stojí za primářem Silbrem

Rakovník - Dění kolem primariátu MUDr. Jana Silbra vedlo Občanskou demokratickou stranu ke svolání mimořádného sněmu rakovnického sdružení. Z jeho vzrušeného jednání vzešlo následující usnesení. Místní sdružení ODS v Rakovníku je silně znepokojeno situací v rakovnické nemocnici a plně podporuje jednání představitelů města za ODS - starosty Zdeňka Nejdla a místostarosty Luďka Štíbra, která směřují k objasnění a zklidnění situace v tomto zdravotnickém zařízení. Rakovnická ODS souhlasí se závěry jednání ze dne 12. dubna 2005 na Středočeském krajském úřadě za účasti hejtmana Petra Bendla, senátora Miloslava Pelce, náměstka hejtmana pro zdravotnictví Josefa Kantůrka a náměstka Viléma Žáka, starosty Zdeňka Nejdla a zástupců chirurgického oddělení rakovnické nemocnice (MUDr. Silbra, Kronycha, Kovářové a Trešla), kde bylo přislíbeno pozastavení výběrových řízení na místa primářů do doby, než budou známy výsledky kontroly, kterou v nemocnici provede krajský úřad. Rakovnická ODS považuje primáře Jana Silbra za odborníka na svém místě, vynikajícího lékaře a čestného člověka. ODS proto považuje za jedinou možnou variantu řešení anulování výběrového řízení na místo primáře chirurgie, které proběhlo za nestandardních podmínek a ve vypjaté atmosféře. Situací v nemocnici se bude zabývat i pondělní zastupitelstvo města.

Rakovnický deník - 22.4.2005

(im)

NÁZORY Miloslava Pelce, kandidáta do SENÁTU ČR VE VOLBÁCH 2002

Nutnost změny ve veřejných rozpočtech.

Každý občan odněkud pochází, někde žije, bydlí. Bydlí ve své obci, která tvoří spolu s dalšími asi šesti tisíci obcemi základní kameny naší země. Způsob, jakým místní samosprávy zajišťují život ve svých obcích, zásadně ovlivňuje život každého z nás. Obce, které mají vyřešenu dodávku pitné vody, mají provedenu kanalizaci s čističkou odpadních vod, vyřešenu otázku likvidace komunálního odpadu, obce, které jsou plynofikovány a ve kterých se řeší otázka výstavby bytů - všechny tyto obce poskytují svým občanům slušné životní podmínky srovnatelné s vyspělými zeměmi.

Na toto vše a ještě na další potřeby související s jejich rozvojem, musí mít obce zabezpečen dostatek finančních prostředků v příjmových částech svých rozpočtů. Obce nemají své pivovary, vinohrady, jatky a pekárny, z jejichž provozování by se plnily obecní pokladny.

Naopak, mají-li obce zařízení jako kina, divadla, polikliniky, sportovní areály a knihovny, jsou nuceny, chtějí-li zachovat pro své občany jejich provoz tato zařízení ve své většině dotovat. A tak obce, když nevlastní rozsáhlé pozemky a lesy, které by mohly pronajímat, jsou odkázány na různé dotace (pakliže se podaří je získat) a na výnosy z daňových příjmů.

Navíc stát se chová ke svým obcím značně macešsky. Požaduje na nich, aby se podílely na zabezpečování části dopravní obslužnosti, chodu knihoven, zdravotnických zařízení a pod.

Při řešení otázky osobní dopravy stát zabezpečuje tzv. základní dopravní obslužnost, což v konečném důsledku znamená, že do některých obcí zajíždí autobus 2x denně a to je málo, zvláště, když není v místě vlaková doprava. Chtějí-li obce zlepšit standard v dopravě, musí příslušnému dopravci doplácet na zavedení nových linek, nebo krýt ztrátu na linkách prodělečných.

Tíži chodu knihoven stát převedl na obce beze zbytku a bez zabezpečení doprovodných finančních toků.

Rušením zdravotnických zařízení dochází ke snížení standardu zabezpečování lékařské péče, při rušení lékařských služeb první pomoci (LSPP) pak k přímému ohrožení života občanů. Snahou státu je rušit, nebo silně omezovat počet LSPP a ponechávat pouze tzv. rychlou záchrannou pomoc (RZP). Argumentace, že LSPP je občany mnohdy zneužívána těžko obstojí, neboť zneužít se dá vše, tedy i RZP.

Zrušenou LSPP nemůže nahradit RZP, neboť ta má kromě svého teritoria ještě navíc další desítky obcí, které byly v dosahu LSPP. V okamžiku, kdy na včasném příjezdu lékaře závisí život člověka, je příjezd, opožděný o 15 až 20 minut, mnohdy rozhodující.

Kdyby ovšem obce vstoupily do hry a lékařskou službu první pomoci, tzv.pohotovost, si zaplatily ze svých prostředků, problém by byl vyřešen. Na to ale obce peníze nemají. Navíc pečovat o své zdraví je především povinnost každého jednotlivce. Za zdraví celého národa pak je zodpovědný stát, který tuto svoji zodpovědnost nemůže přenést na obce.

Jak z tohoto bludného kruhu ven ?

Řešením je změna procentního podílu obcí na daňové výtěžnosti ve prospěch obcí. Navíc je potřebné zavést vedle koeficientů velikostní kategorie obcí ještě koeficienty zohledňující postavení příslušného regionu v porovnání s regiony ostatními. Jsou totiž regiony tzv. chudé, ne vlastní vinou a regiony tzv. bohaté, ne vlastní zásluhou. Z historického hlediska neměly všechny regiony stejné podmínky pro svůj rozvoj.

Řešením této situace je novelizace § 4 zák. č. 243/2002Sb. ze dne 29.6.2002 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávním celkům a některým státním fondům, tzv. zákona o rozpočtovém určení daní.

V případě, že uspěji v senátních volbách budu m.j. tuto novelizaci prosazovat

Miloslav P e l c

starosta města Nové Strašecí

11. 5. 2005

Vyjádření hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla k hlasování Poslanecké sněmovny PČR o zákazu převodu nemocnic na akciové společnosti

Hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl dnes reagoval na zákaz transformace nemocnic na akciové společnosti. Tento bod vložil již v loňském roce do návrhu zákona o hluku poslanec MUDr. Jaroslav Krákora (ČSSD). Dnes tento zákaz na základě návrhu poslance JUDr. Vojtěcha Filipa (KSČM) Poslanecká sněmovna odhlasovala v novele zákona o ochraně veřejného zdraví.

"Vláda si s nemocnicemi nejprve nevěděla rady. Proto je předlužené a s dalšími dlouho neřešenými problémy převedla na kraje. Dnes se někteří poslanci snaží krajům jako vlastníkům a zřizovatelům diktovat, co mají dělat. Považuji to za snahu o neoprávněné zasahováni do práv samosprávy a v konečném důsledku o vyvlastnění. Jedná se podle mého názoru o protiústavní krok," uvedl hejtman Ing. Petr Bendl. "Spolu s hejtmany ostatních krajů budeme zvažovat stížnost k ústavnímu soudu," doplnil.

                 
Obsah vydání       12. 5. 2005
12. 5. 2005 Krajský hejtman Petr Bendl obdržel z Rakovníka petici 4965 občanů Petr  Kotyk
12. 5. 2005 Hejtman Tošenovský je šokovaný: Poslanci chtějí zabránit vytunelování nemocnic Michal  Kubíček
12. 5. 2005 Viewegh se k stáru naučil psát Jan  Čulík
12. 5. 2005 Václav Havel - superstar? Jindřich  Jůzl
12. 5. 2005 Zelená je dobrá -- ale modrá je lepší! Martin  Škabraha
12. 5. 2005 Ekonomický význam rovné daně se přeceňuje, jde spíše o politický problém Michael  Kroh
12. 5. 2005 Neschopnost solidárnosti nebo citový defekt? Lubomír  Novotný
12. 5. 2005 Budou se vybírat nepřímé daně
12. 5. 2005 Superbohatí lidé utrácením české ekonomice neprospějí
12. 5. 2005 Válka Milan  Valach
12. 5. 2005 Programové prohlášení vlády Jiřího Paroubka
12. 5. 2005 Výdaje za léky každoročně rostou. PROČ ?? Josef  Vít
12. 5. 2005 Dvě zprávy pro dobráky, kteří by chtěli řešit propad porodnosti a la pan Mareš Lenka  Vytlačilová
12. 5. 2005 Konopí nezpůsobuje duševní choroby, ale dobře se tím straší veřejnost Bushka  Bryndová
11. 5. 2005 Je Václav Klaus presidentem svrchovaného státu, nebo figurkou? Jan  Žižka
11. 5. 2005 Skanzen Bohumil  Kartous
10. 5. 2005 Nesmírně se těším na Modrou šanci Jan  Bláha
11. 5. 2005 Život jako boží dar a výlučnost křesťanské zvěsti pro značně omezený "orbis terrarum" Miloš  Dokulil
10. 5. 2005 Nacismus byl poražen v důsledku oběti 50 milionů ruských a čínských mrtvých
10. 5. 2005 Lidé bděte. Probuďte se z modrého snu. Josef  Vít
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
12. 5. 2005 Viewegh se k stáru naučil psát Jan  Čulík
12. 5. 2005 Krajský hejtman Petr Bendl obdržel z Rakovníka petici 4965 občanů Petr  Kotyk
12. 5. 2005 Zelená je dobrá -- ale modrá je lepší! Martin  Škabraha
12. 5. 2005 Ekonomický význam rovné daně se přeceňuje, jde spíše o politický problém Michael  Kroh
12. 5. 2005 Václav Havel - superstar? Jindřich  Jůzl
11. 5. 2005 Skanzen Bohumil  Kartous
11. 5. 2005 Je Václav Klaus presidentem svrchovaného státu, nebo figurkou? Jan  Žižka
10. 5. 2005 Nacismus byl poražen v důsledku oběti 50 milionů ruských a čínských mrtvých   
10. 5. 2005 Sedmero rozchodů Irena  Zítková
10. 5. 2005 Mediální násilí -- nahodilost či logický důsledek stavu společnosti Petr  Sak
9. 5. 2005 Strach z člověka Bohumil  Kartous
9. 5. 2005 Příjemná zábava s novým Renčovým filmem Jan  Čulík
6. 5. 2005 Tolik válečných mýtů, jako je národů   
6. 5. 2005 Horory v domácím balení František  Hrdlička
6. 5. 2005 Může být demokracie funkční?   

Modrá šance ODS RSS 2.0      Historie >
12. 5. 2005 Krajský hejtman Petr Bendl obdržel z Rakovníka petici 4965 občanů Petr  Kotyk
12. 5. 2005 Superbohatí lidé utrácením české ekonomice neprospějí   
12. 5. 2005 Zelená je dobrá -- ale modrá je lepší! Martin  Škabraha
12. 5. 2005 Neschopnost solidárnosti nebo citový defekt? Lubomír  Novotný
12. 5. 2005 Budou se vybírat nepřímé daně   
12. 5. 2005 Ekonomický význam rovné daně se přeceňuje, jde spíše o politický problém Michael  Kroh
11. 5. 2005 Podnikatel rovná se darebák? Jan  Faltýsek
10. 5. 2005 ODS rovnou daň nenavrhuje   
10. 5. 2005 Modrá šance pro bydlení a regionální politiku Josef  Vít
10. 5. 2005 Lidé bděte. Probuďte se z modrého snu. Josef  Vít
10. 5. 2005 Nesmírně se těším na Modrou šanci Jan  Bláha
9. 5. 2005 Místopředseda vlády odpovědný za ekonomiku státu neumí počítat Josef  Vít
9. 5. 2005 Novozélandský "experiment" - kolosální selhání   
9. 5. 2005 Modrá šance - o peníze jde vždy až v prvé řadě Josef  Vít
2. 5. 2005 Modrá šance -- doprava Josef  Vít