12. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 5. 2005

Neschopnost solidárnosti nebo citový defekt?

Jan Bláha ve svém článku z 10.5. "Nesmírně se těším na Modrou šanci" odkrývá v celé nahotě, nejspíš bezděčně, typické uvažování člověka, kterého zformovala mediální a intelektuální masáž 90.let a prvních let 21. století.

Liberálně-konzervativní ideje, které ovládly veřejný prostor se staly pro značnou část populace zjevenou pravdou, hesla o úspěchu jedince, hesla propagující individualismus jako jedinou záruku úspěchu a prospěchu společnosti, hesla o nutnosti rozložit solidární systémy, budované vice či méně v obou mocenských blocích po r. 1945, se stala pro tyto lidi nezpochybnitelným odrazovým můstkem k "prosperitě". Neuvěřitelná asociálnost jejich postojů a neschopnost pochopit, že prosperita společnosti nestojí na volnětržních principech, ale naopak, že stojí na sociální soudržnosti všech složek společnosti, na vyrovnávání rozdílů mezi šťastnějšími, uspěšnějšími, vzdělanějšími, mladšími, zdravějšími ap.,a těmi kteří stojí na opačném pólu (to že je mezi nimi řada černých pasažerů, ještě neopravňuje k úplnému rozbourání dosavadního systému) je v jeho článku zřetelná na několika místech.

Pokud bychom zdobrovolnili povinné zdravotní pojištění vedlo by to pouze ke katastrofě.Obzvlášť sociálně slabší složky obyvatelstva, které jsou denně vystavováni tlakům globalizovaného kapitalismu, by vypadly ze systému a mohlo by dojít k situacím, které Jan Bláha, nejspíš s radostí, očekává "aby takoví pozdechali na zápražích nemocnic. Alespoň se pročistí genofond národa".Autor nejspíš předpokládá, že by si zdravotní pojištění neplatili poze Romové, což je ovšem hluboký omyl.A i kdyby jde z takových formulací strach. Povinné zdravotní pojištění je jedním z posledních a nejdůležitějších sloupů solidárního systému, jeho rozbití by dramaticky urychlilo rozpad společnosti na navzájem odcizené, neprostupné, a v konečném důsledku proti sobě bojující skupiny.

Zajímavá je taktéž úvaha nad rovnou daní, která je pro Jana Bláhu dokonce "progresívní až hrůza a solidární až příliš"!!! Rovná daň bude na příjmové stránce státního rozpočtu znamenat propad mnoha miliard, tyto náklady budou muset být přeneseny na celou populaci a to v podobě dalšího osekávání sociálního státu, který je ale díky své zajišťovací funkci a funkci trampolíny(opět při vědomí toho, že existuje skupina obyvatel, která systém zneužívá), která sociálně slabším umožňuje společenský vzestup a nepřímo zbohatnutí celé společnosti, zárukou, použiju-li zprofanovaného slova, pokroku. I rovná daň bude mít jediný následek, zbohatnutí již tak bohatých a další pauperizaci těch, kteří potřebují pomocnou ruku státu. Poté bude následovat opět rozpad společnosti na navzájem neprostupné a proti sobě bojující bloky.

ODS se skutečně v posledních 15 letech výjimečně daří prosazovat své názory gründerského kapitalismu, který vyustil v diktaturu komunismu. Významná část elit přijala její program za svůj, jelikož jim přináší největší prospěch a propagandou útočící na nejnižší lidské pudy tyto elity získávají stále větší ohlas v české společnosti, která principy solidární společnosti krátkozrace považuje za útok na osobní svobodu a jakýsi návrat soft komunismu. Celé 3 poválečné generace v Evropě zažily bezprecedentní hospodářský a sociální vzestup pravě díky solidaritě, progresivnímu zdanění, masivní podpoře vzdělanosti pro všechny, díky myšlence, že vklad do solidárních systémů je prospěchem i pro ty, kteří jsou jeho největšími donátory. Dnes se zdá, že tato myšlenka, to nejcennější co socialistické a sociálně demokratické strany v posledních 60 letech přinesly, je pouze přítěží ve zběsilém úprku k neoliberálním dogmatům. Modrá šance je ztělesněním tohoto pošetilého úprku. Proto nelze než souhlasit s Josefem Vítem - Lidé bděte. Probuďte se z modrého snu.

PS:Nevím jakým jiným způsobem reagovat na článek J. Bláhy, který mě opět utvrdil v názoru, že vlna neoliberalismu vitězně táhne českou zemí, na čemž nic nemění ani 7 let vlády ČSSD. Myslím, že je to slepá ulička, který bude mít drastické,ale hlavně nezvratné následky pro českou společnost, která si jejich dopad nechce uvědomit. Díky pane Čulíku, že alespoň na Vašich stránkách se tété problematice věnujete.

                 
Obsah vydání       12. 5. 2005
12. 5. 2005 Krajský hejtman Petr Bendl obdržel z Rakovníka petici 4965 občanů Petr  Kotyk
12. 5. 2005 Hejtman Tošenovský je šokovaný: Poslanci chtějí zabránit vytunelování nemocnic Michal  Kubíček
12. 5. 2005 Viewegh se k stáru naučil psát Jan  Čulík
12. 5. 2005 Václav Havel - superstar? Jindřich  Jůzl
12. 5. 2005 Zelená je dobrá -- ale modrá je lepší! Martin  Škabraha
12. 5. 2005 Ekonomický význam rovné daně se přeceňuje, jde spíše o politický problém Michael  Kroh
12. 5. 2005 Neschopnost solidárnosti nebo citový defekt? Lubomír  Novotný
12. 5. 2005 Budou se vybírat nepřímé daně
12. 5. 2005 Superbohatí lidé utrácením české ekonomice neprospějí
12. 5. 2005 Válka Milan  Valach
12. 5. 2005 Programové prohlášení vlády Jiřího Paroubka
12. 5. 2005 Výdaje za léky každoročně rostou. PROČ ?? Josef  Vít
12. 5. 2005 Dvě zprávy pro dobráky, kteří by chtěli řešit propad porodnosti a la pan Mareš Lenka  Vytlačilová
12. 5. 2005 Konopí nezpůsobuje duševní choroby, ale dobře se tím straší veřejnost Bushka  Bryndová
11. 5. 2005 Je Václav Klaus presidentem svrchovaného státu, nebo figurkou? Jan  Žižka
11. 5. 2005 Skanzen Bohumil  Kartous
10. 5. 2005 Nesmírně se těším na Modrou šanci Jan  Bláha
11. 5. 2005 Život jako boží dar a výlučnost křesťanské zvěsti pro značně omezený "orbis terrarum" Miloš  Dokulil
10. 5. 2005 Nacismus byl poražen v důsledku oběti 50 milionů ruských a čínských mrtvých
10. 5. 2005 Lidé bděte. Probuďte se z modrého snu. Josef  Vít
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Modrá šance ODS RSS 2.0      Historie >
12. 5. 2005 Krajský hejtman Petr Bendl obdržel z Rakovníka petici 4965 občanů Petr  Kotyk
12. 5. 2005 Superbohatí lidé utrácením české ekonomice neprospějí   
12. 5. 2005 Zelená je dobrá -- ale modrá je lepší! Martin  Škabraha
12. 5. 2005 Neschopnost solidárnosti nebo citový defekt? Lubomír  Novotný
12. 5. 2005 Budou se vybírat nepřímé daně   
12. 5. 2005 Ekonomický význam rovné daně se přeceňuje, jde spíše o politický problém Michael  Kroh
11. 5. 2005 Podnikatel rovná se darebák? Jan  Faltýsek
10. 5. 2005 ODS rovnou daň nenavrhuje   
10. 5. 2005 Modrá šance pro bydlení a regionální politiku Josef  Vít
10. 5. 2005 Lidé bděte. Probuďte se z modrého snu. Josef  Vít
10. 5. 2005 Nesmírně se těším na Modrou šanci Jan  Bláha
9. 5. 2005 Místopředseda vlády odpovědný za ekonomiku státu neumí počítat Josef  Vít
9. 5. 2005 Novozélandský "experiment" - kolosální selhání   
9. 5. 2005 Modrá šance - o peníze jde vždy až v prvé řadě Josef  Vít
2. 5. 2005 Modrá šance -- doprava Josef  Vít