16. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 5. 2005

Pravice, levice a lidé

Pravice a levice, to je elementární politické dělení společnosti, ačkoli čím dál víc přibývá "nezařazených". Panuje taková zvláštní představa, že toto dělení je založeno na rozdílně pojatých názorech na správu věcí veřejných, zejména na míru a metodu zdanění a s tím souvisejícího přerozdělování a financování. Od politiků reprezentujících pravicovou nebo levicovou stranu se v diskuzích požaduje, aby jednali na základě "racionálních argumentů", aby "nepodléhali emocím" atd. Možná, abychom si raději o sobě nedělali takové iluze a poněkud z těchto nároků slevili. Vládne nám iracionalita a rozum používá jako svůj poslušný a bez "energie" nepoužitelný nástroj.

Můj oblíbenec Miroslav Macek -- ideové zrcadlo českého prezidenta -- také zpochybňuje vymezení politické orientace na základě dvou rozdílných racionálních náhledů na výši a správu společných financí.

Míní, že pravicovost a levicovost jsou "do jisté míry" řízeny geneticky. Macek si sice plete gen s memem, ale nevědomky se dotýká určitého skutečného problému -- tedy že "pravicovost" a "levicovost" nejsou racionálně - empirickými diferenciacemi společnosti, ale z hlediska předpokladů spočívají v psychosociálním založení člověka, zejména v míře jeho emocionální konstituce sestavené z podílu empatie, afinity, altruismu, vůle, víry a dalších veličin, které podobně jako chemické prvky reagují s určitým sociálním prostředím. Každý člověk je jakoby jeden prvek, který se navíc nachází ve specifickém prostředí a výsledkem reakce jsou tedy jednotlivé psycho -- sociální sloučeniny - občané.

Článek Mariana Kechlibara je toho výborným dokladem. Dobře napsaná obhajoba pravicového konzervativismu bude jistě dlouho a oprávněně vyzdvihována ideovými spřízněnci. (Nemyslím - ve skutečnosti vlastně Marian Kechlibar argumentuje ve prospěch citlivějších a efektivnějších zásahů státu do života svých ubohých spoluobčanů. To, že stát poskytuje občanům sociální podporu hrubě a neefektivně, přece není argumentem, že by ji neměl poskytovat tak citlivě, aby byly problémy, které pan Kechlibar líčí, odstraněny, pozn. JČ).

Autor poukazem na svůj sociální původ eliminuje možnost nazývat jej obhájcem bohatých, čímž otevírá tento svůj politický názor pro nejširší společnost. On sám ale -- jako psychosociální sloučenina - spíše poukazuje na, ze sociálního hlediska neoddiskutovatelnou, vlastní individuální výjimečnost. Ačkoli pochází z chudých poměrů, působí v současnosti jako vědec na MFF UK.

Jeho politická identita byla ( a je) formována vlastní individualitou, její "reakcí" se společenskou situací a bezesporu racionální reflexí této stále probíhající reakce. Tak to zároveň probíhá u každého, pochopitelně na jiné úrovni uvědomění, schopnosti analyzovat a vyvozovat nějaké závěry. Během trvání reakce se za proměnlivých podmínek může sloučenina "přepolarizovat". Přísloví o tom, říká, že kdo není ve dvaceti levičák, ten nemá srdce, a kdo není ve třiceti pravičák, ten nemá rozum. Tedy určitá výjimka existuje v případě určité části tzv. profesionálních politiků, kteří patrně jako jediní zhodnocují svůj politický názor čistě racionálně.

Argumentace "o sobě"

Autor zároveň svou výjimečnost předkládá jako vzor ostatním. Těžko ale říct, kolik z jím zmiňovaných nezaměstnaných a nevzdělaných vrstevníků z Ostravy a okolí by mohlo, třeba i za "optimálních" podmínek, dosáhnout obdobného společenského postavení. To postavení je velice důležité, neboť člověku z velké části poskytuje zpětnou vazbu na to, čemu se říká smysl života. Pro společnost by bylo rozhodě velmi výhodné, kdyby "vytvářela" samé takové sloučeniny, ale její nejširší základna spočívá v průměru.

Z toho často vyplývá i dost zavádějící argumentace. Autor například soudí, že "sociální potíže jsou stejně osobního rázu jako potíže zdravotní". Tady dochází ke značnému zkreslení skutečnosti a možná je to i neuvědomovaná příčina "pravicovosti" autora. Kdybychom měli být přesní: ani ty zdravotní potíže nejsou tak úplně osobního rázu, protože otázka zdraví komunity nebo celé společnosti není pouze individuální problém. Proto také moderní společnost vytvořila instituci veřejného zdravotnictví. Nevytvořila třeba instituci veřejného kadeřnictví, což plně odpovídá výše uvedenému "logickému" závěru. Co kdo nosí na hlavě společnost opravdu příliš trápit nemusí.

Jinak jsou ovšem "sociální potíže", daleko více než ty zdravotní, svázány právě se společností a "individuum" je něco jako průsečík křížení nejrůznějších společenských vlivů (reakce prvku a jeho specifického prostředí). Proto i ta zvýšená pozornost tomuto tématu a snaha poskytnout určité východisko z těchto potíží. Stát je ovšem v dost bezvýchodné situaci.

Na jedné straně nemůže ponechat sociální potíže bez řešení, na straně druhé je schopen pouze pomoci materiální, nikoli ideové. Autor se domnívá, že stát by měl změnou svého chování vytvořit hodnotový rámec, který by motivoval k větší individuální odpovědnosti. Tady ovšem stát nemá oporu v nějaké ideové autoritě; on sám je v této snaze dost bezzubý. Hodnotový rámec pro společenské účely nejlépe poskytuje ideologie, ovšem současná společnost je utvářena antiideologicky, s čímž se spojuje i velká hodnotová uvolněnost. A tak stát si do jisté míry platí tento "luxus" -- neideologickou společnost. V České republice, velmi atheistické a se slábnoucím vlivem nacionalismu, je tento jev markantní.

Autor silně prokládá svým osobnostním založením i další úvahu: "Znám dělníky, kteří jsou schopni i v padesáti letech věku dojíždět z Ostravy do Kladna na stavbu, a nedělá jim potíže přespávat přes týden někde na stavbě v maringotkách nebo unimo-buňkách; ale je jich zoufalá menšina. Vážím si jich, neboť jsou to lidé s vlastní páteří". Já si také vážím lidí, kteří jsou ochotni obětovat většinu svého života, aby v nuzných podmínkách zaopatřovali svou ekonomickou spotřebu. Na druhou stranu je těžké si představit, že by všichni lidé chtěli být takto "pány svého osudu". Být pánem svého osudu pro mnohé znamená být zároveň pánem svého času, nikoli jeho nedobrovolným zajatcem. Možná proto je tu takových lidí málo a já se nedivím -- nemají ani pevný hodnotový rámec, ani autorovi schopnosti, ani odpovídající společenský status.

"Při pohledu na armádu lidí, ze kterých se díky pravidelnému přísunu financí z cizí kapsy staly bezcílné, nerozhodné bytosti závislé na státním rozpočtu, zoufale ohební jedinci bez vůle k jakékoliv změně, by člověk zaplakal." Ano, bezcílná existence je pro každého člověka frustrující a často vede k patologickým stavů. Zda ale stojí na jejím počátku plošná sociální dávka není tak úplně jisté, jak autor míní. Jejich špatná flexibilita může být stejně dobře prohlášena za veličinu nezávislou na plošných dávkách, protože v sobě obsahuje množství jiných psychických (temperament, vůle atd.) faktorů, sociálních katalyzátorů a kulturního prostředí. Redukce na jeden, navíc patrně průvodní jev, je trochu neopodstatněná. Autor si to v jiných souvislostech prokazatelně uvědomuje:

"Iniciativa, vytrvalost, víra v sebe i v jiné -- to jsou věci, které moloch státní sociální péče nikdy nezajistí, ačkoliv pro úspěch v životě jsou nezbytné. Může vám je poskytnout rodina, mohou vám je poskytnout přátelé, nebo třeba dobrý učitel -- ale ne úřad, zejména ne úřad centrálně řízený z Prahy." Sociální péče nemá zajišťovat iniciativu, vytrvalost ani víru, nýbrž minimální materiální potřebu člena společnosti, který není v určitém okamžiku schopen zajistit si ji adekvátně sám z různých příčin (věk, zdravotní stav, společenská situace). To jsou je do značné míry právě úloha rodiny, referenční skupiny a školství a jejich závislost na dávkách sociální péče už není tak snadno vyjádřitelná. Stát to pochopitelně ale nezbavuje v této otázce odpovědnosti. V mnohém by ale musel svůj vliv ještě zvýšit, aby uspokojil autorovu představu vytváření sociálních stereotypů:

"Ohromné miliardy jsou vydávány na velkou mašinerii, ale mládež nemá, kde by trávila svoje nekonečně dlouhé dny -- leda v barech." Ohromné miliardy jsou také v důvodem, proč existují bary, herny a na ně navazující podnikatelské aktivity. Představa, že omezení prvních miliard povede k omezení těch druhých je dost naivní, protože jiné velké peníze jsou otázkou svobody podnikání přímo i nepřímo napojených na "bary". Autor vlastně nemluví o státu, ale o duchu, který má společnost formovat. Jeho vlastní zkušenost je sice skvělým exemplárním příkladem, ovšem celkově se česká společnost (a západoevropská obecně) potýká s "duchovním bezvětřím". Zřejmě ani tento návod s tím nepohne.

                 
Obsah vydání       16. 5. 2005
16. 5. 2005 Zastaví Paroubek zmanipulovaný prodej státního majetku? Štěpán  Kotrba
16. 5. 2005 Michael  Marčák
16. 5. 2005 S jakými myšlenkami si zahrává Václav Klaus? Ondřej  Slačálek
16. 5. 2005 Proč česká média mlčí?
16. 5. 2005 Blairova vláda spěšně prosazuje občanky a zákon proti "náboženské nenávisti"
16. 5. 2005 Newsweek a korán: Přiznává, že se spletl
16. 5. 2005 Ještě není pozdě Jindřich  Kalous
16. 5. 2005 Setkání hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla s novináři
16. 5. 2005 Proč Američané v Iráku nevyhráli
16. 5. 2005 Karzai kritizoval protiamerické demonstranty
16. 5. 2005 Cena, za kterou by se Janeček měl stydět Jan  Čulík
16. 5. 2005 Britská rozvědka varovala Blaira, že Bush bude chtít zaútočit na Irák
16. 5. 2005 Španělská delegace navštívila Fallúdžu
16. 5. 2005 Kdo chce psa bít... Michael  Kroh
16. 5. 2005 Pravice, levice a lidé Bohumil  Kartous
16. 5. 2005 Modrá šance pro bezpečí země Josef  Vít
16. 5. 2005 Michael  Marčák
16. 5. 2005 Zbavte se Microsoftu a ušetříte miliony
16. 5. 2005 Čoraz viac ľudí je tajne sledovaných Radovan  Geist
16. 5. 2005 O dobrovolném zdravotním pojištění Jan  Bláha
16. 5. 2005 Chcete vrátit doby, kdy se stříleli lidi na zaminovaných hranicích? Jan  Bláha
16. 5. 2005 Michael  Marčák
13. 5. 2005 Je vyšetřování pedofilních zločinů podle církevního práva "nevinným vnitropodnikovým disciplinárním řízením"? Jan  Čulík
13. 5. 2005 Krizová komunikace české katolické církve, smlouva s Vatikánem a ošukaní chlapečci Štěpán  Kotrba
16. 5. 2005 Zázrak jako setrvalý argument pro "spasitelnost" víry Miloš  Dokulil
16. 5. 2005 Zakázané maturity
16. 5. 2005 Euroústava ve Francii: dva týdny před referendem Simone  Radačičová
17. 5. 2005 Začarovaný kruh reformy OSN Eduard  Chmelár
16. 5. 2005 Gulášový blairizmus Adrian Peter Pressburg
16. 5. 2005 Naozaj sme porazili fašizmus? Eduard  Chmelár
16. 5. 2005 Rakousko: Haider chce referendum o ústavě EU Richard  Seemann
16. 5. 2005 Bez Evropské unie nový holocaust? Tomáš  Haas
16. 5. 2005 Pár myšlenek o druhé světové válce III Boris  Cvek
16. 5. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 28. dubna - 7. května 2005
16. 5. 2005 Tokijské metro je soukromé -- a chodí lidé pěšky? Jan  Faltýsek
13. 5. 2005 SPD: Kapitalisté nebo kapitalismus? Štěpán  Steiger
16. 5. 2005 Co je liberalismus? Josef  Vít
12. 5. 2005 Zelená je dobrá -- ale modrá je lepší! Martin  Škabraha
13. 5. 2005 Advokátní komora rezignovala na důstojnost advokátů Aleš  Uhlíř
13. 5. 2005 Skutečnými hrdiny druhé světové války byli Svědkové Jehovovi Filip  Sklenář
13. 5. 2005 Pravice a chudoba Marian  Kechlibar
12. 5. 2005 Václav Havel - superstar? Jindřich  Jůzl
13. 5. 2005 Curtisova Moc nočních můr na filmovém festivalu v Cannes
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce