7. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 6. 2004

Homosexualita není všeobecně přijatelná

Reakce na článek V. Poláka "Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské".

Ve své reakci na můj článek V. Polák k mé osobě uvádí:

Vyrovnává se s normalitou statistickou a přidává k ní podmínku déledobé obecné přijatelnosti, zažitosti (osvědčenosti) tradičního souboru norem. Obyčejně se to nazývá normalitou ve smyslu duševního zdraví, odvozenou z přiměřené (alespoň střednědobé) adaptability. Zřejmě se snaží dovodit, že homosexualita neodpovídá jím definované (řekněme) faktické normalitě, jak ji vyjadřuje dlouhodobá tradice. Podle mého mínění je ale jeho definice faktické normality i s dodatečnými podmínkami zcela nedostatečná.

V. Polák přitom bohužel vynechává závěrečnou část mé definice, že se musí jednat o něco:

... všeobecně přijatelného... podmínka všeobecné přijatelnosti je nezbytná z důvodu, že jinak bychom nemohli mluvit o zvyku, ale spíše o zlozvyku, což ovšem není pojem pozitivní a sotva tak může s normalitou souviset.

Dále V. Polák uvádí k pojmu tradice, že:

Často je užívána jako rozhodovací tabulka, což představuje degradaci funkcí vyšší nervové soustavy.

Upřímně řečeno, nechápu, proč by se lidé neměli (nemohli) rozhodovat při rozlišování co je normální právě na základě předem stanovených osvědčených kritérií. Jakákoliv diagnostika je na tom založena. V opačném případě se jedná o relativizaci pojmu normální. Ta nastává v případě, že si každý pod tento pojem zařadí to, co chce. Relativizace čehokoliv je vůbec nebezpečný trend současnosti. Přinejmenším znemožňuje komunikaci. Jak mám s někým efektivně komunikovat, když bude každý chápat pod jedním slovem něco jiného, v extrémním případě dokonce opak? Dodávám, že jiná varianta rozhodování -- intuitivní -- je ve skutečnosti také založena na předem daných kritériích. Ta jsou však skryta kdesi v našem podvědomí a tak se můžeme mylně domnívat, že se v takovém případě rozhodujeme zcela nahodile.

V. Polák k pojmu tradice rovněž uvádí:

Nepřebírat zrno od plev je hrubě extenzívní, nekulturní a velmi ztrátové hospodaření, pro moderního člověka zcela nepřijatelné.

A právě takové pojetí normality podle mého odpovídá křesťanství.

...

Pokud chápeme normalitu v podobném smyslu, nelze z pouhého faktu, že v tradici je homosexualita označována za nenormální, vyvozovat vůbec nic. Z tohoto úhlu pohledu je úvaha pana Švece zcela nepodložená.

Svůj příspěvek V. Polák zakončuje tvrzením, že:

...nemají odpůrci registrovaného partnerství vůbec žádné argumenty. Prostě proto, že irelevantní důvody pro mě argumenty nejsou a nikdy nebudou...

V. Polák se dle mého názoru s mou definicí normality vypořádal jednoduše tím, že jí zařadil do škatulky křesťanství, kterému navíc přisoudil "schopnost" nerozlišovat zrno od plev. Stavět na takto uměle vytvořených, nedoložených tvrzeních mi ovšem připadá chabé.

V kontextu s posledním citátem z článku V. Poláka mi nezbývá než zopakovat, že jednou z důležitých podmínek normality je všeobecná přijatelnost. Nevím, co je v konkrétním případě právě na homosexualitě všeobecně přijatelného, v čem by měl eventuálně spočívat její přínos, čím by nás měla obohacovat (kromě snad z frází známého "jiného pohledu na svět").

A všeobecná přijatelnost není totéž co tolerance, to je třeba zásadně rozlišovat. Jestliže víme, že homosexualita -- resp. sklony k ní -- jsou vrozené, je jí třeba tolerovat. Tolerovat však dle mého názoru nelze veřejné obtěžování homosexualitou, její veřejné vnucování, podsouvání či dokonce ohrožování (AIDS), jak jsem uvedl ve svém původním článku. Jinými slovy nelze tolerovat označování úchylky od normy za normu samotnou. To je právě ta relativizace. Pouhá existence něčeho ještě neznamená normálnost téhož. To by potom muselo být normální úplně všechno. Čímž jsme se dostali k degradaci skutečně normálního -- například tradiční rodiny.

                 
Obsah vydání       7. 6. 2004
5. 6. 2004 "Jste Ruska, ale předstíráte, že jste z Británie"
7. 6. 2004 Richard Perle: Reagan, muž kterého jsem znal
5. 6. 2004 Ronald Reagan zemřel ve věku 93 let
5. 6. 2004 George Novotny v listopadu 2003 pro Britské listy: "Nehledá mě Policie ČR, Interpol ani FBI"
7. 6. 2004 AI ČR požaduje bezpečí pro ruskou občanku
5. 6. 2004 Papež zkritizoval Bushe
4. 6. 2004 Papež požaduje navrácení suverenity Iráku
5. 6. 2004 Hladomor v Súdánu: Zemře tam 300 000 lidí?
5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
7. 6. 2004 Strach o strach František  Hájek
7. 6. 2004 O strachu za komunismu Jan  Čulík
7. 6. 2004 Také jsem neměl za komunismu strach Josef  Vít
7. 6. 2004 Kdo se bojí Michaela Moora Martin  Škabraha
7. 6. 2004 Právo jako nástroj v rukou neschopných Jan  Sýkora
7. 6. 2004 Třetí vlna mystifikace - nástup odložených Jiří  Bystřický
7. 6. 2004 Nový světový řád a jeho neřádné zdroje Marek  Hrubec, Martin  Brabec
7. 6. 2004 Dva novináři z BBC se stali terčem střelby v Saúdské Arábii
7. 6. 2004 Čína: Největší experiment v dějinách Oskar  Krejčí
7. 6. 2004 Izrael, Palestina, Irák: Zajímavé mrtvoly a banální mrtvoly Efraim  Israel
7. 6. 2004 Ščaranskij: odpoutání je iluze Pavel  Mareš
7. 6. 2004 Omyly a šlendrián zdravotního personálu ničí tisíce lidských životů v kanadských nemocnicích Miloš  Kaláb
7. 6. 2004 Jména dětí je nutno regulovat
7. 6. 2004 Je patentování softwaru skutečně zhoubné? Jan  Hošek
7. 6. 2004 Počítačové programy mají právo na copyrightovou ochranu Jiří  Šoler
7. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 28. - 31. května 2004
7. 6. 2004 Poučení z vyjednávání Švýcarska s Evropskou unií Vladimír  Rott
7. 6. 2004 Spokojeni (sami se sebou) bohatí duchem Jan  Hruška
7. 6. 2004 Homosexualita není všeobecně přijatelná Petr  Švec
7. 6. 2004 O terorizování matek
7. 6. 2004 SRN: Pravopisná reforma se stane závaznou
7. 6. 2004 130 km/h -- limit i v Německu?
7. 6. 2004 Setkání čs. politických vězňů
3. 6. 2004 Bankovní panstvo radí, nabízí... Radek  Mokrý
4. 6. 2004 Cenzura byla zrušena, zapomeňte! Josef  Brož
4. 6. 2004 Strategická východiska pro českou ekonomiku Valtr  Komárek
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce

Práva homosexuálů RSS 2.0      Historie >
7. 6. 2004 Homosexualita není všeobecně přijatelná Petr  Švec
27. 5. 2004 Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské Vojtěch  Polák
26. 5. 2004 O homosexuálech: Jakápak diskriminace Petr  Švec
25. 5. 2004 Co pořád tolik vadí na vztahu dvou osob téhož pohlaví? Jiří  Králíček
24. 5. 2004 Normální a "normální" Petr  Švec
29. 3. 2004 Británie: Homosexuálové získávají plná "manželská" práva   
25. 2. 2004 Hold bigotní zaslepenosti Jan  Čulík
17. 2. 2004 Odvaha k lásce Martin  Škabraha
19. 1. 2004 Stávající volební období je šancí pro partnerské soužití osob téhož pohlaví Andrea  Cerqueirová
5. 11. 2003 Festival MEZIPATRA 2003   
2. 10. 2003 Nepovedená koláž ČT: Homosexuální karneval-heterosexistický parlament Věra  Sokolová
9. 9. 2003 Ještě jednou o "léčbě homosexuality" Vojtěch  Polák
9. 9. 2003 Homosexualita a potraty: Objektivní fakta versus subjektivní interpretace Pavel  Mareš
5. 9. 2003 O možnosti "léčit" homosexualitu: mýlí se pan Mareš Vojtěch  Polák
4. 9. 2003 "Někomu pomůže, nikomu neublíží" Josef  Veger