7. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 6. 2004

AI ČR požaduje bezpečí pro ruskou občanku

Tisková zpráva Amnesty International ČR

Obránci lidských práv apelují na ministra spravedlnosti, aby zabránil jejímu vydání do Ruska

Na ministra spravedlnosti se v těchto dnech dopisem obrátila česká pobočka mezinárodní organizace pro lidská práva Amnesty International v případě ruské občanky, novinářky Světlany Kovalevy, jejíž vydání k trestnímu stíhání požaduje Ruská federace. Obránci lidských práv se obávají, že v případě vydání by jmenovaná byla vystavena riziku mučení či jiného krutého, ponižujícího nebo nelidského zacházení.

Od zadržení Světlany Kovalevy v září roku 2002 české soudy rozhodovaly o tom, zda je její vydání do Ruské federace přípustné. Krajský soud v Brně rozhodl o přípustnosti vydání Světlany Kovalevy do Ruska poprvé v lednu minulého roku; olomoucký Vrchní soud však případ vrátil k novému projednání. V prosinci ale Krajský soud v Brně vydal stejné rozhodnutí jako v prvním případě a Vrchní soud jeho rozhodnutí následně potvrdil. Nyní má případ na stole ministr spravedlnosti, který by měl rozhodnout během června. Zároveň stále nebylo ukončeno azylové řízení; azylový odbor Ministerstva ČR žádost Světlany Kovalevy o azyl zamítl, Krajský soud v Brně však nařídil, aby si ministerstvo vyžádalo zprávy nevládních organizací, které monitorují stav lidských práv v Rusku a tamních věznicích. Ten totiž podle soudu nezhodnotil přesvědčivým způsobem.

Obavy Amnesty International pramení z informací, které má o situaci v Ruské federaci k dispozici. Mučení v ruských věznicích stále představuje rozšířený prostředek vymáhání doznání u obviněných. Dle informací Amnesty International používá ruská policie za tímto účelem různé metody brutálního nátlaku včetně elektrických šoků, znásilňování a vyhrožování rodině obviněného. V jedné z posledních výročních zpráv AI se doslova uvádí, že podmínky ve vězeních jsou tak ubohé, že je možné je hodnotit jako kruté, nelidské, nebo ponižující zacházení. Podle výroční zprávy další mezinárodní lidskoprávní organizace Human Rights Watch se v Rusku objevuje policejní násilí ve stále větší míře a je používáno k vynucení přiznání nebo k tomu, aby policisté donutili zadržené mlčet o děsivých podmínkách ve vyšetřovacích vazbách. Ženy jsou podle zjištění Amnesty International oběťmi mučení a špatného zacházení ve vyšetřovací vazbě v celé Ruské federaci, avšak pachatelé mučení a špatného zacházení se těší značné míře beztrestnosti s malou pravděpodobností obvinění za své činy.


Další informace k případu podají:

Mgr. Petr Dokládal
advokát Světlany Kovalevy
adresa: Zvonařka 16, 617 00 Brno
e-mail: petr@dokladal.cz

Jana Sobotková
Amnesty International ČR
Tel.: +420 604 131 052

JUDr. Karel Čermák
ministr spravedlnosti ČR
tel. 221997111 (ústředna), 221997123 (tisková mluvčí)

Příloha tiskové zprávy: text dopisu AI ČR ministrovi spravedlnosti ze dne 2. června 2004

Vážený pane ministře,

zdravíme Vás z Brna a obracíme se na Vás v naléhavé žádosti případu občanky Ruské federace slečny Světlany Kovalevy. Poté, co Krajský soud v Brně a Vrchní soud v Olomouci rozhodly o přípustnosti jejího vydání do Ruska, představujete právě Vy další instanci, která může v dané věci rozhodnout. Ve Vašich rukou tak leží důležité a zodpovědné rozhodnutí o jejím budoucím osudu. S vědomím maximální závažnosti celého případu na Vás proto jak z lidského, tak z právního hlediska apelujeme, abyste vydání slečny Kovalevy zamezil. K této žádosti nás motivuje několik skutečností:

1/ Ačkoliv byl na jmenovanou vydán pro spáchání údajného kriminálního činu zatykač Interpolu, na jehož základě byla českými orgány zadržena v září 2002, nebylo dosud prokázáno, že se činu skutečně dopustila. Využívání Interpolu pro zadržování nepohodlných osob, včetně vlivných podnikatelů a politických činitelů (např. čečenských), představuje ze strany Ruska obvyklou praxi. Stav právní kultury v Rusku se dosud blíží více sovětské minulosti než standardům obvyklým v civilizovaných zemích euroamerické kultury. Zneužívání pravomoci veřejného činitele ze strany politiků na všech úrovních státní i místní správy, policistů, vězeňských dozorců i vyšetřovatelů je v Rusku běžnou praxí a odehrává se v atmosféře naprosté beztrestnosti. Na tuto skutečnost mimo jiné upozornil i americký ministr zahraničí Colin Powell v lednu t. r. ve svém článku, v němž konstatuje, že "politická moc v Rusku ještě není zcela svázána zákony".

2/ Po svém odchodu z Ruska slečna Kovaleva v ČR žila legálně a spořádaným životem a věnovala se poctivé práci, aniž kdy přišla do jakéhokoliv konfliktu s českými zákony.

3/ Bez ohledu na podloženost a oprávněnost obvinění vznesených ruskými úřady vůči Světlaně Kovalevě je nutno zvážit následující fakta:

  • jak jmenovaná uvedla, byla v Rusku vystavena bezprávnému zacházení a brutálnímu mučení, aby se doznala k trestnému činu, jehož spáchání popírá, a nebylo jí umožněno se proti tomuto bezprávnému jednání jakkoliv hájit či stěžovat si na ně. Nikde není zaručeno, že v případě jejího vydání do Ruska se stejný vzorec jednání s ní nebude opakovat. Podle zpráv mezinárodních lidskoprávních organizací je násilné vynucování přiznání v Rusku obvyklou praxí, jsou k tomu používány nejrůznější formy fyzického násilí a mučení včetně elektrických šoků a bití.
  • stav ruských ženských věznic je tristní, kritizují jej nejen zástupci ruských nevládních organizací (např. Memorial), ale i zástupci mezinárodních organizací (Amnesty International, Human Rights Watch) a dokonce i někteří samotní vládní činitelé Ruské federace. V dubnu 2001 ruský komisař pro lidská práva popsal situaci v ruských věznicích jako "hrůznou". Věznice jsou přeplněné, šíří se v nich epidemie včetně tuberkulózy, vyznačují se nedůstojnými hygienickými podmínkami a v řadě případů dochází k fyzickému násilí včetně znásilňování vězeňkyň ze strany dozorců. Jde tedy o podmínky, které lze charakterizovat jako "kruté, nelidské a ponižující zacházení", v nejednom případě i jako "mučení".

4/ Vzhledem k výše řečenému se domníváme, že vydání slečny Kovalevy do Ruska by bylo v rozporu Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení, Evropskou úmluvou o lidských právech a článkem 33 Úmluvy o právní ochraně uprchlíků (všechny výše uvedené úmluvy ČR ratifikovala) a rovněž tak s paragrafem 91 českého zákona o azylu. O udělení azylu v ČR mimo jiné slečna Kovaleva rovněž zažádala.

Vážený pane ministře, jsme přesvědčeni, že povinností demokratického a právního státu, za který je ČR považována, je nejen chránit a vynucovat spravedlnost pro vlastní občany, ale i pro občany jakéhokoliv jiného státu, kteří jsou postižení bezprávím ve vlastní zemi a hledají tudíž útočiště v jiných zemích. Vyjadřujeme naději, že jako garant této spravedlnosti a právního řádu, jemuž byla svěřena důvěra veřejnosti, dostojíte své povinnosti a nedovolíte vydání slečny Kovalevy do státu, jehož právní kultura je s naším pojetím dosud bohužel neslučitelná.

O případu budeme nadále informovat veřejnost. Velice bychom také uvítali další spolupráci s Vámi a v případě zájmu Vám poskytovali další podkladové materiály o stavu lidských práv v Ruské federaci a zejména o situaci ve věznicích pro ženy; k dispozici je mimo jiné nově vydaná výroční zpráva Amnesty International za rok 2003. V případě potřeby se s Vámi v této věci mohou zástupci či zástupkyně naší organizace sejít.

V úctě a s pozdravem,

Ľubomír Majerčík
předseda Amnesty International ČR

                 
Obsah vydání       7. 6. 2004
5. 6. 2004 "Jste Ruska, ale předstíráte, že jste z Británie"
7. 6. 2004 Richard Perle: Reagan, muž kterého jsem znal
5. 6. 2004 Ronald Reagan zemřel ve věku 93 let
5. 6. 2004 George Novotny v listopadu 2003 pro Britské listy: "Nehledá mě Policie ČR, Interpol ani FBI"
7. 6. 2004 AI ČR požaduje bezpečí pro ruskou občanku
5. 6. 2004 Papež zkritizoval Bushe
4. 6. 2004 Papež požaduje navrácení suverenity Iráku
5. 6. 2004 Hladomor v Súdánu: Zemře tam 300 000 lidí?
5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
7. 6. 2004 Strach o strach František  Hájek
7. 6. 2004 O strachu za komunismu Jan  Čulík
7. 6. 2004 Také jsem neměl za komunismu strach Josef  Vít
7. 6. 2004 Kdo se bojí Michaela Moora Martin  Škabraha
7. 6. 2004 Právo jako nástroj v rukou neschopných Jan  Sýkora
7. 6. 2004 Třetí vlna mystifikace - nástup odložených Jiří  Bystřický
7. 6. 2004 Nový světový řád a jeho neřádné zdroje Marek  Hrubec, Martin  Brabec
7. 6. 2004 Dva novináři z BBC se stali terčem střelby v Saúdské Arábii
7. 6. 2004 Čína: Největší experiment v dějinách Oskar  Krejčí
7. 6. 2004 Izrael, Palestina, Irák: Zajímavé mrtvoly a banální mrtvoly Efraim  Israel
7. 6. 2004 Ščaranskij: odpoutání je iluze Pavel  Mareš
7. 6. 2004 Omyly a šlendrián zdravotního personálu ničí tisíce lidských životů v kanadských nemocnicích Miloš  Kaláb
7. 6. 2004 Jména dětí je nutno regulovat
7. 6. 2004 Je patentování softwaru skutečně zhoubné? Jan  Hošek
7. 6. 2004 Počítačové programy mají právo na copyrightovou ochranu Jiří  Šoler
7. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 28. - 31. května 2004
7. 6. 2004 Poučení z vyjednávání Švýcarska s Evropskou unií Vladimír  Rott
7. 6. 2004 Spokojeni (sami se sebou) bohatí duchem Jan  Hruška
7. 6. 2004 Homosexualita není všeobecně přijatelná Petr  Švec
7. 6. 2004 O terorizování matek
7. 6. 2004 SRN: Pravopisná reforma se stane závaznou
7. 6. 2004 130 km/h -- limit i v Německu?
7. 6. 2004 Setkání čs. politických vězňů
3. 6. 2004 Bankovní panstvo radí, nabízí... Radek  Mokrý
4. 6. 2004 Cenzura byla zrušena, zapomeňte! Josef  Brož
4. 6. 2004 Strategická východiska pro českou ekonomiku Valtr  Komárek
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce