24. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 5. 2004

Normální a "normální"

Zeptáte-li se běžného člověka, co si představuje pod pojmem normální, s největší pravděpodobností dostanete odpovědi jako: to co je obyčejné, to co dělá většina, případně to co se od nás očekává. Protože žijeme v období změn, stojí za to se nad tím zamyslet.

Slovo obyčejné je českým synonymem zdomácnělého slova normální, které je cizího původu. To stále samo o sobě mnoho neříká. Proto je třeba uvažovat dále. Místo dnes již zastaralého výrazu obyčej, ze kterého je zjevně odvozeno, se dnes používá slova zvyk. Jestliže je něco v daném místě (kraji, národě, zemi, civilizaci) zvykem, znamená to, že je to zde zažité. To znamená, že se musí jednat o něco dlouhodobého -- zažitého po mnoho generací -- tj. i všeobecně přijatelného. Dlouhodobost, resp. zažitost je zřejmě podmínkou z nejdůležitějších, k čemuž se ještě vrátím. Z ní vyplývající podmínka všeobecné přijatelnosti je nezbytná z důvodu, že jinak bychom nemohli mluvit o zvyku, ale spíše o zlozvyku, což ovšem není pojem pozitivní a sotva tak může s normalitou souviset.

Dostali jsme se tak k charakteristice "to, co dělá většina", která je zavádějící a často nemusí vůbec odpovídat skutečnosti. V určitých dějinných obdobích, zejména těch krizových či chcete-li přelomových (války, revoluce apod.) může dojít i k tomu, že normální chování se stává spíše vzácnějším a může tak být i projevem menšiny. Z toho ovšem nelze dovodit, že by tím přestalo být chováním normálním. Ostatně snad každý z nás zná otázku: "Až budou všichni skákat z oken, budeš skákat taky?

Jestliže relativně krátkou dobu (řádově desítky let) "něco dělá většina" nebo alespoň z pohledu dosavadního dlouhodobého normálu významná menšina a setkáváme se s názorem, že je to normální, nemůže se v žádném případě o nic normálního jednat. Není totiž splněna podmínka "zažitosti". Takové chování lze nazvat tzv. normálním.

Jestliže v určitém místě, čase a situaci je od nás něco určitého očekáváno, jinými slovy lze říct, že je to za daných okolností zvykem (obyčejem).

Slovo normální má společný základ se slovem norma. Účelnost používání norem (technických, potravinářských ale např. i společenského chování) je zřejmá. Proto snad každý chápe, že normy je třeba dodržovat. Protože jsou-li správně stanoveny, je jejich dodržování jen ke všeobecnému prospěchu. Například strava připravená za hrubého nedodržení hygienických norem může způsobit zdravotní či zažívací problémy strávníkovi a problémy jiného druhu i provozovateli stravovacího zařízení (pokuta, uzavření provozovny, případně navíc finanční náhrada poškozenému strávníkovi). Dodržování smysluplných norem není tedy zdaleka samoúčelné. A právě dlouhodobost trvání platnosti konkrétní normy je svým způsobem něco jako potvrzení její životaschopnosti, kvality.

Co se týče tzv. euroatlantické civilizace, její normy (a tedy i to co je normální), jsou odvozeny od křesťanství, které existuje dva tisíce let. Spousta lidí si ani neuvědomuje, že evropské (kontinentální) či anglosaské právní normy, lhostejno zda občanské, trestní či jiné, jsou odvozeny z Bible, zejména tzv. Desatera. Stejně tak možná ani netuší, že evropský styl oblékání má právě zde svůj původ (u slušného -- normálního oblečení se předpokládá, že bude zakrývat určité části těla).

Z hlediska působení tohoto vlivu není zatím v této civilizaci rozhodující, zda se někdo za křesťana považuje či nikoliv. Má-li totiž být považován obecně za slušného člověka, nesmí krást, podvádět... Každému to připadá normální. Nebo by alespoň mělo.

Stojí za to v této souvislosti poznamenat, že v mnoha evropských jazycích slovo označující bibli se překrývá se slovem označujícím knihu. I u nás se dříve používalo označení bibliotheka pro knihovnu.

Jako konkrétní příklad tzv. normálního chování uvedu homosexualitu. Problémem homosexuálů je především fakt, že si uvědomují, že většinovou společností nejsou považováni za normální. Mylně se domnívají, že pokud budou tzv. zrovnoprávněni zákonem, automaticky se stanou "normálními". Ve skutečnosti se jedná o špatný způsob léčení tohoto jejich komplexu. Je třeba říct, že soulad se zákonem zdaleka nemusí být současně souladem se společenskými normami, tedy s tím, co je považováno za normální. Ideálním stavem by samozřejmě bylo, kdyby zákony byly v souladu se společenskými normami.

Ještě se vrátím k homosexuálům. Se společenskou nebezpečností homosexuality je to podobné jako u jiných úchylek (deviací). Pokud se homosexuálové chovají tak, že neobtěžují či přímo neohrožují normální populaci (AIDS), je vše v pořádku. To v praxi znamená, že svůj odchylný způsob života ostentativně neprezentují na veřejnosti a nevnucují jí ho.

V současné době jsme svědky opakovaně probíhajícího pokusu o "normalizaci" homosexuálního chování. Právě v souvislosti se zákonem o registrovaném partnerství homosexuálních párů, který již poněkolikáté projednává poslanecká sněmovna.

Normalizace, jak si možná pamatují ti co zažili 70. léta minulého století, nebyla o tom, že by se obnovoval normální stav společnosti, naopak byla o tom, že se společnosti vnucoval určitý nenormální model chování, samozřejmě s tím, že byl prezentován jako normální.

"Zrovnoprávnění" homosexuálů je ve skutečnosti ničím neodůvodněné přiřčení nadstandardních práv této skupině. V jeho pozadí stojí, jak ostatně zjevně vyplývá z novinových článků na toto téma, vycházejících poslední dobou až překvapivě často, úsilí o rozbití tradiční rodiny. Ta již údajně v dnešní době ztratila opodstatnění. Já osobně si stěží dokáži představit něco normálnějšího, než je právě rodina.

Paralelně s útokem na rodinu je vedena ofenzíva proti existenci národů. (Existenci národů samozřejmě považuji také za navýsost normální.) V novinách se tak téměř denně můžeme dočíst tvrzení, že tato existence byla příčinou válek. Bohužel se už nedočteme, kterých konkrétně. Někdy se dokonce dozvíme i o důvodech mnohem reálnějších: že totiž národní státy překážejí expanzi velkých nadnárodních firem. Takže národy se vlastně likvidují kvůli kšeftu. Vskutku hodnotné úmysly. Aby se nám však někdo nepřepočítal.

                 
Obsah vydání       24. 5. 2004
24. 5. 2004 O lidech, kteří záhadně zahynuli v americkém vězení
23. 5. 2004 Britská vláda je znepokojena agresivním jednáním Američanů v Iráku
23. 5. 2004 Iráčané nebudou smět žalovat západní vojáky pro válečné zločiny
23. 5. 2004 Nevysvětlené "podivnosti" v případě popraveného Nicka Berga
24. 5. 2004 Další praskliny v budově pařížského letiště
24. 5. 2004 Novináři a "novináři" Štěpán  Kotrba
24. 5. 2004 Výzva naší schopnosti tolerovat odlišnost Štefan  Švec
24. 5. 2004 ČT, Nova a Prima se dohodly na společném postupu při zavádění digitální televize
23. 5. 2004 Moorův filmový pamflet získal hlavní cenu v Cannes
24. 5. 2004 Obviňovat prezidenta z velezrady má smysl
24. 5. 2004 Nezavřené víko Henryho rakve Ivo  Bystřičan
24. 5. 2004 Přítomnost vojsk OSN a NATO nezabránila v Kosovu "březnovému pogramu" Miloš  Kaláb
24. 5. 2004 S policisty se nemluví, aneb stále zamindrákovaní ochránci zákona Jan  Paul
24. 5. 2004 Civilní oběti v Iráku
24. 5. 2004 AI vítá rozhodnutí vlády zabránit vývozu radarů: škoda, že až na nátlak ze zahraničí
24. 5. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 13. - 15. května 2004
24. 5. 2004 Jaká má být televize veřejné služby
21. 5. 2004 Šéf kulturní komerční stanice Channel Four jmenován generálním ředitelem BBC
21. 5. 2004 Komunista morálně pokleslou osobou zůstane Petr  Jánský
21. 5. 2004 Co je nemorální? Jan  Baláč
21. 5. 2004 I mladí lidé mohou být antikomunisty Boris  Cvek
20. 5. 2004 Nálepkování se nevyplácí Jan  Čulík
21. 5. 2004 ČT potřebuje 6,5 miliard Štěpán  Kotrba
21. 5. 2004 Mládež na křižovatce - spojení světovosti s češstvím
21. 5. 2004 Mládež na křižovatce: Životní cíle, životní problémy a životní dráha Petr  Sak, Karolína  Kolesárová-Saková
24. 5. 2004 Asociace školských odborů pomohla pedagogickým centrům Radek  Sárközi
24. 5. 2004 Jak se referovalo o jednom zasedání Štěpán  Kotrba
24. 5. 2004 S komunisty nemluvíme! Oskar  Krejčí
24. 5. 2004 Ano, politika snižování daní je to pravé Marek  Zapletal
24. 5. 2004 Špatná argumentace o daních
24. 5. 2004 Normální a "normální" Petr  Švec
24. 5. 2004 Indie: Prinesú voľby pre miliardu ľudí skutočnú zmenu? Radovan  Geist
24. 5. 2004 Ako dostať USA z Iraku? John Brady Kiesling
24. 5. 2004 Tajné švajčiarske kontá budú zdanené
23. 5. 2004 Konflikt kvôli softvérovým patentom
24. 5. 2004 Okupační vojska zanechala za sebou v Rafahu spoušť
24. 5. 2004 Preťažká interrupčná otázka Sylvia  Porubänová
24. 5. 2004 Čo dokáže analýza... Ivan  Štefunko
24. 5. 2004 "Vyhozená" učitelka se vrací do práce
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Práva homosexuálů RSS 2.0      Historie >
24. 5. 2004 Normální a "normální" Petr  Švec
29. 3. 2004 Británie: Homosexuálové získávají plná "manželská" práva   
25. 2. 2004 Hold bigotní zaslepenosti Jan  Čulík
17. 2. 2004 Odvaha k lásce Martin  Škabraha
19. 1. 2004 Stávající volební období je šancí pro partnerské soužití osob téhož pohlaví Andrea  Cerqueirová
5. 11. 2003 Festival MEZIPATRA 2003   
2. 10. 2003 Nepovedená koláž ČT: Homosexuální karneval-heterosexistický parlament Věra  Sokolová
9. 9. 2003 Ještě jednou o "léčbě homosexuality" Vojtěch  Polák
9. 9. 2003 Homosexualita a potraty: Objektivní fakta versus subjektivní interpretace Pavel  Mareš
5. 9. 2003 O možnosti "léčit" homosexualitu: mýlí se pan Mareš Vojtěch  Polák
4. 9. 2003 "Někomu pomůže, nikomu neublíží" Josef  Veger
3. 9. 2003 O homosexualitě: Omyly pana Žaloudka Pavel  Mareš
28. 8. 2003 Gayové nepotřebují registrované partnerství   
27. 8. 2003 Jak se pletou odpůrci leseb a gayů Petr  Žaloudek / Fid
18. 8. 2003 Malá provokativní poznámka nejen k homosexualitě Aleš  Kubeczka